Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #14• Skriva för effekt •16 maj •UX writing • vt 24 Nackademin

Träff #14• Skriva för effekt •16 maj •UX writing • vt 24 Nackademin

Jonas Söderström

May 16, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Skriva för effekt ”Målgrupper” inom ux

  UX writing • Trä ff #14 • Torsdag 16 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 24
 2. Jonas Söderström • 2024 Det finns alltid ett syfte: Vad

  ska hända när mottagaren läst din text?
 3. Jonas Söderström • 2024 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 4. Jonas Söderström • 2024 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 5. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill hitta cykelväg Vill kunna rapportera problem Vill pumpa cykeln ANVÄNDNINGS- MÅL eller -VILLKOR eller DRIVKRAFT EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS
 6. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill kunna rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT ANVÄND- NINGS- MÅL eller DRIVKRAFT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT
 7. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill kunna rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT ANVÄND- NINGS- MÅL eller DRIVKRAFT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Kolla här nu
 8. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill kunna rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Detaljerade användnings- mål eller användnings- villkor BETEENDETYP efter DRIVKRAFT Vi ger dem ett beskrivande namn! Gör det lätt att hitta pumparna Bygg cykel- vägs- app Skriv ny text på webben
 9. Jonas Söderström • 2024 Vill du komma igång att cykla?

  Vi hjälper dig! • Ska ff a vår app med cykelkartor! • En tryckt cykelkarta kan du hämta gratis på medborgarkontoret, Stationsgatan 48A. • Cykelpump fi nns vid Stortorget. • Stöter du på problem eller vill fråga något, hör av dig till cykelsamordnaren Anna Persson på 070–123 45 67. Ett av Byköping kommuns mål är att fl er ska välja cykel i stället för bil. Läs mer om hur vi bygger ut cykelbanorna!
 10. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill kunna rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Detaljerade användnings- mål eller användnings- villkor BETEENDETYP efter DRIVKRAFT Gör det lätt att hitta pumparna Bygg cykel- vägs- app Skriv ny text på webben
 11. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill kunna rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Detaljerade användnings- mål eller användnings- villkor BETEENDETYP efter DRIVKRAFT Gör det lätt att hitta pumparna Bygg cykel- vägs- app Skriv ny text på webben
 12. Jonas Söderström • 2024 Gemensamma användningsmål … är ofta svaret

  på frågan ”Varför använder / gör / köper du X?” eller ”Vad skulle få dig att använda / göra / köpa X?” Jag använder X eftersom… Jag skulle använda X om …
 13. Jonas Söderström • 2024 Gemensamma användningsmål … är ofta svaret

  på frågan ”Varför använder / gör / köper du X?” eller ”Vad skulle få dig att använda / göra / köpa X?” Jag använder X eftersom… Jag skulle använda X om … Användnings- villkor Användnings- mål
 14. Jonas Söderström • 2024 Få fler att välja cykel i

  stället för bil EFFEKT LÖSNING ANVÄNDARE Vill kunna anmäla hinder Vill hitta cykelväg Vill kunna pumpa cykeln Jag ser många små hinder XXXXX XXXXX XXXXX Vill kombinera cykel med bil Vill vara säker på att cykeln inte blir stulen ANVÄNDNINGSMÅL Vill kombinera cykel med kollektivtrafik XXXXXX Vill vara fräsch på jobbet Vill lägga mindre tid på jobbresa Vill säkert kunna ta barnen till skola på cykel Vill ha tid att träna
 15. Jonas Söderström • 2024 EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL LÖSNING ANVÄNDARE Ska rapportera

  problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många små hinder Jag är rädd att den blir stulen Vill vara säker på att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna … Få fler att välja cykel i stället för bil Mätning: + 60 % cyklar - 10 % bilar 1 2 3
 16. Jonas Söderström • 2024 ”Målgrupper” i UX är sällan demografiska!

  Grunden för vad vi gör fi nns sällan i • Ålder • Kön • Geogra fi • Yrke • Familj • Inkomst …
 17. Jonas Söderström • 2024 Ux (och ux-text) handlar om anpassning

  till drivkrafter, beteenden, användningsmål, användningsvillkor
 18. Jonas Söderström • 2024 … beteende Gemensamma användningsmål hittar man

  oftast om man tittar på … som vi menar kan vara relevant i förhållande till verksamhetens mål och projektets inriktning. } … attityd eller inställning … roll eller ansvar … användningskontext … förutsättningar, som kunskaper, erfarenhet eller funktionsvariation … [ kön, ålder, bostadsort,]
 19. Jonas Söderström • 2024 Man är oftast bara del av

  EN demogra fi sk grupp … OBS … men man kan vara del av FLERA användargrupper, beroende på situationen och tillfället! Inom UX ser vi mer till HUR och VARFÖR man GÖR saker än till ”VEM” man är!
 20. Jonas Söderström • 2024 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Den ordningssamme är den som ansvarar för allt kring ansökningen fram till flytt. Det kan vara en förälder, men även en elev eller personal från en skola. Hen vill vara påläst kring det praktiska och vill att allt ska bli rätt och känna sig förberedd. Ha viktig information samlad och tillgänglig för att få en överblick och kontroll under hela ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig över att missa ett viktigt datum, ett papper, information eller att något ska bli fel med ansökan. Hen drivs av en ansvarskänsla och att det måste bli bra för barnet. Det inkluderar rätt val av program, men även att de ska klara av ett flytta hemifrån både praktiskt som känslomässigt. Att de klarar av boendet själva, få kompisar och bra stöd från skolan. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den aktivitetsorienterade är engagerad i något som den lägger mycket av sin tid på. Fritidsintresset är en stor del av ens liv och identitet och hen vill kunna fortsätta med det efter flytt till Örebro. Det är genom sitt fritidsintresse hen har sitt sociala liv och träffar sina vänner och får nya kompisar. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Utmaning Den ordningssamme 1 5 “När, var och hur funkar allt det praktiska?” Den aktivitetsorienterade "Jag vill fortsätta med min bandy" Den studiemotiverade 2 4 “Jag kan bli snickare" Vill veta att de gör rätt i ansökningsprocessen Vill känna sig trygga med att eleven klarar av att flytta till och leva i Örebro Den obekymrade “Alla ska ju plugga i Örebro” 3 Omstartaren söker sig till Örebro för att komma bort från något. Hen vill göra något åt sin situation med dåligt studie- resultat. Vill studera vidare på gymnasiet och läsa något som ger en framtid. Vill förstå vilka möjligheter det finns och vad som krävs att komma på banan igen. Omstartaren har ett ”misslyckande” bakom sig - kan känna sig sviken av "systemet" och söker nu en ny väg framåt. Vill träffa nya kompisar komma till en ny plats, hitta ett positivt nytt sammanhang. Vill känna att hen i första hand är en person och inte någon med en nedsättning – känna sig ”normal” och inte ”speciell”. Vill känna sig trygg med sig själv och att hen ska klara av sina studier. Omstartaren “Jag vill komma tillbaka på banan” Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Ge tydliga svar på deras frågor när de uppstår Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Utmaning Få dem förstå vad som krävs att kombinera ett program med komplettering (vad som är möjligt) Få dem att våga ta steget tidigare (om möjligt) Utmaning Få eleven att känna sig trygg inför flytten till Örebro Utmaning Svårt att förutspå vilka fritidsintressen som är relevanta Vill komma på banan igen med sina studier Säkerställa att de kommer på miljödagarna Samla argument som föräldrar och SYV kan använda Vill komma till ett helt nytt socialt sammanhang Ska ta steget tidigare Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Presentera det sociala utbudet så att eleverna känner att de kommer passa in Visa att skolan är en lugn och trygg plats för eleverna Gör det lätt att planera/förbereda inför flytt till Örebro Visa att det finns ett socialt sammanhang kring boendet. Och att eleverna inte blir lämnade vind för våg Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent och trygg Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Den obekymrade söker sig till Örebro. Att få komma till Örebro för att plugga är något hen har sett fram emot under många år. Hen känner folk som har pluggat i Örebro, skolan pratar om Örebro och ordnar med resor till Miljödagarna. Hen har redan hört “allt” om Örebro av skolan och sina kompisar. Den obekymrade har sällan några frågor eller överväger någon annan gymnasieskola – alla som man känner ska ju i princip gå i Örebro. Känslan hen har inför att söka och studera i Örebro är nyfikenhet, spänning och lite nervositet över att ta sitt första stora steg in i vuxenlivet - men framför allt så ser hen mycket fram emot att börja då de har sedan tidigare hört så mycket positivt om Örebro.
 21. Jonas Söderström • 2024 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Hen vill vara påläst kring det praktiska o rätt och känna sig förberedd. Ha viktig in tillgänglig för att få en överblick och kon ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig över att m ett papper, information eller att något sk Hen drivs av en ansvarskänsla och att de barnet. Det inkluderar rätt val av program klara av ett flytta hemifrån både praktisk Att de klarar av boendet själva, få kompi skolan. Hen upplever att det är väldigt mycket in på och osäkerhet kring vad man kan vän Utmaning Ge tydliga svar på deras frågor när de u
 22. Jonas Söderström • 2024 Den studiemotiverade vill gå på en

  bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Den studiemotiverade 2 “Jag kan bli snickare" Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Vad användaren vill/ska Vad vi måste göra Berätta … Visa … Gör … Skapa … Bygg…
 23. Jonas Söderström • 2024 Att använda effekt-tänk som bas för

  kommunikation är en framgångsrik strategi Två av tre fi nalister i Web Service Awards pris för bästa intranät använde e ff ektkartläggning (e ff ektkedja, e ff ektstyrning) som bas för de intranäts-satsningar som fått högst betyg av användarna själva. På följande slajds: presentationer från Sollentuna kommun och Rikshem.
 24. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Maj 21 = Lämna in

  uppgift 2 senast 19 maj Torsdag Maj 30 Genomgång av uppgift 2 Vecka 22 Mer om effekter och målgrupper. Typografi. Textdesign Vecka 21 Torsdag Maj 23 Tisdag Maj 28 UX Research