Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Diaesitys esittelee parisenkymmentä ainakin peruskäytön osalta opettajille maksutonta sovellusta, joiden avulla voi tehdä kokeita ja erilaisia kyselyitä. Suosittuja sovelluksia ovat mm. Quizizz, Quizlet ja uusi pelillinen Blooket. Niitä voi hyödyntää oppijoiden arvioinnissa ja/tai erilaisissa koulutus- ja ryhmätilanteissa yleisön osallistamiseen. Linkkejä esimerkkikyselyihin löydät Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta: https://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html

18cdb6f294c8cb10a46167e462c2a51f?s=128

Matleena Laakso

May 23, 2022
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi Toukokuu 2022 Matleena Laakso Blogi:

  www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Kyselyt: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Kuva: Ryan McGilchrist, CC BY-SA
 2. Tämä diasarja päivittyy Tämä diasarja on tallennettu Speaker Deck -palveluun,

  jotta voin päivittää tätä linkin muuttumatta. Demokyselyitä löydät sähköisten kokeiden sivulta: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Koulutusdiojen sivulla on ohjeet Googlen, Microsoftin, H5P:n ja Mobie eSmartin koe- ja arviointityökalujen käyttöön. Sieltä löydät muitakin ohjeita verkon sovelluksista: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Speaker Deckin upotuskoodi (embed code) löytyy nykyisin diasarjan alakulmasta Jaa-kuvakkeesta.
 3. Johdannon jälkeiset työkalut • Bloochat • Quizizz • Blooket •

  Kahoot • Quizlet • Quizalize • Socrative • Mentimeter • Nearpod • X-breikki Lähes kaikki esitellyt palvelut edellyttävät vain opettajan kirjautumista. Esiteltyjen sovellusten peruskäyttö (poikkeuksena Qridi) on opetuksessa maksutonta. Osaan voi ostaa lisäominaisuuksia. Dioissa esittelen lähinnä ilmaisversioita. Jos et ole opettaja, tarkista hinnasto sovelluksen verkkosivulta. • EDpuzzle • Triventy • DirectPoll • Thatquiz • Plickers • Qridi • ClassDojo • Lisäksi lyhyenä mainintana viisi muuta sovellusta
 4. Hyödynnä oppilaitoksessasi käytössä olevia työkaluja Google (GWE) • Forms, Google

  Drive, Classroom,.. Microsoft (M365) • Forms, OneDrive, Teams,.. H5P-tehtävät (kuva) • Yli 50 työkalun paketti interaktiivisiin tehtäviin ja sisällön rikastamiseen • Asennettavissa mm. Moodleen ja WordPressiin Sähköiset oppimisympäristöt • Niiden omat kyselyt ja tehtävätyökalut. • Linkitä/upota tämän diasarjan sovelluksia. Exam, Abitti, eLomake, Webropol,..
 5. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi Erinomainen YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista –

  APA Osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4 Formatiivinen arviointi – istu vieressä • Oppimista tukevaa, kannustavaa ja laadun lisäämiseen pyrkivää arviointia. • Ei tehdä numeroin. • Edistää yhteistyötä kilpailun sijaan. • Itse- ja vertaisarviointi, portfolio- keskustelu, opitun reflektio ym. • Tehdään osana oman opetuksen parantamista katsellen, kysellen, kuunnellen. • Auttaa oppijaa ymmärtämään: – Mihin olen menossa? – Missä olen nyt? – Miten pääsen tästä tavoitetilaan? Summatiivinen arviointi – istu vastapäätä • Arvioinnin kohteena oleminen • Arvostelu • Numeroiden antaminen • Kynä-paperi-kokeet
 6. Arviointi ohjaa oppimista Ohjaa oppimisprosessia • Arviointikriteerit oltava selvillä tai

  sovittava yhdessä. • Opiskeluun vaikuttaa arvioidaanko muistamista vai isompia kokonaisuuksia. • Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille. • Arviointikriteerien ja periaatteiden tunteminen parantaa oppimisprosessia ja tuloksia. Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa • Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. • Arviointitilanne on myös oppimistilanne. Kuva: ID 7089643, Pixabay
 7. Sähköisellä arvioinnilla monipuolisuutta Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä •

  Itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset tai ryhmäkokeet. • Autenttinen/multimodaalinen materiaali kokeessa. • Kokeet missä saa käyttää lähteitä. • Osaamisen osoittaminen muutoin kuin kokeissa. Monipuolisuutta oppimisen lisäksi myös arviointiin ja palautteeseen • Usein sovellukset mahdollistavat testaamisen lisäksi itsenäisen harjoittelun. • Oppimista tukeva välitön palaute. • Opettajan ääni- tai videomuotoinen palaute. Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen • Ei hankalaa käsialaa. • Digin hyödyntäminen motivoi monia. • Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi! Kuva: 200degrees, Pixabay
 8. Autenttinen materiaali osaksi kokeita www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf Esimerkkejä sähköisen yo-kokeen reaaliaineiden tausta-aineistoista

  • Artikkelitietokantoja • Tekstejä • Kaavioita • Karttoja • Kuvia • Videoita • Animaatioita • Simulaatioita • Äänitiedostoja • Taulukoita • Tilastoja • Mittaustuloksia Miten voit ottaa näitä käyttöön osana opetusta, arviointia ja kurssikokeita?
 9. Videot fysiikan kokeessa Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta

  Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html • Opettaja upotti viisi videota oppimisalustalle. • Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla. – esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate • Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille.
 10. Arviointi on korkean tason osaamista Pekka Peura (maot.fi): Muutetaan arviointi

  oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
 11. Yksilöllinen oppiminen Pekka Peuran ja suomalaisen opettajaverkoston kehittämä oppimisen malli,

  missä oleellista on: • Yhteisöllinen toimintakulttuuri: työskennellään pienryhmissä ja opettaja kiertää ohjaamassa ja tarvittaessa opettamassa pienryhmiä. • Sisältöjen oppimistahti yksilöllinen. Edetään vasta, kun edellinen asia on opittu. • Arvioinnissa painotetaan itsearviointia. Verkkotestejä on pitkin matkaa, mutta kokeiden sijaan arvosana syntyy tehdyistä tehtävistä ja arviointikeskustelusta. Lisätietoja: • Peuran blogi: maot.fi Näin arvioin: maot.fi/2018/02/nain-arvioin • Eduhakkereiden sivut: eduhakkerit.fi • FB: Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
 12. Läksyt vai loppukoe? Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä En

  pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu.
 13. bloochat.com Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen

  osoitteen, jonka voit halutessasi muuttaa ja suojata salasanalla. • Kerro etunimi/nimimerkki ja jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan. Viestit näkyvät 24 h ajan. • Samankaltaisten chat-työkalujen esittely: www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
 14. Miten arvioida etänä? Mitä arvioida etäopetuksen aikana, kun käytettävissä ei

  ole valvottuja tenttejä? Miten arvioida verkkokursseilla? • Esim. suullinen pienryhmätentti videoneuvottelun kautta, kysely, missä aika eri riitä lunttaamiseen, soveltavat tentit, tentin sijaan oppimispäiväkirja ja erilaiset tuotoksen osana osaamisen osoittamista. • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/03/miten-arvioida-etana.html
 15. Hyviä lähteitä oppimistehtävien tekijöille https://bit.ly/oppimisth

 16. Vaihtoehtoja koe- ja kyselytyökaluille • Blogit oppimispäiväkirjoina tai portfolioina. •

  Instagram, WhatsApp tai Pinterest työssäoppimisen reflektion tukena. • Somen välineet ja sähköiset oppimisympäristöt: vuorovaikutus, opitun reflektointi ja jakaminen, vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen, itsenäinen harjoittelu,.. • Videon tai animaation tekeminen kokeen tai esseen sijaan tai ilmiötä selitettäessä (Adobe Spark Video, Biteable, Powtoon, iMovie,..) • Interaktiivinen kuva tai video ThingLinkillä: opitun koonti, ilmiön selittäminen, oppimispolun kuvaus,.. • Suullinen kielitaito (äänitiedostot, kuvatarinat, Padlet, Flipgrid,..) • Portfolio, posteri, esitelmä, projektityö, verkkosivu (Sway, Book Creator, Canva, Adobe Spark Page, Padlet, Google sites,..) • Infograafi opiskeltavasta artikkelista (Adobe Spark Post, Canva,..) • Ajatuskartta (MindMup, Mindomo, Popplet, Padlet, Flinga, PowerPoint, Google Slides..)
 17. Netin käytön rajoittaminen ja lunttaamisen vähentäminen • Soveltavat tehtävät. •

  Aikatauluttaminen. • Opettajan sijoittuminen luokassa tai näyttöjen tekninen valvonta. • Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla. • Kysymysten arpominen laajasta kysymyspankista. • Oppijoiden ymmärrys siitä, miksi opiskellaan. • Netin käytön estäminen: – Oppilaitoksen hallinnassa olevat Chromebookit: Google-lomakkeen voi luoda niin, että oppija ei sen avattuaan voi poistua lomakkeelta ennen kuin on sen palauttanut. – Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden katkaisu. (HUOM: Opiskelija voi jakaa verkon omasta kännykästään). – Opettaja voi lukita iPadin, niin että sillä pääsee vain tiettyyn sovellukseen: pääsykoodi asetetaan asetuksista: yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö. – iPadin asetuksista voit estää vain tietyn/tiettyjen sovelluksen (esim. Safari) käyttämisen: yleiset – rajoitukset – syötä pääsykoodi – valitse sovellus, jonka käytön haluat estää. – YTL:n kurssikoejärjestelmä www.abitti.fi sekä maksullinen nettiniilo.fi Kuva: pixabay.com, CC0
 18. Netin käyttöön kannustaminen Eenariina Hämäläinen: www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja- sahkoinen-arviointi-laihia-258 • Soveltavat tehtävät

  • Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit. • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa • Kopioimista voivat rajoittaa myös – Kysymyksen sitominen oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin – Miellekartta omasta esseestä – Plagioinnin tunnistusohjelmat – Paras rajoittaja on halu oppia ja sisäinen motivaatio. Kuva: pixabay.com, CC0
 19. Esityksessä UShumor.com luvalla ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013 Pärjäsit näköjään hyvin koulussa. Mitä työelämätaitoja

  sinulla on? Kokeet! Osaan vastata erilaisiin tietovisoihin ja pistokkaisiin.
 20. Parempia monivalintatehtäviä Lähteenä mm. Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena,

  webinaari 14.2.2020 www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus opiskeltavista teemoista. Tee kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista. • Kysymys voi olla pitkä ja sisältää monipuolista aineistoa (esim. johdanto, case tai ongelma). Vastausvaihtoehdot napakoiksi. • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan samankaltaisia, joista yksi täysin oikein. • 4-5 vaihtoehtoa. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. – Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. – 20 oikein/väärin kysymystä ja väärien vaihtoehtojen perustelu. • Mukaan itsearviointikysymys. • Lunttaamisen estäminen – Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä. – Aikapaine: niin monta kysymystä, ettei ehdi luntata eikä neuvoa kaveria. Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
 21. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus

  • Tutustuminen ja tavoitteet (kuvat) • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä • Harjoittelu ja oppimista tukeva välitön palaute • Pistokkaat, sanakokeet, kurssikokeet • Oppijoiden/osallistujien aktivointi ja osallistaminen
 22. Kyselyt sopivat osaksi monenlaisia materiaaleja ja menetelmiä • Oppimateriaalit –

  Kysymykset osana diaesitystä. – Harjoitukset, joista oppija saa välittömän palautteen. • Pakopelit (fyysiset tai virtuaaliset) • Skenaariot (virtuaaliset simulaatiot) • Diaesitykset • Interaktiiviset videot • Tehtäväradat ym. • Kyselyn linkin jakamisen vaihtoehtoja – Luo lyhytlinkki ja QR-koodi: urly.fi – bloochat.com – Kerää jaettavat linkit Padlet-muistitauluun.
 23. www.matleenalaakso.fi

 24. Yhteistä suurimmalle osalle kyselysovelluksia • Peruskäyttö maksutonta ainakin opettajille. •

  Vain kyselyn tekijän kirjauduttava, muille vapaaehtoista. • Opettaja valitsee, kertooko oppija nimensä vai arvotaanko hänelle nimimerkki. Opettaja voi poistaa asiattomat nimimerkit. • Toimii läppärillä ja mobiilisti ilman ladattavia sovelluksia (myös sovellus on usein tarjolla). • Kun luo kyselyitä, ne voi pitää yksityisinä tai jakaa muidenkin käyttöön. • Käytettävissä miljoonia jaettuja kyselyitä (ja kysymyksiä). • Kyselyt voi teettää yhtäaikaisesti tai antaa etätehtäväksi. • Jakamalla näyttönsä opettaja näyttää kysymyksiä tai reaaliaikaisen tulosseurannan. • Tulokset tallentuvat automaattisesti. • UUTTA: yksilökisojen ohella pienryhmien kisat. • UUTTA: kysymysten ohella mahdollisuus lisätä dioja.
 25. Monivalintakisat livenä ja etänä open ilmaisversiolla: Quizizz, Blooket ja Kahoot

  Quizizz (100 vastaajaa) • Viisi kysymystyyppiä ja mahdollisuus lisätä dioja. • Voidaan toteuttaa mm. pelillisenä välipalana, läksynä tai kokeena. • Vastausaikaa voi antaa jopa 15 min/kysymys. Blooket (60 vastaajaa) • Pelillinen monivalintakysely, 12 pelimoodia • Menestymiseen vaikuttavat osaamisen ohella pelistrategiat, nopeus ja/tai sattuma. • Voit tuoda kyselyitä Quizletista. Kahoot (koulut 50, paitsi korkea-aste 10) • Pelillinen ja aina nopeutta arvottava sovellus. • Vain monivalintakysymyksiä, missä yksi oikea vastaus. • Lisäksi K12-opet voivat lisätä kysymysten lomaan dioja.
 26. quizizz.com • Peruskäyttö maksutonta opettajille. – Kaikille tarjolla Intro Plan:

  maksuton kolmen kyselyn kokeilu 25 osallistujalle – Non-Profit Organization: kysy tarjousta hello@quizizz.com – Kirjastot: Sain kysyessäni luvan, että henkilöstö voi kirjautua opettajana ja käyttää maksutonta versiota, kun käyttö on ”for educational purposes”. • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia. • Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim. oppiaineen mukaan. • UUTTA: kääntökortit.
 27. Opettajan näkymä

 28. Quiz-kyselyn luominen • Anna kyselyn taustatiedot: nimi, oppiaine/teema, kuva, kieli,

  luokka-aste ja julkisuus. • Määritä oletusvastausaika/kysymys (5 sek – 15 min). Voi muokata aikaa myös kysymyskohtaisesti. Etsi valmiita kysymyksiä.
 29. Kysymystyypit • Multiple Choice: monivalinta, yksi tai useita oikeita vaihtoehtoja

  • Poll: äänestys/mielipide • Fill-in-the-blank: avoin kysymys, missä voi määritellä useamman oikean vaihtoehdon • Open ended: avoin kysymys • UUTTA: Draw: piirtäminen kuvan päälle tai tyhjälle pohjalle • Slide: Kyselysi muutetaan Lesson-muotoon, jolloin voit lisätä kyselyyn dioja. Vaihtoehtoisesti voit luoda suoraan diasarjan, mihin voi lisätä kysymyksiä (Lesson).
 30. Quiz: Kysymysten lisääminen Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia merkkejä

  tai kuvan (myös gif). Maksulliseen versioon saa lisättyä myös videolinkin tai äänitiedoston. UUTTA: mahdollisuus lisätä palaute oikeasta vastauksesta.
 31. Lesson: diasarjat, missä kysymyksiä Diat voi luoda sovelluksella tai tuoda

  PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
 32. Kyselyn aloituksen vaihtoehtoja Start a live quiz • Classic: yksilökisa,

  kukin etenee omassa tahdissa, tai tiimi-kysely, jolloin pisteet kertyvät yksilöiden sijaan tiimeille. • Instructor-paced: yksilökisa, ryhmä etenee samassa tahdissa Assign homework • Kotitehtävä tai koulussa eriaikaisesti vastattava kysely • Opettaja näkee vastaukset • Vastausaikaa voi antaa korkeintaan 2 viikkoa
 33. Valintoja kyselyä käynnistettäessä Esimerkkinä Classic-kysely Pelimoodi • Yksilö- tai tiimikisa.

  Tiimikisassa vastataan itsenäisesti, mutta pisteet kertyvät tiimeille. • Test on tarkoitettu kirjautuneiden itsenäiseen harjoitteluun. General settings • Edellytätkö kirjautumista. Jos kyllä → montako yritystä/opiskelija? • Oma vai arvottu käyttäjänimi? • Milloin oppija näkee oikeat vastaukset? Activity settings • Power-apps: oppijalle etu kerran kyselyn aikana • Näkeekö oppija vastausajan ja tulostaulun? • Näytetäänkö kysymykset ja vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä? • Tarjotaanko muutama uusintayritys? • Musiikki ja meemipalautteet
 34. Oppijaryhmä kyselyn tekijänä Kokoa ryhmältä kysymykset Google-lomakkeen avulla ja tee

  niistä Quizizz-kysely kohdasta Import From File. • Voit suomentaa osan lomakkeesta, mutta älä käännä kohtia Question, Option, Correct Answer ja Time. • Joe Marquezin video-ohje ja kopioitava lomakepohja: blog.quizizz.com/student-collaboration-with-quizizz-and- google-forms-91874d39a072
 35. Blooket - uusi pelillinen monivalinta Ohjeet ja kuva: www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html

 36. www.blooket.com Oppija vastaa monivalintoihin ja esim. kultajahti-pelissä oikeasta vastauksesta saa

  avata arkun. Yleensä siellä on kultaa, mutta joskus myös rosvo tai oikeus ryövätä kultaa kaverilta. Jos kysely tuntuu jämähtävän paikalleen, pääset eteenpäin näyttöä klikkaamalla. Kyselyiden luominen on erittäin helppoa ja voit hyödyntää myös jaettuja kysymyksiä. Kysymyksiin voi lisätä kuvia.
 37. Blooket-vinkki Sanoja voi lisätä niin, että vastausvaihtoehdot ovat samantyyppisiä sanoja.

  Kirjoita sanat ensin omaan tekstitiedostoon ja lisää sitten ryhmittäin Import Questions -toiminnolla. Näin ei laajassa sanastossa tule tilanteita, joissa esim. helpon, lyhyen sanan vastausvaihtoehtona olisi pidempi fraasi. Vinkki ja kuva somesta – mutta anteeksi, lähde hukkunut 
 38. kahoot.it Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta: kahoot.com Nopeutta arvottava monivalintakisa, jonka

  peruskäytön on luvattu pysyvän opettajille aina maksuttomana, mutta ilmaisversion toimintoja on kavennettu pitkään. • Monivalinta tai oikein/väärin-kysymys. • Opetilillä maksutta vain 50 osallistujaa, korkea-asteen opet & vapaa-aika vain 10. • Oppijat näkevät omalla näytöllään sekä kysymykset että vastausvaihtoehdot. Ominaisuus valitaan käyttöön aina kyselyä käynnistettäessä: “Show questions and answers on players’ devices”. • Kyselyihin saa maksutta yksinkertaisia dioja (vain K12-opet ja oppijat). • Osaamismerkit: kahoot.com/certified
 39. Mitä herkkuja maksullisessa versiossa? Maksullisen Pro-, Plus- tai Premium-version voi

  hankkia yksittäinen opettaja (3- 15 €/kk), oppilaitos tai muu organisaatio. • Runsaasti kysymystyyppejä, joita voi liittää samaan kyselyyn (kuva). • Sisältödiat, kuvapankki, jukeboxi musiikille. • Kyselyiden tallentaminen kansioihin, koulujen sisäiset tiimitilat. • Monipuolisia koonteja ryhmän suoriutumisesta. • Kyselyiden visuaalisen ilmeen brändäys.
 40. Kirjautuneen käyttäjän näkymä REPORTS: Tulokset tallentuvat automaattisesti. Huom: tiedostossa on

  useita välilehtiä! Nopeudesta saa aina lisäpisteitä, mutta opettaja voi jättää nopeuden huomioimatta.
 41. Kahoot-kyselyn luominen Kirjaudu palveluun ja luo oma kysely kohdasta CREATE

  tai kopioi (Duplicate) valmis kysely muokattavaksi kohdasta DISCOVER. • Tarjolla on myös muutama englanninkielinen valmispohja. • Lisää kysymys, vastausvaihtoehdot, kuva (gif, tarra) tai YouTube-linkki sekä määrittele vastausaika (max 4 min) ja pisteet
 42. Kolme tapaa lisätä Quiz-kysymyksiä 1. Lisää kysymys (Add Question) 2.

  Kysymyspankki (Question bank) 3. Tuo kysymykset taulukosta (ks. seuraava dia) 1. 3. 2.
 43. Voit myös tuoda kysymykset Excelistä • Toimii vain monivalintakysymyksille (Quiz).

  • Excel-pohjan voi siirtää myös muihin taulukkolaskentasovelluksiin (Numbers, Google Sheets ja LibreOffice). • Aloita lataamalla Excel-pohja Kahootin sivulta. Löydät sen, kun olet lisäämässä kysymyksiä Quiz-kyselyyn tai osoitteesta: kahoot.com/blog/2018/08/23/import-kahoot-from-spreadsheet – Lisää kysymykset, vastaukset ja aikarajat lomakkeen ohjeen mukaan. – Luo kysely perinteiseen tapaan ja anna taustatiedot. Kun tulee aika lisätä kysymykset, näet myös vaihtoehdon: Import from spreadsheet.
 44. Kerro kyselyn tiedot ja valitse näkyvyys

 45. Kyselyn käynnistys 1. Valitse live-kysely, kotitehtävä tai kirjautuneen käyttäjän harjoittelu.

  2. Valitse: Classic-yksilökisa tai tiimikisa (maksutta 2 tiimiä) jaetuin tai henk.koht.laitteiden avulla. 3. Muokkaa halutessasi kohtaa Game options: – Voit arpoa käyttäjänimet. – Voit määritellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot näkymään oppijoiden laitteilla. – Voit määritellä odotusmusiikin. – Voit määritellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot satunnaiseen järjestykseen. – Voit ottaa käyttöön kaksiosaisen liittymisen kyselyyn. – Voit määritellä automaattisen siirtymisen kysymyksestä seuraavaan.
 46. Kahoot kotitehtävänä • Kyselyn voi avata selaimella 4 viikoksi ja

  mobiilisovelluksella 2 viikoksi. • Käytä myös niin, että tehdään pareittain/ryhmissä ja keskustellaan ja perustellaan oikeat vaihtoehdot ennen vastaamista. • Kirjautunut käyttäjä voi myös harjoitella itsenäisesti.
 47. Valinnat kotitehtävää luotaessa • Date: Valitse kauanko kysely on avoinna.

  • Timer: valitsemalla OFF painotat osaamista nopeuden kustannuksella. • Randomize: kysymykset kaikilla eri järjestyksessä • Nickname: sovellus arpoo jokaiselle nimimerkin.
 48. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille 1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita kuvia.

  2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan tai muokkaa niistä oma versiosi. 3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen! Ryhmä voi tehdä yhteisen kyselyn myös niin, että jokainen lisää yhden kysymyksen. Kuva: Mosborne01, CC BY-SA Vastausten tietäminen voi helpottaa koulun käymistä. Se että osaa tehdä hyviä kysymyksiä, helpottaa elämässä. Warren Berger
 49. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa

 50. Quizletiä käytetään paljon sanaston ja termien harjoitteluun Tee omia tehtäviä

  tai käytä/muokkaa jaettuja. • Samasta kyselystä tarjolla viisi tehtävätyyppiä harjoitteluun ja kaksi itsekseen pelaamiseen. Lisäksi hauska ryhmissä tehtävä Live-kisa. • Sanaparien lisäksi voi luoda sana & kuva –pareja sekä diagrammi-tehtäviä, missä kuvaan yhdistetään useita sanoja.
 51. Quizlet Live -ryhmäkisa Lähiopetus (Random Teams) • Opettaja käynnistää Live-pelin

  valitsemastaan kyselystä. • Quizlet muodostaa ryhmät → siirrytään istumaan ryhmittäin. • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä. Ennen vastaamista ryhmän on siis keskusteltava vaihtoehdoista. • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. → Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä. UUTTA: Liven yksilöversio etäopetukseen (Individuals) • Kisan voittaa se, joka ensimmäisenä vastaa kaikkiin kysymyksiin oikein. Väärästä vastauksesta tipahtaa alkuun kuten ryhmäpelissäkin. UUTTA: Diagram-tehtävät livenä Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 52. Uuden Quizletin luominen Kirjaudu → Create Study Set → Nimeä

  kysely → Kirjoita sanaparit tai sana- kuva –parit ja valitse niiden kieli. Kieleksi voi valita myös kemian tai matematiikan, näin saat käyttöösi erikoismerkkejä. → Valitse kuka voi muokata ja katsoa kyselyä. → Create. Sanan parina voi olla myös kuva (Flickr, CC) Diagrammi-tehtävän kuva UUTTA: Voidaan hyväksyä myös synonyymejä.
 53. Määrittele kieli ja hyödynnä Quizletin ehdotuksia sanapareiksi tai kuviksi

 54. Esimerkkejä diagram-tehtävistä

 55. Diagrammien tehtävätyyppejä Ilmaisversiolla voit lisätä kuvaan max. kahdeksan kohtaa. Vain

  osa tehtävä-tyypeistä toimii diagrammi-tehtävillä • Learn – yhdistä yksittäinen sana oikeaan paikkaan kuvassa • Write – kirjoita kuvasta osoitettu sana/käsite • Test – koetyylinen kysely (kirjoita oikea vastaus, monivalinta,..) • Match – yhdistä kuvat ja sanat • Live - ryhmäkisa
 56. Ilmaisversion vaihtoehtoja Maksullisella versiolla saat lisää ominaisuuksia: 32 €/vuosi/opettaja. Kukaan

  ei kirjaudu • Kerro palvelusta ja linkkaa kyselyitä tai kerro hyvistä tekijöistä. • Jokainen näkee kyselykohtaista tilastoa. Opettaja kirjautuu, oppijat eivät • Kun kirjaudut, kerro asetuksissa olevasi opettaja. • Voit luoda kansion kullekin opettamallesi oppiaineelle/kurssille. Kansiosi näkyvät profiilisi alla, mutta voit jakaa myös yksittäisen kansion osoitteen. • Näet kyselykohtaisesti tilastoa vastauksista, mutta kirjautumattomien oppijoiden kohdalta et näe, kuka on vastannut mitäkin. • Voit upottaa kyselyitä. Kun opettaja ja oppijat kirjautuvat • Ilmaisversiolla voit luoda max 8 luokkaa, joille kokoat kyselyitä. • Näiden luokkien oppijoiden osalta saat oppijakohtaisen palautteen.
 57. www.quizalize.com Kyselyitä voi teettää luokassa tai jakaa koodilla vastattavaksi määräaikaan

  mennessä – ja aikaa voi antaa jopa useita vuosia. • Oppijat liittyvät mukaan ryhmän pysyvällä koodilla osoitteessa zzi.sh • Voit rakentaa polkuja, joissa oppija etenee saamiensa pisteiden mukaan seuraavaan tehtävään (uusi kysely, pdf, video, linkki). • Kyselystä löytyy matematiikka-moodi erikoismerkeille. • Maksuttomalla versiolla näet vain viiden viimeisen kyselysi tulokset.
 58. Kysymysten lisäämisen näkymä Voit myös tuoda kysymykset esim. Quizletistä tai

  Kahootista
 59. Kyselyn avaaminen Määrittele kuvan asetukset, esim. • Ajastatko kyselyn? •

  Monestiko saa yrittää? • Käytetäänkö kaikkia kysymyksiä vai arvotaan esim. 10? • Ovatko kysymykset oppijoilla eri järjestyksessä? • Saako vastaaja palautteen? • Näkeekö vastaaja lopuksi oikean vastauksen?
 60. Live-peleissä mukana pelillisyyttä Lue lisää: help.zzish.com/how-to-use-quizalize-the-basics/how-to-play-a-game- in-class Ruudunkaappauskuva: www.quizalize.com

 61. Mobiilisovellus, socrative.com tai b.socrative.com/login/student Huoneen nimi: Matleena

 62. Socrative.com • Showbie on ostanut Socrativen, mikä on tuonut muutoksia.

  – Maksutta 5 yhtäaikaista kyselyä (ennen syksyä-21 käyttäneillä enemmän) ja 50 vastaajaa. • Opiskelijat osallistuvat antamalla opettajansa huoneen numeron/nimen. Voit vaihtaa sen nimen kohdasta huoneet.
 63. Vaihtoehtoja vastaamiseen Käynnistä kyselyt Aloita-välilehdeltä määrittelemällä asetukset.

 64. Luo omia ja käytä jaettuja kyselyitä Lisää testi -kohdasta voit

  tehdä omia kyselyitä • Monivalinta, oikein/väärin ja lyhyt vastaus (tietty sana/tietyt sanat) Tuonti-kohdasta voit tuoda jaettuja kyselyitä. • Joitain pääosin englanninkielisiä kyselyitä koottuna: bit.ly/1j3LeDv • Kopioidaksesi jaetun kyselyn, tarvitset sen SOC-numeron – United States - State Capitals SOC-549160
 65. Vinkkejä ja tulokset Sinulla voi olla maksutta kerrallaan vain yksi

  kysely avoinna. Kun kaikki ovat vastanneet, voit tyhjentää huoneen ja/tai lopettaa kyselyn. • Voit myös jättää kyselyn käyntiin, vaikka suljet tietokoneen. Näin oppijat voivat vastata kyselyyn esim. kotoa käsin. • Voit seurata näytöltäsi reaaliaikaisesti vastaajien toimintaa ja/tai valita lopuksi, miten tulokset tallennetaan.
 66. www.menti.com

 67. www.mentimeter.com Sovelluksella luodaan kysymyksiä sisältäviä diasarjoja. • PowerPointin korvaajaksi ilmaisversiosta

  ei ole, mutta maksulliseen versioon voi tuoda Powerpoint- ja Google Slides -dioja. M365:een tarjolla plugin. • Ilmaisversiolla kyselyn voi avata 2 tai 7 päiväksi (tietyt kysymystyypit). • Maksuton lisenssi: – Rajattomasti kyselyitä ja 2000+ osallistujaa – 2 kysymysdiaa+ 5 monivalintakysymystä/esitys – Lisäksi tavallisia dioja, joihin saa interaktiivisuutta esim. peukuttamalla
 68. Runsaasti kysymystyyppejä • Jos käytät samaa kyselyä useammalla ryhmällä, pohjalla

  näkyvät edellisen ryhmän vastaukset, jos et niitä tyhjennä. • Voit valita esityksellesi visuaalisen ilmeen. • Kyselyt voi järjestää kansioihin
 69. None
 70. Nearpod Sovellus, jonka avulla opettaja voi luoda interaktiivisen esityksen tai

  videon ja jakaa sen oppijoiden omille laitteille. Esitykseen saa dioja, linkkejä ja erilaisia tehtäviä. • www.nearpod.com tai Nearpod-sovellus (iOS-, Android, Windows) Oppija liittyy koodilla (tai linkillä)
 71. Materiaalit ja tehtävät kootaan kuvan oppitunniksi tai videotehtäväksi

 72. Nearpodiin saa monipuolisesti oppisisältöjä ja aktiviteetteja Voit tuoda sovellukseen omat

  diat (esim. PowerPoint, Google-slides, PDF) tai rakentaa sisällöt ja tehtävät suoraan Nearpodin työkaluilla.
 73. Nearpod on uudistunut • Tehtävät voi jakaa samanaikaisesti oppitunnilla tai

  kotitehtäväksi. • Maksuttomalla versiolla osallistujia max 40. • Käytettävissä syventävä lukuohjelma. • Runsaasti valmiita oppitunteja ja videoita. • Käytettävissä mm. matemaattisia merkkejä. • Uutena tarjolla on runsaasti maksuttomia tehtävätyyppejä ja ominaisuuksia. Reetta Pänkäläisen ohjeet ja kieltenopetuksen materiaalit: reettaideoi.blogspot.com/2020/09/paivitetyn-nearpodin-uudet- ominaisuudet.html
 74. Liikettä oppitunnille X-breikillä X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten

  hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 75. Videotehtäviä EDpuzzlella www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen,

  teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo vain etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasanan. Oppija voi myös kirjautua (Google/Edmodo). • Toimii selaimella ja mobiililaitteiden sovelluksilla (Android, iOS) HUOM! Jos oppimisympäristöönne on asennettu H5P-työkalut, käytä niiden monipuolisempaa interaktiivista videota! Myös ThingLinkillä voi luoda interaktiivisia videoita.
 76. EDpuzzle ja tekijänoikeudet support.edpuzzle.com/hc/en-us/articles/206100421-Copyright-issues- • EDpuzzle kertoo striimaavansa videot suoraan

  YouTubesta ja Vimeosta eikä tee niistä uutta kopiota. Näin videon kävijämäärä YouTubessa kasvaa aina kun videota katsotaan, mikä on tärkeää, jos videon tekijä kerää katsomiskerroista mainostuloja. Tällainen toiminta on sallittua, mikäli ei harrasta liiketoimintaa toisten tekemien videoiden avulla. • EDpuzzle muistuttaa myös, että YouTuben käyttöehtojen mukaan opetustoiminta on poikkeus ja julkisia videoita saa käyttää opetuksessa, mutta ei kaupallisessa toiminnassa. • Myös YouTubesta löytyy CC-lisenssillä jaettuja videoita → ks. videon kuvaus! • Suomessa tulkinta YouTube-videoiden esittämisestä opetustilanteessa ei ole yksiselitteinen, mutta on sallittua, että oppijat katsovat laillisesti YouTubeen vietyjä videoita omilta laitteiltaan, mistä EDpuzzle-tehtävien tekemisessäkin pääosin on kyse. – Suomen lainsäädäntöä muutetaan tod.näk. 2022 aikana tämän osalta niin, että videoiden esittäminen opetuksessa tulee tietyin ehdoin sallituksi.
 77. Videotehtävien tekeminen 1. Kirjaudu sivulle edpuzzle.com ja avaa SEARCH-välilehti. 2.

  Valitse video, mitä haluat käyttää: – Voit käyttää toisten opettajien tekemiä videotehtäviä sellaisenaan tai kopioida itsellesi muokattavaksi. Voit myös etsiä videoita mm. YouTubesta tai ladata oman videon ja tehdä tehtävät siihen.
 78. Työkalut ja kysymysten lisääminen 1. Voit rajata videosta vain osan

  EDpuzzle-tehtäväksi. 2. Tästä lisäät oman selostuksen koko videoon. 3. Tästä lisäät yksittäisen äänikommentin. 4. Kysymykset: avoin, monivalinta (voi sis. kuvia) tai omat tekstikommentit. Tästä lisäät varsinaisen sisällön valitsemaasi kohtaan 1. 2. 3. 4.
 79. EDpuzzlen jakaminen oppijoille Save → Finish → Valitse kenelle jaat

  videon: • CLASS: Tietylle ryhmälle (opettaja näkee oppijoiden vastaukset) → Jaa video linkillä tai koodin avulla luokalle. – Prevent skipping tarkoittaa, että video on katsottava alusta loppuun eli oppija ei voi hyppiä vain tehtäviin/kommentteihin. – Due date –kohdasta annat määräajan. • ANYONE: Kaikille (opettaja ei saa palautetta vastauksista, mutta oppija saa välittömän automaattisen palautteen) → Jaa video linkillä tai upotuskoodilla. Opettajien tekemät videot näkyvät myös muille opettajille, toisin kuin oppijoiden tunnuksilla tehdyt.
 80. www.triventy.com • Monivalintatyökalu: mielipide tai oikea vaihtoehto. • Kyselyyn vastataan

  samanaikaisesti luokkahuoneessa. • Kysymykseen voi lisätä kuvan. • Maksuton vain opetuskäytössä. • Suosituksena Chrome tai Firefox.
 81. Luo kysely ja lisää kysymykset • Voit antaa vihjeen sekä

  viestin, joka näkyy vastaamisen jälkeen. • Valitse SURVEY, jos kyseessä on mielipide. Asetukset • Vastausaika • Kieli (suomi löytyy) • Näyttääkö tuloksissa 3 parasta? • Voiko oppija jakaa kyselen vastaamisensa jälkeen? • Onko kysely julkinen?
 82. Kutsu oppijat lisäämään kysymyksiä Opettaja voi jakaa oppijoille linkin, minkä

  avulla he pääsevät lisäämään kysymyksiä. Oppijat näkevät aiemmat kysymykset, mutta eivät vastausvaihtoehtoja. Opettajalle jää oikeus muokata kyselyä. • Jos et halua, että oppijat kirjautuvat sovellukseen, voit tehdä pienryhmille yhteistunnukset esim. gmaililla. Koko luokalle ei kannata antaa samoja tunnuksia, jotta oppijat eivät näe toistensa kysymysten vastauksia.
 83. directpoll.com • Maksuton, mahdollistaa 500 vastaajaa • Kysely pysyy tallessa

  30 pv sen luomisesta tai edellisestä tallennuksesta. • Luo kysely ilman kirjautumista ja kerro s-postisi. Saat sinne kolme linkkiä: – Yleisölle jaettava – Tulokset kertova – Hallinnoinnin mahdollistava linkki (cockpit), Josta käynnistät kyselyn.
 84. www.thatquiz.org • Sisältää valmiita kyselyitä, joita voi tehdä kirjautumatta saaden

  palautteen. • Mukana matematiikkaa, maantietoa, sanastoa yms. • Vaikeusastetta helppo muuttaa. • Kirjautumalla opettaja saa koosteen luokan ja yksittäisen oppijan suoriutumisesta, voi tehdä omia kyselyitä ja hyödyntää muiden tekemiä.
 85. www.plickers.com • Sähköinen kyselytyökalu ilman oppijoiden laitteita • Opettaja tarvitsee:

  – Tietokoneen – Mobiililaitteen & maksuttoman Plickers-sovelluksen (iOS, Android) – Vastauskortit (max. 40 kpl; tulosta itse tai osta Plickersin sivulta) • Tommi Roinisen ohjeet: prototyyppi.blogspot.fi/2014/10/paperilappuaanestys-mobiilisti-plickers.html
 86. Ennakkovalmistelut • Kirjaudu Plickersiin *2 • Tulosta kortit paksulle paperille

  • Classes: Luo luokka/ryhmä • Library: Tee kysymykset (monivalinta tai oikein/väärin)
 87. Kyselytilanne Jaa kullekin oppijalle nimeä vastaava vastauskortti. • Vastataan nostamalla

  vastaus (A,B,C,D) ylöspäin. • Avaa Plickers tietokoneella (LiveView). • Valitse mobiilisovelluksesta kyseinen luokka/ryhmä. → Klikkaa ensimmäistä kysymystä. → Paina kamera-kuvaketta. → Skannaa vastauskortit (ainakin iPadin oltava vaakasuorassa) • Kun oppija näkee vastanneensa, hän voi laskea vastauskortin alas. Opettaja skannaa luokan kortit • Opettaja näkee mobiilisovelluksesta vastanneet, yhteenvedon tuloksista sekä jokaisen vastaukset.
 88. qridi.fi • Ensisijassa perusopetukseen suunnattu palkittu suomalainen sovellus. • Ei

  valmista sisältöä, mutta voi hyödyntää muiden opettajien jakamaa. • Mahdollistaa oppilaan itse-, vertais-, ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin. Tuloksista saa visuaalisia yhteenvetoja. Kuva on ruudunkaappausvideo grafiikkatehdas.fi:n videosta: https://www.youtube.com/watch?v=VWCwtuzw9V0
 89. www.classdojo.com/en-GB • Suunnattu ensisijassa alakouluille. • Ei suomenkielistä versiota. •

  Peruskäytön luvataan pysyvän maksuttomana.
 90. Muita kyselysovelluksia 1/2 www.easypolls.net • Kysymykset monivalintoja (vastausvaihtoehdoissa tekstiä, kuva

  tai YouTube) • Kerralla saa näkyviin vain yhden kysymyksen. Kysymykset voi säilöä Poll Container -kohtaan, mistä uusi kysymys päivittyy automaattisesti valituille verkkosivulle. • Vastaamisen jälkeen voi näyttää kaikkien vastausten jakauman. polls.io, esim. polls.io/ucban • Yksittäiset monivalintakysymykset. Kysyjän tai vastaajan ei tarvitse kirjautua. Kirjautumalla somen kautta voi kommentoida. polldaddy.com • Ilmaisversion keskeinen rajoite: koonnin vastauksista ja yksilöidenkin tulokset pääsee katsomaan, mutta tuloksia ei saa kootusti esim. excel- taulukoksi.
 91. Muita kyselysovelluksia 2/2 www.onlinequizcreator.com • Helppo tehdä kyselyitä oppijoiden itsenäistä

  harjoittelua varten, mutta ilmaisversiossa opettaja ei näe tuloksia eikä vastauksia. www.memrise.com • Sanastoharjoituksia kymmenillä kielillä, mukana myös multimediaa • Edellyttää myös oppijan kirjautumista • Voit opiskella valmiita kursseja tai tehdä omia • Oppijoille voi tehdä kotitehtäviä ja testejä
 92. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli

  Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0