Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #17 • Målgrupper • 2 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #17 • Målgrupper • 2 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 02, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Målgrupper UX writing • Trä ff

  #17 • 2 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 FN-konferens: • FN-konferensen ”Brilliant Minds” •

  Örenäs slott • Hela lärarkåren • Diskutera utveckling och utbildning • Barack Obama • Amal Clooney • Lotta Edholm • Greta Thunberg
 3. Jonas Söderström • 2023 Uppgift: Skriv rubriken till elevtidningen 


  eller ”elevwebben” 
 eller: 
 Vad skulle du twittra? 
 (280 tecken tillåtet)
 4. Jonas Söderström • 2023 Chip & Dan Heath: Made to

  Stick: 
 Why Some Ideas Survive 
 and Others Die
 5. Jonas Söderström • 2023 heathbrothers.com MADE to STICK SUCCESs Model

  www.MADE to STICK.com PRINCIPLE 1 SIMPLE PRINCIPLE 2 UNEXPECTED PRINCIPLE 3 CONCRETE PRINCIPLE 4 CREDIBLE PRINCIPLE 5 EMOTIONAL PRINCIPLE 6 STORIES © 2008 by Chip and Dan Heath. All rights reserved. Do not replicate without written permission. S U C C E S s A sticky idea is understood, it’s remembered, and it changes something. Sticky ideas of all kinds—ranging from the “kidney thieves” urban legend to JFK’s “Man on the Moon” speech—have six traits in common. If you make use of these traits in your communication, you’ll make your ideas stickier. (You don’t need all 6 to have a sticky idea, but it’s fair to say the more, the better!) Simplicity isn’t about dumbing down, it’s about prioritizing. (Southwest will be THE low-fare airline.) What’s the core of your message? Can you communicate it with an analogy or high-concept pitch? To get attention, violate a schema. (The Nordie who ironed a shirt…) To hold attention, use curiosity gaps. (What are Saturn’s rings made of?) Before your message can stick, your audience has to want it. To be concrete, use sensory language. (Think Aesop’s fables.) Paint a mental picture. (“A man on the moon…”) Remember the Velcro theory of memory—try to hook into multiple types of memory. Ideas can get credibility from outside (authorities or anti-authorities) or from within, using human-scale statistics or vivid details. Let people “try before they buy.” (Where’s the Beef?) People care about people, not numbers. (Remember Rokia.) Don’t forget the WIIFY (What’s In It For You). But identity appeals can often trump self-interest. (“Don’t Mess With Texas” spoke to Bubba’s identity.) Stories drive action through simulation (what to do) and inspiration (the motivation to do it). Think Jared. Spring- board stories (See Denning’s World Bank tale) help people see how an existing problem might change.
 6. Jonas Söderström • 2023 Det finns alltid ett syfte: Vad

  ska hända 
 när mottagaren 
 läst din text?
 7. Jonas Söderström • 2023 Ux-målgrupper är (oftare) beteenden, viljor, drivkrafter,

  kunskaper … • … mer sällan demogra fi (kön, ålder, bostadsort, inkomst etc).
 8. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil EFFEKT LÖSNING MÅLGRUPPER EFTER DRIVKRAFTER Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Jag är rädd 
 att den blir stulen Vill vara säker på 
 att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna … Skapa guide till 
 pumpstationer ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd Gör det lätt att anmäla Gör cykelvägsapp Vill hitta enkel rutin Vill slippa dåligt samvete Beskriv en ny story om ”gratis” fitness som spar tid
 9. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil EFFEKT LÖSNING MÅLGRUPPER EFTER ANVÄNDNINGSVILLKOR Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Jag är rädd 
 att den blir stulen Vill vara säker på 
 att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna … Skapa guide till 
 pumpstationer ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd Gör det lätt att anmäla Gör cykelvägsapp Vill hitta enkel rutin Vill slippa dåligt samvete Beskriv en ny story om ”gratis” fitness som spar tid
 10. Jonas Söderström • 2023 Försöka förstå målgruppen Vad vet vi

  om dem redan? • Data, undersökningar? Om vi inte vet … • Liknande tjänster 
 eller produkter?
 11. Jonas Söderström • 2023 Vi vill ha en nya sajt

  Läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster, kuratorer, socialarbetare, livsmedelsinspektörer, brunnsborrare, fosterhem…
 12. Jonas Söderström • 2023 Ökad följsamhet mot våra regler Varför

  ville de 
 ha kontakt med Socialstyrelsen? Men vad ville användarna?
 13. Jonas Söderström • 2023 Jag vill ha råd kring ett

  svårt problem Jag vill hitta en specifik uppgift Jag vill att ni lyssnar på mig! Jag vill läsa nyheter om vad ni gör Ökad följsamhet mot våra regler Vilka slutsatser om ton och tilltal skulle du göra 
 utifrån dessa användningsmål?
 14. Jonas Söderström • 2023 Protip: When designing a user interface,

  imagine some old woman using it, say Margaret Hamilton, and she’s clicking your app's buttons and saying to you, as old people do … "Young whippersnapper*, 
 when I was your age, I sent 24 people TO THE MOON with my software 
 in 4K of RAM and here I am clicking your button and it takes ten seconds to load 
 a 50 MB video ad and then it crashes.” I'm not even ANGRY with you, 
 I’m just disappointed.” MH med koden hon skrev för NASAs månfärder med Apolloprojektet 1963–1975 * pojkspoling, viktigpetter, grabbhalva, tjejtrasa Lånad av @NateCull
 15. Jonas Söderström • 2023 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Den ordningssamme är den som ansvarar för allt kring ansökningen fram till flytt. Det kan vara en förälder, men även en elev eller personal från en skola. Hen vill vara påläst kring det praktiska och vill att allt ska bli rätt och känna sig förberedd. Ha viktig information samlad och tillgänglig för att få en överblick och kontroll under hela ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig över att missa ett viktigt datum, ett papper, information eller att något ska bli fel med ansökan. Hen drivs av en ansvarskänsla och att det måste bli bra för barnet. Det inkluderar rätt val av program, men även att de ska klara av ett flytta hemifrån både praktiskt som känslomässigt. Att de klarar av boendet själva, få kompisar och bra stöd från skolan. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den aktivitetsorienterade är engagerad i något som den lägger mycket av sin tid på. Fritidsintresset är en stor del av ens liv och identitet och hen vill kunna fortsätta med det efter flytt till Örebro. Det är genom sitt fritidsintresse hen har sitt sociala liv och träffar sina vänner och får nya kompisar. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Utmaning Den ordningssamme 1 5 “När, var och hur funkar allt det praktiska?” Den aktivitetsorienterade "Jag vill fortsätta med min bandy" Den studiemotiverade 2 4 “Jag kan bli snickare" Vill veta att de gör rätt i ansökningsprocessen Vill känna sig trygga med att eleven klarar av att flytta till och leva i Örebro Den obekymrade “Alla ska ju plugga i Örebro” 3 Omstartaren söker sig till Örebro för att komma bort från något. Hen vill göra något åt sin situation med dåligt studie- resultat. Vill studera vidare på gymnasiet och läsa något som ger en framtid. Vill förstå vilka möjligheter det finns och vad som krävs att komma på banan igen. Omstartaren har ett ”misslyckande” bakom sig - kan känna sig sviken av "systemet" och söker nu en ny väg framåt. Vill träffa nya kompisar komma till en ny plats, hitta ett positivt nytt sammanhang. Vill känna att hen i första hand är en person och inte någon med en nedsättning – känna sig ”normal” och inte ”speciell”. Vill känna sig trygg med sig själv och att hen ska klara av sina studier. Omstartaren “Jag vill komma tillbaka på banan” Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Ge tydliga svar på deras frågor när de uppstår Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Utmaning Få dem förstå vad som krävs att kombinera ett program med komplettering (vad som är möjligt) Få dem att våga ta steget tidigare (om möjligt) Utmaning Få eleven att känna sig trygg inför flytten till Örebro Utmaning Svårt att förutspå vilka fritidsintressen som är relevanta Vill komma på banan igen med sina studier Säkerställa att de kommer på miljödagarna Samla argument som föräldrar och SYV kan använda Vill komma till ett helt nytt socialt sammanhang Ska ta steget tidigare Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Presentera det sociala utbudet så att eleverna känner att de kommer passa in Visa att skolan är en lugn och trygg plats för eleverna Gör det lätt att planera/förbereda inför flytt till Örebro Visa att det finns ett socialt sammanhang kring boendet. Och att eleverna inte blir lämnade vind för våg Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent och trygg Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Den obekymrade söker sig till Örebro. Att få komma till Örebro för att plugga är något hen har sett fram emot under många år. Hen känner folk som har pluggat i Örebro, skolan pratar om Örebro och ordnar med resor till Miljödagarna. Hen har redan hört “allt” om Örebro av skolan och sina kompisar. Den obekymrade har sällan några frågor eller överväger någon annan gymnasieskola – alla som man känner ska ju i princip gå i Örebro. Känslan hen har inför att söka och studera i Örebro är nyfikenhet, spänning och lite nervositet över att ta sitt första stora steg in i vuxenlivet - men framför allt så ser hen mycket fram emot att börja då de har sedan tidigare hört så mycket positivt om Örebro.
 16. Jonas Söderström • 2023 Den studiemotiverade vill gå på en

  bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Den studiemotiverade 2 “Jag kan bli snickare" Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Vad användaren vill/ska Vad vi måste göra Berätta … Visa … Gör … Skapa … Bygg…
 17. Jonas Söderström • 2023 • Jag har inte riktigt brytt

  mig om att sätta mig in hur Dropbox skiljer sig från en vanlig mapp Vill du verkligen radera 
 Dropbox-mappen? Du kommer att radera den 
 för alla 10 som du delar den med.
 18. Jonas Söderström • 2023 Få alla att ta ansvar för

  att minska smitta EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING BETEENDEGRUPPER Jag är livrädd Jag gör som jag blir tillsagd Jag tror det bara är båg ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd ? ? ?
 19. Jonas Söderström • 2023 En engelsk term: Jobs To Be

  Done (JTBD) = användningsmål, drivkraft, användningsvillkor Clayton Christensen
 https://www.youtube.com/watch?v=VmbSpTJXozk
 20. Jonas Söderström • 2023 UX-writer i praktiken: 
 Felicia Kaiser,

  SEO Genomgång uppgift 3 Måndag Maj 8 Vecka 18 Testa text, 
 UX research 
 Torsdag Maj 4 Vecka 19 Onsdag Maj 10 Skriva för sök, 
 Webb- typografi Måndag Maj 15 Vecka 20