$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

Ortadaki Adam Saldırıları

Ortadaki Adam Saldırıları

MITM (Ortadaki Adam) Saldırıları
MITM Çeşitleri
Wireless MITM
DNS MITM
SSL MITM
ARP Zehirleme
Alınabilecek Önlemler

Meryem Akdoğan

February 11, 2017
Tweet

More Decks by Meryem Akdoğan

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1 Man In The Middle Meryem AKDOĞAN

 2. 2 İçindekiler • Man In The Middle Attack Nedir? •

  Network Cihazları • Hub • Switch • MITM Çeşitleri • ARP Poisoning • ICMP MITM • DNS MITM • Cookie hijacking • SSL MITM • Wireless MITM
 3. 3 Man-In-The-Middle Attack Nedir? • Bir network üzerinde kurban bilgisayar

  ile diğer ağ araçları (yönlendirici, switch, modem ya da server gibi) arasına girerek verileri yakalama ve şifrelenmemiş verileri görebilme ilkesine dayanan bir saldırı çeşididir.
 4. 4 Network Cihazları Hub • Hublar OSI modelinin ilk katman

  (fiziksel katman) da çalışan ve gelen veride hiç bir kontrol işlemi uygulamadan kendi portlarına bağlı tüm sistemlere yollayan bir modeldir. • Alıcı bilgisayar, veri kendisine gelmiş ise veriyi kabul eder, eğer gelmemiş ise göz ardı eder. • Böylelikle aslında ağ üzerinden geçen bütün paketlerin takibi mümkün kılınmaktadır.
 5. 5 Network Cihazları Switch • Switchler ise OSI modelinin 2.

  katmanında çalışır ve hub gibi dağıtım görevinden sorumludur. • Hub dan farklı olarak, switch veriyi portlarına bağlı tüm sistemlere dağıtmak yerine sadece hedef sisteme dağıtır.
 6. 6 Ortadaki Adam Saldırısı (MITM) Kullanıcı Ortadaki Adam Sunucu 1

  2 3 4 Bir network üzerinde kurban bilgisayar ile diğer ağ araçları (yönlendirici, switch, modem ya da server gibi) arasına girerek verileri yakalama ve şifrelenmemiş verileri görebilme ilkesine dayanan bir saldırı çeşididir. (Wikipedia) Başarılı bir MITM Saldırısı devamında saldırganın yapabileceği işlemler tamamen bilgi, beceri ve hayal gücüne kalmıştır. NOT
 7. 7 • MITM Saldırıları OSI Modeli içerisinde 2. Katman (Data

  Link) içerisinde gerçekleştirildiği için, saldırgan başarılı olduktan sonra tüm trafiğe hakim olabilmektedir.
 8. 8 MITM Çeşitleri: • ARP Poisoning • ICMP MITM •

  DNS MITM • Cookie hijacking • Man in the browser • SSL MITM • Wireless MITM
 9. 9 ARP Poisining • ARP Nedir? • Arp Protokolünün Çalışma

  Mantığı • ARP Poisining (Zehirlenmesi) • ARP Poisining İçin Kullanılabilecek Araçlar • Örnek Senaryo
 10. 10 ARP Nedir? • ARP, ağda bulunan diğer makinelerin IP-MAC

  eşleştirmesini yapar. • IP-MAC eşleştirmesinin bulunduğu yer ARP tablosudur.
 11. 11 ARP Protokolünün Çalışma Mantığı • Yerel ağda haberleşmek istenilen

  iki makine arasında kurulacak bağlantı öncesinde ARP tablosundan bakılarak iletişimin kurulacağı IP'ye denk düşen MAC adresi bulunur ve işlemler bu MAC adresi üstünden gerçekleşir.
 12. 12 ARP Protokolünün Çalışma Mantığı • Eğer iletişim kurulacak cihazın

  MAC adres bilgisi arp tablosunda mevcut değilse, bütün ağa broadcast bir mesaj gönderilir ve gelen cevap içerisinden alınan MAC adresi ile arp tablosu güncellenir. İletişim devam eder. • Örnek uygulama : ‣ ping atma işlemi
 13. 13 arp -a • Ping atmadan önce arp tablosunun görünümü

  Örnek Uygulama
 14. 14 ping 192.168.2.43 Örnek Uygulama

 15. 15 Örnek Uygulama

 16. 65 68 69 70 Ağa broadcast mesajı gönderilir. 192.168.2.43 kimsin?

  192.168.2.43 IP li makine yanıt döner. Ping isteği gider. Ping yanıtı döner. ARP ARP ICMP ICMP .. Örnek Uygulama Paketlerin açıklamaları
 17. 17 arp -a • Ping attıktan sonra arp tablosuna IP

  adresi eklenir. Örnek Uygulama
 18. 18 ARP Poisoning (ARP Zehirlemesi) • ARP zehirleme saldırısında, seri

  şekilde gönderilen ARP paketleri ile kurban ve router arasına girilir.
 19. 19 • Trafiği yönlendiren cihaza(router/switch), kurbanın MAC adresi diye saldırganın

  MAC adresi gönderilerek, saldırgan kendini, kurban olarak taklit eder • Cihazın ARP tablosunda IP-MAC eşleştirmesi bu şekilde görünür. • Kurbana, router MAC adresi diye saldırgan MAC adresi gönderilerek kurbanın ARP tablosundaki router MAC adresi saldırganın MAC adresiyle değiştirilir. • Poisoning için gönderilen paketler sahte ARP paketleridir. ARP Poisoning (ARP Zehirlemesi)
 20. 20 • Scapy • Arpspoof • Ettercap • Cain&Abel (Windows)

  ARP Poisoning İçin Kullanılabilecek Araçlar
 21. 21 Örnek Bir Senaryo Kurban IP Bilgisi 192.168.2.98 Saldırgan IP

  Bilgisi 192.168.2.163 Kullanılan Araçlar Ettercap, wireshark Amaç Kurbanın trafiğini kendimize yönlendirmek NOT: Örnek uygulamalar da IP adreslerinde farklılık olabilir. Bunun sebebi testlerin ara sıra farklı ağlarda tekrarlanmasıdır.
 22. 22 Ettercap ile ARP Poisoning Kali üzerinde ettercap -G ile

  ettercap aracının arayüzü çağırılır. Örnek Uygulama
 23. 23 Sniff -> Unified Sniffing Örnek Uygulama

 24. 24 Kullanılacak ağ kartı seçilir. Örnek Uygulama

 25. 25 Host -> Scan for hosts • Ağdaki host adresleri

  tespit edilir. Örnek Uygulama
 26. 26 Host -> Hosts list • Taramada bulunan host adresleri

  listelenir. Örnek Uygulama
 27. 27 Add to Target • Hedef olarak belirlenen IP adresi

  seçilerek eklenir. Örnek Uygulama
 28. 28 Mitm -> ARP poissoning • Saldırı olarak ARP zehirlemesi

  seçilir. Örnek Uygulama
 29. 29 Sniff remote connections. • Sniff işlemi için uzaktan bağlantı

  parametresi seçilir. Örnek Uygulama
 30. 30 ‣ Start -> Start sniffing • Saldırı başlatılır. Örnek

  Uygulama
 31. 31 arp -a • Arp saldırısını başlatmadan önce kurbanın arp

  tablosunun görünümü Örnek Uygulama
 32. 32 arp -a • Saldırı sonrası kurbanın arp tablosunun değişiminin

  görünümü. Örnek Uygulama
 33. 33 • Wireshark açıp izlediğimizde kurbanın www.meryemakdoğan.com sayfasını ziyaret ettiğini

  görüyoruz. Örnek Uygulama
 34. 34 Örnek Bir Senaryo 2 Kurban IP Bilgisi 192.168.1.11 Saldırgan

  MAC Bilgisi 00:0c:29:9b:43:23 Kullanılan Araçlar Scapy, wireshark Amaç Kurbanın trafiğini kendimize yönlendirmek
 35. 35 Scapy ile Sahte ARP Paketi Üretmek

 36. 36 ARP Zehirlemesinin Tespit Edilmesi DecaffeinatID Aracı • Windows sistemler

  için ARP izleme uygulamasıdır. • IP-MAC eşleştirmesi (ARP tablosu) değişikliklerini uyarır. • İndirme linki • http://irongeek.com/downloads/decaffeinatid0.09.zip
 37. 37

 38. 38 Cookie Hijacking • Cookie Nedir, Ne Amaçla Kullanılır ?

  • Cookie Hijacking Nedir ? • Kullanılabilecek Araçlar • Örnek Bir Senaryo
 39. 39 Cookie Nedir, Ne Amaçla Kullanılır ? • Cookie; web

  sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı text dosyalarıdır. Aslında kısaca ‘web dosyalarının hatırlatma kutusu’ da diyebiliriz.
 40. 40 Cookie Hijacking Nedir ? • Başka birisinin cookie bilgilerini

  kullanarak eriştiği sistemlere erişmek amacı ile kullanılır. • Bu saldırının gerçekleşmesi için ağda arp zehirleme gibi trafiği yönlendiren bir saldırının başlatılmış olması gerekmektedir.
 41. 41 Cookie Hijacking İçin Kullanılabilecek Araçlar • Ettercap • Ferret

  • Hamster
 42. 42 Örnek Bir Senaryo Kurban IP Bilgisi 192.168.2.98 Saldırgan IP

  Bilgisi 192.168.2.131 Kullanılan Araçlar Ferret, Hamster Amaç Kurbanın hareketlerini takip etmek
 43. 43 Hamster Örnek Uygulama

 44. 44 Ferret ferret -i eth0 -i : parametresi ile kullanılacak

  ağ kartı tanımlanır. Örnek Uygulama
 45. 45 Hamster Örnek Uygulama

 46. 46 Hamster Hamster, 127.0.0.1:1234 portunu kullanır. Böylece kurbanın hareketlerini listeledik.

  Örnek Uygulama
 47. 47 Hamster Örnek Uygulama

 48. 48 • ICMP Nedir? • ICMP Ne Amaçla Kullanılır? •

  ICMP Çalışma Mantığı • Örnek Senaryo ICMP MITM
 49. 49 ICMP Nedir? • ICMP (Internet Control Message Protocol), geri

  bildirimler yapmak için kontrol amaçlı kullanılan bir protokoldür.
 50. 50 ICMP Ne Amaçla Kullanılır? • IP’ nin, hata düzeltme

  veya raporlama özelliği yoktur. Bu yüzden, bu amaçlar için ICMP kullanılır. • ICMP genelde, yok edilen paketlerde, hata oluşumlarında ve paketin gideceği yolun değişeceği zamanlarda bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılır.
 51. 51 ICMP Çalışma Mantığı • Komut satırı araçlarından sıkça kullanıla,

  • Ping ve Traceroute (Windows’ta “Tracert”) • ICMP Echo Request ve Reply mesajlarıyla çalışır. • ICMP paketlerinin farklı tip değerleri vardır : • Echo Request • Echo Reply • Redirection Required 

 52. 52 ICMP Redirection Required Hakkında: • Daha iyi bir ağ

  geçitinin(gateway) bildirilmesi amacıyla kullanılır. • Paketi alan host veya router, routing tablosuna yeni ağ geçidini ekleyecektir. • Önlem amaçlı gerekli konfigürasyon yapılmamış ise; • 0(Ağ için), • 1(Host için), • 2(Servis ve ağ için), • 3(Servis ve host için) olmak üzere 4 farklı kodu vardır. 

 53. 53 ICMP MITM • Saldırgan MITM araçlarıyla ağa ICMP redirect

  mesajı yayınlar. • Bütün ağa yapılan bu kaba kuvvet saldırısı ile düğümler bir yerden bir yere geçmek için saldırganı ağ geçidi olarak tanıyacaklardır. • Bu sayede bir düğümden diğerine giden paketler görüntülenebilecek ve saldırganlar kullanıcıları ya da sunucuları istenilen yere yönlendirebileceklerdir.
 54. 54 ICMP MITM • ARP saldırılarını anlatırken iletişimin MAC adresi

  üzerinden gerçekleştiğini belirtmiştik. • Ancak bilmeniz gereken bir diğer bilgi hedefe giderken kullanılacak yolun da önemli olduğu ve routing tablosundan tanımlandığıdır. • Bu saldırıda ARP tablosu değişmese de, paketin hedefe giderken izleyeceği yol değiştirilerek, saldırganın üzerinden geçmesi sağlanabilir.
 55. 55 Örnek Bir Senaryo Kurban IP Bilgisi 192.168.2.105 Saldırgan IP

  Bilgisi 192.168.2.62 Kullanılan Araçlar Ettercap, wireshark Amaç Trafiği ICMP paketleri ile yönlendirmek
 56. 56 Host -> Scan for hosts • Ağda bulunan host

  adresleri taranır. Örnek Uygulama
 57. 57 Add to Target • Hedef olarak belirlenen IP adresi

  seçilerek eklenir. Örnek Uygulama
 58. 58 Mitm -> ICMP redirect • Saldırı olarak ICMP redirect

  seçilir. Örnek Uygulama
 59. 59 Gateway Information • Hedef makinenin MAC ve IP adres

  bilgileri yazılır. Örnek Uygulama
 60. 60 Örnek Uygulama

 61. 61 ‣Start -> Start sniffing • Saldırı başlatılır. Örnek Uygulama

 62. 62 Örnek Uygulama Saldırıdan sonra hedefin trafiğinin saldırgan makine üzerinden

  izlenebildiği gözlemlenmiştir.
 63. 63 • DNS Nedir? • DNS Ne Amaçla Kullanılır? •

  DNS Çalışma Mantığı • DNS ile MITM • Kullanılabilecek Araçlar • Örnek Senaryo DNS Spoofing
 64. 64 DNS Nedir? • DNS adresi, ISP tarafından verilmiş domain

  isimlerini IP adreslerine dönüştürebilmek için gerekli eşleştirmeleri yapan sunucu adresidir.
 65. 65 DNS Ne Amaçla Kullanılır? • IP - Hostname çözümlemesi

  sağlar 216.58.212.35 www.google.com.tr
 66. 66 • Client Resolver Cache • Hosts Dosyası • DNS

  • NetBIOS name cache • WINS • Broadcast / LLMNR • LMHOSTS DNS Çalışma Mantığı Hostname bilgisinden IP bilgisine erişmek için çözümleme yapılacağı zaman belli başlı bir yol izlenmektedir. Bunun sebebi de sorgulama işlemlerinin daha hızlı yapılması içindir. NOT: Yan tarafta belirtilen yöntemleri inceleyerek bunu daha iyi anlayabiliriz. Bir Windows sistem için incelenecektir.
 67. 67 DNS Çalışma Mantığı • Client Resolver Cache Yapılan isim

  çözümlemeler için bilgisayar açık olduğu sürece bu bilgiler bellekte depolanır. Burda yöntem farketmez. İster bir host dosyasına bakılarak, ister bir DNS sunucusuna sorularak yapılsın. Bu kapsam da bu bilgiler bilgisayarın belleğinde depolanır. Böylece, bellekten okunarak aynı ad çözümleme işlemi tekrarlanmaz.
 68. 68 DNS Çalışma Mantığı • Hosts Dosyası İsim çözümle işlemlerinde

  ilk olarak bu dosyaya bakılır. Dosyanın tutulduğu yer: Windows\System32\Drivers\etc
 69. 69 DNS Çalışma Mantığı • DNS Sunucular DNS sunucular, hostname

  diye belirttiğimiz isimleri IP adresine çevirmeye yararlar.
 70. 70 DNS Çalışma Mantığı • LMHOST Dosyası .sam uzantılı bir

  dosyadır. Bilgisayarların NETBIOS adlarını çözmek için kullanılır. Dosyanın bulunduğu yer: %root%/System32/Drivers/etc Eski bir teknolojidir.
 71. 71 DNS Çalışma Mantığı • WINS DNS gibi, bünyesinde kendi

  veritabanının barındırır. Kayıtları dinamik olarak tutulur, IP veya hostname bilgileri değiştiği zaman kayıt güncellenir.
 72. 72 DNS Çalışma Mantığı • Broadcast / LLMNR Yeni bir

  teknolojidir. Sadece yerel ağlarda kullanılır. DNS’e alternatif bir çözüm değildir. DNS’in çalışmasının mümkün olmadığı ortamlarda tercih edilmektedir.
 73. 73 DNS Çalışma Mantığı • Sırası ile Ad Çözümleme İşlemleri

  Hostname (Bilgisayar ilk olarak çözümlemeye çalıştığı bilginin kendisine ait olup olmadığını anlamaya çalışır) DNS Cache Hosts Dosyası DNS Server NetBIOS Name Cache WINS Server LLMNR LMHOSTS
 74. 74 DNS ile MITM • DNS spoofing ise cache bellekteki

  değerleri doğru adreslere ulaştırmak yerine saldırganın hedeflediği adreslere yönlendirerek spam,virüs,worm gibi zararlı yazılımları enjekte eder. • Man In The Middle mantığıyla araya giren saldırgan kurban seçtiği bilgisayarda DNS üzerinden istediği bilgileri alabilmek için bir çok saldırı senaryosu oluşturabilir.
 75. 75 Kullanılabilecek Araçlar • Ettercap • Dnsspoof

 76. 76 Örnek Bir Senaryo Kurban IP Bilgisi 192.168.2.216 Saldırgan IP

  Bilgisi 192.168.2.98 Kullanılan Araçlar Ettercap Amaç Kurbanın girmek istediği web sayfalarını farklı sayfalara yönlendirmek
 77. 77 Örnek Senaryo; • Saldırgan kendi kurduğu sahte oltalama sitelerine

  yönlendirme yapabilir. • Böylece kişinin kredi kartı vb. bilgilerine erişim sağlayabilir.
 78. 78 ifconfig • Öncelikle makinemizin IP adresini öğreniyoruz. Örnek Uygulama

 79. 79 gedit /etc/ettercap/etter.dns • Ettercap tarafından kullanılan etter.dns dosyasını düzenliyoruz.

  • Dosya içerisinde kurbanın girmek istediği domaini bizim IP adresimize yönlendirelim. Örnek Uygulama
 80. 80 Örnek Uygulama

 81. 81 service apache2 start • Düzenlemeleri yaptıktan sonra apache2 servisini

  başlatalım. Örnek Uygulama
 82. 82 Sniff -> Unified Sniffing Örnek Uygulama

 83. 83 Kullanılacak ağ kartı seçilir. Örnek Uygulama

 84. 84 Hosts -> Scan for hosts • Ağdaki host adresleri

  tespit edilir. Örnek Uygulama
 85. 85 Hosts -> Hosts list • Ağda bulunan host adresleri

  listelenir. Örnek Uygulama
 86. 86 Add to Target • Kurbanın adresi hedef olarak eklenir.

  Örnek Uygulama
 87. 87 Mitm -> ARP poissoning • Saldırı olarak ARP zehirlemesi

  seçilir. Örnek Uygulama
 88. 88 Sniff remote connections. • Sniff işlemi için uzaktan bağlantı

  parametresi seçilir. Örnek Uygulama
 89. 89 Plugins -> Manage the plugins • Eklentileri yönet seçilir.

  Örnek Uygulama
 90. 90 *dns_spoof • Dns spoof saldırısı için eklentilerden üzerine tıklanarak

  seçilir. Örnek Uygulama
 91. 91 gedit /var/www/html/index.html • Kurbanı kendi IP adresimize yönlendirmiştik. •

  Apache web dosyaları Kali üzerinde /var/www/html içerisinde bulunur. Örnek Uygulama
 92. 92 Örnek Uygulama

 93. 93 • Kurban www.meryemakdoğan.com adresine gitmek istediğinde bizim sayfamız ile

  karşılaşmış oldu. Örnek Uygulama
 94. 94 • SSL Nedir? • SSL Çalışma Mantığı • SSL

  MITM İçin Kullanılabilecek Araçlar • Örnek Senaryo SSL Secure Sockets Layer
 95. 95 SSL (Secure Sockets Layer) Nedir? • SSL web formlardan

  gönderilen verileri güvenlik katmanında şifreleyerek ulaştıran ve ulaştığı yerde aynı sertifikanın tanınmasıyla verilerin çözümlenerek değerlendirilmesini sağlayan bir güvenlik tedbiridir.
 96. 96 SSL Çalışma Mantığı

 97. 97 SSL MITM İçin Kullanılabilecek Araçlar • Mitmf • Webmitm

  • Sslstrip NOT: Bu saldırıda amaç kullanıcının SSL trafiğini dinlemek değildir. Kullanıcıyı HTTP iletişimine zorlamaktır.
 98. 98 Örnek Bir Senaryo Kurban IP Bilgisi 192.168.2.216 Saldırgan IP

  Bilgisi 192.168.2.98 Kullanılan Araçlar mitmf Amaç Kurbanın kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirmek
 99. 99 Gerekli Aracın Kurulumu (MITMF) git clone https://github.com/byt3bl33d3r/MITMf.git mitmf ./install-bdfactory.sh

  apt-get install capstone python-nfqueue pip install pefile capstone
 100. 100 Komut: • mitmf -i eth0 —spoof —arp —hsts —gateway

  192.168.2.1 —target 192.168.2.216 • HTTPS isteklerinde giden gelen değerleri görebilmek için –hsts parametresini kullanılır. Örnek Uygulama
 101. 101 Chrome üzerinde opac.sdu.edu.tr e ait login isteğinin çözümlenmesi :

  Örnek Uygulama
 102. 102 Chrome üzerinde hotmail e ait login isteğinin çözümlenmesi :

  Örnek Uygulama
 103. 103 • Kablosuz Ağlar • Sahte kablosuz ağlar Wireless MITM

 104. 104 Kablosuz Ağlar Çalışma Mantığı Kablosuz ağlara bağlanma aşağıdaki adımlardan

  meydana gelmektedir. • Bağlanma talebi kablosuz ağa gönderilir. • Bu talebe karşılık kablosuz ağ ordaysa cevap dönülür. • Daha sonra yetkilendirme işlemleri ve ağa dahil olma işlemleri gerçekleştirilir. • Burda ki temel problem iletişimin ilk olarak SSID(kablosuz ağın ismi ) üzerinden başlamasıdır.
 105. 105 Kablosuz Ağlarda MITM İnsanlar Free, Bedava, Ücretsiz gibi kelimelere

  çok önem verirler :) Bu nedenle sahte erişim noktaları oluşturulurken bu tarz isimler tercih edilir.
 106. 106 Kablosuz Ağlarda MITM Bedavaaaaaaaa :)

 107. 107 Örnek Bir Senaryo Sahte Ağ TTNET Ucretsiz Kullanılan Araçlar

  Wi-Fi Pumpkin Amaç Kullanıcıyı kendi ağımıza düşürmektir.
 108. 108 Gerekli Aracın Kurulumu git clone https://github.com/P0cL4bs/WiFi-Pumpkin.git cd WiFi-Pumpkin chmod

  +x installer.sh ./installer.sh —install Çalıştırma: • sudo wifi-pumpkin
 109. 109 Wi-Fi MITM için Sahte Ağ Oluşturma Aşaması Örnek Uygulama

 110. 110 Wi-Fi MITM için Sahte Ağ Oluşturma Aşaması Örnek Uygulama

 111. 111 Wi-Fi MITM için Sahte Ağ Oluşturma Aşaması Kurban bilgisayarın

  HTTP trafiği izlenebiliyor Örnek Uygulama
 112. 112 Teşekkürler Meryem AKDOĞAN MrymAkdogan