Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #19 • UX Research • 8 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #19 • UX Research • 8 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

May 09, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  UX research
  UX writing • Trä
  ff
  #19 • 8 maj
  Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Titel
  Rubrik H1
  Ofta
  Högt
  URL
  👍

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  UX research

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Story!
  Det är ju svårt

  att sig fram i rullstol

  i den här stan…
  ’’
  ’’

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Ändrade regler

  för bidrag:
  Projekt måste innehålla
  användarundersökningar.

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Ifrågasätt

  antaganden,

  förutfattade meningar,
  "common knowledge”

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Vi matchar minsta

  tecken mot mönster

  och generaliserar

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Photo by David Clode on Unsplash
  Photo by David Clode on Unsplash

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Photo by Vincent van Zalinge on Unsplash

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Hur gör man

  i praktiken?

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2022
  MÄTNINGAR


  Analysera loggar, statistik


  • Bounce rate, mest /minst lästa,

  mest sökta….


  • Konverteringsgrad


  • Återköp


  • Tidsåtgång
  OBSERVERADE BETEENDEN


  Fältstudier, användningstester


  • Besöksmönster


  • Success rate
  UPPMÄTTA TYCKANDEN


  Enkäter


  • Attityder


  • Nöjdhet


  • Uppskattad tidsåtgång


  • Uppskattad kvalitet
  ANALYSERADE TYCKANDEN


  Djupintervjuer,
  användningstester


  • Attityder


  • Förklarade beteenden
  Upplevelser Beteenden
  Kvalitativa metoder
  Kvantitativa metoder

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Tre sorters user research
  •Intervjuer (i kontext)


  •Observationer (dito)


  •Data

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Sätt vi inte är förtjusta i
  •Enkäter


  •Fokusgrupper

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Närbutiken Tingstäde

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Om jag öppnade en
  närbutik, vad skulle du vilja
  kunna köpa i den?

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  1. Mjölk och
  fi
  l


  2. Bröd


  3. Ost


  4. Välling


  5. Barnmat


  6. …


  7. …


  8. …


  9. Chips


  10. Godis


  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Intervju
  och
  obser-
  vation

  i miljö

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Observation:
  ”Skuggning”

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Observation:
  ”Medlyssning”

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  • Kan du beskriva vad du ser:

  vad är syftet med kartan?


  • Var är du någonstans?


  • Hur skulle du hitta till
  pendeltåget mot Märsta/

  blå linje/grön linje/
  centralstationen?

  Peka riktning!


  • Vad tolkar du detta som
  (navigationspunkterna)?


  • Kan du hitta till en bankomat?

  Hur skulle du gå dit?


  • Är du boende i Stockholm?


  Observation
  och test:

  SLs kartor

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Photo by Photo Boards on Unsplash
  Var inte rädd

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Folk gillar att prata om sig själva
  • Eftersom vi designar saker som

  ska användas, frågar vi oftast om
  hur man gör något – mer än om
  känsliga psykologiska områden

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  1. Förklara förutsättningarna tydligt
  • Tacka för att du får ta användarens tid. Förklara


  • varifrån du kommer,


  • hur lång tid det ska ta,


  • hur det ska gå till i stort.

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  1. Förklara förutsättningarna tydligt
  • Om ni är två undersökare – en utfrågare och en
  dokumentatör – presenterar ni förstås er båda!

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  1. Förklara förutsättningarna tydligt
  • Förklara att du/ni inte är ansvariga för eventuell lösning
  som används nu. ”Du kan säga vad du vill till oss …”

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  1. Förklara förutsättningarna tydligt
  • Berätta om hur resultaten kommer att användas.


  • Förklara anonymitet.

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  1. Förklara förutsättningarna tydligt
  • Om du vill spela in, fråga om det är ok.


  • Berätta hur inspelningen kommer att användas.

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  2. KONTAKT &
  FÖRTROENDE
  ▸ Ställ några allmänna och positiva frågor. Med anknytning till
  området du ska undersöka.

  ”Vad är det bästa med ditt jobb / att ungarna spelar fotboll?
  eller liknande?”


  ▸ Be dem förtydliga! Var ny
  fi
  ken, intresserad, men neutral!

  Luta dig framåt!

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  3. HUR FRÅGAR MAN?
  ▸ Frågeteknik


  ▸ Ställ ÖPPNA frågor


  ▸ Ställ NEUTRALA frågor


  ▸ Fråga om EN SAK I TAGET


  ▸ Ställ KONKRETA frågor

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  FRÅGETEKNIK
  ÖPPNA FRÅGOR
  ▸ Ställ frågor utan givna
  svarsalternativ (ja/nej):


  ▸ ”Berätta om X”


  ▸ ”Hur skulle du beskriva

  den här uppställningen?”


  ▸ Inte


  ▸ ”Gillar du X?”


  ▸ ”Är den här uppställningen
  överskådlig?”
  ▸ ”Berätta mer!”


  ▸ ”Förklara!”


  ▸ ”Hur menar du då?”


  ▸ ”När hände det senast?”


  ▸ ”Vad hände sedan?”


  ▸ ”Varför det?”
  LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  KONTROLLFRÅGOR
  FRÅGETEKNIK
  kan behöva vara ja/nej-frågor:


  ▸ ”Har jag förstått dig rätt,

  att du föredrar Y framför X?”


  ▸ ”Som jag uppfattade det så
  (…) – stämmer det?”
  ▸ Det är inte ovanligt att IP ger
  motstridiga svar under en
  intervju:


  ▸ ”Det vore bra om man såg

  allt på samma skärm”


  ▸ ”Jag skulle vilja se

  en sak i taget”


  ▸ Säg: ”Jag noterade att du
  tidigare sa att …”
  GÅ TILLBAKA

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  EN SAK I TAGET
  FRÅGETEKNIK
  ▸ ”Hur använder du X?”


  ▸ ”Vad tycker du om X?


  ▸ Inte


  ▸ ”Hur använder du X och
  vad tycker du om det?”
  ▸ ”Vad kan gå fel med X?

  Hur känner du dig då?”


  ▸ Undvik värderande ord

  och ledande formuleringar


  ▸ ”Om det går fel med X

  blir det förstås jättejobbigt?”
  NEUTRALA FRÅGOR

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  WOULD YOU LIKE
  WALMART TO BE

  LESS CLUTTERED?
  Walmart (2009) minskade sortimentet med 15 procent,
  gjorde butikerna renare, mer plats i gångarna …
  VAD KOSTAR EN LEDANDE FRÅGA, DESSUTOM JA/NEJ-FRÅGA?
  YES!
  YES!
  YES!
  YES!
  … och tappade ≈20 miljarder SEK i försäljning
  https://www.retailzipline.com/blog/what-walmarts-cleanliness-experiment-teaches-about-customer-feedback
  What Walmart’s Cleanliness Experiment Teaches about Customer Feedback. Zipline, July 29, 2019
  YES!
  YES!

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  FRÅGA SÅ KONKRET SOM MÖJLIGT
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Börja inte med


  ▸ ”Hur brukar du göra X? Gör du X ofta?”


  ▸ Fråga hellre


  ▸ ”Kan du berätta om senaste gången du gjorde X?”


  ▸ ”Och gången innan det?”


  ▸ Därefter kan du fråga


  ▸ ”Är det vanligt? Var det ett undantag? Hur ofta …?”

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  … MEN INTE EFTER EGENSKAPER ELLER FEATURES
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Tycker du att knappen ska vara till vänster eller till höger?


  ▸ Hur tycker du lösningen ska fungera?


  ▸ Vad tycker du tjänsten ska innehålla?

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  ”DET VORE BRA OM DEN HADE …”
  FRÅGETEKNIK
  ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’

  It always pays to be suspicious of these requests for new features.


  ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have

  a perfectly
  fi
  ne source for x and wouldn’t be likely to switch.

  They’re just telling you what they like.”


  Steve Krug: Don’t make me think

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  HITTA DJUPARE DRIVKRAFTER – SIKTA PÅ MAGEN
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Vad gör dig nöjd, tillfreds, stolt …


  ▸ … när du går hem från jobbet / efter matchen / efter tvätten

  / efter köpet?


  ▸ … när du går och lägger dig?


  ▸ Vad är det som skaver, gör ont, förstör dagen?

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  4. OM VAD FRÅGAR JAG?
  ▸ ”We draw upon our deep well of ignorance”


  Alan Cooper
  ▸ We are looking for answers

  that there’s no questions for yet”


  Gretchen McCullogh: from Because internet (2019)

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2022
  Vad undersöker vi?
  ▸ Hur kan vi
  öka tiden
  varje
  besökare
  spenderar
  hos oss?


  ▸ Undrar om
  de kan
  handla nu
  när vi
  fl
  yttat
  ”köp”-
  knappen?


  ▸ Hur gör folk
  med all
  frukt? Finns
  det någon
  affärsmöjlig-
  het där?


  ▸ Vilka saker
  är viktiga

  för den som
  ska hyra
  båtplats i
  kommunen?


  Design / detalj
  Affär / förutsättningar

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2022
  Erika Hall: Just enough research
  ▸ Descriptive and
  explanatory:

  What is the best
  way to solve the

  problem we have
  identi
  fi
  ed?

  ▸ Evalutive:

  Are we
  getting
  close?


  ▸ Generative /
  explanatory
  research:

  What is a

  good problem
  to solve?


  Design / detalj
  Affär / förutsättningar

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  6 K-KOMPASSEN
  KONTEXT
  KUNSKAP
  KOMMUNIKATION

  & KOOPERATION
  KONTROLL
  KONSEKVENSER
  KONKURRENS

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  6 K
  KONTEXT
  ▸ Var gör de X?


  ▸ Hemma, på arbetsplatsen, i rörelse,

  medan de reser?


  ▸ Hur är det där? Skakig miljö (t ex i fordon)?

  Dålig uppkoppling? Buller, ljus, regnstänk?


  ▸ När gör de X?


  ▸ Är användaren ensam, eller bland många andra?


  ▸ Kan användaren fokusera? Ofta avbruten?

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  6 K
  KUNSKAP
  ▸ Vilken kunskap kan användaren behöva för att göra X?


  ▸ Hur lärde hen sig att göra X?


  ▸ Var
  fi
  nns kunskapen? I användarens huvud? I kollegors
  huvuden? I lathundar? Måste de leta på andra håll?


  ▸ Observera: Listan med koder/lösenord på väggen,
  under tangentbordet, på post-its på skärmen etc

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  6 K
  KOMMUNIKATION OCH KOOPERATION
  ▸ Gör användaren X tillsammans med andra? Vilka då?


  ▸ Är kommunikation med andra viktig för användaren

  när hen gör X? Vilka då? Hur kommunicerar de?


  ▸ Är X del av en process, ett
  fl
  öde, eller är det något isolerat
  och självständigt?

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  6 K
  KONTROLL
  ▸ Det är alltid värt att undersöka makt-förhållanden:


  ▸ Vad får intervjupersonen göra?


  ▸ Vad kan de påverka?


  ▸ Vilken makt, vilka mandat och vilket ansvar har de

  när de gör X?


  ▸ ”Kan du bestämma själv att / när / hur du gör detta?”

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  6 K
  KONSEKVENSER
  ▸ Om x gör rätt och går bra, vad är det eftersträvade
  resultatet? (avsikt)


  ▸ Vilken bekräftelse eller feedback vill de ha eller behöver
  de för att veta att X gått bra?


  ▸ Om något går fel med X, vad blir konsekvenserna?

  Vad är det vanligaste felet?

  Vad är det värsta tänkbara som kan hända?


  ▸ Hur skulle den intervjuade hantera ett sådant fel?

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  6 K
  KONKURRENS
  ▸ Vilka andra sätt att gör X
  fi
  nns det?


  ▸ (Andra tjänster, andra lösningar, strunta i det …)


  ▸ (Tänk på Steve Krug)

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  + K
  KVALITETSKONTROLL
  ▸ Summera gärna


  ▸ ”Om jag förstått dig rätt …”


  ▸ ”Kan jag höra av mig igen om jag kommer på något

  som jag skulle vilja komplettera?”


  ▸ ”Du får gärna höra av dig om du kommer på något mer.
  Min mejl är [email protected]

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  HUR FRÅGAR MAN?
  TIDIGARE: HUR GÖR MAN RESEARCH?
  HUR LÄGGER MAN UPP PROJEKT?
  HUR MÅNGA …?

  HUR VÄLJER MAN …?

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  Vilka vi ska prata
  med?
  Det vet vi inte.

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  Vilken info
  behöver kunden
  för sina a
  ff
  ärs-
  beslut?
  ? Vilken info
  behöver vi

  för våra

  design-beslut?
  ?

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  GRUNDER FÖR URVAL
  VILKA ÄR DET SOM …
  ▸ … använder X idag?


  ▸ … inte använder X idag?


  ▸ … ska använda X i morgon?
  ▸ … använder X mest?


  ▸ … är mest arga, mest
  in
  fl
  ytelserika, mest synliga?


  ▸ …är mest sårbara, utsatta, om X
  fungerar — eller kraschar?


  ▸ … användarna vänder sig till,

  om något går fel med X?
  ▸ … bestämmer mest över X

  (om det inte är ledningen)?


  ▸ … förmedlar användarna till X
  (mellanhänder)?


  ▸ …
  fi
  nns nära användarna av X?
  ▸ Vad gör användarna efter X?


  ▸ Är fysiska eller personliga
  egenskaper viktiga?

  Kön, ålder, funktions-variation?

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  Hur många
  behöver

  vi prata med?
  Det beror på.

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK
  30 personer

  5 statistiska
  sanningar
  5 personer

  30 insikter

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  För statistiska sanningar, sök hellre bland data
  ▸ Hur många avbryter köpet
  med artiklar i varukorgen?


  ▸ Hur få läser de sidor som läses
  minst på intranätet?


  ▸ Hur är fördelningen

  av sökord?


  ▸ Vilka devicer accessar vilka
  sidor på unionen.se?
  Spool: ”The 300-
  million dollar
  button”
  Polisens intranät:
  över hälften av
  nyheterna lästes av
  bara 0,1%
  Socialstyrelsens sajt

  är en uppslagsbok
  Sidan ”Varsel”
  accessas
  överväldigande via
  mobil

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023
  BOTH WAYS
  ▸ Loggar visar att X
  procent avbryter
  köpet. Men varför? ▸ Några intervjuade
  säger att de inte
  orkar fylla i
  lösenord. Hur vanligt
  är det?

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  AVTAGANDE INSIKTER

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  AVTAGANDE INSIKTER

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  … MEN DET FINNS INGEN GARANTI
  HUR LÖSER VI DET?

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  1: Användar-

  intervjuer
  2: Testa

  enkla skisser
  3: Prototyptester

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023
  Ibland måste man ta med alla
  delar av en organisation i sin
  undersökning – för att skapa
  legitimitet och förankring.

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Värdet

  av en väl
  förankrad

  bild av
  kundinsikter?
  • Unionens sajt:


  • + 80 intervjuer
  över hela landet


  • Många nivåer i
  organisationen

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  Jag behöver hjälp snabbt!
  Var får jag den bästa dealen?
  Det är så värt att jobba fackligt!

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  Resultat:


  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2023
  Genomgång
  uppgift 3


  Måndag


  Maj
  22
  Testa text,


  Skriva för sök
  Vecka 19
  Onsdag


  Maj
  10
  Webb-
  typografi
  Måndag


  Maj
  15
  Vecka 20
  Det som

  blev över?


  AMA!
  Onsdag


  Maj
  17🇳🇴
  Vecka 21

  View Slide