Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

KEN + MJÖL • 2 Död åt Lorem Ipsum

KEN + MJÖL • 2 Död åt Lorem Ipsum

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

April 28, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. UX-texters form 
 och innehåll Ett par generella principer

 2. Kort Enkel Nära Form: }”KEN”

 3. Kort Ingen kommer till en tjänst för att läsa UX-texter.

 4. Enkel Minska kognitiv belastning! Raka meningar. Enkla ord.

 5. Interna system

 6. None
 7. Enkel Duplicera inte information 
 i onödan:

 8. Behöver dialogrutor rubriker?

 9. Förklaringar är bra i dialogrutor … • ..när konsekvenserna av

  en åtgärd/ett val 
 inte är helt uppenbara eller synliga för användaren.
 10. Rubriker är bra i dialoger … • ..när vi vill

  sätta en lättsammare eller ödmjukare ton
 11. Nära Till betalning Du kan ändra din order även i

  nästa steg. Namn
 12. Nära Till betalning Du kan ändra din order även i

  nästa steg. Namn Du måste fylla i namn
 13. Exkluderande design Namn Du måste fylla i namn Adress Postnr

 14. Kort Skriv kortare och din text kan läggas närmare 


  det som den berör. Men undvik förkortningar.
 15. Kort Enkel Nära

 16. UX-text ska vara MJÖLig

 17. MJÖLig: •Mänsklig •hJälpsam •Ödmjuk •Lättsam

 18. Mänsklig • Vi, vår, oss; du, din, dina – personliga

  pronomina • Verb i aktiv form
 19. • Teknisk beskrivning av status • Verb i passiv form

  • Tomma utförande-verb (”Åtgärden har utförts”) • Systemets perspektiv!
 20. Inte mänskliga: Borg-testet

 21. Om du kan sätta ”Prepare to be assimilated” 
 efter

  ditt systems meddelande, och det låter vettigt, bör du skriva om det… • Ditt konto kunde inte skapas. • Ogiltig epostadress. • Din sökning genrerade för många resultat. • Systemet arbetar.
 22. Om du kan sätta ”Prepare to be assimilated” 
 efter

  ditt systems meddelande, och det låter vettigt, bör du skriva om det… • Ditt konto kunde inte skapas. 
 Prepare to be assimilated. • Ogiltig epostadress. 
 Prepare to be assimilated. • Din sökning genrerade för många resultat. Prepare to be assimilated. • Systemet arbetar. Prepare to be assimilated.
 23. None
 24. Jonas Söderström • 2022 Språkligt ”mänsklig” • Försök se till

  att din ux-text har både mänsklig avsändare och mänskligt tilltal till mottagaren. Använd personliga pronomen som ”vi/vår” och ”du/din”. • Välj i första hand aktiva verb, som i ”vi skickar x” i stället för passiva former som ”x har skickats”(som oftast slutar på -s). • Undvik opersonliga konstruktioner, ofta helt utan verb, s 
 om ”order komplett” eller ”betalning under behandling” • Skriv i bestämd form: ”koden är godkänd” hellre än ”kod godkänd”. • Och givetvis ska ux-texter vara på svenska och i klartext. De ska aldrig bara visa teknisk information eller koder (”Error XWZS1323”).
 25. Jonas Söderström • 2022 Nu är ditt omdöme publicerat Detta

  datum är vi tyvärr fullbokade Om du loggar in hjälper vi dig direkt Vi har tagit emot din anmälan När du betalat kommer du tillbaka 
 till vår sida, exempel.se Omdömet har publicerats Valt datum ej tillgängligt Logga in för snabbare service Anmälan mottagen Efter betalning sker 
 omdirigering exempel.se Skriv: I stället för:
 26. hJälpsam

 27. Jonas Söderström • 2022 hJälpsamhet kan vara två saker •

  Verktyg för att lösa ett problem eller reagera på en situation. • När det inte är möjligt: ge användaren så mycket relevant information att hon förstår situationen (men inte så mycket att hon blir förvirrad eller får svårt att ta den till sig)!
 28. Jonas Söderström • 2022 Felmeddelanden /negativa responser • Vet vi

  när felet (stoppet) kan vara åtgärdat? • Vad kan användaren göra? • ”Försök igen”, Ladda om, Försök om en stund • Vad kan vi erbjuda användaren för alternativ under tiden? • Andra verktyg? Fler alternativ
 29. Jonas Söderström • 2022

 30. Ödmjuk

 31. Lättsam

 32. Jonas Söderström • 2022

 33. Paws and re fl ect 
 a moment This is

  getting 
 un-bear-able
 34. Lättsam •Var noggrann med att kolla sammanhanget – alla tänkbara

  sammanhang! •En del områden lämpar sig dåligt för lustigheter.
 35. OK

 36. None
 37. Personan ”förtroende- ingivande farmacept”? 
 Knappast!

 38. Tänk till extra på noti fi eringar – vi har

  dålig kontroll över kontexten
 39. + MJÖL KEN

 40. None