Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #9 • 29 nov • Krångligt språk • UX Writing • ht 22 Nackademin

Träff #9 • 29 nov • Krångligt språk • UX Writing • ht 22 Nackademin

Jonas Söderström
PRO

December 01, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Krångligt språk 
 och klart språk

  UX writing • Trä ff #9 • 29 nov Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart
 2. Jonas Söderström • 2022 Jag behöver 
 en frivillig …

  … till trä ff en 6 dec, för ett enkelt experiment.
 3. Jonas Söderström • 2022 Schema ….?

 4. Jonas Söderström • 2022 Ux-texters form & innehåll Rubriker &

  ingresser Länkar Flöden & interaktioner Webbtypogra fi Sökoptimering mm Avslutning (…?) 11/10 13/12 20/12 3/1 10/1 17/1 24/1 = ni får inlämningsuppgift Krångligt språk 
 och klart språk 29/11
 5. Jonas Söderström • 2022 Ux-texters form & innehåll Rubriker &

  ingresser Länkar Flöden & interaktioner Webbtypogra fi Sökoptimering mm Avslutning 11/10 13/12 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 = ni får inlämningsuppgift Krångligt språk 
 och klart språk 29/11
 6. Jonas Söderström • 2022 Någon reflektion 
 kring inkluderande design?

  …inte bara unga vita män Inkluderande design
 7. Jonas Söderström • 2022 • Patricia Moore: Design for all

  – 
 The Lifespan Design Challenge (YouTube) • 25 min • https://www.youtube.com/watch?v=AzjEfozVWj0 • Martin Bondeman, Kungliga Operan: 
 Om alla våra särskilda behov (YouTube) • 16 min • https://youtu.be/Z1Cqt1tYKM4
 8. Jonas Söderström • 2022 Vad säger ni om …

 9. Jonas Söderström • 2022

 10. Jonas Söderström • 2022

 11. Jonas Söderström • 2022 Läsbarhetsindex (Lix) 30 – 40 Lättläst,

  skönlitteratur, populärtidningar 40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 50 – 60 Svår, normalt värde för o ffi ciella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska, avhandlingar >>Testa på lix.se
 12. Jonas Söderström • 2022 Lix = 64 "mycket svår, byråkratsvenska"

 13. Jonas Söderström • 2022 Lix = 64 Svårläst

 14. Jonas Söderström • 2022 Lix.se

 15. Jonas Söderström • 2022 Lix: Medeltalet ord per mening plus

  andelen långa ord 
 (ord med fl er än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Antal ord Antal meningar Antal långa ord (<6) . 100 Antal ord + = Lix
 16. Jonas Söderström • 2022 Motsvarigheter till lix för engelska texter

  • https://readable.com/features/readability-formulas/ • https://www.webfx.com/tools/read-able/
 17. Kix Diagram som visar meningslängd och långa ord

 18. Jonas Söderström • 2022 TEXT • Varje röd prick representerar

  alltså en mening i texten.
 19. Astrid Lindgren!

 20. Jonas Söderström • 2022 Krångligt språk

 21. Jonas Söderström • 2022 Minska kognitiv belastning Läsning är ingen

  naturlig aktivitet!
 22. Jonas Söderström • 2022 42 % av vuxna svenskar når

  
 inte upp till nivån ”goda läsare” De fi nition: Klara av att söka efter information i en lång, komplex text, tolka innehållet och dra slutsatser (nivå 3 av 5). Källa: PIAAC-studien, 2013, SCB (stort antal OECD-länder)
 23. Jonas Söderström • 2022 100 % har ont om tid

 24. Jonas Söderström • 2022 Språklagen: 
 11 § Språket i

  o ff entlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
 25. Jonas Söderström • 2022 Gör: • Skriv det viktigaste först

  • Dela upp i stycken, avsnitt • Rak meningsbyggnad • Skriv ut förkortningar • Ersätt eller förklara facktermer
 26. Jonas Söderström • 2022 Undvik • krånglig meningsbyggnad • svårbegripliga

  ord • ålderdomliga uttryck • onödiga förkortningar • facktermer som inte förklaras.
 27. Jonas Söderström • 2022 Varför krånglar 
 vi till det?

 28. Jonas Söderström • 2021 Breakout rooms

 29. Jonas Söderström • 2022 Osäkerhet Rädsla Passivfällan

 30. Jonas Söderström • 2022 Personligt tilltal är bra... Från ett

  kommunalt badhus hemsida: Vi vill att ditt besök hos 
 oss ska vara ”ett rent nöje”. ”Vi”, ”ditt” – skapar en direkt relation med besökaren.
 31. Jonas Söderström • 2022 ...men vid problem: Vattenruschbanan är avstängd

  tills 
 påpekanden efter besiktning är åtgärdade. Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi hunnit laga den!”
 32. Jonas Söderström • 2022 SJ: dubbelt upp 
 av passiva

  former
 33. Jonas Söderström • 2022 SJ går bra ... SJ satsar

  kraftfullt på fl er tåg Vi säljer våra lediga platser...
 34. Jonas Söderström • 2022 SJ har problem... X2000-problemen åtgärdas ...

  Ett tillverkningsfel 
 har upptäckts 
 på rullstolslyftarna ...
 35. Jonas Söderström • 2022 ”Det här är ju barnspråk! 


  Polisen på gatan kommer att skratta 
 åt det!”
 36. Jonas Söderström • 2022 Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective

  of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly Daniel M. Oppenheimer:
 37. Jonas Söderström • 2022 • Situation • Konsekvenser • Konsensus

  • Modell • Implementera • Revidera • Tolerera • Korrelation • Relatera (till) Läge Följder Samsyn, enighet Mönster, mall Införa, skapa, göra Ändra, rätta Tåla Samband Anknyta (till), knyta an Läsarna bedömde dessa skribenter som mer intelligenta!
 38. Jonas Söderström • 2022 Enkelt språk 
 får dig att

  verka 
 mer intelligent. Att komma ihåg:
 39. Jonas Söderström • 2022 ”Ska det vara lätt – 


  eller ska det vara rätt?” Juristen:
 40. Jonas Söderström • 2022 I slutet på 1970-talet skrevs den

  amerikanska federala lagstiftningen kring kommunikations- radio om med ett radikalt enklare språk. Tjugo år senare kontrollerade juristen 
 Joseph Kimble hur det gått. På tjugo år hade inte en enda tvist uppstått kring reglerna. ”So much for the fear that 
 plain language will create litigation. 
 If anything, it probably decreases litigation”. Lifting the Fog of Legalese 
 (Carolina Academic Press, 2006)
 41. Jonas Söderström • 2022 Enkelt språk 
 minskar risken 


  att misstolka. Att komma ihåg:
 42. Jonas Söderström • 2022 Byråkratsvenska? Honliga exemplar av domisticerade former

  av Gallus kan trots grav visuell funktions-nedsättning normalt prestera problemfritt i lokaliserandet av små enheter av ett cerealt födoämne. Faktiskt inte!
 43. Jonas Söderström • 2022 X-stad kommun har god tillgång på

  en väl utbyggd och högkvalitativ veterinärverksamhet, i syfte att trygga såväl livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare som djurens eget välbe fi nnande. Den första veterinärstationen startades redan 1931. Idag styrs verksamhetens av lagarna om djurskydd och djurhållning och står under länssstyrelsens inspektion. Trots detta kan i enstaka fall enstaka djur drabbas av skador eller funktions- nedsättningar. Dessa kan ibland förefalla Ängslig utförlighet Mer så!
 44. Jonas Söderström • 2022 Den upp-och-nervända pyramiden • Det viktigaste

  först… • …och sedan allt i fallande viktighetsordning. • Texten kan strykas bakifrån
 45. Jonas Söderström • 2022 Byråkratens sätt att skriva 1. Kommunen

  uppmärksammade redan 2016 problemen med… 2. En utredning tillsattes… 3. I andra kommuner har man… 4. Visserligen… 5. Men andra skäl talar för… 6. Fullmäktige har 2021-01-02 tagit som sitt beslut att… 7. … avska ff a alla daghem. ”Redan de gamla grekerna …”
 46. Jonas Söderström • 2022 Att skriva för läsaren 27 7

  Daghemmen avska ff as. 6 Det beslutade fullmäktige den 2 januari. 5 Skälen är… 4 Visserligen… 3 Andra kommuner har… 2 Förslaget kommer från en utredning … 1 … som tillsattes 2004.
 47. Jonas Söderström • 2022 Några typiska krångligheter

 48. Jonas Söderström • 2022 1. Onödig abstraktion Vidare har vi

  lagt ner stor omsorg kring 
 datorbaserad resultatåterkoppling. 
 Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt 
 rätt sätt presenterar data i avancerade former, 
 ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att 
 presentera avancerade data, som tidsserieanalyser 
 och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt. Se upp med: • Det innebär att … • Med detta menas … • Detta betyder …
 49. Jonas Söderström • 2022 Typiska onödiga abstrakta ord: 
 Modell,

  process, arbete … Hur ska vi lösa våldsproblemen? 
 Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell. Den kan tillämpas även i Halmstad. Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt. 
 Det kan vi göra även i Halmstad.
 50. Jonas Söderström • 2022 Onödig abstraktion: 
 Roll … Politikens

  roll ska syfta till att stimulera entreprenörskap men samtidigt minimera risktagandet med att starta 
 ett företag. Politiken ska syfta till att stimulera entreprenörskap men … Politiken ska stimulera entreprenörskap men samtidigt… Vi vill göra det enklare och mindre riskfyllt 
 att starta ett företag.
 51. Jonas Söderström • 2022 Typiska onödiga abstrakta ord Are you

  sure? This action will delete the settings you have made. Your settings can be changed later from the Settings menu. Delete Cancel
 52. Jonas Söderström • 2022 Typiska onödiga abstrakta ord Are you

  sure? This action will delete the settings you have made. Your settings can be changed later from the Settings menu. Delete Cancel onödig abstraktion
 53. Jonas Söderström • 2022

 54. Jonas Söderström • 2022 Huvudvärken liknar vanligen en mildare form

  
 av den primära huvudvärken i sin karaktär. ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ Primär huvudvärk ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ En mildare form > ≈ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ (Läkemedels- överanvänd- ningshuvud- värk) ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ Karaktär ≈
 55. Jonas Söderström • 2022 Huvudvärken liknar vanligen en mildare form

  
 av den primära huvudvärken i sin karaktär. Huvudvärken är vanligen en mildare form 
 av den primära huvudvärken. Huvudvärken liknar vanligen den primära huvudvärken men är mildare. Huvudvärken är vanligen mildare till sin karaktär än den primära huvudvärken. Huvudvärken liknar den primära huvudvärken men är vanligen mildare. 👍
 56. Jonas Söderström • 2022 • liknar • ”är en form

  av” • ”i / till sin karaktär” konkret abstrakt
 57. Jonas Söderström • 2022 38 Onödig abstraktion: 
 Process, skede

  … Tillverkningsprocessen av Sail fi sh-båtarna är fl exibel och det är möjligt för köparen att själv vara med och utforma på båtens design och utförande i byggnadsskedet. Köparen kan påverka Sail fi sh-båtens design och utförande under tillverkningen. Köparen kan själv välja [motorstyrka och inredning?] innan båten byggs.
 58. Jonas Söderström • 2022 Onödig abstraktion: 
 Trend, utveckling …

  Volvo konstaterar att den svaga trenden när det gäller efterfrågan på lastbilar består från tredje kvartalet. Volvo konstaterar att efterfrågan på lastbilar är svag 
 även under detta kvartal [det fj ärde kvartalet]. Volvo konstaterar att efterfrågan på lastbilar fortsätter 
 att försvagas (?) även under detta kvartal [det fj ärde kvartalet].
 59. Jonas Söderström • 2022 Onödig abstraktion: 
 Trend + ökning/minskning

  Trenden med en accelererande befolkningsminskning kommer att fortsätta. Befolkningen kommer att minska ännu snabbare. Att antalet anmälningar om X ökar 
 är en trend sedan länge. Anmälningar om X har ökat sedan länge.
 60. Jonas Söderström • 2022 Leta efter ”i” När ”i” används

  i abstrakta sammanhang, kan man ofta 
 förenkla meningarna. Ett Frågor&Svar-dokument underlättar för 
 de inblandade i kommunikationen med journalister 
 och andra intressenter. Ett Frågor&Svar-dokument hjälper de inblandade 
 att kommunicera bättre med journalister och andra intressenter. Notera hur ”i” tvingar fram ett substantiv i stället för ett verb!
 61. Jonas Söderström • 2022 2. Substantivsjukan I stället för uttrycksfulla

  verb .... installera Sök efter ord på ”-ing”, "-tion" eller ”-ande” utföra installation värva medlemmar bedriva medlemsvärvning förändrats genomgått en förändring ... använder man 
 tomt verb + substantiv » » »
 62. Jonas Söderström • 2022 Substantivsjuka: typiska exempel Användningen av nya

  IT-verktyg har möjliggjort 
 en e ff ektivisering av hela transportstrukturen. Att etablera sig på arbetsmarknaden är till exempel 
 som regel en förutsättning för att kunna etablera en självständig försörjning. Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark påverkan på den konventionella produktionen.
 63. Jonas Söderström • 2022

 64. Jonas Söderström • 2022 Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning

  på skolan med fokus 
 på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor 
 användas för att förbättra elevernas baskunskaper. 
 Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning 
 på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, 
 skriva och räkna när de lämnar årskurs tre.
 65. Jonas Söderström • 2022 Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning

  på skolan med fokus 
 på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor 
 användas för att förbättra elevernas baskunskaper. 
 Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning 
 på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. tomt utförandeverb onödig abstraktion Resultatet – ”vad ger det oss?” – sist onödig abstraktion
 66. Jonas Söderström • 2022 Ett skolexempel Regeringen genomför en satsning

  på skolan med fokus 
 på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor 
 användas för att förbättra elevernas baskunskaper. 
 Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning 
 på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att förbättra kunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3. 
 Det är 1 000 kronor per elev och läsår, i tre år. Både kortare och begripligare
 67. Jonas Söderström • 2022 X-partiet vill • Att det införs

  en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Att det införs en 10-årig grundskola som börjar 
 vid sex års ålder • Att det införs en fl exibel skolstart. Här är våra förslag: • Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Eleverna ska gå tio år 
 i grundskolan. De ska 
 som regel börja vid sex år. • Men det ska också vara möjligt 
 att börja lite tidigare eller senare.
 68. Jonas Söderström • 2022 X-partiet vill • Att det införs

  en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Att det införs en 10-årig grundskola som börjar 
 vid sex års ålder • Att det införs en fl exibel skolstart. Här är våra förslag: • Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Eleverna ska gå tio år 
 i grundskolan. De ska 
 som regel börja vid sex år. • Men det ska också vara möjligt 
 att börja lite tidigare eller senare. passiv form längsta ordet Abstrakt
 69. Jonas Söderström • 2022 ”Att det införs” Vad vi gör

  –inifrånperspektivet ” Elever ska ha rätt att” Vad det betyder för dem vi vänder oss till
 70. Jonas Söderström • 2022 Några fler sätt 
 att krångla

  till det
 71. Jonas Söderström • 2022 Se upp med öka–minska, tillåt–förbjud

 72. Jonas Söderström • 2022 Plus eller minus? 
 Upp eller

  ner? Vi måste höja ribban när det gäller kravet 
 på sänkta utsläpp i mark och luft. Sepofan kan öka din viktminskning med upp till 50 %! Om du går ner två kilo på egen hand, 
 hjälper Sepofan dig att gå ner ett till.
 73. Jonas Söderström • 2022 36 Öppna för att stänga

 74. Jonas Söderström • 2022 Tydlighet: Pitt för eller mot? Homoäktenskap!

  Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar 600.000 i kampen mot ett lagförslag som ska hindra homoäktenskap. Homoäktenskap – ja! Homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Det anser Brad Pitt och donerar 600.000 kr.
 75. Jonas Söderström • 2022 Dubbla negationer • Ingen ung kvinna

  kan föreställa sig att det inte för henne ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet. • Till mig har NN sagt, att han inte tror att det inte kommer att fi nnas knark i Globen, och jag har ingen anledning 
 att tro något annat, säger PP. • Jag är inte längre säker på att det inte fi nns något som modersinstinkt hos människor.
 76. Jonas Söderström • 2022 Dubbla negationer (2) • Webbplatsen har

  inte ett språk som är svårt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet • Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå 
 för personer som inte är så insatta i ämnet
 77. Jonas Söderström • 2022 Underdriftens 
 dubbla negationer • Det

  är inte särskilt klokt att inte använda nya 
 och billiga mediciner som inte är sämre än äldre. • Det är dumt att inte använda nya, billiga mediciner som är lika bra som de äldre och dyrare.
 78. Jonas Söderström • 2022 Kortfattat: Undvik tårta på tårta Blixtsnabba

  bankrusningar har kännetecknat den oreglerade globala fi nansmarknad som succesivt vuxit fram sedan början av 70-talet. en utredning pågår för närvarande, en pågående process på förhand uppgjord fl era olika skäl Eleverna tränas att ge varandra kritik under textens framväxtprocess 
 (skriv till exempel ’medan texten växer fram’) Det fi nns existerande ord för det mesta vi skulle vilja säga Entreprenören Måns X har tagit en tillfällig paus från näringslivet.
 79. Jonas Söderström • 2022 Se upp för synonympar • Vid

  kommunövergripande projekt träder X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 80. Jonas Söderström • 2022 • att utveckla och presentera idéer

  och förslag. • [illustrera] potentiella tillgångar och möjligheter • du behöver utveckla och konkretisera din ide • rätt verktyg och metoder • att strategiskt och e ff ektivt utveckla • medvetenhet kring en situation och beslutsfattande • för investerare eller stakeholders • en föränderlig och oförutsägbar värld • komplexa situationer och oväntade problem • konkretisera [och] kunna realisera idéerna • skapa trygghet och tillit • designar och anpassar • möta förväntningar och mål
 81. Jonas Söderström • 2022 Onödiga förstärkningar (adverb) • Vi har

  arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete 
 i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! • Vi har omedvetet tagit ställning mot barnarbete … ???
 82. Jonas Söderström • 2022 51 ”När det gäller” Ska länderna

  hjälpa varandra 
 när det gäller att hejda den ekonomiska krisen? Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut när det gäller att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland.
 83. Jonas Söderström • 2022 51 ”När det gäller” 
 som

  universalkoppling Brottsaktiva personer när det gäller narkotikahandel, hot, utpressning, penningtvätt etc hårdbevakas. Det handlar främst om ledare för kriminella gäng och organisationer. Polisen hårdbevakar ledare för kriminella organisationer, och andra som sysslar med narkotikahandel, hot, utpressning, penningtvätt.
 84. Jonas Söderström • 2022 Enkla prepositioner Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn… 
 (skriv för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... 
 (skriv av) Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller branden... (skriv om) ... vår tilltro till politiker när det gäller miljöfrågor är låg. 
 (skriv i)
 85. Jonas Söderström • 2022 ”NDG” -> substantiv Vi måste vara

  eniga när det gäller renoveringen av badhuset... Vi måste vara eniga om att renovera badhuset...
 86. Jonas Söderström • 2022 Verb istället! Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn är att... 
 Praxis när barn omhändertas är att… En analys när det gäller bakomliggande orsaker visar... 
 En analys av varför det började brinna visar… Favorit när det gäller förstaplatsen är Tiger Woods 
 Favorit är Tiger Woods Det han kan berätta när det gäller branden... 
 Det han kan berätta om hur lågorna slog ut …
 87. Jonas Söderström • 2022 37 Tips: leta efter ”när det

  gäller” genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s) användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 88. Jonas Söderström • 2022 Kan det bli 
 för enkelt?

 89. Jonas Söderström • 2022 Annika Norlin – Säkert! Bild: andreasnilsson1976

  / Flickr under Creative Commons
 90. Jonas Söderström • 2022 ”I februari kom skivan Säkert! Sedan

  dess 
 har Musiksverige förändrats en aning ... 
 Skivan som skulle passera obemärkt förbi 
 blev istället tokhyllad på varenda musiksida 
 i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är 
 desto mer avancerade tankegångar 
 och identi fi kation verkar de framkalla 
 hos de fl esta.” Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007
 91. Jonas Söderström • 2022 Grammis för Årets Textförfattare ”I februari

  kom skivan Säkert! Sedan dess fl
 92. Jonas Söderström • 2022 Enkelt språk 
 gör läsaren mer

  intelligent. Att komma ihåg:
 93. Tisdag December 6 Tisdag December 13 Inifrån- och utifrån- perspektiv

  Rubriker och ingresser Tisdag ? ? Länkar = ni får inlämningsuppgift Tisdag Januari ? Flöden och interaktioner