Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #19 • UX Research • 8 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #19 • UX Research • 8 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 09, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 UX research UX writing • Trä

  ff #19 • 8 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 Story! Det är ju svårt 


  att sig fram i rullstol 
 i den här stan… ’’ ’’
 3. Jonas Söderström • 2023 Ändrade regler 
 för bidrag: Projekt

  måste innehålla användarundersökningar.
 4. Jonas Söderström • 2022 MÄTNINGAR Analysera loggar, statistik • Bounce

  rate, mest /minst lästa, 
 mest sökta…. • Konverteringsgrad • Återköp • Tidsåtgång OBSERVERADE BETEENDEN Fältstudier, användningstester • Besöksmönster • Success rate UPPMÄTTA TYCKANDEN Enkäter • Attityder • Nöjdhet • Uppskattad tidsåtgång • Uppskattad kvalitet ANALYSERADE TYCKANDEN Djupintervjuer, användningstester • Attityder • Förklarade beteenden Upplevelser Beteenden Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder
 5. Jonas Söderström • 2023 1. Mjölk och fi l 2.

  Bröd 3. Ost 4. Välling 5. Barnmat 6. … 7. … 8. … 9. Chips 10. Godis
 6. Jonas Söderström • 2023 • Kan du beskriva vad du

  ser: 
 vad är syftet med kartan? • Var är du någonstans? • Hur skulle du hitta till pendeltåget mot Märsta/ 
 blå linje/grön linje/ centralstationen? 
 Peka riktning! • Vad tolkar du detta som (navigationspunkterna)? • Kan du hitta till en bankomat? 
 Hur skulle du gå dit? • Är du boende i Stockholm? Observation och test: 
 SLs kartor
 7. Jonas Söderström • 2023 Folk gillar att prata om sig

  själva • Eftersom vi designar saker som 
 ska användas, frågar vi oftast om hur man gör något – mer än om känsliga psykologiska områden
 8. Jonas Söderström • 2023 1. Förklara förutsättningarna tydligt • Tacka

  för att du får ta användarens tid. Förklara • varifrån du kommer, • hur lång tid det ska ta, • hur det ska gå till i stort.
 9. Jonas Söderström • 2023 1. Förklara förutsättningarna tydligt • Om

  ni är två undersökare – en utfrågare och en dokumentatör – presenterar ni förstås er båda!
 10. Jonas Söderström • 2023 1. Förklara förutsättningarna tydligt • Förklara

  att du/ni inte är ansvariga för eventuell lösning som används nu. ”Du kan säga vad du vill till oss …”
 11. Jonas Söderström • 2023 1. Förklara förutsättningarna tydligt • Berätta

  om hur resultaten kommer att användas. • Förklara anonymitet.
 12. Jonas Söderström • 2023 1. Förklara förutsättningarna tydligt • Om

  du vill spela in, fråga om det är ok. • Berätta hur inspelningen kommer att användas.
 13. Jonas Söderström • 2023 2. KONTAKT & FÖRTROENDE ▸ Ställ

  några allmänna och positiva frågor. Med anknytning till området du ska undersöka. 
 ”Vad är det bästa med ditt jobb / att ungarna spelar fotboll? eller liknande?” ▸ Be dem förtydliga! Var ny fi ken, intresserad, men neutral! 
 Luta dig framåt!
 14. Jonas Söderström • 2023 3. HUR FRÅGAR MAN? ▸ Frågeteknik

  ▸ Ställ ÖPPNA frågor ▸ Ställ NEUTRALA frågor ▸ Fråga om EN SAK I TAGET ▸ Ställ KONKRETA frågor
 15. Jonas Söderström • 2023 FRÅGETEKNIK ÖPPNA FRÅGOR ▸ Ställ frågor

  utan givna svarsalternativ (ja/nej): ▸ ”Berätta om X” ▸ ”Hur skulle du beskriva 
 den här uppställningen?” ▸ Inte ▸ ”Gillar du X?” ▸ ”Är den här uppställningen överskådlig?” ▸ ”Berätta mer!” ▸ ”Förklara!” ▸ ”Hur menar du då?” ▸ ”När hände det senast?” ▸ ”Vad hände sedan?” ▸ ”Varför det?” LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR
 16. Jonas Söderström • 2023 KONTROLLFRÅGOR FRÅGETEKNIK kan behöva vara ja/nej-frågor:

  ▸ ”Har jag förstått dig rätt, 
 att du föredrar Y framför X?” ▸ ”Som jag uppfattade det så (…) – stämmer det?” ▸ Det är inte ovanligt att IP ger motstridiga svar under en intervju: ▸ ”Det vore bra om man såg 
 allt på samma skärm” ▸ ”Jag skulle vilja se 
 en sak i taget” ▸ Säg: ”Jag noterade att du tidigare sa att …” GÅ TILLBAKA
 17. Jonas Söderström • 2023 EN SAK I TAGET FRÅGETEKNIK ▸

  ”Hur använder du X?” ▸ ”Vad tycker du om X? ▸ Inte ▸ ”Hur använder du X och vad tycker du om det?” ▸ ”Vad kan gå fel med X? 
 Hur känner du dig då?” ▸ Undvik värderande ord 
 och ledande formuleringar ▸ ”Om det går fel med X 
 blir det förstås jättejobbigt?” NEUTRALA FRÅGOR
 18. Jonas Söderström • 2023 WOULD YOU LIKE WALMART TO BE

  
 LESS CLUTTERED? Walmart (2009) minskade sortimentet med 15 procent, gjorde butikerna renare, mer plats i gångarna … VAD KOSTAR EN LEDANDE FRÅGA, DESSUTOM JA/NEJ-FRÅGA? YES! YES! YES! YES! … och tappade ≈20 miljarder SEK i försäljning https://www.retailzipline.com/blog/what-walmarts-cleanliness-experiment-teaches-about-customer-feedback What Walmart’s Cleanliness Experiment Teaches about Customer Feedback. Zipline, July 29, 2019 YES! YES!
 19. Jonas Söderström • 2023 FRÅGA SÅ KONKRET SOM MÖJLIGT FRÅGETEKNIK

  ▸ Börja inte med ▸ ”Hur brukar du göra X? Gör du X ofta?” ▸ Fråga hellre ▸ ”Kan du berätta om senaste gången du gjorde X?” ▸ ”Och gången innan det?” ▸ Därefter kan du fråga ▸ ”Är det vanligt? Var det ett undantag? Hur ofta …?”
 20. Jonas Söderström • 2023 … MEN INTE EFTER EGENSKAPER ELLER

  FEATURES FRÅGETEKNIK ▸ Tycker du att knappen ska vara till vänster eller till höger? ▸ Hur tycker du lösningen ska fungera? ▸ Vad tycker du tjänsten ska innehålla?
 21. Jonas Söderström • 2023 ”DET VORE BRA OM DEN HADE

  …” FRÅGETEKNIK ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’ 
 It always pays to be suspicious of these requests for new features. ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have 
 a perfectly fi ne source for x and wouldn’t be likely to switch. 
 They’re just telling you what they like.” Steve Krug: Don’t make me think
 22. Jonas Söderström • 2023 HITTA DJUPARE DRIVKRAFTER – SIKTA PÅ

  MAGEN FRÅGETEKNIK ▸ Vad gör dig nöjd, tillfreds, stolt … ▸ … när du går hem från jobbet / efter matchen / efter tvätten 
 / efter köpet? ▸ … när du går och lägger dig? ▸ Vad är det som skaver, gör ont, förstör dagen?
 23. Jonas Söderström • 2023 4. OM VAD FRÅGAR JAG? ▸

  ”We draw upon our deep well of ignorance” Alan Cooper ▸ We are looking for answers 
 that there’s no questions for yet” Gretchen McCullogh: from Because internet (2019)
 24. Jonas Söderström • 2022 Vad undersöker vi? ▸ Hur kan

  vi öka tiden varje besökare spenderar hos oss? ▸ Undrar om de kan handla nu när vi fl yttat ”köp”- knappen? ▸ Hur gör folk med all frukt? Finns det någon affärsmöjlig- het där? ▸ Vilka saker är viktiga 
 för den som ska hyra båtplats i kommunen? Design / detalj Affär / förutsättningar
 25. Jonas Söderström • 2022 Erika Hall: Just enough research ▸

  Descriptive and explanatory: 
 What is the best way to solve the 
 problem we have identi fi ed? 
 ▸ Evalutive: 
 Are we getting close? ▸ Generative / explanatory research: 
 What is a 
 good problem to solve? Design / detalj Affär / förutsättningar
 26. Jonas Söderström • 2023 6 K KONTEXT ▸ Var gör

  de X? ▸ Hemma, på arbetsplatsen, i rörelse, 
 medan de reser? ▸ Hur är det där? Skakig miljö (t ex i fordon)? 
 Dålig uppkoppling? Buller, ljus, regnstänk? ▸ När gör de X? ▸ Är användaren ensam, eller bland många andra? ▸ Kan användaren fokusera? Ofta avbruten?
 27. Jonas Söderström • 2023 6 K KUNSKAP ▸ Vilken kunskap

  kan användaren behöva för att göra X? ▸ Hur lärde hen sig att göra X? ▸ Var fi nns kunskapen? I användarens huvud? I kollegors huvuden? I lathundar? Måste de leta på andra håll? ▸ Observera: Listan med koder/lösenord på väggen, under tangentbordet, på post-its på skärmen etc
 28. Jonas Söderström • 2023 6 K KOMMUNIKATION OCH KOOPERATION ▸

  Gör användaren X tillsammans med andra? Vilka då? ▸ Är kommunikation med andra viktig för användaren 
 när hen gör X? Vilka då? Hur kommunicerar de? ▸ Är X del av en process, ett fl öde, eller är det något isolerat och självständigt?
 29. Jonas Söderström • 2023 6 K KONTROLL ▸ Det är

  alltid värt att undersöka makt-förhållanden: ▸ Vad får intervjupersonen göra? ▸ Vad kan de påverka? ▸ Vilken makt, vilka mandat och vilket ansvar har de 
 när de gör X? ▸ ”Kan du bestämma själv att / när / hur du gör detta?”
 30. Jonas Söderström • 2023 6 K KONSEKVENSER ▸ Om x

  gör rätt och går bra, vad är det eftersträvade resultatet? (avsikt) ▸ Vilken bekräftelse eller feedback vill de ha eller behöver de för att veta att X gått bra? ▸ Om något går fel med X, vad blir konsekvenserna? 
 Vad är det vanligaste felet? 
 Vad är det värsta tänkbara som kan hända? ▸ Hur skulle den intervjuade hantera ett sådant fel?
 31. Jonas Söderström • 2023 6 K KONKURRENS ▸ Vilka andra

  sätt att gör X fi nns det? ▸ (Andra tjänster, andra lösningar, strunta i det …) ▸ (Tänk på Steve Krug)
 32. Jonas Söderström • 2023 + K KVALITETSKONTROLL ▸ Summera gärna

  ▸ ”Om jag förstått dig rätt …” ▸ ”Kan jag höra av mig igen om jag kommer på något 
 som jag skulle vilja komplettera?” ▸ ”Du får gärna höra av dig om du kommer på något mer. Min mejl är [email protected]
 33. Jonas Söderström • 2023 HUR FRÅGAR MAN? TIDIGARE: HUR GÖR

  MAN RESEARCH? HUR LÄGGER MAN UPP PROJEKT? HUR MÅNGA …? 
 HUR VÄLJER MAN …?
 34. Jonas Söderström • 2023 Vilken info behöver kunden för sina

  a ff ärs- beslut? ? Vilken info behöver vi 
 för våra 
 design-beslut? ?
 35. Jonas Söderström • 2023 GRUNDER FÖR URVAL VILKA ÄR DET

  SOM … ▸ … använder X idag? ▸ … inte använder X idag? ▸ … ska använda X i morgon? ▸ … använder X mest? ▸ … är mest arga, mest in fl ytelserika, mest synliga? ▸ …är mest sårbara, utsatta, om X fungerar — eller kraschar? ▸ … användarna vänder sig till, 
 om något går fel med X? ▸ … bestämmer mest över X 
 (om det inte är ledningen)? ▸ … förmedlar användarna till X (mellanhänder)? ▸ … fi nns nära användarna av X? ▸ Vad gör användarna efter X? ▸ Är fysiska eller personliga egenskaper viktiga? 
 Kön, ålder, funktions-variation?
 36. Jonas Söderström • 2023 VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK 30

  personer 
 5 statistiska sanningar 5 personer 
 30 insikter
 37. Jonas Söderström • 2023 För statistiska sanningar, sök hellre bland

  data ▸ Hur många avbryter köpet med artiklar i varukorgen? ▸ Hur få läser de sidor som läses minst på intranätet? ▸ Hur är fördelningen 
 av sökord? ▸ Vilka devicer accessar vilka sidor på unionen.se? Spool: ”The 300- million dollar button” Polisens intranät: över hälften av nyheterna lästes av bara 0,1% Socialstyrelsens sajt 
 är en uppslagsbok Sidan ”Varsel” accessas överväldigande via mobil
 38. Jonas Söderström • 2023 BOTH WAYS ▸ Loggar visar att

  X procent avbryter köpet. Men varför? ▸ Några intervjuade säger att de inte orkar fylla i lösenord. Hur vanligt är det?
 39. Jonas Söderström • 2023 Ibland måste man ta med alla

  delar av en organisation i sin undersökning – för att skapa legitimitet och förankring.
 40. Jonas Söderström • 2023 Värdet 
 av en väl förankrad

  
 bild av kundinsikter? • Unionens sajt: • + 80 intervjuer över hela landet • Många nivåer i organisationen
 41. Jonas Söderström • 2023 Jag behöver hjälp snabbt! Var får

  jag den bästa dealen? Det är så värt att jobba fackligt!
 42. Jonas Söderström • 2023 Genomgång uppgift 3 Måndag Maj 22

  Testa text, Skriva för sök Vecka 19 Onsdag Maj 10 Webb- typografi Måndag Maj 15 Vecka 20 Det som 
 blev över? AMA! Onsdag Maj 17🇳🇴 Vecka 21