Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Produktivitetsgåtan, eller Har vi nått peak digital?

Produktivitetsgåtan, eller Har vi nått peak digital?

Presentation vid Arena Idés seminarium "Vi tänkte inte på det", 15 nov 2022, ABF-huset, Stockholm.

Jonas Söderström
PRO

November 15, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström ”Vi tänkte inte på det” • 15 nov

  2022222 Produktivitets- gåtan
 2. eller

 3. Peak digital? Judith / Flickr Har vi nått

 4. Jonas Söderström • 2022 • UX-strateg • Webb sedan 1994

  – 
 i hög grad i o ff entlig sektor • Digitala lösningar sedan 1980 • Konsult, författare, utbildare • Bakgrund i folkrörelserna Hej!
 5. Jag är inte luddit (Inte heller klimatförnekare eller anti-vaxxer)

 6. God digital arbetsmiljö God användbarhet: 
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent,

  
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 7. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 8. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: nedskärningar, brist

  på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 

 9. Skilj på digitalisering och ”Digitalisering” Den första är mer än

  40 år gammal. Det andra är en religion. Mer speci fi kt, en utopisk revolutionär väckelserörelse. Eftersom hittillsvarande ideologier har kraschat och brunnit.
 10. Moores lag

 11. None
 12. None
 13. None
 14. Moore himself! Ett nytt chip

 15. None
 16. None
 17. The Guardian 23 Dec 2019

 18. ”The UK has just had its 
 worst decade for

  productivity growth since the early 1800s, 
 in the early years of the 
 Industrial Revolution.” The Guardian 23 Dec 2019
 19. None
 20. 2016

 21. Aftenposten 12 feb 2015 Økning i produksjon pr. arbeidstime (prosent

  pr. år i 20 rike land) 

 22. Produktivitet saktar in * Produktivitetstillväxt

 23. None
 24. None
 25. Kurvan på omslaget pekar optimistiskt uppåt – men i själva

  verket faller produktivitets- 
 tillväxten i Sverige
 26. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

  1990-95 95-2005 2006-13 ITs bidrag Totalt OECD 90-95, SCB 95-2013 Produktivitetstillväxt i Sverige faller
 27. A slowdown in technical progress is the reason usually given

  for this progressive deceleration in productivity growth. ” ” Financial Times Oct 26, 2014
 28. ? Vi ser verkligen inte spår av detta.

 29. None
 30. Den fl ackt s-formade kurvan

 31. None
 32. Lagen om avtagande marginalnytta

 33. Antibiotika Resistans Motorvägar Tra fi kinfarkter Gödnings- medel Toxicitet

 34. After 5 years of construction to widen I-405, traf fi

  c is slightly slower than before The "fundamental rule" of tra ffi c. Vox, Oct 23, 2014
 35. Peak X

 36. Har vi nått PEAK DIGITAL?

 37. 2 757 tim övertid

 38. 2016

 39. Tre skäl till varför digitaliseringen inte gett de effekter vi

  hoppades
 40. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Huvudsaklig

  arbetsuppgift
 41. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Digitalisera

  
 den huvudsaklig arbetsuppgiften
 42. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Admin

  (heltal)
 43. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Vinst

  (%)!
 44. None
 45. None
 46. None
 47. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Vinst

  (%)!
 48. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Andra

  uppgifter
 49. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Digitalisera

 50. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Vinst

  i %
 51. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Admin

  är en konstant
 52. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Digitalisera

 53. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 E

  ff ektivitet krymper
 54. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 E

  ff ektivitet krymper
 55. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 E

  ff ektivitet krymper
 56. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Nya

  uppgifter
 57. 0 2 1 6 3 4 5 7 8 Mindre

  tid till huvuduppgiften
 58. None
 59. Vi bygger ihop allt mer, 
 och underskattar exponentiellt ökande

  komplexitet
 60. 4 6

 61. +1

 62. 5 10 +4 +1

 63. +1

 64. 6 15 +5 +1

 65. None
 66. Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014 110 anställda 117 system

 67. 117 118 +1 +6903

 68. BRÅDSKAN

 69. Vem utnyttjar digitaliseringen?

 70. ”...drunknar i styrsystem” Forskare och lärare vid Uppsala universitet

 71. –1% +6% +5% +4% +3% +2% –2% +1%

 72. None
 73. None
 74. C Northcote Parkinson

 75. None
 76. Parkinsons lag

 77. None
 78. None
 79. None
 80. Byråkrati 1.0 Byråkrati 2.0

 81. Byråkratins tillväxt +6 %

 82. ”förenkla”

 83. Vi digitaliserar inte för att förenkla längre

 84. Programming the ENIAC, late 1940ies Vi gjorde det...

 85. Joneal Williams-Daw at the UNIVAC 1, 1953

 86. Norc, Columbia University’s Watson Lab, 1954

 87. men sedan ...

 88. Vi digitaliserar för att göra nya saker

 89. 145 ➡ 313 klick Nytt system för vapenlicenser

 90. Många är 
 goda och nyttiga. En del är dåliga

 91. None
 92. None
 93. None
 94. None
 95. Anders Ivarsson Westerberg: 
 Papperspolisen : den ökande administrationen i

  moderna organisationer (2014)
 96. Varje projekt för att förenkla administrationen inom polisen ...

 97. ... har lett till ökad administration.

 98. Om man försöker ”förenkla” administrationen skapas utrymme för ny administration.

 99. John W. Iwanski/Flickr

 100. Om vi gör det enklare att köra bil John W.

  Iwanski/Flickr
 101. epSos.de/Flickr

 102. Har vi nått PEAK DIGITAL?

 103. avtagande resultat pga systemeffekter

 104. skillnaden mellan teori och 
 verkligt resultat

 105. teknisk komplexitet design-fel organisatorisk komplexitet (”byråkrati”)

 106. Vad ska vi göra?

 107. Reducera (överdriven) digitalisering (jfr antibiotika)

 108. För varje nytt digitalt system Likvidera två

 109. Förenkla inte Reducera

 110. People think focus means saying yes to the thing you've

  got to focus on. But that's not what it means at all. It means 
 saying no to the hundred 
 other good ideas that there 
 are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. ”
 111. Tack! Mejl: [email protected] Sajt: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Foto: Lars Lundqvist