Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #15 • Tillgänglig typografi, klarspråk • 31 jan • ht 22 UX Writing • Nackademin

Träff #15 • Tillgänglig typografi, klarspråk • 31 jan • ht 22 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

January 31, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Del 1: Typografi för
  tillgänglighet


  UX writing • Trä
  ff
  #15 • 31 januari
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Radavstånd
  Kan vara viktigare än storlek för god läsbarhet

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande
  med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans
  ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och,
  då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter,

  var det som om han betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades,

  hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat
  utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  52 p / Radavstånd 1
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande
  fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången,
  segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri,
  hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg,
  arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt
  gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge
  herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots
  och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om
  han betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana
  den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  57 p / Radavstånd 1

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande
  med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans
  ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och,
  då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter,

  var det som om han betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades,

  hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat
  utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  52 p / Radavstånd 1
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade

  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop

  från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på
  Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka

  den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots

  och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och

  såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en
  fi
  ende;
  hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte sin knutna hand,
  som om han velat utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  48 / 66 p

  1,2 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade
  nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne
  hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes skri,
  hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte
  antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig
  över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och han lyfte
  sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden eller hota den.
  Adobe Garamond


  47 / 71 p

  1,35 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Ju längre
  rader,

  desto mer
  radavstånd

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade
  den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen,
  järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes
  skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från
  Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på
  Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck
  av liv och rörlighet, som tycktes väcka
  den unge herrens energi, ty nu hade
  hans ansikte antagit ett uttryck av
  trots och levnadslust och
  beslutsamhet och, då han lutade sig
  över barriären och såg ner på staden
  under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar
  vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om
  han velat utmana den stackars staden
  eller hota den.
  Adobe Garamond


  47 / 1 radavstånd
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext ska ha
  extra radavstånd…
  …men rubriker
  minskat radavstånd!

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Rubrik med enkelt
  radavstånd

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Rubrik med 0,7
  radavstånd


  (224/194 p)

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  VERSALER

  vs

  gemener

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  NO TIME TO DIE
  Överdelen av bokstäverna är de vi känner igen – vi läser i överkant
  NO TIME TO DIE

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Kerning
  Anpassa avståndet mellan speci
  fi
  ka bokstavspar
  L A
  LA
  T A
  TA
  V
  V A
  A

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Spärrning
  Att generellt minska bokstavsavståndet

  mellan alla bokstäver
  Knipning
  Knipning
  Knipning

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Hitta typsnitt

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  fontscape.com

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  www.myfonts.com/WhatTheFont/

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Plugin för Chrome

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Kombinera

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Star Wars
  A NEW BEGINNING
  Maximera kontraster:


  Stor – liten


  Rak – kursiv


  Script – linjär


  Versaler – gemener

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  NO TIME TO DIE
  In her Majesty’s Secret Service
  Maximera kontraster:


  Stor – liten


  Smal – bred


  Linjär – realantikva


  Versaler – gemener

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Myriad för rubrik,
  kanske över två rader
  Adobe Garamond: Långt nere under
  honom bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne snurrade nere i
  Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen, måsarnes
  Charter för rubrik,
  kanske på två rader
  Myriad: Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i
  Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen,
  Avenir för rubrik,
  kanske på två rader
  Open Sans: Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i
  Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen,
  måsarnes skri
  H E M S Ö K KÖ P H E M S Ö K KÖ P
  H E M S Ö K KÖ P

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2022
  Vad är ”bra”?
  Läsa snabbt?


  Komma ihåg innehållet?


  Utföra en uppgift?

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade

  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop

  från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på
  Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka

  den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots

  och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och

  såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fiende;
  hans näsborrar vidgades, hans ögon flammade och han lyfte sin knutna hand,
  som om han velat utmana den stackars staden eller hota den.
  Times


  48 / 66 p

  1,2 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne
  vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i
  fiskargången, segel och flaggor som fladdrade

  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen,
  gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med
  träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och
  rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade
  hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och
  beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och

  Elever som fick en uppgift skriven med Comic Sans presterade bättre på examen än de som fick den skriven med Times.


  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som
  fladdrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande
  med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet,
  som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit
  ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig
  över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en fiende; hans näsborrar vidgades, hans ögon flammade och
  Även de som fick uppgiften satt med Hattenschweiler presterade bättre på examen….


  C Diemand-Yauman et al: Fortune favors the bold (and the italicized): Effects of disfluency of educational outcome.


  Cognition 118, no 1 (Jan 2010)

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  A
  Läsning är ingen naturlig aktivitet

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande
  typografi

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2022
  Riktlinjer för tillgänglighet:


  WCAG 2.1 (2.2)


  (”vee-kagg”)
  A AA AAA

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022
  ”Gör så här”
  Sex posters från gov.uk

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2022
  Men länkar
  Det regnar småspik
  Regnet känns

  som kalla spikar

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Kontrast

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2022
  contrastchecker.online


  accessible-colors.com


  contrastchecker.com
  Dålig kontrast,
  svårläst text

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2022
  WCAG om kontrast
  • Textens kontrast mot bakgrund

  ska vara minst 4,5:1.


  • Stor stil


  • större än 18 p, eller


  • fetstil större än 14 p


  • ska ha en kontrast på minimum 3:1.

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Vit text på färgad bakgrund – mager stil är svag.
  Vit text på färgad bakgrund – använd fetstil.

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2022
  Kolla kontrasten
  Det
  fi
  nns många verktyg och nät-tjänster.

  Några exempel:


  • contrastchecker.online


  • accessible-colors.com


  • contrastchecker.com

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Perus huvudstad
  är Lima.


  Guld har
  atomnummer 79
  Perus huvudstad
  är Lima.


  Guld har
  atomnummer 79

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2022
  Var försiktig med
  text i bild eller på
  rörig bakgrund

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Bilden mörktonad
  under texten

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  WCAG om textstorlek
  • Minst 16 punkter för huvudsaklig text (brödtext)


  • 16 punkter ≈ 21 pixlar


  • Ingen de
  fi
  nitiv riktlinje, men en genomgående
  rekommendation

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  WCAG om övriga textattribut
  • Radavstånd minst 1,5 gånger textens storlek (grad).


  • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger textens storlek.


  • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger textens storlek.


  • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2022
  Minska kognitiv belastning
  Läsning är ingen naturlig aktivitet!

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2022
  42 % av vuxna
  svenskar når

  inte upp till nivån
  ”goda läsare”


  De
  fi
  nition: Klara av att
  söka efter information i en
  lång, komplex text, tolka
  innehållet och dra
  slutsatser (nivå 3 av 5).
  Källa: PIAAC-studien, 2013, SCB (stort antal OECD-länder)

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  100 % har ont om tid

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2022
  isof.se


  begripligtext.se
  Några Klarspråks-resurser:

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2022
  pudding.cool/2022/02/plain/

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2022
  Viktigast för begriplighet
  1. Rubrik som tydliggör textens område/syfte

  (”Kan jag välja bort?”)


  2. Det viktigaste först


  3. Info i punktlistor


  4. Ny tanke – nytt stycke


  5. Mellanrum mellan stycken


  6. Mellanrubriker som förklarar


  7. Generöst radavstånd


  8. Ingress, sammanfattning av text

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2022
  Det viktigaste först

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2022
  Det viktigaste först
  Rulla eller klicka?


  Frågan om man bör dela upp materialet på många, korta sidor


  eller ha längre sidor som måste rullas har debatterats hett.

  Enligt äldre undersökningar verkade användare föredra korta
  sidor. Men sedan dess har mängden gra
  fi
  k på sidorna ökat
  kraftigt, med längre laddningstider som följd. Detta kan sannolikt
  vara skälet till att nyare undersökningar tyder på att användarna
  föredrar att rulla sidor i stället. Rullning är dessutom

  ett accepterat arbetssätt när vi själva skriver på datorn,

  i ett ordbehandlingsprogram.

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2022
  Det viktigaste först
  Läsaren rullar hellre än klickar


  Dela inte upp materialet på alltför många, korta sidor.
  Nyare undersökningar tyder på att läsarna föredrar att
  rulla längre texter i stället.


  Enligt äldre undersökningar verkade läsarna föredra korta
  sidor. Att webbsidor idag har många
  fl
  er bilder, annonser
  och animationer, vilket gör laddningstiden längre, har
  troligen ändrat detta. Att rulla är dessutom ett bekant
  arbetssätt, som läsarna är vana vid från till exempel
  ordbehandlingsprogram. Det blir också besvärligt att
  skriva ut en text om den är uppdelad på många sidor.
  ”accepterat arbetssätt” > bekant arbetssätt


  ”mängden gra
  fi
  k” > många
  fl
  er bilder, annonser och
  animationer

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2022
  Det viktigaste först
  Läsaren rullar hellre än klickar


  Dela inte upp materialet på alltför många, korta sidor. Nyare
  undersökningar tyder på att läsarna föredrar att rulla längre
  texter i stället.


  Enligt äldre undersökningar verkade läsarna föredra korta sidor.
  Att webbsidor idag har många
  fl
  er bilder, annonser och
  animationer, vilket gör laddningstiden längre, har troligen ändrat
  detta.
  Budskapet går
  fortfarande fram

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2022
  Det viktigaste först
  Läsaren rullar hellre än klickar


  Dela inte upp materialet på alltför många, korta sidor. Nyare
  undersökningar tyder på att läsarna föredrar att rulla längre
  texter i stället.


  Budskapet går
  fortfarande fram

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2022
  Det viktigaste först
  Läsaren rullar hellre än klickar


  Budskapet går
  fortfarande fram!

  View Slide