Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #15 • Genomgång uppgift 2 • Mån 24 april • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #15 • Genomgång uppgift 2 • Mån 24 april • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 27, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Genomgång av uppgift 2 UX writing

  • Trä ff #15 • 24 april Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 SEO, 
 Skriva för sök Målgrupper,

  UX-writer i praktiken: 
 Felicia Kaiser Tisdag Maj 2 Måndag Maj 8 Vecka 17 Flöden, kundresor Onsdag April 26 Vecka 18 Testa text, 
 UX research Torsdag Maj 4 Vecka 19
 3. Jonas Söderström 2023 Formulera länkar så 
 att användaren kan

  
 förutse vad hen får, 
 om hen klickar på dem. Samma princip som för rubriker: 
 ”What’s in it for me?” Eller, ”Den länken behöver jag inte klicka på”. Och som för knappar – länkar ska vara begripliga 
 utan sin kontext!
 4. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” Vi

  har redan fått en hel del idéer och kommentarer. Bra! Klicka här för en lista med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. Läs gärna listan med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. 👍 👎
 5. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 6. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Miljöräddning Miljövän Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att rädda världen Att bli miljövän Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig hjälpa till 
 att rädda världen Låt mig bli en världsräddare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Rädda världen! Bli världsräddare/ miljövän! Verb: 
 Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du rädda världen? Vill du bli världsräddare? Verb: 
 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill rädda världen Jag vill bli världsräddare Ett något annorlunda formulerat mål, 
 och en annorlunda formulerad framtida identitet
 7. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Kan trigga fl er klick om den är tydligt framträdande. Kan oftast ha fl era ord – en hel, spännande mening.
 8. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Svårt att ha 
 fl er än ≈två knappar. En sida kan ha en större mängd länkar.
 9. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada En motiverad användare föredrar knapp En tveksam användare föredrar länk
 10. Jonas Söderström 2023 Miniuppgift • Titta igenom din sajt, tjänst

  etc. 
 Använder ni något av sätten i uppställningen? • Har ni ett konsistent sätt att skriva länkar? • Har ni en policy för hur ni skriver länkar? • Skiljer det mellan områden, kontexter, 
 kanaler, …? • Kan ni se någon skillnad i data 
 hur länkar fungerar (konverterar)? • Kan du visa på en ändring av länk?
 11. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.
 12. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Två saker man kan hålla utkik efter: 1. Om det fi nns en mycket kort sista rad – 
 kan man disponera innehållet bättre 
 med en styckebrytning högre upp? 2. Om det fi nns en mening som börjar långt till höger på raden – kan man bryta ner den till en helt ny rad?
 13. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure 
 that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Typogra fi är tonläge.
 14. While the methods and the amount of collaboration required may

  di ff er, what goes for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it to rewards, you will fi nd excuses to avoid it. Th is is as true for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate. Från detta …
 15. Jonas Söderström • 2023 Handlingsplan vid brand eller annan fara

  • Försök att själv släcka mindre bränder 
 med brandsläckare • Ta inga personliga risker! • När larmet ljuder utryms skolan enligt utrymningsplanen som fi nns i våra korridorer • Utbildare går sist ut från lokalen 
 och stänger dörren men låser den inte. • Använd trapporna och närmaste nödutgång. 
 Använd inte hissen vid utrymning. • Om larmet skedde i samband med lektion 
 ska klassen samlas vid återsamlingsplatsen 
 med utbildaren för närvarokontroll. • Gå inte in i skolan förrän klartecken givits.
 16. Jonas Söderström • 2023 Handlingsplan vid brand eller annan fara

  • Försök att själv släcka mindre bränder 
 med brandsläckare • Ta inga personliga risker! • När larmet ljuder utryms skolan enligt utrymningsplanen som fi nns i våra korridorer • Utbildare går sist ut från lokalen 
 och stänger dörren men låser den inte. • Använd trapporna och närmaste nödutgång. 
 Använd inte hissen vid utrymning. • Om larmet skedde i samband med lektion 
 ska klassen samlas vid återsamlingsplatsen 
 med utbildaren för närvarokontroll. • Gå inte in i skolan förrän klartecken givits. Etikett, inte rubrik Blandade former: tilltal och beskrivning Målgrupp lärare? Annan kanal? Av vem? Vilken plats?
 17. Jonas Söderström • 2023 Text 2: 
 Anslag vid ”Microtorget”

  – 
 den del intill lunchrestaurangen 
 där studenter kan värma egen mat 
 i mikrovågsugnar.
 18. Jonas Söderström • 2023 Karolinska Institutet informerar våra studenter 


  om kommande förändring i Microtorget Jöns Jacob. I samband med att det planeras en ombyggnation i Jöns Jacob restaurangen så behöver vi på Karolinska Institutet se över tillfälliga lösningar under kommande terminer för våra studenter på campus, som värmer egen mat i Microtorget. Då man inte längre kommer att kunna diska tallrikar och bestick på sikt så kommer vi införa engångsmaterial, så som papptallrikar och träbestick för er att tillgå vid behov, med start 1e september 2022. (Dessa fi nns tillgängliga, endast för er studenter att hämta ut vid cafét i Jöns Jacob.) För att även kunna ta hänsyn till logistiken och miljön så rekommenderar vi att ni medtar egna vatten fl askor som ni är välkomna att fylla på vid våra vattenstationer i Microtorget. Återvinning av papptallrikar och bestick sker i de utställda kärlen i Microtorget, vänligen använd dessa. Tack för er förståelse och hjälp med att skapa den bästa miljön och möjligheten för att kunna värma maten i Jöns Jacob. Fastighetsavdelningen Karolinska Institutet
 19. Jonas Söderström • 2023 Karolinska Institutet informerar våra studenter 


  om kommande förändring i Microtorget Jöns Jacob. I samband med att det planeras en ombyggnation i Jöns Jacob restaurangen så behöver vi på Karolinska Institutet se över tillfälliga lösningar under kommande terminer för våra studenter på campus, som värmer egen mat i Microtorget. Då man inte längre kommer att kunna diska tallrikar och bestick på sikt så kommer vi införa engångsmaterial, så som papptallrikar och träbestick för er att tillgå vid behov, med start 1e september 2022. (Dessa fi nns tillgängliga, endast för er studenter att hämta ut vid cafét i Jöns Jacob.) För att även kunna ta hänsyn till logistiken och miljön så rekommenderar vi att ni medtar egna vatten fl askor som ni är välkomna att fylla på vid våra vattenstationer i Microtorget. Återvinning av papptallrikar och bestick sker i de utställda kärlen i Microtorget, vänligen använd dessa. Tack för er förståelse och hjälp med att skapa den bästa miljön och möjligheten för att kunna värma maten i Jöns Jacob. Fastighetsavdelningen Karolinska Institutet Inifrånperspektiv • Papptallrikar att hämta … • Ta med vatten fl aska … • Återvinn i kärlen …
 20. Jonas Söderström • 2023 Re: Trasslet med SBS-servern Vi har

  ju haft problem med SBS-servern sedan i december. Den har bl a indikerat varningar för fi ler i backuploggen. Jag har kört diskkontrollen, men hann tyvärr inte med att köra hela underhållsprocessen pga tidsbrist. Den genomförde i alla fall ett fl ertal justeringar i fi lsystemet, som kan ses i Application Log (Event Viewer). Alla kommer ju inte åt den, så jag har länkat till en text fi l med innehållet för den aktuella händelsen. Jag har t.ex. inte haft möjlighet att se om den genomförda åtgärden har haft någon påverkan på VPN-tjänsten. Servern ska nu vara mer korrekt än före avbrottet, men om ni upptäcker problem så kontakta gärna mig per mail. /Lasse
 21. Jonas Söderström • 2023 Re: Trasslet med SBS-servern Vi har

  ju haft problem med SBS-servern sedan i december. Den har bl a indikerat varningar för fi ler i backuploggen. Jag har kört diskkontrollen, men hann tyvärr inte med att köra hela underhållsprocessen pga tidsbrist. Den genomförde i alla fall ett fl ertal justeringar i fi lsystemet, som kan ses i Application Log (Event Viewer). Alla kommer ju inte åt den, så jag har länkat till en text fi l med innehållet för den aktuella händelsen. Jag har t.ex. inte haft möjlighet att se om den genomförda åtgärden har haft någon påverkan på VPN-tjänsten. Servern ska nu vara mer korrekt än före avbrottet, men om ni upptäcker problem så kontakta gärna mig per mail. /Lasse Viktigaste! ”Öh, fortfarande problem…” Vill berätta hur hårt han jobbat Extra info för särskilt intresserade
 22. Jonas Söderström • 2023 Sveriges energiläge: Ny lägesbild 6 december

  Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Det fi nns en risk för e ff ektbrist under vinterns höglasttimmar och osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen. Energimyndigheten bedömer fortsatt att risken för störningar i drivmedelsförsörjningen av mellandestillat, inklusive vinterdiesel, är förhöjd. Risken bedöms fortsätta in i år 2023. Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det fi nns osäkerheter i den framtida utvecklingen. Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och den kommande vintern. Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Det kommer sannolikt att vara fl er utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 2022/2023.
 23. Jonas Söderström • 2023 Sveriges energiläge: Ny lägesbild 6 december

  Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Det fi nns en risk för e ff ektbrist under vinterns höglasttimmar och osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen. Energimyndigheten bedömer fortsatt att risken för störningar i drivmedels- försörjningen av mellandestillat, inklusive vinterdiesel, är förhöjd. Risken bedöms fortsätta in i år 2023. Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det fi nns osäkerheter i den framtida utvecklingen. Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och den kommande vintern. Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Det kommer sannolikt att vara fl er utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 2022/2023. Etikett Bedömingar / Uppmaningar Gas igen? Vilka? ?
 24. Jonas Söderström • 2023 Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från

  och med det år du fyller 20 år av en tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden 
 för din tandvård. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.
 25. Jonas Söderström • 2023 Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från

  och med det år du fyller 20 år av en tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden 
 för din tandvård. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras. Punktlistor
 26. Jonas Söderström • 2023 Du omfattas från och med det

  år du fyller 20 år av en tandvårds- försäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, 
 bastandvård samt protetik och tandreglering. Med bastandvård menas • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera I protetik och tandreglering ingår • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Hur stor ersättning du får beror bland annat på ….
 27. Jonas Söderström • 2023 Från och med det år du

  fyller 20 år betalar du bara en del av kostnaden för din tandvård. Då betalar en tandvårdsförsäkring resten. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, 
 bastandvård samt protetik och tandreglering. Med bastandvård menas • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera I protetik och tandreglering ingår • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Hur stor ersättning du får beror bland annat på …. Men även här!
 28. Jonas Söderström • 2023 Från och med det år du

  fyller 20 år betalar du bara en del av kostnaden för din tandvård. Då står en tandvårdsförsäkring för resten. Tandvårdsförsäkringen har två delar. I den första delen ingår • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera Detta kallas bastandvård. Den andra delen täcker land annat • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Detta kallas i försäkringen protetik och tandreglering. Hur stor ersättning du får beror bland annat på ….
 29. Jonas Söderström • 2023 Från och med det år du

  fyller 20 år betalar du bara en del av kostnaden för din tandvård. Då står en tandvårdsförsäkring för resten. Tandvårdsförsäkringen har två delar. I den första delen ingår • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera Detta kallas bastandvård. Försäkringen täcker x procent …. Den andra delen täcker bland annat • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Detta kallas i försäkringen protetik och tandreglering. Här betalar du upp till x tusen …
 30. Jonas Söderström • 2023 Vi har fått ett meddelande från

  arbetsförmedlingen Av meddelandet som vi har fått från arbetsförmedlingen framgår att du inte har varit aktivt arbetssökande under december månad 2020. Vi avskriver meddelandet Du har nyligen fått ett beslut från oss om ett annat meddelande. Eftersom det här meddelandet avser ditt arbetssökande fram till den 1 januari 2021 och vårt förra beslut om sanktion skickades till dig den 11 januari 2021, varken utreder eller fattar vi något beslut om det nya meddelandet. Det beror på att du ska ha möjlighet att läsa det första beslutet innan du får ett nytt, för att du ska veta vad som krävs av dig. Om vårt tidigare beslut skulle ändras, kommer vi att pröva om det här meddelandet påverkar din ersättning. Varför får du det här brevet När arbetsförmedlingen har skickat ett meddelande till oss ska vi ta ställning till om uppgifterna påverkar din arbetslöshetsersättning. Då har du rätt att få information från oss om att vi har fått ett meddelande, och vad det innebär för dig. Kontakta oss om du har frågor Om du har frågor får du gärna ringa mig. Du kan också skicka ett meddelande via Mina sidor.
 31. Jonas Söderström • 2023 Vi har fått ett meddelande från

  arbetsförmedlingen Av meddelandet som vi har fått från arbetsförmedlingen framgår att du inte har varit aktivt arbetssökande under december månad 2020. Vi avskriver meddelandet Du har nyligen fått ett beslut från oss om ett annat meddelande. Eftersom det här meddelandet avser ditt arbetssökande fram till den 1 januari 2021 och vårt förra beslut om sanktion skickades till dig den 11 januari 2021, varken utreder eller fattar vi något beslut om det nya meddelandet. Det beror på att du ska ha möjlighet att läsa det första beslutet innan du får ett nytt, för att du ska veta vad som krävs av dig. Om vårt tidigare beslut skulle ändras, kommer vi att pröva om det här meddelandet påverkar din ersättning. Varför får du det här brevet När arbetsförmedlingen har skickat ett meddelande till oss ska vi ta ställning till om uppgifterna påverkar din arbetslöshetsersättning. Då har du rätt att få information från oss om att vi har fått ett meddelande, och vad det innebär för dig. Kontakta oss om du har frågor Om du har frågor får du gärna ringa mig. Du kan också skicka ett meddelande via Mina sidor. Borde aldrig skickats. Fixa systemet istället!
 32. Jonas Söderström • 2023 Text 7: 
 Instruktion från Skolverkets

  Lärportalen, delen ”Främja motivation, lärande 
 och välbefinnande” (2022).
 33. Jonas Söderström • 2023 … Syftet med delen är att

  bidra med ökad kunskap om olika förmågor som kan relateras till elevers utveckling av olika strategier i lärandet kopplat till utformning av undervisning. Grundläggande utgångspunkter är att använda pedagogiska strategier som hjälper eleverna att behålla fokus samt en undervisning som placeras in i ett sammanhang och stöttar eleverna i att aktivera sina bakgrundskunskaper kring ett visst ämne. Tillsammans med dina kollegor får du pröva olika sätt att stödja elevernas tilltro till den egna förmågan genom att utveckla strategier för att kommunicera tydliga förväntningar, att arbeta med olika typer av stödstrukturer för ökad självständighet och att utveckla strategier som stödjer eleverna i att påbörja, genomföra och slutföra uppgifter i undervisningen.
 34. Jonas Söderström • 2023 … Syftet med delen är att

  bidra med ökad kunskap om olika förmågor som kan relateras till elevers utveckling av olika strategier i lärandet kopplat till utformning av undervisning. Grundläggande utgångspunkter är att använda pedagogiska strategier som hjälper eleverna att behålla fokus samt en undervisning som placeras in i ett sammanhang och stöttar eleverna i att aktivera sina bakgrundskunskaper kring ett visst ämne. Tillsammans med dina kollegor får du pröva olika sätt att stödja elevernas tilltro till den egna förmågan genom att utveckla strategier för att kommunicera tydliga förväntningar, att arbeta med olika typer av stödstrukturer för ökad självständighet och att utveckla strategier som stödjer eleverna i att påbörja, genomföra och slutföra uppgifter i undervisningen. Punktlista Punktlista Gör radikal omskrivning!
 35. Jonas Söderström • 2023 (Exempel) Hur kan du hjälpa eleverna

  att behålla fokus under en lektion? Hur kan du få eleverna att använda kunskaper som de redan har i ämnet? I den här delen ska du, tillsammans med dina kollegor, 
 få pröva olika sätt att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga. Vi visar hur du kan • Kommunicera 
 tydliga förväntningar • Öka elevernas självförtroende • Stötta dem att börja, genomföra och slutföra uppgifter. Originalets lix: 78 
 Nytt lix: 40
 36. Jonas Söderström • 2023 SEO, 
 Skriva för sök Målgrupper,

  UX-writer i praktiken: 
 Felicia Kaiser Tisdag Maj 2 Måndag Maj 8 Vecka 17 Flöden, kundresor Onsdag April 26 Vecka 18 Testa text, 
 UX research Torsdag Maj 4 Vecka 19