Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #11 • Ingresser , Webbtypografi • Tor 16 mars • vt 23 • UX Writing

Träff #11 • Ingresser , Webbtypografi • Tor 16 mars • vt 23 • UX Writing

Jonas Söderström
PRO

March 16, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Ingresser


  Typografi
  Trä
  ff
  #11 • Torsdag16 mars
  Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Idag
  Lite repetition


  Liten rubrikuppgift


  Ingresser


  UX-bonus: Webbtypogra
  fi


  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Repetition
  • Skriv rubriker så läsarna vet vad de kan hoppa över.


  • Se till att få med nyckelord som tydliggör området.


  • Försök visa ”vad ger det mig” i rubriken.


  • Var mer misstänksam mot korta rubriker än mot långa.


  • Använd verb i rubrikerna.


  • Använd gärna tilltal - ”du”, ”vi”, ”din” .


  • Inledningarna ”Så”, ”Då”, ”Därför”, ”Här” … är e
  ff
  ektiva.

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Lockande?
  Du kan inte ana vad som hände sen

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Men vad ger det mig???

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Lägg viktiga ord

  i främre delen av meningen!
  (Frontloading)

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Hundratals växter har förbättrat skolans inomhusmiljö
  Krisberedskapsveckan ska få
  fl
  er Timråbor att re
  fl
  ektera över hur man kan lösa
  vardagen vid kris
  Har du ett hjälpmedel du inte använder?
  Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Barnrättsombuden i Västernorrland
  UPPGIFT:
  SKRIV NYA
  RUBRIKER MED
  MAX 30

  TECKEN!

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Hundratals växter har förbättrat skolans inomhusmiljö
  Krisberedskapsveckan ska få
  fl
  er Timråbor att re
  fl
  ektera över hur man kan lösa
  vardagen vid kris
  Har du ett hjälpmedel du inte använder?
  Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Barnrättsombuden i Västernorrland
  Målgrupp:

  Timrå-bor

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Max 30 tecken! Till exempel
  De
  fi
  ck Elefantenpriset 2023 (28 tkn)

  Timrå kommun prisad (19 tkn)

  Elefanten till Timrå bibliotek (30 tkn)


  Så kan du lösa vardagskrisen (28 tkn)

  Så ska Timrå möta kriser (24)

  Lös vardagen vid kris och krig


  Växter ger bättre skolmiljö (27)

  Växter hjälpte skolans klimat (29)

  Bättre skolmiljö med gröna rum (30)


  Slutat använda ett hjälpmedel? (30)

  Lämna tillbaka hjälpmedel här (29)

  Några oanvända hjälpmedel? (
  (Elefant)


  (Kris)


  (Skolmiljö)


  (Hjälpmedel)

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2022
  Gör gärna rubriker långa,
  om det behövs …
  Ok, det var korta rubriker. Men:

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  … men skriv korta
  inledningar!
  Gör tröskeln in i texten så låg som möjligt!
  Få och korta meningar!

  Inga bisatser!

  Enkla och korta ord!

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Mest lästa artikel (feb 2007)
  60.000 tecken = 12 sidor
  Eat food. Not too much. Mostly plants.
  Sju ord. Tre meningar. Sex bokstäver.

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  Det skulle kunna ha varit…..
  Frågan om vilken diet som är den nyttigaste har diskuterats
  under många år av läkare, fysiologer, närimngsforskare. Olika
  experter har haft olika syn på saken, och otaliga förslag till
  dieter har avlöst varandra. Vissa har hållit fram
  medelhavsdieten, medan andra förespråkat en stenålders-
  diet … bla bla bla


  Men, i själva verket …

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som
  Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn.
  Längsta ord: 6 bokstäver.

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Jag har gråtit.


  Ja, jag har bölat som ett barn.


  Jag har traskat varv efter varv runt
  lägenheten som en rastlös hund.


  För det
  fi
  nns ingenting annat att göra.
  3


  7


  12


  7
  Median ordlängd = 4 bokstäver

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Kom ihåg:
  • Gör tröskeln in i texten så låg som möjligt


  • Enkla ord.


  • Korta meningar.


  • Ta med det viktigaste.


  • Starta inte ”djupt” (”Redan de gamla
  grekerna…”).


  • Starta inte ”mjukt” –

  allmänna fraser kring ämnet.

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Starta inte ”mjukt”

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2022
  Det skulle kunna ha varit…..
  Frågan om vilken diet som är den nyttigaste har diskuterats
  under många år av läkare, fysiologer, närimngsforskare. Olika
  experter har haft olika syn på saken, och otaliga förslag till
  dieter har avlöst varandra. Vissa har hållit fram
  medelhavsdieten, medan andra förespråkat en stenålders-
  diet … bla bla bla


  Men, i själva verket …

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  NYT

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  NYT

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2022
  Starta inte ”mjukt”
  Varför använda en köksplanerare?


  Att bygga ett nytt kök är en stor dröm för många, men det
  kan vara en utmaning att hitta ett kök som passar din stil och
  dina behov. Med en köksplanerare blir det enklare för dig att
  skapa drömköket precis som du vill ha det.


  Elgiganten > Meny > Epoq Kök & Tvättstuga > Epoq Designer - Rita ditt eget kök

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2022
  Skolplattformen
  Ditt barn och ditt barns lärare
  använder Skolplattformen
  dagligen i den kommunala
  grundskolan. Där finns verktyg
  som underlättar planering och
  lärande.


  Här finns viktig information från
  ditt barns skola, som schema,
  närvaro, bedömning/betyg
  kontaktuppgifter till lärare och
  annan personal.


  Bla, bla,
  bla

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2022
  Skolplattformen
  Här finns viktig information från
  ditt barns skola, som schema,
  närvaro, bedömning/betyg
  kontaktuppgifter till lärare och
  annan personal.


  Bla

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2022
  Skolplattformen
  Här finns schema, närvaro,
  bedömning/betyg,
  kontaktuppgifter till lärare och
  annan personal, samt annan
  viktig information.
  Det
  konkreta
  först!

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2021
  ”Har jag covid-19?”

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2022
  Webbtypografi

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  A
  Läsning är ingen naturlig aktivitet

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Läsning och
  förståelse är målet
  Typogra
  fi
  är verktygen

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Vilket typsnitt är bäst?


  Storlek?


  Hur långa rader?
  Grunderna

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  ”En undersökning visar …”
  Ta det med en nypa salt.

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  • Läsning är extremt komplext och resultaten

  kan till stor del vara motstridiga, beroende på
  textens storlek, läsarens avstånd till den,
  belysningen, innehållet etc…
  • Även om ett resultat tycks vara att en design
  läses ”snabbare” eller ”lättare”, kan skillnaderna
  vara små i praktiken.


  • Människor har ofta en annan uppfattning om
  läshastighet etc, än vad tidtagaruret säger.

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext

  och allmänt

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Aalborg
  Två grundtyper
  Aalborg Antikva


  Serif-typsnitt
  Linjär


  Grotesk


  Sans serif
  Anses numer lika lättlästa
  g
  g
  Serif
  Serif

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  A
  Typsnittsformer
  A
  Linjär


  Grotesk


  Sans serif
  Antikva


  Serif-typsnitt


  Medieval-
  antikva


  Garald
  Didon


  Nyantikva
  A
  Mekan


  Egyptienne


  Slab serif
  A
  Real


  Transantikva
  A

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  A
  A
  Futura


  Helvetica


  Frutiger


  Garamond


  Berling


  Bembo


  Minion


  Goudy Old
  Style
  Didot


  Bodoni
  A
  Rockwell


  Clarendon


  Memphis


  Beton


  A
  Baskerville


  Times
  A
  Typsnitt har namn – tidigare ofta efter formgivaren eller uppdragsgivaren (tryckeri/tidning)
  Linjärer har varit populära för skärmar,
  pga sämre upplösning än papper

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Olika typsnitt i samma grad

  framträder i olika storlek på skärmen.
  Älgx Älgx Älgx
  Monaco 175 p Trebuchet 175 p Adobe Garamond 175 p
  Ä 175 p
  Ä

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  Älgbix
  Verdana
  Älgbix
  Älgbix
  Calibri
  Trebuchet
  Älgbix
  Open Sans
  Älgbix
  Lucida
  Grande
  Arial
  Älgbix

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Skillnader i bokstavsformer
  skapar olika grad av svärta
  eller ljushet i textbilden
  Man strävar normalt efter en ”lagom” svärta

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade,
  ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarn
  e hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade
  nere i Stadsgårds-
  hamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor
  visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussar
  ne hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, sluss-
  vaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skepps-
  bron ångade,
  Kungsbacksomni-
  bussarne hoppade
  skallrande fram på den
  kullriga stenläggningen;
  ITC Garamond Adobe Garamond Sectra

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Display-typsnitt
  (eller rubrik-typsnitt)
  vs bröd-typsnitt

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;


  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;


  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet
  Brödtext Display

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Slutna former

  eller öppna

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  oceas
  Slutna former gör bokstäverna svåra att skilja från varandra i små grader
  oceas
  oceas
  g
  Mabry
  Myriad
  Atkinson Hyperlegible
  Helvetica
  29
  Mabry
  29
  Open Sans
  g
  oceas
  Myriad
  Helvetica

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Ill
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  Ill
  Helvetica Tahoma
  Ill
  Trebuchet
  !"
  Arial Avenir
  nh
  Ill
  Atkinson Hyperlegible
  #$%&
  Helvetica Trebuchet
  lo b lo b
  Atkinson
  Hyperlegible

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  &'
  Helvetica BBC Reith
  bd bd
  Atkinson
  Hyperlegible
  ij
  Helvetica Tahoma
  ij
  Mabry
  ij ij
  Atkinson
  Hyperlegible

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  • Atkinson Hyperlegible

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  En annan detalj
  e a s e a s
  Adobe Garamond
  Helvetica

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  x-höjd
  xnh73 %
  Century Gothic
  xnh55 %
  Adobe Garamond

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  xnh
  xnh
  xnh
  xnh
  73 %
  69 %
  52 %
  72 %
  Cochin Myriad
  Century Gothic
  Trebuchet
  xnh
  Open Sans
  72 %
  xnh55 %
  Adobe Garamond
  xnh63 %
  Minion

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  Proportioner

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Många sajter/appar
  använder högsmala
  typsnitt (”condensed”)


  för att få in tillräckligt
  med information på
  smala mobilskärmar.
  Älgbix
  Älgbix
  Älgbix
  Myriad Condensed
  Blair MD ITC
  Myriad Normal

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  … för rubriker

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  … men också för knappar

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  … och en
  smalare för
  opinions-
  artiklar
  NY Times har
  en måttligt
  smal
  rubrikstil för
  nyheter …

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Tisdag


  Mars
  21
  Genomgång
  Uppgift 2
  Ton


  Avsändar-
  personor


  Framing
  16.00–18.00


  Flöden

  Ux-research:
  kundresa
  Länkar


  UX-process
  Torsdag


  Mars
  30
  Mars
  27
  Vecka 12 Vecka 13
  Torsdag


  Mars
  23 Måndag

  View Slide