Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Inte så jävla krångligt! Lund 28 jan

Inte så jävla krångligt! Lund 28 jan

Utbildning för kommunikatörer i Lunds kommun

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

January 28, 2021
Tweet

Transcript

 1. Inte så j*vla krångligt! Lunds kommun • 28 jan 2021

  Jonas Söderström • Black Lizzy AB
 2. • UX-strateg, effektkartläggare • Webb sedan 1994 • Digitala lösningar

  sedan 1980 • Lingvist, journalist, redaktör, AD • Konsult på Black Lizzy Group (Stockholm – Malmö) Jonas Söderström • Bredbandsbolaget • Blocket • Riksdagen • Norges regering • Europarådet • Pensionsmyndighete • MSB • Östersunds kommun • Örebro kommun • Handikappinstitutet • Halmstad kommun • Belarus opposition • Vietnamesiska journalistförbundet • Sida • Praktikertjänst 1977 – 1994 –
 3. FN-konferens: Utveckling och utbildning

 4. • Torsdag nästa vecka • FN-konferensen ”Brilliant Minds” • Örenäs

  slott • Diskutera utveckling och utbildning • Barack Obama • Amal Clooney • Anna Ekström • Greta Thunberg
 5. Uppgift: Skriv rubriken till elevtidningen eller ”elevwebben” eller: Vad skulle

  du twittra? (280 tecken tillåtet)
 6. Ingen skola på torsdag!

 7. Original: Nora Ephrons collegeprofessor i journalistik ur ”Made to stick”

 8. Bild: David Shankbone, Wikipedia, CC BY 3.0

 9. None
 10. Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die

  Chip & Dan Heath
 11. Det finns alltid ett syfte: Vad ska hända när någon

  läst din text?
 12. Det finns alltid en mottagare! Vem är ”någon”?

 13. Skriv för effekt!

 14. Cykelbanor i kommunen

 15. Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång och cykelbanor Omfattning Det

  finns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs flera av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 16. Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång och cykelbanor Omfattning Det

  finns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs flera av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 17. Cykelbanor •Gratis karta •Pumpa cykeln •Rapportera hinder

 18. Få fler att välja cykel i stället för bil EFFEKT

  ANVÄND- NINGS- MÅL eller BEHOV eller MÅL eller SYFTE LÖSNING eller ÅTGÄRD eller FUNKTION ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT Vill hitta cykelväg Ska rapportera problem Behöver pumpa cykeln EFFEKTKEDJA och ANVÄNDARKARTLÄGGNING
 19. None
 20. Få fler att välja cykel i stället för bil Ska

  rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT ANVÄND- NINGS- MÅL eller BEHOV eller MÅL eller SYFTE LÖSNING eller ÅTGÄRD eller FUNKTION ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och ANVÄNDARKARTLÄGGNING
 21. Vill du komma igång att cykla? Vi hjälper dig! •

  Skaffa vår app med cykelkartor! • En tryckt cykelkarta kan du hämta gratis på medborgarkontoret, Stationsgatan 48A. • Cykelpump finns vid Stortorget. • Stöter du på problem eller vill fråga något, hör av dig till cykelsamordnaren Anna Persson på 070–123 45 67. Ett av Byköping kommuns mål är att fler ska välja cykel i stället för bil. Läs mer om hur vi bygger ut cykelbanorna!
 22. Vilka fler användningsmål eller målgrupper skulle man kunna tänka sig?

  Övning: Breakout rooms
 23. Få fler att välja cykel i stället för bil EFFEKT

  BEHOV LÖSNING ANVÄNDARE Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag måste ha med mig en massa saker Jag är rädd att cykeln ska bli stulen! Jag ser många 
 små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app Jag kan behöva ta den på bussen i en riktning Mitt jobb har inget bra cykelrum/ omklädningsrum }Hur kan kommunikation vara en del i lösningen för dessa behov?
 24. None
 25. None
 26. Skriv för ett behov eller en situation.

 27. Inifrån / Utifrån

 28. None
 29. None
 30. None
 31. Fokus på etiketter

 32. None
 33. None
 34. None
 35. 0–5 år: förskola 7–15 år: grundskola Över 15 år: gymnasium

 36. Men det räcker ju inte att det är rätt budskap.

  Det måste ju bli förstått också.
 37. Skriv för en bestämd person med detta behov eller i

  denna situation. När man skriver för alla, skriver man för ingen…
 38. … och då blir det ofta onödigt krångligt!

 39. None
 40. "mycket svår, byråkratsvenska"

 41. Läsbarhetsindex (Lix) 30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 40 –

  50 Medelsvår, normal tidningstext 50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska >>Testa på lix.se
 42. Lix = 64 "mycket svår, byråkratsvenska"

 43. Svårläst

 44. Varför krånglar vi till det? Breakout rooms!

 45. Osäkerhet Rädsla

 46. Personligt tilltal är bra... Från ett kommunalt badhus hemsida: Vi

  vill att ditt besök hos oss ska vara ”ett rent nöje”. ”Vi”, ”ditt” – skapar en direkt relation med besökaren.
 47. ...men vid problem: Vattenruschbanan är avstängd tills påpekanden efter besiktning

  är åtgärdade. Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi hunnit laga den!”
 48. SJ: dubbelt upp av passiva former

 49. SJ går bra ... SJ satsar kraftfullt på fler tåg

  Vi säljer våra lediga platser...
 50. SJ har problem... X2000-problemen åtgärdas ... Ett tillverkningsfel har upptäckts

  på rullstolslyftarna ...
 51. Byråkratsvenska? Honliga exemplar av domisticerade former av Gallus kan trots

  grav visuell funktions-nedsättning normalt prestera problemfritt i lokaliserandet av små enheter av ett cerealt födoämne. Faktiskt inte!
 52. X-stad kommun har god tillgång på en väl utbyggd och

  högkvalitativ veterinärverksamhet, i syfte att trygga såväl livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare som djurens eget välbefinnande. Den första veterinärstationen startades redan 1931. Idag styrs verksamhetens av lagarna om djurskydd och djurhållning och står under länssstyrelsens inspektion. Trots detta kan i enstaka fall enstaka djur drabbas av skador eller funktions-nedsättningar. Dessa kan ibland förefalla allvarliga, men varje åtgärd vidtages i sådana fall för att säkerställa att nedsättningen inte ska hämma djurets möjlighet att bibehålla sina väsentliga och artunika beteenden. Man tillser till exempel att djuret har förmåga att skaffa sitt foder, och kan därigenom trygga en hög livskvalitet för djuret. Ängslig utförlighet Mer så!
 53. Den upp-och-nervända pyramiden • Det viktigaste först… • …och sedan

  allt i fallande viktighetsordning. • Texten kan strykas bakifrån
 54. Byråkratens sätt att skriva 1. Kommunen uppmärksammade redan 2016 problemen

  med… 2. En utredning tillsattes… 3. I andra kommuner har man… 4. Visserligen… 5. Men andra skäl talar för… 6. Fullmäktige har 2021-01-02 tagit som sitt beslut att… 7. … avskaffa alla daghem. ”Redan de gamla grekerna …”
 55. Att skriva för läsaren 27 7 Daghemmen avskaffas. 6 Det

  beslutade fullmäktige den 2 januari. 5 Skälen är… 4 Visserligen… 3 Andra kommuner har… 2 Förslaget kommer från en utredning … 1 … som tillsattes 2004.
 56. ”Ska det vara lätt – eller ska det vara rätt?”

  Juristen:
 57. I slutet på 1970-talet skrevs den amerikanska federala lagstiftningen kring

  kommunikations- radio om med ett radikalt enklare språk. Tjugo år senare kontrollerade juristen Joseph Kimble hur det gått. På tjugo år hade inte en enda tvist uppstått kring reglerna. ”So much for the fear that plain language will create litigation. If anything, it probably decreases litigation”. Lifting the Fog of Legalese (Carolina Academic Press, 2006)
 58. Enkelt språk minskar risken att misstolka.

 59. ”Det här är ju barnspråk! Polisen på gatan kommer att

  skratta åt det!”
 60. Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with

  Using Long Words Needlessly Daniel M. Oppenheimer:
 61. • Situation • Konsekvenser • Konsensus • Modell • Implementera

  • Revidera • Tolerera • Korrelation • Relatera (till Läge Följder Samsyn, enighet Mönster, mall Införa, skapa, göra Ändra, rätta Tåla Samband Anknyta (till), knyta an Läsarna bedömde dessa skribenter som mer intelligenta!
 62. Enkelt språk får dig att verka mer intelligent.

 63. Några typiska krångligheter

 64. 1. Onödig abstraktion Vidare har vi lagt ner stor omsorg

  kring datorbaserad resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att presentera avancerade data, som tidsserieanalyser och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt. Se upp med: • Det innebär att … • Med detta menas … • Detta betyder …
 65. Typiska onödiga abstrakta ord: Modell, process, arbete, roll … Hur

  ska vi lösa våldsproblemen? Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell. Den kan tillämpas även i Halmstad. Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt. Det kan vi göra även i Halmstad.
 66. 2. Substantivsjukan I stället för uttrycksfulla verb .... installera Sök

  efter ord på ”-ing”, "-tion" eller ”-ande” utföra installation värva medlemmar bedriva medlemsvärvning förändrats genomgått en förändring ... använder man tomt verb + substantiv » » »
 67. None
 68. Substantivsjuka: typiska exempel Användningen av nya IT-verktyg har möjliggjort en

  effektivisering av hela transportstrukturen. Att etablera sig på arbetsmarknaden är t ex som regel en förutsättning för att kunna etablera en självständig försörjning. Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark påverkan på den konventionella produktionen.
 69. Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus

  på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre.
 70. Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus

  på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. tomt utförandeverb onödig abstraktion x 2 Resultatet – ”vad ger det oss?” – sist
 71. Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus

  på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att förbättra baskunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3. Det är 1 000 kronor per elev och läsår, i tre år. Både kortare och begripligare
 72. Tänk verb hellre än substantiv

 73. None
 74. Några fler sätt att krångla till det

 75. 36 Se upp med öka–minska, tillåt–förbjud

 76. Plus eller minus? Upp eller ner? Vi måste höja ribban

  när det gäller kravet på sänkta utsläpp i mark och luft. Sepofan kan öka din viktminskning med upp till 50 %! Om du går ner två kilo på egen hand, hjälper Sepofan dig att gå ner ett till.
 77. 36 Öppna för att stänga

 78. Tydlighet: Pitt för eller mot? Homoäktenskap! Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar

  600.000 i kampen mot ett lagförslag som ska hindra homoäktenskap. Homoäktenskap – ja! Homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Det anser Brad Pitt och donerar 600.000 kr.
 79. Dubbla negationer • Ingen ung kvinna kan föreställa sig att

  det inte för henne ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet. • Till mig har NN sagt, att han inte tror att det inte kommer att finnas knark i Globen, och jag har ingen anledning att tro något annat, säger PP. • Jag är inte längre säker på att det inte finns något som modersinstinkt hos människor
 80. Underdriftens dubbla negationer • Det är inte särskilt klokt att

  inte använda nya och billiga mediciner som inte är sämre än äldre. • Det är dumt att inte använda nya, billiga mediciner som är lika bra som de äldre och dyrare.
 81. Texter måste vara korta på webben!” Detta stöds inte av

  data. ”
 82. • New York Times mest populära texter 2015: Genomsnittslängden för

  de tio bästa var 26 114 tecken. • Bara två av tio var kortare än 10 000 tecken. • Analys av 7 000 artiklar som delats via mejl: Långa artiklar delades mer. (University of Pennsylvania, 2009) • 100 miljoner artiklar (!) delade i sociala medier under 2017, analyserade av BuzzSumo: • Långa texter delas oftare än korta. • Artiklar med 3 000 till 10 000 ord delades ungefär dubbelt så ofta som artiklar med upp till 1 000 ord.
 83. Det kan vara långt. Men det får inte vara långrandigt.

  Alla har ont om tid. Cirka 20 % tycker det är jobbigt att läsa.
 84. Korta inledningar! Gör tröskeln in i texten så låg som

  möjligt! Få och korta meningar! Inga bisatser! Enkla och korta ord!
 85. Mest lästa artikel feb 2007 60.000 tecken = 12 sidor

  Sju ord. Tre meningar. Sex bokstäver. Eat food. Not too much. Mostly plants.
 86. Kortfattat: Undvik tårta på tårta Blixtsnabba bankrusningar har kännetecknat den

  oreglerade globala finansmarknad som succesivt vuxit fram sedan början av 70-talet. en utredning pågår för närvarande, en pågående process på förhand uppgjord flera olika skäl Eleverna tränas att ge varandra kritik under textens framväxtprocess (skriv t.ex. ’medan texten växer fram’) Det finns existerande ord för det mesta vi skulle vilja säga
 87. 60 Se upp för synonympar • Vid kommunövergripande projekt träder

  X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 88. 57 Onödiga förstärkningar • Vi har arbetat påtagligt med att

  förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! • Vi har omedvetet tagit ställning mot barnarbete … ???
 89. 51 ”När det gäller” Ska länderna hjälpa varandra när det

  gäller att hejda den ekonomiska krisen? Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut när det gäller att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland.
 90. Enkla prepositioner Praxis när det gäller omhändertaganden av barn… (skriv

  för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... (skriv av) Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller branden... (skriv om) ... vår tilltro till politiker när det gäller miljöfrågor är låg. (skriv i)
 91. ”NDG” -> substantiv Vi måste vara eniga när det gäller

  renoveringen av badhuset... Vi måste vara eniga om att renovera badhuset...
 92. 37 Tips: leta efter ”när det gäller” genomför(s) bedriver innebär

  utför(s) möjliggör(s) användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 93. Kan det bli för enkelt?

 94. Annika Norlin – Säkert! Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative

  Commons
 95. Grammis för Årets textförfattare ”I februari kom skivan Säkert! Sedan

  dess har Musiksverige förändrats en aning ... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är desto mer avancerade tankegångar och identifikation verkar de framkalla hos de flesta.” Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007
 96. Enkelt språk gör läsaren mer intelligent

 97. None
 98. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas.soderstrom@blacklizzy.se Webb: intesåjävlakrångligt.se (TILLFÄLLIGT NERE!!!) Speakerdeck:

  jonas_blind_hen LinkedIn: Jonas Söderström Tack!