$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Matleena Laakso
September 22, 2023

Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Diaesitys esittelee parisenkymmentä ainakin peruskäytön osalta opettajille maksutonta sovellusta, joiden avulla voi tehdä kokeita ja erilaisia kyselyitä. Suosittuja sovelluksia ovat mm. Quizizz, Quizlet ja uusin pelillinen Blooket. Niitä voi hyödyntää oppijoiden arvioinnissa ja/tai erilaisissa koulutus- ja ryhmätilanteissa yleisön osallistamiseen. Linkkejä esimerkkikyselyihin löydät Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta: https://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html

Matleena Laakso

September 22, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Sähköiset kyselyt,
  kokeet ja arviointi
  Syyskuu 2023
  Matleena Laakso
  Blogi: www.matleenalaakso.fi
  Kuva: Ryan McGilchrist, CC BY-SA

  View Slide

 2. Tämä diasarja päivittyy
  Diasarja on tallennettu Speaker Deck
  -palveluun, jotta voin päivittää tätä linkin
  muuttumatta. Demokyselyitä ja mm. sovellusten
  linkkejä löydät sähköisten kokeiden sivulta:
  www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
  Koulutusdiojen sivulta löydät ohjeet Googlen,
  Microsoftin, H5P:n ja Mobie eSmartin koe- ja
  arviointityökalujen käyttöön sekä muitakin
  ohjeita verkon sovelluksista:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

  View Slide

 3. Johdannon jälkeen esiteltävät työkalut
  • Quizizz
  • Blooket
  • Kahoot
  • Quizlet
  • Quizalize
  • Socrative
  • Mentimeter
  • Nearpod
  • X-breikki
  Lähes kaikki esitellyt
  palvelut edellyttävät vain
  opettajan kirjautumista.
  Esiteltyjen sovellusten
  peruskäyttö (poikkeuksena
  Qridi) on opetuksessa
  maksutonta. Moniin voi
  ostaa lisäominaisuuksia.
  Dioissa esittelen lähinnä
  ilmaisversioita.
  Jos et ole opettaja,
  tarkista hinnasto
  sovelluksen verkkosivulta.
  • EDpuzzle
  • DirectPoll
  • Thatquiz
  • Plickers
  • Qridi
  • ClassDojo
  • Lisäksi lyhyenä
  mainintana viisi
  muuta sovellusta

  View Slide

 4. Hyödynnä oppilaitoksessasi
  jo käytössä olevia työkaluja
  Google (GWE)
  • Forms, Google Drive, Classroom,..
  Microsoft (M365)
  • Forms, OneDrive, Teams,..
  H5P-tehtävät (kuva)
  • Noin 60 työkalun paketti interaktiivisiin
  tehtäviin ja sisällön rikastamiseen
  Sähköiset oppimisympäristöt
  • Niiden omat kyselyt ja tehtävätyökalut.
  • Linkitä/upota tämän diasarjan sovelluksia.
  Kustantajien materiaalit
  Exam, Abitti, eLomake, Webropol,..

  View Slide

 5. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
  Erinomainen YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista – APA: www.youtube.com/@APA-atjonen Alla
  olevan lähteenä osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4
  Formatiivinen arviointi
  – istu vieressä
  • Oppimista tukevaa, kannustavaa ja
  laadun lisäämiseen pyrkivää arviointia.
  • Ei tehdä numeroin.
  • Edistää yhteistyötä kilpailun sijaan.
  • Itse- ja vertaisarviointi, portfolio-
  keskustelu, opitun reflektio ym.
  • Tehdään osana oman opetuksen
  parantamista katsellen, kysellen,
  kuunnellen.
  • Auttaa oppijaa ymmärtämään:
  – Mihin olen menossa?
  – Missä olen nyt?
  – Miten pääsen tästä tavoitetilaan?
  Summatiivinen arviointi
  – istu vastapäätä
  • Arvioinnin kohteena oleminen
  • Arvostelu
  • Numeroiden antaminen
  • Kynä-paperi-kokeet

  View Slide

 6. Arviointi ohjaa oppimista
  Ohjaa oppimisprosessia
  • Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä.
  • Opiskeluun vaikuttaa arvioidaanko muistamista vai isompia kokonaisuuksia.
  • Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille.
  • Arviointikriteerien ja periaatteiden tunteminen parantaa oppimisprosessia ja
  tuloksia.
  Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa
  • Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa.
  • Arviointitilanne on myös oppimistilanne.
  Kuva: ID 7089643, Pixabay

  View Slide

 7. Miten arviointi vaikuttaa
  työskentelyyn?
  Aamulehden Sunnuntaivieras 18.9.2022. Tiina Keskinen: Oppilaat opettavat opettajaa.
  Artikkeli maksumuurin takana: nakoislehti.aamulehti.fi/fa9f2f43-904e-41e6-a343-8e09a5899efe/2

  View Slide

 8. Iida Rauma: Hävitys
  Onhan kympinoppilaalle ikävä antaa ysi,
  kun taas kasin oppilaalle kelpaa kasi jatkossakin.
  Arvosanat, yhtä vakavasti otettavia,
  kuin globaalin luontokadon
  torjumista vetkuttelevien poliitikkojen
  puheet lastenoikeuksista.
  Kirjan ulkoasun on suunnitellut
  graafikko Tuomo Parikka.

  View Slide

 9. Miten pärjätään tekoälyn kanssa?
  Ei ole luotettavaa plagioinnin tunnistusta tekoälyn luomalle tekstille tai muulle
  sisällölle. Mitä taitavampi oppija on, se paremmin hän voi kehotteilla luoda
  16-vuotiaalle tyypillistä tekstiä, missä on omakohtaisia esimerkkejä tai
  yliopisto-opiskelijan akateemista kieltä ja reflektiivistä pohdintaa.
  • Tekoälyä tulee opettaa oppijoille.
  – Millä logiikalla se toimii? Mihin kannattaa käyttää tekoälyä, milloin Google
  on parempi? Miten käyttää tekoäly eettisesti oikein ja oppimisen tukena,
  ei esseeautomaattina? Mitkä ovat oppilaitoksen tai tehtävän ohjeet ja
  säännöt tekoälyn käytölle?
  • Tekoäly on jo integroitunut open avuksi moneen kyselytyökaluun.
  • Päivittyvä tekoälyn linkkivinkkien koonti: padlet.com/matlaakso/ai
  Kuva: Geralt, pixabay.com
  Tekoälyyn liittyvä kuvitus
  on kaukana arjesta, missä
  tekoälyä hyödynnetään
  lähinnä läppärillä istuen.

  View Slide

 10. Sähköisellä arvioinnilla monipuolisuutta
  Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä
  • Itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset tai ryhmäkokeet.
  • Autenttinen/multimodaalinen materiaali kokeessa.
  • Kokeet missä saa käyttää lähteitä.
  • Osaamisen osoittaminen muutoin kuin kokeissa.
  Monipuolisuutta oppimisen lisäksi myös arviointiin ja palautteeseen
  • Usein sovellukset mahdollistavat testaamisen lisäksi itsenäisen harjoittelun.
  • Oppimista tukeva välitön palaute.
  • Opettajan ääni- tai videomuotoinen palaute.
  Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen
  • Ei hankalaa käsialaa.
  • Digin hyödyntäminen motivoi monia.
  • Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi!
  Kuva: 200degrees, Pixabay

  View Slide

 11. Autenttinen materiaali osaksi kokeita
  www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf
  Esimerkkejä sähköisen yo-kokeen reaaliaineiden tausta-aineistoista
  • Artikkelitietokantoja
  • Tekstejä
  • Kaavioita
  • Karttoja
  • Kuvia
  • Videoita
  • Animaatioita
  • Simulaatioita
  • Äänitiedostoja
  • Taulukoita
  • Tilastoja
  • Mittaustuloksia
  Miten voit ottaa näitä
  käyttöön osana opetusta,
  arviointia ja kurssikokeita?

  View Slide

 12. Videot fysiikan kokeessa
  Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta
  Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html
  • Opettaja upotti viisi videota oppimisalustalle.
  • Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä
  kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin
  aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla.
  – Esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate.
  • Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana.

  View Slide

 13. Arviointi on korkean tason osaamista
  Pekka Peura (maot.fi): Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu

  View Slide

 14. Vertaispalaute ja -arviointi
  • Oppijat tekevät sitä joka tapauksessa koko ajan.
  • Voidaan tehdä myös pienryhmittäin.
  • Opettajalla tilanteiden organisoijana tärkeä rooli.
  • Tärkeää, että on kriteerit, mistä näkökulmasta arvioidaan.
  – Arviointi ja palautteen antaminen vaatii ohjeistusta ja harjoittelua.
  – Perusopetuksen opsin mukaan aina oppimista tukevaa eli formatiivista.
  • Ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja palautetta saamalla.
  • Voi antaa mahdollisuuden korjata työtä vertaispalautteen jälkeen.
  • Tärkeä työelämätaito.
  Kuva: Mohamed-hassan, pixabay.com

  View Slide

 15. Vertaispalautteen ja –arvioinnin etuja
  • Säännöllisyys.
  • Oppimisen omistajuus ja oppimaan oppimisen taidot.
  • Vertaisilta voi olla helpompi vastaanottaa palautetta.
  • Kehittää sosiaalisia taitoja ja edistää yhteistoiminnallisuutta.
  • Arviointikriteerit selkeyttävät tehtävän odotuksia ja omaa oppimista.
  • Oppiminen toisten onnistumisista ja epäonnistumisista.
  • Uudet näkökulmat monialaisissa opiskelijaryhmissä.
  • Vähentää opettajan kuormitusta, kun taito on opittu.
  • Arviointiosaaminen ja viestintätaidot kehittyvät.
  Haasteita
  • Motivointi, vaativuus, vaatii luottamuksellista
  ilmapiiriä, voi horjuttaa arvioinnin osuvuutta
  Opi lisää prof. Päivi Atjosen videolta, mistä yllä
  muutama lainaus: youtu.be/7TE1QD9ybsc
  Kuva: Mohamed-hassan, pixabay.com

  View Slide

 16. Yksilöllinen oppiminen
  Pekka Peuran ja suomalaisen opettajaverkoston
  kehittämä malli, missä oleellista on:
  • Yhteisöllinen toimintakulttuuri: työskennellään
  pienryhmissä ja opettaja kiertää ohjaamassa
  ja tarvittaessa opettamassa pienryhmiä.
  • Sisältöjen oppimistahti yksilöllinen.
  Edetään vasta, kun edellinen asia on opittu.
  • Arvioinnissa painotetaan itsearviointia.
  Verkkotestejä on pitkin matkaa, mutta
  kokeiden sijaan arvosana syntyy tehdyistä
  tehtävistä ja arviointikeskustelusta.
  Lisätietoja:
  • Peuran blogi: maot.fi
  Näin arvioin: maot.fi/2018/02/nain-arvioin
  • Eduhakkereiden sivut: eduhakkerit.fi
  • FB: Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus

  View Slide

 17. Läksyt vai loppukoe?
  Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä
  En pidä perinteistä loppukoetta
  kurssista lainkaan, mutta varaan
  mahdollisuuden pitää
  pistokkaan aina silloin,
  kun siltä tuntuu.

  View Slide

 18. Miten arvioida etänä?
  Mitä arvioida etäopetuksen aikana, kun käytettävissä ei ole valvottuja
  tenttejä? Miten arvioida verkkokursseilla?
  • Esim. suullinen pienryhmätentti videoneuvottelun kautta, kysely, missä aika
  eri riitä lunttaamiseen, soveltavat tentit, tentin sijaan oppimispäiväkirja ja
  erilaiset tuotoksen osana osaamisen osoittamista.
  • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/03/miten-arvioida-etana.html

  View Slide

 19. Hyviä lähteitä oppimistehtävien tekijöille
  bit.ly/oppimisth

  View Slide

 20. Vaihtoehtoja koe- ja kyselytyökaluille
  • Videon tai animaation tekeminen kokeen tai esseen sijaan tai ilmiötä
  selitettäessä (Adobe Express, Clipchamp, Powtoon, iMovie,..)
  • Interaktiivinen kuva tai video: opitun koonti, ilmiön selittäminen,
  oppimispolun kuvaus,.. (ThingLink, H5P)
  • Suullinen kielitaito (äänitiedostot, kuvatarinat, Padlet, Flip,..)
  • Portfolio, posteri, esitelmä, projektityö, verkkosivu (Sway, Book Creator,
  Adobe Express, Canva, Padlet, Google sites,..)
  • Infograafi opiskeltavasta artikkelista (Adobe Express, Canva,..)
  • Ajatuskartta: www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html
  • Blogit oppimispäiväkirjoina tai portfolioina.
  • Instagram, WhatsApp tai Pinterest työssäoppimisen reflektion tukena.
  • Somen välineet ja sähköiset oppimisympäristöt: vuorovaikutus, opitun
  reflektointi ja jakaminen, vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen, itsenäinen
  harjoittelu,..

  View Slide

 21. Netin käytön rajoittaminen ja
  lunttaamisen vähentäminen
  • Soveltavat tehtävät.
  • Aikatauluttaminen.
  • Opettajan sijoittuminen luokassa tai näyttöjen tekninen valvonta.
  • Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla.
  • Kysymysten arpominen laajasta kysymyspankista.
  • Oppijoiden ymmärrys siitä, miksi opiskellaan.
  • Netin käytön estäminen:
  – Oppilaitoksen hallinnassa olevat Chromebookit: Google-lomakkeen voi luoda niin, että
  oppija ei sen avattuaan voi poistua lomakkeelta ennen kuin on sen palauttanut.
  – Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden katkaisu.
  (HUOM: Opiskelija voi jakaa verkon omasta kännykästään).
  – Opettaja voi lukita iPadit, niin että sillä pääsee vain tiettyyn sovellukseen:
  pääsykoodi asetetaan asetuksista: yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö.
  – iPadin asetuksista voit estää vain tietyn/tiettyjen sovelluksen (esim. Safari)
  käyttämisen: yleiset – rajoitukset – syötä pääsykoodi – valitse sovellus,
  jonka käytön haluat estää.
  – YTL:n kurssikoejärjestelmä www.abitti.fi sekä maksullinen nettiniilo.fi
  Kuva: pixabay.com, CC0

  View Slide

 22. Netin käyttöön kannustaminen
  Eenariina Hämäläinen: www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja-
  sahkoinen-arviointi-laihia-258
  • Soveltavat tehtävät
  • Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit.
  • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden
  merkitseminen osana tehtävänantoa
  • Kopioimista voivat rajoittaa myös
  – Kysymyksen sitominen oman
  kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin
  – Miellekartta omasta esseestä
  – Plagioinnin tunnistusohjelmat
  – Paras rajoittaja on halu oppia ja
  sisäinen motivaatio.
  Kuva: pixabay.com, CC0

  View Slide

 23. Esityksessä UShumor.com luvalla
  ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013
  Pärjäsit näköjään
  hyvin koulussa.
  Mitä työelämätaitoja
  sinulla on?
  Kokeet!
  Osaan vastata
  tietovisoihin.

  View Slide

 24. Pedagogisesti hyvä tentti
  Sanna Siirilän puheenvuoro DigiCampuksen webinaarissa 17.6.2021
  Tallenne ja materiaalit: digicampus.fi/mod/page/view.php?id=82367
  • Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista.
  • Hyödynnä kollegoita kysymysten muotoilussa.
  • Tentin jälkeen kysymysten tarkastelu ja kehittäminen.
  • Anna palautetta oppijoille.
  • Mitattiinko sitä mitä oli tarkoitus mitata?
  Essee
  • Oma pohdinta
  • Oppijan ajatteluprosessi näkyväksi
  • Haasteena rajaaminen
  • Tiedollisten aukkojen peittely
  • Suosii hyviä kirjoittajia
  • Arviointikriteerit

  View Slide

 25. Parempia monivalintatehtäviä
  Lähteenä mm. Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020
  www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be
  Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus opiskeltavista teemoista.
  Tee kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista.
  • Kysymys voi olla pitkä ja sisältää monipuolista aineistoa
  (esim. johdanto, case tai ongelma). Vastausvaihtoehdot napakoiksi.
  • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia
  vaihtoehtoja, vaan samankaltaisia, joista yksi täysin oikein.
  • 4-5 vaihtoehtoa.
  • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa.
  – Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon.
  – 20 oikein/väärin kysymystä ja väärien vaihtoehtojen perustelu.
  • Mukaan itsearviointikysymys.
  • Lunttaamisen estäminen
  – Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä.
  – Aikapaine
  Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com

  View Slide

 26. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja
  • Ilmoittautumis- tai palautelomake
  • Lähtötason kartoitus
  • Tutustuminen ja tavoitteet
  • Mielipidekyselyt ja äänestykset
  • Aktivointi ja osallistaminen
  • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen
  • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys
  • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä
  • Harjoittelu
  • Oppimista tukeva välitön palaute
  • Pistokkaat, sanakokeet
  • Tentit ja kokeet

  View Slide

 27. Kyselyt sopivat osaksi monenlaisia
  materiaaleja ja menetelmiä
  • Oppimateriaalit ja diasarjat
  – Kysymykset osana diaesitystä.
  – Harjoitukset, joista oppija saa välittömän palautteen.
  • Pakopelit (fyysiset tai virtuaaliset)
  • Skenaariot (virtuaaliset simulaatiot)
  • Interaktiiviset videot
  • Tehtäväradat ym.
  • Kyselyn linkin jakamisen vaihtoehtoja
  – Luo lyhytlinkki ja QR-koodi: urly.fi

  View Slide

 28. Mikä olisi minulle paras työkalu?
  • Mihin tarkoitukseen? Miten haluat käyttää?
  – Arviointi? Testaaminen? Harjoittelu?
  – Yksin vai yhdessä? Montako yhtäaikaista käyttäjää?
  – Omat vai myös valmiit kyselyt?
  • Kaipaatko kyselylomaketta, koetta vai pelillisyyttä?
  • Työorganisaation linjaukset
  – Mitä on jo nyt käytettävissä esim. oppimisympäristössä,
  pilvipalveluissa ja videoneuvottelusovelluksissa?
  – Kirjautumisohjeet
  – Tietoturva ja –suoja
  – Saavutettavuus
  – Hinta
  Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com

  View Slide

 29. Yhteistä monille kyselytyökaluille
  • Vain kyselyn tekijän kirjauduttava.
  • Opettaja valitsee toimitaanko nimellä vai nimimerkillä.
  • Kun luo kyselyitä, ne voi pitää yksityisinä tai jakaa muidenkin käyttöön.
  • Satoja miljoonia jaettuja kyselyitä ja kysymyspankki.
  • Peruskäyttö maksutonta ainakin opettajille.
  • Ei tarvita erillisiä mobiilisovelluksia.
  • Tulokset tallentuvat automaattisesti.
  • Voi teettää livenä tai kotitehtävänä.
  • Toimivat lähinä ja etänä.
  • Yksilö- tai tiimikisoja.
  • Muutamissa mahdollisuus lisätä kyselyyn dioja ym.
  • Yksilökisojen ohella pienryhmien kisat.
  • Kysymysten ohella mahdollisuus lisätä dioja tai
  muita tehtäviä.
  Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com

  View Slide

 30. www.matleenalaakso.fi

  View Slide

 31. Luokassa ja etänä
  Alla ominaisuudet open maksuttomalla versiolla, lisäksi maksullisia ominaisuuksia
  Quizizz (100 vastaajaa)
  • Viisi kysymystyyppiä ja mahdollisuus lisätä dioja.
  • Voidaan toteuttaa mm. pelillisenä välipalana, läksynä tai kokeena.
  • Vastausaikaa voi antaa jopa 15 min/kysymys.
  Blooket (60 vastaajaa)
  • Pelillinen monivalinta, 15 pelimoodia
  • Menestymiseen vaikuttavat osaamisen ohella pelistrategiat,
  nopeus ja/tai sattuma.
  • Voit tuoda kyselyitä Quizletista.
  Kahoot (koulut 40, paitsi korkea-aste 10 vastaajaa)
  • Pelillinen ja aina nopeutta arvottava sovellus.
  • Vain monivalintakysymyksiä, missä yksi oikea vastaus.
  • Kyselyihin voi lisätä dioja.

  View Slide

 32. quizizz.com/teachers
  • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia.
  • Peruskäyttö maksutonta opettajille.
  – Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta löydät suosittelijan linkin.
  Siitä liittyen saamme molemmat maksutta Super-lisenssin kuukaudeksi.
  – Kaikille tarjolla maksuton kokeilu: kolme kyselyä 25 osallistujalle.
  – Non-Profit Organization: kysy tarjousta [email protected]
  • Kirjastot: Sain kysyessäni luvan, että henkilöstö voi kirjautua opettajana
  ja käyttää maksutonta versiota, kun käyttö on ”for educational purposes”.
  Luo kyselyitä (quiz) tai
  lisää niihin dioja (lesson).
  Tulossa myös Whiteboard-vaihtoehto.

  View Slide

 33. Quiz-kyselyn luominen
  Anna kyselyn taustatiedot. Maksutta luodut
  Quizizz-kyselyt ovat julkisia.
  • Lisää omat kysymykset tai käytä
  kysymysten kirjastoa.
  • Maksuttomia kysymystyyppejä on viisi.
  Lisäksi voit lisätä dioja.
  • Maksullisen Super-lisenssin kysymys-
  tyypit on merkitty kuvaan salamalla.
  • Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim.
  oppiaineenmukaan.

  View Slide

 34. Quiz: kysymysten lisääminen
  • Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia merkkejä
  tai kuvan (myös gif). Voit myös antaa palautteen vastauksen jälkeen.
  • Maksulliseen versioon saa lisättyä myös videolinkin tai äänitiedoston.
  • Määritä vastausaika/kysymys (5 sek – 15 min).

  View Slide

 35. Lesson: diasarjat, missä kysymyksiä
  Diat voi luoda sovelluksella tai tuoda PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.

  View Slide

 36. Kyselyn aloituksen vaihtoehtoja
  Live Session
  • Classic avaa kuvan vaihtoehdot:
  – Tiimikisa: pelataan yksin, mutta pisteet
  kertyvät tiimeille.
  – UUSI: Mastery Peak. Pelillinen kysely,
  joka jatkuu, kunnes oppija on päässyt
  vuoren huipulle.
  – Classic-kisa muita vastaan.
  – Test: itsenäiseen harjoitteluun
  kirjautuneille käyttäjille.
  • Paper mode: Ei tarvita laitteita.
  • Instrucror-paced: Ope määrää tahdin.
  Assign homework
  • Kotitehtävä tai koulussa eriaikaisesti vastattava kysely.
  • Opettaja näkee vastaukset.
  • Vastausaikaa max 2 vk (maksuton).

  View Slide

 37. Valinnat vaihtelevat pelimoodin mukaan
  General settings
  • Edellytätkö kirjautumista. Jos kyllä → montako
  yritystä/opiskelija?
  • Oma vai arvottu käyttäjänimi?
  • Milloin oppija näkee oikeat vastaukset?
  Activity settings
  • Power-apps: oppijalle etu kerran kyselyn aikana.
  • Näkeekö oppija vastausajan ja tulostaulun?
  • Näytetäänkö kysymykset ja vastausvaihtoehdot
  satunnaisessa järjestyksessä?
  • Tarjotaanko muutama uusintayritys?
  • Musiikki ja meemipalautteet.
  Meemipalautteet
  • Käytä valmiita tai luo sovelluksella omat meemit
  oikeille ja väärille vastauksille.

  View Slide

 38. Blooket - uusi pelillinen monivalinta
  www.blooket.com & www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html

  View Slide

 39. Blooket: kyselyiden luominen
  Kuvassa kysymysten
  lisäämisen neljä tapaa.
  Maksutta luodut kyselyt
  ovat julkisia ja muidenkin
  käytettävissä.
  Kysymysten lisääminen:
  • UUTTA: Monivalintojen
  lisäksi lyhyet avoimet
  kysymykset!
  • Kuvan voi lisätä kysymykseen
  tai vastausvaihtoehtoon.
  Kuva voi olla oma, linkki
  tai kuvagalleriasta.
  • Tarjolla matikkaeditori.
  • Äänitiedoston voi lisätä
  vain maksulliseen lisenssiin
  (noin 50 €/vuosi).

  View Slide

 40. Blooket-kyselyn käynnistäminen
  1. Valitse kysely
  2. Valitse Host Live tai Assign
  Homework sekä pelimoodi.
  3. Määritä asetukset kuten:
  – Kauanko pelataan? / Mihin asti
  peli on pelattavissa?
  – Näytetäänkö aluksi ohjeet?
  – Saako liittyä mukaan myöhässä?
  – Oma vai arvottu nimi?
  – Saako oppija kirjautua?
  4. Käynnistä peli ja jaa koodi tai
  linkki oppijoille.
  HUOM: Kun peli oppijalla
  jämähtää, eteenpäin pääsee
  näyttöä klikkaamalla!

  View Slide

 41. Blooket-vinkki
  Sanoja voi lisätä niin, että vastausvaihtoehdot ovat
  samantyyppisiä sanoja.
  Kirjoita sanat ensin omaan tekstitiedostoon ja lisää
  sitten ryhmittäin Import Questions -toiminnolla.
  Näin ei laajassa sanastossa tule tilanteita, joissa
  esim. helpon, lyhyen sanan vastausvaihtoehtona
  olisi pidempi fraasi.
  Vinkki ja kuva somesta
  – mutta anteeksi, lähde hukkunut - paljasta itsesi!

  View Slide

 42. kahoot.it
  Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta tai kahoot.com
  Nopeutta arvottava monivalintakisa, missä nykyisin muitakin kysymystyyppejä.
  • Ilmaisversion toimintoja on kavennettu vuosien ajan samalla kun maksulliseen
  versioon on tullut todella paljon uutta. Ilmaista kaipaaville opettajille suosittelen
  monipuolisempaa Quizizz-sovellusta.
  • Osaamismerkit: kahoot.com/certified
  Maksuton opelisenssi
  • Monivalinta tai oikein/väärin-kysymys.
  • Kyselyihin saa yksinkertaisia dioja.
  • 40 osallistujaa, korkea-asteella 10.
  Uutta
  • Voit luoda myös kursseja, joissa yhdistät kyselyitä
  ja kahdenlaisia Dragonboxin matikkatehtäviä.
  • Voit myydä sisältöjäsi.

  View Slide

 43. Mitä herkkuja maksullisessa versiossa?
  Maksullisen lisenssin voi hankkia yksittäinen opettaja (alk. 5 €/kk),
  oppilaitos tai muu organisaatio.
  • Enemmän kysymystyyppejä. Tiimit voivat kisata toisiaan vastaan.
  • Kuvapankki, jukeboxi musiikille, jopa 2000 osallistujaa.
  • Voit tuoda pohjaksi PP- tai Keynote-diasarjan.
  • Kyselyiden tallentaminen kansioihin, koulujen sisäiset tiimitilat.
  • Monipuolisia koonteja tuloksista, visuaalisen ilmeen brändäys ym.
  • Tekoälyavustaja.

  View Slide

 44. Kirjautuneen käyttäjän näkymä
  Tulokset tallentuvat
  automaattisesti.
  Huom: tiedostossa on
  useita välilehtiä!

  View Slide

 45. Kahoot-kyselyn luominen
  Valitse Create tai kopioi jaettu kysely muokattavaksi. Määrittele asetukset.
  Lisää kysymykset, vastausvaihtoehdot, oma tai sovelluksen kuva yms. sekä
  määrittele vastausaika (max 4 min), pisteet jne.

  View Slide

 46. Kyselyn käynnistys
  Valitse pelitapa
  • Start reaaliaikaiseen pelaamiseen → Valitse moodi (yhdessä, tiimeissä, yksin).
  • Assign → Määritä kauanko kyselyn linkki on käytettävissä.
  • Play solo (kirjautunut oppija)
  Muokkaa halutessasi asetuksia (Settings), mm.
  • Voit määritellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot näkymään oppijoiden laitteilla.
  • Voit määritellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot satunnaiseen järjestykseen.
  • Voit määritellä automaattisen siirtymisen kysymyksestä seuraavaan.
  • Voit arpoa käyttäjänimet.
  • Voit käyttää kaksiosaista liittymistän.
  • Voit määritellä odotusmusiikin.
  Käytä myös niin, että tehdään pareittain/ryhmissä ja keskustellaan ja perustellaan
  oikeat vaihtoehdot ennen vastaamista.

  View Slide

 47. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille
  1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita kuvia,
  videoklippejä, äänitehosteita ym.
  2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan
  tai muokkaa niistä oma versiosi.
  3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen!
  Ryhmä voi tehdä yhteisen kyselyn myös niin,
  että jokainen lisää yhden kysymyksen.
  Kuva: Mosborne01, CC BY-SA
  Vastausten tietäminen
  voi helpottaa koulun
  käymistä. Se että osaa
  tehdä hyviä kysymyksiä,
  helpottaa elämässä.
  Warren Berger

  View Slide

 48. quizlet.com kulkee mukana ja
  harjoitella voi milloin tahansa

  View Slide

 49. Quizlet sopii mm. sanaston
  ja termien harjoitteluun
  Kustakin kyselystä tarjolla maksutta seuraavat tehtävätyypit.
  Plus-lisenssillä paljon lisää ominaisuuksia.
  • Itsenäinen harjoittelu: Flashcards, Learn & Test.
  • Itsenäinen pelaaminen: Match
  • Hauskat Live-kisat.

  View Slide

 50. Quizlet Live -kisat
  Lähiopetus (Random Teams)
  • Opettaja käynnistää Live-pelin valitsemastaan kyselystä.
  • Quizlet muodostaa ryhmät → siirrytään istumaan ryhmittäin.
  • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä.
  Ennen vastaamista ryhmän on siis keskusteltava vaihtoehdoista.
  • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. →
  Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä.
  Liven yksilöversio etäopetukseen (Individuals)
  • Kisan voittaa se, joka ensimmäisenä
  vastaa kaikkiin kysymyksiin oikein.
  Väärästä vastauksesta tipahtaa
  alkuun kuten ryhmäpelissäkin.
  Live (Checkpoint)
  • Jokaisen 12 kysymyksen jälkeen
  pysähdytään kyseiseen kohtaan
  keskustelemaan ja oppimaan.
  Kuva: Matleena Laakso, CC BY

  View Slide

 51. Uuden Quizletin luominen
  Kirjaudu → Create Study Set → Nimeä kysely → Kirjoita sanaparit tai sana-
  kuva –parit ja valitse niiden kieli. Kieleksi voi valita myös kemian tai
  matematiikan, näin saat käyttöösi erikoismerkkejä.
  → Valitse kuka voi muokata ja katsoa kyselyä. → Create.

  View Slide

 52. Määrittele kieli ja hyödynnä ehdotuksia
  sanapareiksi tai kuviksi

  View Slide

 53. www.quizalize.com
  Kyselyitä voi teettää luokassa tai jakaa koodilla vastattavaksi määräaikaan
  mennessä – ja aikaa voi antaa jopa useita vuosia.
  • Oppijat liittyvät mukaan ryhmän pysyvällä koodilla osoitteessa zzi.sh
  • Voit rakentaa polkuja, joissa oppija etenee saamiensa pisteiden mukaan
  seuraavaan tehtävään (uusi kysely, pdf, video, linkki).
  • Kyselystä löytyy matematiikka-moodi erikoismerkeille.
  • Maksuttomalla versiolla näet vain viiden viimeisen kyselysi tulokset.

  View Slide

 54. Kysymysten lisäämisen näkymä
  Voit myös tuoda kysymykset esim. Quizletistä tai Kahootista

  View Slide

 55. Kyselyn avaaminen
  Määrittele kuvan asetukset, esim.
  • Ajastatko kyselyn?
  • Monestiko saa yrittää?
  • Käytetäänkö kaikkia kysymyksiä vai arvotaan
  esim. 10?
  • Ovatko kysymykset oppijoilla eri
  järjestyksessä?
  • Saako vastaaja palautteen?
  • Näkeekö vastaaja lopuksi oikean vastauksen?

  View Slide

 56. Live-peleissä mukana pelillisyyttä
  Lue lisää: help.zzish.com/how-to-use-quizalize-the-basics/how-to-play-a-game-
  in-class
  Ruudunkaappauskuva: www.quizalize.com

  View Slide

 57. Mobiilisovellus, socrative.com tai
  b.socrative.com/login/student
  Huoneen nimi: Matleena

  View Slide

 58. Socrative.com
  • UUTTA: Maksutta viisi yhtäaikaista kyselyä (vanhoilla käyttäjillä
  kysymyiden määrä voi olla suurempi) ja 50 vastaajaa.
  • Opiskelijat osallistuvat antamalla opettajansa huoneen numeron/nimen.
  Voit vaihtaa sen nimen kohdasta huoneet.

  View Slide

 59. Vaihtoehtoja vastaamiseen
  Käynnistä kyselyt Aloita-välilehdeltä määrittelemällä asetukset.

  View Slide

 60. Luo omia ja käytä jaettuja kyselyitä
  Lisää testi -kohdasta voit tehdä omia kyselyitä
  • Monivalinta, oikein/väärin ja lyhyt vastaus (tietty sana/tietyt sanat)
  Tuonti-kohdasta voit tuoda jaettuja kyselyitä.
  • Joitain pääosin englanninkielisiä kyselyitä
  koottuna: bit.ly/1j3LeDv
  • Kopioidaksesi jaetun kyselyn, tarvitset sen
  SOC-numeron
  – United States - State Capitals SOC-549160

  View Slide

 61. Vinkkejä ja tulokset
  Sinulla voi olla maksutta kerrallaan vain yksi kysely avoinna.
  Kun kaikki ovat vastanneet, voit tyhjentää huoneen ja/tai lopettaa kyselyn.
  • Voit myös jättää kyselyn käyntiin, vaikka suljet tietokoneen.
  Näin oppijat voivat vastata kyselyyn esim. kotoa käsin.
  • Voit seurata näytöltäsi reaaliaikaisesti vastaajien toimintaa ja/tai valita
  lopuksi, miten tulokset tallennetaan.

  View Slide

 62. www.menti.com

  View Slide

 63. www.mentimeter.com
  Sovelluksella luodaan kysymyksiä sisältäviä diasarjoja.
  • PowerPointin korvaajaksi ilmaisversiosta ei ole, mutta maksulliseen versioon
  voi tuoda Powerpoint- ja Google Slides -dioja. M365:een tarjolla plugin.
  • Ilmaisversiolla kyselyn voi avata 2 tai 7 päiväksi (tietyt kysymystyypit).
  • Maksuton lisenssi:
  – Rajattomasti kyselyitä ja 2000+ osallistujaa.
  – 2 monipuolista kysymysdiaa+ 5 monivalintakysymystä/esitys.
  – Lisäksi tavallisia dioja, joihin saa interaktiivisuutta esim. peukuttamalla.

  View Slide

 64. Runsaasti kysymystyyppejä
  • Jos käytät samaa kyselyä useammalla ryhmällä, pohjalla näkyvät edellisen
  ryhmän vastaukset, jos et niitä tyhjennä.
  • Voit valita esityksellesi visuaalisen ilmeen.
  • Kyselyt voi järjestää kansioihin

  View Slide

 65. View Slide

 66. Nearpod
  Sovellus, jonka avulla opettaja voi luoda interaktiivisen esityksen tai videon
  ja jakaa sen oppijoiden omille laitteille. Esitykseen saa dioja, linkkejä ja
  erilaisia tehtäviä.
  • www.nearpod.com tai Nearpod-sovellus (iOS-, Android, Windows)
  Oppija liittyy
  koodilla
  (tai linkillä)

  View Slide

 67. Materiaalit ja tehtävät kootaan kuvan
  oppitunniksi tai videotehtäväksi

  View Slide

 68. Nearpodiin saa monipuolisesti
  oppisisältöjä ja aktiviteetteja
  Voit tuoda sovellukseen omat diat (esim. PowerPoint, Google-slides, PDF)
  tai rakentaa sisällöt ja tehtävät suoraan Nearpodin työkaluilla.

  View Slide

 69. Nearpodin mahdollisuuksia
  • Tehtävät voi jakaa samanaikaisesti oppitunnilla tai kotitehtäväksi.
  • Maksuttomalla versiolla osallistujia max 40.
  • Käytettävissä syventävä lukuohjelma.
  • Runsaasti valmiita oppitunteja ja videoita (ei juuri suomeksi).
  • Käytettävissä mm. matemaattisia merkkejä.
  • Uutena tarjolla on runsaasti maksuttomia tehtävätyyppejä ja ominaisuuksia.
  Reetta Pänkäläisen ohjeet ja kieltenopetuksen materiaalit:
  reettaideoi.blogspot.com/2020/09/paivitetyn-nearpodin-uudet-
  ominaisuudet.html

  View Slide

 70. Liikettä oppitunnille X-breikillä
  X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä oleva
  liikunnallinen kyselytyökalu.
  • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan:
  www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html

  View Slide

 71. Videotehtäviä EDpuzzlella
  www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
  EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja
  äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä.
  • Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista.
  • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo vain
  etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasanan. Oppija voi myös kirjautua
  (Google/Edmodo).
  • Toimii selaimella ja mobiililaitteiden
  sovelluksilla (Android, iOS)
  HUOM! Edpuzzlen sijaan
  suosittelen nykyisin H5P:n tai
  ThingLinkin interaktiivisia videoita.
  Ohjeet ja esimerkit:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutus
  diat.html

  View Slide

 72. Videotehtävien tekeminen
  1. Kirjaudu sivulle edpuzzle.com ja avaa SEARCH-välilehti.
  2. Valitse video, mitä haluat käyttää:
  – Voit käyttää toisten opettajien tekemiä videotehtäviä sellaisenaan tai kopioida
  itsellesi muokattavaksi. Voit myös etsiä videoita mm. YouTubesta tai ladata oman
  videon ja tehdä tehtävät siihen.

  View Slide

 73. Työkalut ja kysymysten lisääminen
  1. Voit rajata videosta vain osan EDpuzzle-tehtäväksi.
  2. Tästä lisäät oman selostuksen koko videoon.
  3. Tästä lisäät yksittäisen äänikommentin.
  4. Kysymykset: avoin, monivalinta (voi sis. kuvia) tai omat tekstikommentit.
  Tästä lisäät varsinaisen sisällön
  valitsemaasi kohtaan
  1. 2. 3. 4.

  View Slide

 74. EDpuzzlen jakaminen oppijoille
  Save → Finish → Valitse kenelle jaat videon:
  • CLASS: Tietylle ryhmälle (opettaja näkee oppijoiden vastaukset)
  → Jaa video linkillä tai koodin avulla luokalle.
  – Prevent skipping tarkoittaa, että video on
  katsottava alusta loppuun eli oppija
  ei voi hyppiä vain tehtäviin/kommentteihin.
  – Due date –kohdasta annat määräajan.
  • ANYONE: Kaikille (opettaja ei saa
  palautetta vastauksista, mutta oppija
  saa välittömän automaattisen palautteen)
  → Jaa video linkillä tai upotuskoodilla.
  Opettajien tekemät videot näkyvät
  myös muille opettajille, toisin kuin
  oppijoiden tunnuksilla tehdyt.

  View Slide

 75. directpoll.com
  • Maksuton, mahdollistaa 500 vastaajaa
  • Kysely pysyy tallessa 30 pv sen luomisesta tai edellisestä tallennuksesta.
  • Luo kysely ilman kirjautumista ja kerro s-postisi. Saat sinne kolme linkkiä:
  – Yleisölle jaettava
  – Tulokset kertova
  – Hallinnoinnin mahdollistava linkki (cockpit), Josta käynnistät kyselyn.

  View Slide

 76. www.thatquiz.org
  • Sisältää valmiita kyselyitä, joita voi tehdä kirjautumatta saaden palautteen.
  • Mukana matematiikkaa, maantietoa, sanastoa yms.
  • Vaikeusastetta helppo muuttaa.
  • Kirjautumalla opettaja saa koosteen luokan ja yksittäisen oppijan
  suoriutumisesta, voi tehdä omia kyselyitä ja hyödyntää muiden tekemiä.

  View Slide

 77. www.plickers.com
  • Sähköinen kyselytyökalu ilman oppijoiden laitteita
  • Opettaja tarvitsee:
  – Tietokoneen
  – Mobiililaitteen & maksuttoman Plickers-sovelluksen (iOS, Android)
  – Vastauskortit (max. 40 kpl; tulosta itse tai osta Plickersin sivulta)
  • Tommi Roinisen ohjeet:
  prototyyppi.blogspot.fi/2014/10/paperilappuaanestys-mobiilisti-plickers.html

  View Slide

 78. Ennakkovalmistelut
  • Kirjaudu Plickersiin *2
  • Tulosta kortit paksulle paperille
  • Classes: Luo luokka/ryhmä
  • Library: Tee kysymykset
  (monivalinta tai oikein/väärin)

  View Slide

 79. Kyselytilanne
  Jaa kullekin oppijalle nimeä vastaava vastauskortti.
  • Vastataan nostamalla vastaus (A,B,C,D) ylöspäin.
  • Avaa Plickers tietokoneella (LiveView).
  • Valitse mobiilisovelluksesta kyseinen luokka/ryhmä. →
  Klikkaa ensimmäistä kysymystä. → Paina kamera-kuvaketta. → Skannaa
  vastauskortit (ainakin iPadin oltava vaakasuorassa)
  • Kun oppija näkee vastanneensa,
  hän voi laskea vastauskortin alas.
  Opettaja skannaa luokan kortit
  • Opettaja näkee mobiilisovelluksesta
  vastanneet, yhteenvedon tuloksista
  sekä jokaisen vastaukset.

  View Slide

 80. qridi.fi
  • Ensisijassa perusopetukseen suunnattu palkittu suomalainen sovellus.
  • Ei valmista sisältöä, mutta voi hyödyntää muiden opettajien jakamaa.
  • Mahdollistaa oppilaan itse-, vertais-, ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja
  opettajan antaman arvioinnin. Tuloksista saa visuaalisia yhteenvetoja.
  Kuva on ruudunkaappausvideo grafiikkatehdas.fi:n videosta: https://www.youtube.com/watch?v=VWCwtuzw9V0

  View Slide

 81. www.classdojo.com/en-GB
  • Suunnattu ensisijassa alakouluille.
  • Ei suomenkielistä versiota.
  • Peruskäytön luvataan pysyvän maksuttomana.

  View Slide

 82. Muita kyselysovelluksia 1/2
  www.easypolls.net
  • Kysymykset monivalintoja (vastausvaihtoehdoissa tekstiä, kuva tai YouTube)
  • Kerralla saa näkyviin vain yhden kysymyksen. Kysymykset voi säilöä Poll
  Container -kohtaan, mistä uusi kysymys päivittyy automaattisesti valituille
  verkkosivulle.
  • Vastaamisen jälkeen voi näyttää kaikkien vastausten jakauman.
  polls.io, esim. polls.io/ucban
  • Yksittäiset monivalintakysymykset. Kysyjän tai vastaajan ei tarvitse
  kirjautua. Kirjautumalla somen kautta voi kommentoida.
  polldaddy.com
  • Ilmaisversion keskeinen rajoite: koonnin vastauksista ja yksilöidenkin
  tulokset pääsee katsomaan, mutta tuloksia ei saa kootusti esim. excel-
  taulukoksi.

  View Slide

 83. Muita kyselysovelluksia 2/2
  www.onlinequizcreator.com
  • Helppo tehdä kyselyitä oppijoiden itsenäistä harjoittelua varten, mutta
  ilmaisversiossa opettaja ei näe tuloksia eikä vastauksia.
  www.memrise.com
  • Sanastoharjoituksia kymmenillä kielillä, mukana myös multimediaa
  • Edellyttää myös oppijan kirjautumista
  • Voit opiskella valmiita kursseja tai tehdä omia
  • Oppijoille voi tehdä kotitehtäviä ja testejä

  View Slide

 84. Tämä diasarja on lisensoitu Creative
  Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
  • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
  • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
  Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
  – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
  myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
  – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
  lisäät linkin tähän diasarjaan.
  – Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
  jakaa tällä samalla lisenssillä.
  • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
  www.matleenalaakso.fi

  View Slide