$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Rails Girls Sofia 4.0 March 2015 - Day 2

Rails Girls Sofia 4.0 March 2015 - Day 2

Slides for the Rails Girls Sofia 4.0 event, which took place on 6-7 March 2015. Day two.

Dimitar Dimitrov

March 07, 2015
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Education

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 4.0
  Ден 1
  6-7 март 2015 г.

  View Slide

 2. Здравейте!
  (отново)

  View Slide

 3. Вчера

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. Днес

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. Цел

  View Slide

 11. Да сглобим нещо!

  View Slide

 12. Да запалим > Да научим

  View Slide

 13. Как?

  View Slide

 14. Не бързайте; има време.
  Задавайте въпроси. Много.
  Обяснявайте си неща взаимно.
  Бъдете максимално непредубедени.
  Забавлявайте се :)

  View Slide

 15. Бележки?
  • Слайдовете и от двата дни ще са качени на
  сайта
  • Ще ви засипем с линкове и напътствия след
  края на събитието – тях няма нужда да
  помните
  • Записвайте си въпроси, неясни термини,
  неща за обяснение по-късно, интересни
  моменти
  • Винаги може да питате инструктора си или
  нас за нещо

  View Slide

 16. Термини
  • Ще има много, които няма да знаете.
  • Питайте за всички. Трябва ви само груба
  представа кое какво е. Не е нужно да
  помните всичко.
  • Понякога не се усещаме, когато ползваме
  термини. Помогнете ни.

  View Slide

 17. Кодекс на поведение
  http://railsgirls.com/sofia#code-of-conduct

  View Slide

 18. View Slide

 19. Процедурни
  • Hashtag — #RailsGirlsSofia
  • Facebook страница и Facebook група —
  “RailsGirlsSofia”
  • Обяд тук, от спонсорите, в 13:00 ч.
  • Кафе-пауза в 15:45 ч.
  • Афтърпарти от 20 ч. в Ink Bar, на ул.
  Славянска 36, всички са поканени!
  • Имате по едно безплатно питие от нас

  View Slide

 20. План

  View Slide

 21. 1. Блиц-увод в програмирането и уеб
  приложенията
  2. Уъркшоп 1 (TryRuby.org)
  3. Обяд
  4. Бентобокс игра
  5. Няколко петминутни презентации
  6. Уъркшоп 2
  7. ПАРТИ!

  View Slide

 22. Що е то
  програмиране?

  View Slide

 23. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

  View Slide

 24. View Slide

 25. Ruby?

  View Slide

 26. View Slide

 27. Език за програмиране

  View Slide

 28. Език за програмиране
  =
  Купчина правила, с
  които управлявате
  компютър

  View Slide

 29. Сходно на естествените
  езици, но с (доста)
  по-стриктни правила.

  View Slide

 30. Не е трудно да се
  научите.

  View Slide

 31. Езици за програмиране
  • Ruby (Руби) е език за програмиране
  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript,
  Clojure, Scheme и още 2783...)
  • Можем да ползваме произволен* език, за
  да правим това, което ще правим днес
  • Руби е готин и ще ползваме него
  • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)

  View Slide

 32. Нещата, които ще
  научите, важат и за
  други езици.

  View Slide

 33. Show me the code!

  View Slide

 34. Ето ви малко Ruby*
  5.пъти  {  
     покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"  
  }

  View Slide

 35. Внимание - термини
  • Код = последователност от команди и данни
  • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за
  програмиране) се пази в текстови файлове
  • Изпълнява се от програма (интерпретатор),
  кръстена “ruby”
  • Може да си играете с Ruby и в т.нар.
  “интерактивна конзола” (REPL)
  • Interactive Ruby — irb и TryRuby.org

  View Slide

 36. Основи на
  програмирането
  1. Данни
  2. Имена
  3. Действия
  4. Условия
  5. Цикли
  6. Изрази

  View Slide

 37. 1. Данни
  • Всичко се върти около данните –
  зареждате данни, манипулирате данни,
  продуцидате данни.
  • Програмиране = зареждане на данни,
  манипулация на данни, продуциране на
  данни (по автоматизиран начин)

  View Slide

 38. 1. Данни – зареждане
  1. “Зареждане” на данни – прочитане от
  файлове, вход от потребителя, прочитане
  от друга програма (база данни, интернет и
  т.н.)
  2. Вмъкване на данните в самата програма

  View Slide

 39. 1. Данни – типове
  1. Текст – без ограничение в дължината
  2. Числа – цели, с плаваща запетая,
  рационални, комплексни
  3. Съставни типове данни – списъци от неща,
  речници с неща
  4. Наши собствени типове данни –
  “продукт”, “поръчка”, “потребител”, …

  View Slide

 40. 2. Имена
  1. Механизъм да реферираме към
  определени данни
  2. Името си го избираме ние и го
  “насочваме” към някакви данни
  3. Може да сменяме накъде сочи името
  4. Правим манипулации с името, реално
  работейки с данните зад него
  5. Наричаме ги променливи (variables)

  View Slide

 41. 2. Имена
  Имена (променливи) и данни (стойности):
  някакво_име  =  данни  
  Например:
  event_name  =  "Rails  Girls  Sofia  4.0"

  candidates  =  "many"  
  accepted_participants  =  25  *  2

  View Slide

 42. 3. Действия
  Всички данни (стойности) поддържат
  определени операции/действия:
     
  данни.действие  
  данни.друго_действие()  
  данни.пак_действие(други_данни)  
  данни.друго_действие(и,  разни,  опции)

  View Slide

 43. 3. Действия
  Например:
     
  “Радостина”.length  
  6  *  7  
  Date.today  
  participants.first(5)

  View Slide

 44. 3. Действия
  Например:
     
  “Радостина”.length()  
  6.*(7)  
  Date.today()  
  participants.first(5)

  View Slide

 45. 3. Действия
  Шаблонът е:
     
  данни.име_на_действие(опции)

  View Slide

 46. Обекти?
  1. Обекти = данни + операциите, които
  можем да правим с тях.
  2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти”
  са взаимозаменяеми.

  View Slide

 47. 4. Условия
  Начин за взимане на решения
  по време на работа на програмата.

  View Slide

 48. 4. Условия
  if  условие  
     изпълни  това,  ако  условието  е  истина  
  else  
     иначе  изпълни  тази  част  
  end

  View Slide

 49. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  

  View Slide

 50. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  
  if  братчеда.гладен?  
     братчеда.иди_да_обядваш  
  else  
     братчеда.изиграй_едно_хоро  
  end

  View Slide

 51. 5. Цикли
  • Начини да повтаряте едно и също действие
  многократно (т. нар. "цикли")
  • Повече от един начин да стане това;
  избираме си различни, според ситуацията
  • В Ruby е малко по-особено (и готино),
  отколкото в други езици за програмиране
  • Принципът е еднакъв навсякъде

  View Slide

 52. 5. Цикли
  30.times  do  
     направи_коремна_преса  
  end

  View Slide

 53. 5. Цикли
  100.times  do  |номер_на_участник|  
     имейл_адрес  =  намери_имейла_на_участник_по(номер_на_участник)  
     изпрати_подсещащ_имейл_до(имейл_адрес)  
  end

  View Slide

 54. 5. Цикли
  5.пъти  {  
     покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"  
  }

  View Slide

 55. 5. Цикли
  5.пъти  do  
     покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"  
  end

  View Slide

 56. Най-важният шаблон
  данни.име_на_действие(опции)  
  обект.име_на_действие(опции)

  View Slide

 57. Приложението
  (приложение ≈ уебсайт)

  View Slide

 58. Уебсайт?
  Мътно понятие…

  View Slide

 59. http://bit.ly/about-web

  View Slide

 60. Речник
  • Сървър – компютър, закачен за интернет
  • (Уеб) сървър – помощна програма
  • Клиент – браузърът на потребителя
  • Интернет – компютри, свързани един с друг
  • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …,
  преточващи се от сървъра към клиента

  View Slide

 61. Типове уеб сайтове
  • Статични — едно и също, во веки веков
  • Динамични — шаблони, попълвани с
  данни; може и да има интеракция с
  потребител, може и да няма
  • Приложението, което ще правим днес,
  попада във втората категория
  • И за двата вида имаме нужда от
  помощната програма “сървър” и от
  компютър, на който тя да работи

  View Slide

 62. Как разработваме сайт?
  • Обикновено имаме “локално” копие
  • Файлове, код, картинки + сървър + БД
  • Редактираме си кода и файловете локално
  • Разглеждаме си промените локално
  • Когато сме готови, копираме новия код,
  картинки, файлове на реалния сървър
  • Nitrous.io ще замества вашия компютър

  View Slide

 63. Динамични уеб сайтове
  • Още — приложения (applications, apps)
  • За тях имаме нужда от “логика” на сървър
  • “Логика” = програма, написана на език за
  програмиране
  • Ще се забавляваме с това днес,
  използвайки Ruby

  View Slide

 64. “Идейник”
  Събиране на идеи, състоящи се от име,
  детайлно описание и евентуално снимка

  View Slide

 65. View Slide

 66. Нашето просто начало
  • Добавяне на идеи
  • Списък с идеи
  • Редакция на идеи (идентичен екран с този
  за добавянето)
  • Ще използваме Ruby on Rails

  View Slide

 67. Ruby on Rails?

  View Slide

 68. Руби на релси
  • Ruby on Rails е голяма купчина код
  (“фреймуърк), която някой е написал вместо нас,
  за да ни улесни в направата на уеб приложения
  • Можем да я ползваме безплатно
  • Ruby on Rails има страшно много неща, вградени
  в него, вкл. и (уеб) сървър
  • Можем и без Рейлс, но ще се поизпотим
  • Ruby on Rails е много добър фреймуърк
  • Може да се изхранвате с Ruby on Rails :)

  View Slide

 69. Раждането
  на едно приложение
  • Звучи сложно, но не е
  • Най-важното —
  • Започвате с малки стъпки и надграждате на
  итерации
  • Експериментирате
  • Учите се от грешките си
  • Подобрявате и повтаряте цикъка

  View Slide

 70. View Slide

 71. Уъркшоп 1

  View Slide

 72. Да си изцапаме
  ръцете!

  View Slide

 73. TryRuby.org
  • Променливи и данни (стойности)
  • Връзки между тях
  • Типове данни (стойности) – числа, низове,
  списъци, речници…
  • Синтаксис – защо всеки символ е важен?
  • Абстракции – методи, класове
  • Каквото вие питате инструктора си :)

  View Slide

 74. • http://bit.ly/railsgirlssofia4 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://tryruby.org (или gem install rails-girls-
  sofia-tryruby и го стартирайте с tryruby)
  • Първо HTML + CSS
  • Инструменти — конзола, текстов редактор, браузър
  • Изгледи – ERB и HTML. Routes (маршрути/URL-и).
  • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…”
  • Контролери, модели, сървър – бегло.
  • Rails генератори; Scaffolds; Gems и управлението им
  Уъркшоп 1

  View Slide

 75. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (невъзможно кратък)
  (~1800 секунди)

  View Slide

 76. http://www.youtube.com/watch?v=qObzgUfCl28

  View Slide

 77. ห౰

  View Slide

 78. Бенто бокс

  View Slide

 79. Speak Geek.
  Or how to teach the language of web
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 80. 2
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 81. Why Bento?
  • You need a balanced mix of things.
  • It’s a puzzle - putting everything
  together in the box.
  • “Ekiben“ - content which is arranged in
  the most efficient, graceful manner.
  The bento is presented in a simple,
  beautiful, balanced way. Nothing
  lacking. Nothing superfluous. Not
  decorated, but wonderfully designed.
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 82. 4
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 83. HTML
  AJAX
  CSS
  RUBY, PYTHON, PHP, SCALA
  MYSQL,
  MONGODB
  RUBY ON RAILS, DJANGO,
  CAKEPHP, JETTY , LIFT….
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 84. Etsy:
  “We use a number of different programming languages (including Matlab!) but
  are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which
  are MySQL and some of which are PostgreSQL. “
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 85. 7
  PHP + Matlab
  MySQL
  PostgeSQL
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 86. 8
  Foursquare:
  “Server code is written in scala running on the lift web framework using
  jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in
  between.
  MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been
  migrated off PostgreSQL yet).
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 87. 9
  MongoDB and
  PostresSQL
  Nginx + HAProxy
  Lift
  Scala
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 88. R
  #1 HTML/CSS
  #2 JQUERY
  #3 Unicorn
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 89. HTML CSS
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 90. HTML
  AJAX
  CSS
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 91. UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 92. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in
  the right place..
  There might be false friends and doubles.
  Googling allowed!
  You have five minutes – wrong answers will be removed,
  the team with most post-its wins!
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 93. 5 minutes.
  Game on!
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 94. HTML
  PHP
  SaaS
  RoR
  MongoDB
  CSS
  Apache
  Django
  nginx
  MySQL
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 95. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Logic. PHP is a very popular language designed to produce
  dynamic Web pages. It goes well with HTML.
  - What makes PHP special?
  - Why it’s so popular?
  No where. Software as a service. Not a technical term - more a
  business/delivery model, in which software is hosted centrally,
  not by the user themselves and they often pay a subscription
  fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs..
  - What other buzzwords are there that are not technical?
  Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool
  you!
  Style & structure. Especially structue: HTML is what
  describes the structure and the (static) content of the
  website.
  - What is XHTML? HTML5?
  - Scripting language vs. markup?
  Database. An open source database system. Stores the web
  app data in a little different way than MySQL, making it
  easier and faster for certain types of apps.
  - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular?
  Infrastructure. A popular open source HTTP server software.
  Servers can be hardware or software - here we’re focusing on
  the latter. Servers are the piece of software that deliver the
  web page to you.
  - What is HTTP? What is the role of the browser?
  Style and structure. Especially style, designed to describe the
  look of webpages, including elements such as the layout, colors
  and fonts.
  - Why is CSS important when building bigger sites?
  - What is CSS3?
  Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for
  Python.
  - What other examples of popular frameworks are there? For
  Ruby?
  Database. Worlds most popular open source database system,
  used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many
  software stacks like LAMP
  - Talk about LAMP and other software stacks
  - Talk a little about open source
  Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP
  server. Said to be faster than Apache - in many ways like
  MongoDB is for MySQL.
  - What are proxies?
  - Talk about
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 96. Lightning Talks

  View Slide

 97. Димитър Димитров

  View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. View Slide

 101. View Slide

 102. View Slide

 103. View Slide

 104. View Slide

 105. View Slide

 106. View Slide

 107. View Slide

 108. View Slide

 109. http://trudovak.herokuapp.com/
  https://github.com/rails-girls-sofia-study-group/trudovak
  Създадено от вас.

  View Slide

 110. View Slide

 111. Как да счупим света
  Борис Петров

  View Slide

 112. ЖЕНИТЕ-ПИОНЕРИ
  В
  ПРОГРАМИРАНЕТО

  View Slide

 113. „МЪЖКА РАБОТА“

  View Slide

 114. ПЪРВИЯТ ПРОГРАМИСТ - АДА
  ЛЪВЛЕЙС

  View Slide

 115. The greatest machine that never was

  View Slide

 116. „МОМИЧЕТАТА НА ЕНИАК“
  Researcher reveals how “Computer Geeks” replaced
  “Computer Girls”

  View Slide

 117. ГРЕЙС ХОПЪР

  View Slide

 118. View Slide

 119. LIN2 R SRX U PHR3
  50 COMMA B COUNT
  L ZERO Q RESET
  S ONE H COUNT
  00 U LIN21
  RESET B NINE9 H COUNT
  LIN21 R SRX U PHR1
  50 VOTW 50 PRDCR
  50 CR B COUNT

  View Slide

 120. OPEN INPUT sales, OUTPUT report­out
  INITIATE sales­report
  PERFORM UNTIL 1 <> 1
  READ sales
  AT END
  EXIT PERFORM
  END­READ
  VALIDATE sales­record
  IF valid­record
  GENERATE sales­on­day
  ELSE
  GENERATE invalid­sales
  END­IF
  END­PERFORM

  View Slide

 121. БАРБАРА ЛИСКОВ

  View Slide

 122. ЛИНДА ЛЮКАС

  View Slide

 123. ВИЕ?

  View Slide

 124. БЛАГОДАРЯ!

  View Slide

 125. За още една “мъжка” професия
  …и един експеримент

  View Slide

 126. View Slide

 127. Мария Склодовска-Кюри
  (1867-1934)
  Радиоактивност
  Нобелова награда по
  физика (1903)
  Два нови химични
  елемента: Po & Ra
  Нобелова награда по
  химия (1911)

  View Slide

 128. Лиза Майтнер (1878-1968)
  Част от екипа, открил
  ядреното делене, за което
  Ото Хан получава
  Нобелова награда (1945)
  21 високи научни отличия
  Първата жена член на
  Австрийската Академия на
  Науките

  View Slide

 129. И мъжете във физиката искат да има повече
  жени във физиката
  Ако искате да правите нещо, но то изглежда
  “запазено” за мъже, това не трябва да ви
  отказва!

  View Slide

 130. И Експериментът…

  View Slide

 131. Why Learning to Code is
  So Damn Hard
  http://www.vikingcodeschool.com/posts/why-learning-to-code-is-so-damn-hard

  View Slide

 132. View Slide

 133. View Slide

 134. View Slide

 135. View Slide

 136. View Slide

 137. Над 3 милиарда
  Resource density

  View Slide

 138. View Slide

 139. View Slide

 140. View Slide

 141. View Slide

 142. View Slide

 143. View Slide

 144. View Slide

 145. View Slide

 146. View Slide

 147. View Slide

 148. View Slide

 149. View Slide

 150. Уъркшоп 2
  • http://bit.ly/railsgirlssofia4 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://tryruby.org (или gem install rails-girls-
  sofia-tryruby и го стартирайте с tryruby)
  • Изгледи – ERB и HTML. Routes (маршрути/URL-и).
  • Бази от данни. ActiveRecord. Контролери, модели.
  • Rails генератори; Scaffolds.
  • Външни библиотеки (gems) и управлението им.

  View Slide

 151. Как да продължим?
  1. Продължете да пишете (код)
  2. Работете над нещо реално
  3. Поддържайте връзка помежду си
  4. Забавлявайте се!

  View Slide

 152. Study групи

  View Slide

 153. View Slide

 154. Study групи
  • Седмични срещи в местния хакерспейс
  • Ще има поне един инструктор
  • Без “домашна” работа
  • Трупаме реални знания чрез практика
  • С начинаещи ще започнем от нулата

  View Slide

 155. Study групи
  • Четвъртък и петък, 19:30 - 22:00
  • Идвате един от двата дни
  • Имаме място за около 10-ина човека на ден
  • Не е фатално, ако понякога изпускате
  • Ако има повече желаещи, ще го измислим

  View Slide

 156. Study групи
  • Напълно възможно е да се научите
  • Няма тайна – трябва да отделяте време
  • Ще си помагаме много, но трябва да сте
  мотивирани да изкачите планината сами

  View Slide

 157. За да се присъедините
  • Включете се във Фейсбук групата
  • facebook.com/groups/RailsGirlsSofiaStudyGroup
  • Имаме и пощенски списък
  • Запишете се в един от двата дни в графика
  • Елате с лаптоп и желание :)

  View Slide

 158. Ресурси 1/2
  • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding
  • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min)
  • http://ruby-for-beginners.rubymonstas.org/
  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel
  Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/
  railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS)
  • Защо книга?

  View Slide

 159. Ресурси 2/2
  • http://railsgirls.com/materials
  • http://explainshell.com/ (за конзолата)
  • http://try.github.io/ (за Git!)
  • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora)
  • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora)
  • http://bit.ly/ruby-in-100-mins

  View Slide

 160. Афтърпарти!
  • След 20 ч. в Ink BAR, ул. Славянска 36
  • Имате по едно питие от нас
  • Отворено за всички, дори и извън събитието
  • Да положим основите на community-то :)

  View Slide

 161. View Slide

 162. View Slide

 163. View Slide

 164. Благодарности
  • На г-жа Паси, Марти, Марта, Ели, Георги, Ади
  • На всички инструктори
  • На спонсорите и партньорите ни
  • На домакините от Бетахаус
  • На вас!

  View Slide

 165. View Slide