Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Girls Sofia 4.0 March 2015 - Day 2

Rails Girls Sofia 4.0 March 2015 - Day 2

Slides for the Rails Girls Sofia 4.0 event, which took place on 6-7 March 2015. Day two.

9d3a04d8252ce89d5edbb0268af7ad8e?s=128

Dimitar Dimitrov

March 07, 2015
Tweet

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 4.0 Ден 1 6-7 март 2015 г.

 2. Здравейте! (отново)

 3. Вчера

 4. None
 5. None
 6. Днес

 7. None
 8. None
 9. None
 10. Цел

 11. Да сглобим нещо!

 12. Да запалим > Да научим

 13. Как?

 14. Не бързайте; има време. Задавайте въпроси. Много. Обяснявайте си неща

  взаимно. Бъдете максимално непредубедени. Забавлявайте се :)
 15. Бележки? • Слайдовете и от двата дни ще са качени

  на сайта • Ще ви засипем с линкове и напътствия след края на събитието – тях няма нужда да помните • Записвайте си въпроси, неясни термини, неща за обяснение по-късно, интересни моменти • Винаги може да питате инструктора си или нас за нещо
 16. Термини • Ще има много, които няма да знаете. •

  Питайте за всички. Трябва ви само груба представа кое какво е. Не е нужно да помните всичко. • Понякога не се усещаме, когато ползваме термини. Помогнете ни.
 17. Кодекс на поведение http://railsgirls.com/sofia#code-of-conduct

 18. None
 19. Процедурни • Hashtag — #RailsGirlsSofia • Facebook страница и Facebook

  група — “RailsGirlsSofia” • Обяд тук, от спонсорите, в 13:00 ч. • Кафе-пауза в 15:45 ч. • Афтърпарти от 20 ч. в Ink Bar, на ул. Славянска 36, всички са поканени! • Имате по едно безплатно питие от нас
 20. План

 21. 1. Блиц-увод в програмирането и уеб приложенията 2. Уъркшоп 1

  (TryRuby.org) 3. Обяд 4. Бентобокс игра 5. Няколко петминутни презентации 6. Уъркшоп 2 7. ПАРТИ!
 22. Що е то програмиране?

 23. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

 24. None
 25. Ruby?

 26. None
 27. Език за програмиране

 28. Език за програмиране = Купчина правила, с които управлявате компютър

 29. Сходно на естествените езици, но с (доста) по-стриктни правила.

 30. Не е трудно да се научите.

 31. Езици за програмиране • Ruby (Руби) е език за програмиране

  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript, Clojure, Scheme и още 2783...) • Можем да ползваме произволен* език, за да правим това, което ще правим днес • Руби е готин и ще ползваме него • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)
 32. Нещата, които ще научите, важат и за други езици.

 33. Show me the code!

 34. Ето ви малко Ruby* 5.пъти  {      покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"

    }
 35. Внимание - термини • Код = последователност от команди и

  данни • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за програмиране) се пази в текстови файлове • Изпълнява се от програма (интерпретатор), кръстена “ruby” • Може да си играете с Ruby и в т.нар. “интерактивна конзола” (REPL) • Interactive Ruby — irb и TryRuby.org
 36. Основи на програмирането 1. Данни 2. Имена 3. Действия 4.

  Условия 5. Цикли 6. Изрази
 37. 1. Данни • Всичко се върти около данните – зареждате

  данни, манипулирате данни, продуцидате данни. • Програмиране = зареждане на данни, манипулация на данни, продуциране на данни (по автоматизиран начин)
 38. 1. Данни – зареждане 1. “Зареждане” на данни – прочитане

  от файлове, вход от потребителя, прочитане от друга програма (база данни, интернет и т.н.) 2. Вмъкване на данните в самата програма
 39. 1. Данни – типове 1. Текст – без ограничение в

  дължината 2. Числа – цели, с плаваща запетая, рационални, комплексни 3. Съставни типове данни – списъци от неща, речници с неща 4. Наши собствени типове данни – “продукт”, “поръчка”, “потребител”, …
 40. 2. Имена 1. Механизъм да реферираме към определени данни 2.

  Името си го избираме ние и го “насочваме” към някакви данни 3. Може да сменяме накъде сочи името 4. Правим манипулации с името, реално работейки с данните зад него 5. Наричаме ги променливи (variables)
 41. 2. Имена Имена (променливи) и данни (стойности): някакво_име  =  данни

    Например: event_name  =  "Rails  Girls  Sofia  4.0"
 candidates  =  "many"   accepted_participants  =  25  *  2
 42. 3. Действия Всички данни (стойности) поддържат определени операции/действия:    

  данни.действие   данни.друго_действие()   данни.пак_действие(други_данни)   данни.друго_действие(и,  разни,  опции)
 43. 3. Действия Например:     “Радостина”.length   6  *  7

    Date.today   participants.first(5)
 44. 3. Действия Например:     “Радостина”.length()   6.*(7)   Date.today()

    participants.first(5)
 45. 3. Действия Шаблонът е:     данни.име_на_действие(опции)

 46. Обекти? 1. Обекти = данни + операциите, които можем да

  правим с тях. 2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са взаимозаменяеми.
 47. 4. Условия Начин за взимане на решения по време на

  работа на програмата.
 48. 4. Условия if  условие      изпълни  това,  ако  условието

   е  истина   else      иначе  изпълни  тази  част   end
 49. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  

 50. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')   if  братчеда.гладен?  

     братчеда.иди_да_обядваш   else      братчеда.изиграй_едно_хоро   end
 51. 5. Цикли • Начини да повтаряте едно и също действие

  многократно (т. нар. "цикли") • Повече от един начин да стане това; избираме си различни, според ситуацията • В Ruby е малко по-особено (и готино), отколкото в други езици за програмиране • Принципът е еднакъв навсякъде
 52. 5. Цикли 30.times  do      направи_коремна_преса   end

 53. 5. Цикли 100.times  do  |номер_на_участник|      имейл_адрес  =  намери_имейла_на_участник_по(номер_на_участник)

       изпрати_подсещащ_имейл_до(имейл_адрес)   end
 54. 5. Цикли 5.пъти  {      покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"   }

 55. 5. Цикли 5.пъти  do      покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"   end

 56. Най-важният шаблон данни.име_на_действие(опции)   обект.име_на_действие(опции)

 57. Приложението (приложение ≈ уебсайт)

 58. Уебсайт? Мътно понятие…

 59. http://bit.ly/about-web

 60. Речник • Сървър – компютър, закачен за интернет • (Уеб)

  сървър – помощна програма • Клиент – браузърът на потребителя • Интернет – компютри, свързани един с друг • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …, преточващи се от сървъра към клиента
 61. Типове уеб сайтове • Статични — едно и също, во

  веки веков • Динамични — шаблони, попълвани с данни; може и да има интеракция с потребител, може и да няма • Приложението, което ще правим днес, попада във втората категория • И за двата вида имаме нужда от помощната програма “сървър” и от компютър, на който тя да работи
 62. Как разработваме сайт? • Обикновено имаме “локално” копие • Файлове,

  код, картинки + сървър + БД • Редактираме си кода и файловете локално • Разглеждаме си промените локално • Когато сме готови, копираме новия код, картинки, файлове на реалния сървър • Nitrous.io ще замества вашия компютър
 63. Динамични уеб сайтове • Още — приложения (applications, apps) •

  За тях имаме нужда от “логика” на сървър • “Логика” = програма, написана на език за програмиране • Ще се забавляваме с това днес, използвайки Ruby
 64. “Идейник” Събиране на идеи, състоящи се от име, детайлно описание

  и евентуално снимка
 65. None
 66. Нашето просто начало • Добавяне на идеи • Списък с

  идеи • Редакция на идеи (идентичен екран с този за добавянето) • Ще използваме Ruby on Rails
 67. Ruby on Rails?

 68. Руби на релси • Ruby on Rails е голяма купчина

  код (“фреймуърк), която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в направата на уеб приложения • Можем да я ползваме безплатно • Ruby on Rails има страшно много неща, вградени в него, вкл. и (уеб) сървър • Можем и без Рейлс, но ще се поизпотим • Ruby on Rails е много добър фреймуърк • Може да се изхранвате с Ruby on Rails :)
 69. Раждането на едно приложение • Звучи сложно, но не е

  • Най-важното — • Започвате с малки стъпки и надграждате на итерации • Експериментирате • Учите се от грешките си • Подобрявате и повтаряте цикъка
 70. None
 71. Уъркшоп 1

 72. Да си изцапаме ръцете!

 73. TryRuby.org • Променливи и данни (стойности) • Връзки между тях

  • Типове данни (стойности) – числа, низове, списъци, речници… • Синтаксис – защо всеки символ е важен? • Абстракции – методи, класове • Каквото вие питате инструктора си :)
 74. • http://bit.ly/railsgirlssofia4 + http://bit.ly/cheat-rails • http://tryruby.org (или gem install rails-girls-

  sofia-tryruby и го стартирайте с tryruby) • Първо HTML + CSS • Инструменти — конзола, текстов редактор, браузър • Изгледи – ERB и HTML. Routes (маршрути/URL-и). • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…” • Контролери, модели, сървър – бегло. • Rails генератори; Scaffolds; Gems и управлението им Уъркшоп 1
 75. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (невъзможно кратък) (~1800 секунди)

 76. http://www.youtube.com/watch?v=qObzgUfCl28

 77. ห౰

 78. Бенто бокс

 79. Speak Geek. Or how to teach the language of web

  Friday, March 23, 12
 80. 2 Friday, March 23, 12

 81. Why Bento? • You need a balanced mix of things.

  • It’s a puzzle - putting everything together in the box. • “Ekiben“ - content which is arranged in the most efficient, graceful manner. The bento is presented in a simple, beautiful, balanced way. Nothing lacking. Nothing superfluous. Not decorated, but wonderfully designed. Friday, March 23, 12
 82. 4 Friday, March 23, 12

 83. HTML AJAX CSS RUBY, PYTHON, PHP, SCALA MYSQL, MONGODB RUBY

  ON RAILS, DJANGO, CAKEPHP, JETTY , LIFT…. XML JAVASCRIPT DOM UNICORN Friday, March 23, 12
 84. Etsy: “We use a number of different programming languages (including

  Matlab!) but are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which are MySQL and some of which are PostgreSQL. “ Friday, March 23, 12
 85. 7 PHP + Matlab MySQL PostgeSQL Friday, March 23, 12

 86. 8 Foursquare: “Server code is written in scala running on

  the lift web framework using jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in between. MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been migrated off PostgreSQL yet). Friday, March 23, 12
 87. 9 MongoDB and PostresSQL Nginx + HAProxy Lift Scala Friday,

  March 23, 12
 88. R #1 HTML/CSS #2 JQUERY #3 Unicorn Friday, March 23,

  12
 89. HTML CSS Friday, March 23, 12

 90. HTML AJAX CSS XML JAVASCRIPT DOM Friday, March 23, 12

 91. UNICORN Friday, March 23, 12

 92. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in the right place.. There might be false friends and doubles. Googling allowed! You have five minutes – wrong answers will be removed, the team with most post-its wins! #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Friday, March 23, 12
 93. 5 minutes. Game on! Friday, March 23, 12

 94. HTML PHP SaaS RoR MongoDB CSS Apache Django nginx MySQL

  Friday, March 23, 12
 95. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Logic. PHP is a very popular language designed to produce dynamic Web pages. It goes well with HTML. - What makes PHP special? - Why it’s so popular? No where. Software as a service. Not a technical term - more a business/delivery model, in which software is hosted centrally, not by the user themselves and they often pay a subscription fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs.. - What other buzzwords are there that are not technical? Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool you! Style & structure. Especially structue: HTML is what describes the structure and the (static) content of the website. - What is XHTML? HTML5? - Scripting language vs. markup? Database. An open source database system. Stores the web app data in a little different way than MySQL, making it easier and faster for certain types of apps. - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular? Infrastructure. A popular open source HTTP server software. Servers can be hardware or software - here we’re focusing on the latter. Servers are the piece of software that deliver the web page to you. - What is HTTP? What is the role of the browser? Style and structure. Especially style, designed to describe the look of webpages, including elements such as the layout, colors and fonts. - Why is CSS important when building bigger sites? - What is CSS3? Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for Python. - What other examples of popular frameworks are there? For Ruby? Database. Worlds most popular open source database system, used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many software stacks like LAMP - Talk about LAMP and other software stacks - Talk a little about open source Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP server. Said to be faster than Apache - in many ways like MongoDB is for MySQL. - What are proxies? - Talk about Friday, March 23, 12
 96. Lightning Talks

 97. Димитър Димитров

 98. None
 99. None
 100. None
 101. None
 102. None
 103. None
 104. None
 105. None
 106. None
 107. None
 108. None
 109. http://trudovak.herokuapp.com/ https://github.com/rails-girls-sofia-study-group/trudovak Създадено от вас.

 110. None
 111. Как да счупим света Борис Петров

 112. ЖЕНИТЕ-ПИОНЕРИ В ПРОГРАМИРАНЕТО

 113. „МЪЖКА РАБОТА“

 114. ПЪРВИЯТ ПРОГРАМИСТ - АДА ЛЪВЛЕЙС

 115. The greatest machine that never was

 116. „МОМИЧЕТАТА НА ЕНИАК“ Researcher reveals how “Computer Geeks” replaced “Computer

  Girls”
 117. ГРЕЙС ХОПЪР

 118. None
 119. LIN2 R SRX U PHR3 50 COMMA B COUNT L

  ZERO Q RESET S ONE H COUNT 00 U LIN21 RESET B NINE9 H COUNT LIN21 R SRX U PHR1 50 VOTW 50 PRDCR 50 CR B COUNT
 120. OPEN INPUT sales, OUTPUT report­out INITIATE sales­report PERFORM UNTIL 1

  <> 1 READ sales AT END EXIT PERFORM END­READ VALIDATE sales­record IF valid­record GENERATE sales­on­day ELSE GENERATE invalid­sales END­IF END­PERFORM
 121. БАРБАРА ЛИСКОВ

 122. ЛИНДА ЛЮКАС

 123. ВИЕ?

 124. БЛАГОДАРЯ!

 125. За още една “мъжка” професия …и един експеримент

 126. None
 127. Мария Склодовска-Кюри (1867-1934) Радиоактивност Нобелова награда по физика (1903) Два

  нови химични елемента: Po & Ra Нобелова награда по химия (1911)
 128. Лиза Майтнер (1878-1968) Част от екипа, открил ядреното делене, за

  което Ото Хан получава Нобелова награда (1945) 21 високи научни отличия Първата жена член на Австрийската Академия на Науките
 129. И мъжете във физиката искат да има повече жени във

  физиката Ако искате да правите нещо, но то изглежда “запазено” за мъже, това не трябва да ви отказва!
 130. И Експериментът…

 131. Why Learning to Code is So Damn Hard http://www.vikingcodeschool.com/posts/why-learning-to-code-is-so-damn-hard

 132. None
 133. None
 134. None
 135. None
 136. None
 137. Над 3 милиарда Resource density

 138. None
 139. None
 140. None
 141. None
 142. None
 143. None
 144. None
 145. None
 146. None
 147. None
 148. None
 149. None
 150. Уъркшоп 2 • http://bit.ly/railsgirlssofia4 + http://bit.ly/cheat-rails • http://tryruby.org (или gem

  install rails-girls- sofia-tryruby и го стартирайте с tryruby) • Изгледи – ERB и HTML. Routes (маршрути/URL-и). • Бази от данни. ActiveRecord. Контролери, модели. • Rails генератори; Scaffolds. • Външни библиотеки (gems) и управлението им.
 151. Как да продължим? 1. Продължете да пишете (код) 2. Работете

  над нещо реално 3. Поддържайте връзка помежду си 4. Забавлявайте се!
 152. Study групи

 153. None
 154. Study групи • Седмични срещи в местния хакерспейс • Ще

  има поне един инструктор • Без “домашна” работа • Трупаме реални знания чрез практика • С начинаещи ще започнем от нулата
 155. Study групи • Четвъртък и петък, 19:30 - 22:00 •

  Идвате един от двата дни • Имаме място за около 10-ина човека на ден • Не е фатално, ако понякога изпускате • Ако има повече желаещи, ще го измислим
 156. Study групи • Напълно възможно е да се научите •

  Няма тайна – трябва да отделяте време • Ще си помагаме много, но трябва да сте мотивирани да изкачите планината сами
 157. За да се присъедините • Включете се във Фейсбук групата

  • facebook.com/groups/RailsGirlsSofiaStudyGroup • Имаме и пощенски списък • Запишете се в един от двата дни в графика • Елате с лаптоп и желание :)
 158. Ресурси 1/2 • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min) • http://ruby-for-beginners.rubymonstas.org/

  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/ railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS) • Защо книга?
 159. Ресурси 2/2 • http://railsgirls.com/materials • http://explainshell.com/ (за конзолата) • http://try.github.io/

  (за Git!) • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora) • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora) • http://bit.ly/ruby-in-100-mins
 160. Афтърпарти! • След 20 ч. в Ink BAR, ул. Славянска

  36 • Имате по едно питие от нас • Отворено за всички, дори и извън събитието • Да положим основите на community-то :)
 161. None
 162. None
 163. None
 164. Благодарности • На г-жа Паси, Марти, Марта, Ели, Георги, Ади

  • На всички инструктори • На спонсорите и партньорите ни • На домакините от Бетахаус • На вас!
 165. None