Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

androidアプリを作る 第1・2回

nonylene
October 30, 2016

androidアプリを作る 第1・2回

nonylene

October 30, 2016
Tweet

More Decks by nonylene

Other Decks in Technology

Transcript

 1. "OESPJEΞϓϦΛ࡞Δ

  ,.$OPOZMFOF
  ɾ֓࿦ɾηοτΞοϓɾ+BWB લ൒

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  w OPOZMFOF ͷʹΕΜ

  w ,.$ճ
  w ΧʔϏΟͰ͢
  w ͋ͭΊͯΧʔϏΟྑ͍Ͱ͢

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  w OPOZMFOF ͷʹΕΜ

  w εϚϗΞϓϦͱ͔
  w 5XJUUFS(JU)VCFUD
  w IUUQOPOZMFOFIBUFOBCMPHKQ

  View Slide

 4. ͜ͷεϥΠυ
  w ॳΊͷि෼Λ·ͱΊͨ΋ͷ

  View Slide

 5. ࠓ೔΍Δ͜ͱ
  "OESPJE֓࿦
  ؀ڥηοτΞοϓ
  IFMMPXPSME
  +BWB લ൒

  View Slide

 6. "OESPJE

  ֓࿦

  View Slide

 7. "OESPJE
  ͱ͸

  View Slide

 8. "OESPJEͱ͸
  w (PPHMF͕։ൃ͍ͯ͠Δ04
  w Φʔϓϯιʔε
  w εϚʔτϑΥϯɺλϒϨοτ޲͚
  w ࠷৽͸ /PVHBU

  View Slide

 9. "OESPJEͱ͸
  w ಛ௃
  w ແྉʢಛڐྉআ͘ʣ
  w ͍ΖΜͳϝʔΧʔ
  w 9QFSJB 40/:
  (BMBYZ 4BNTVOH

  /FYVT (PPHMFͷ0&.
  )5$ FUD
  w ൺֱతࣗ༝౓͕ߴ͍ʢεϚʔτϑΥϯͷதͰ͸ʣ

  View Slide

 10. ଞͷ04
  w J04
  w ೔ຊͰ͸γΣΞͰ͔͍
  w BOESPJEͷӬԕͷϥΠόϧ

  View Slide

 11. ଞͷ04
  w 8JOEPXT1IPOF
  w /0,*"ͱ)5$͙Β͍ʜ
  w ͱࢥͬͨΒ࠷ۙ೔ຊͰ࡞ΒΕͯΔ
  w 7"*01IPOF."%04."FUD

  View Slide

 12. "OESPJE։ൃ
  w جຊແྉ
  w Φʔϓϯιʔε
  w *%& "OESPJE4UVEJP

  w ΤϛϡϨʔλ
  w 1MBZ4UPSFʹެ։͢Δࡍ͸L

  View Slide

 13. "OESPJE
  ͷ಺ଆ

  View Slide

 14. "OESPJEͷ಺෦
  w -JOVYΧʔωϧΛ࠾༻
  w TIFMMʹೖΔͱίϚϯυ࢖͑Δ
  w ಺෦͸Φʔϓϯιʔε
  w IUUQTBOESPJEHPPHMFTPVSDFDPN

  View Slide

 15. "OESPJEΞϓϦ͕ಈ͘·Ͱ
  w KBWBϑΝΠϧ͔ΒKBWBDͰDMBTTϑΝΠϧ
  w KBWBͷόΠτίʔυ
  w DMBTTϑΝΠϧ͔ΒEYͰEFYϑΝΠϧ
  w EBMWJLͷόΠτίʔυ
  .java .class .dex
  javac dx

  View Slide

 16. "OESPJEΞϓϦ͕ಈ͘·Ͱ
  w %BMWJL7.
  w +7.Ͱ͸ͳ͍
  w d"OESPJE
  w "35 "OESPJE3VOUJNF

  w EFYΛ༧ΊίϯύΠϧͳͲˠૣ͍ʂྑ͍ʂ
  w "OESPJEd

  View Slide

 17. View Slide

 18. "OESPJE
  ͷ։ൃ

  View Slide

 19. ։ൃ؀ڥ
  w +BWB
  w ਖ਼֬ʹ͸"OESPJE+BWB
  w "OESPJE/͔Β͸0QFO+%,KBWB

  View Slide

 20. ։ൃ؀ڥ
  w "OESPJE4UVEJP
  w *OUFMMJ+ϕʔε
  w 8JOEPXTNBD-JOVY
  w ແྉ
  w FDMJQTF͸αϙʔτऴྃ

  View Slide

 21. 04όʔδϣϯ
  w ݹ͍όʔδϣϯ͕ݱ໾
  w ࠷৽ͷ"1*͕࢖͑ͳ͍౳
  w Ҏ্ఔ౓͕Φεεϝ
  ˞ӈͷද͸൒೥લ

  View Slide

 22. υΩϡϝϯτ
  w IUUQTEFWFMPQFSBOESPJEDPNJOEFYIUNM

  View Slide

 23. ؀ڥ

  ηοτΞοϓ

  View Slide

 24. ηοτΞοϓ
  1$ηοτΞοϓ
  ิ଍
  ୺຤ଆηοτΞοϓ
  )FMMP8PSME

  View Slide

 25. 1$ηοτΞοϓ
  w "OESPJE4UVEJPೖΕΔ͚ͩ
  w ΑΓ0QFO+%,ಉࠝ
  w "OESPJEͷ4%,ಉࠝ
  w IUUQTEFWFMPQFSBOESPJEDPNTUVEJP
  JOEFYIUNM

  View Slide

 26. ิ଍

  View Slide

 27. ηοτΞοϓ ਪ঑

  w (FOZNPUJPO
  w ૉૣ͍ΤϛϡϨʔλ
  w ඇ঎༻Ͱ͸ແྉ
  w 7JSUVBM#PY͕ඞཁ
  w IUUQTXXXHFOZNPUJPODPNGVO[POF

  View Slide

 28. ηοτΞοϓ ਪ঑

  w "%#Λ1"5)ʹ௥Ճ
  w "OESPJEΛ1$͔Βૢ࡞͢Δπʔϧ
  w *OTUBMMVOJOTUBMMFUD
  w ίϯιʔϧ͔ΒBEC͕࢖͑ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 29. ୺຤ଆ

  ηοτΞοϓ

  View Slide

 30. 64#σόοά
  w ։ൃऀ޲͚ͷϞʔυ
  w BECίϚϯυΛୟ͚ΔΑ͏ʹͳΔ
  w 1$͔Β"OESPJEΛૢ࡞͢Δ
  w ΤϛϡϨʔλͰ͸0/ʹͳ͍ͬͯΔ͸ͣ

  View Slide

 31. 64#σόοά༗ޮ
  ઃఆΛ։͘

  View Slide

 32. 64#σόοά༗ޮ
  ୺຤৘ใΛ։͘

  View Slide

 33. 64#σόοά༗ޮ
  Ϗϧυ൪߸Λ࿈ଧ

  View Slide

 34. 64#σόοά༗ޮ
  Ϗϧυ൪߸Λ࿈ଧ

  View Slide

 35. View Slide

 36. 64#σόοά༗ޮ
  b։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ`ొ৔

  View Slide

 37. 64#σόοά༗ޮ
  64#σόοάΛ0/

  View Slide

 38. 1$ʹ઀ଓ
  w ୺຤ʹ"%#ڐՄը໘͕ग़ͨΒڐՄ
  w υϥΠόͷ֤ʑ͕ඞཁ͔΋

  View Slide

 39. )FMMP8PSME

  View Slide

 40. )FMMP8PSMEͷྲྀΕ
  w ϓϩδΣΫτΛ࡞੒͢Δ
  w ίϯύΠϧ࣮ͯ͠ߦ
  w )FMMP8PSME

  View Slide

 41. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  w l4UBSUBOFX"OESPJE4UVEJPQSPKFDUz

  View Slide

 42. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  w )FMMP8PSMEΞϓϦ
  w $PNQBOZ%PNBJO͸ద౰ʹ ྫKQLND

  View Slide

 43. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  w 1IPOFBOE5BCMFU"OESPJEҎ্

  View Slide

 44. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  w &NQUZ"DUJWJUZΛબ୒

  View Slide

 45. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  w ͦͷ··pOJTI͠͹Β͘଴ͭ

  View Slide

 46. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒

  View Slide

 47. "OESPJE4UVEJPઃఆ
  w *OTUBOU3VOΛEJTBCMF
  w ϗοτεϫοϓʹΑΓߴ଎ʹมߋΛద༻͢Δػೳ
  w ·ͩ͸·Δ͜ͱ͕ଟ͍ͷͰEJTBCMF

  View Slide

 48. "OESPJE4UVEJPઃఆ
  w ઃఆ#VJME*OTUBOU3VOΛEJTBCMF

  View Slide

 49. )FMMP8PSME
  w 3VObBQQ`ΛΫϦοΫ

  View Slide

 50. )FMMP8PSME
  w ΠϯετʔϧઌΛબ୒
  ઀ଓதͷσόΠε

  View Slide

 51. )FMMP8PSME
  w ΠϯετʔϧઌΛબ୒
  ΤϛϡϨʔλ

  View Slide

 52. )FMMP8PSME
  w ิ଍
  w (FOZNPUJPOͷਓ͸ࣗ෼Ͱىಈͤ͞Δ
  w ϓϥάΠϯ΋͋Γ·͢
  w *OUFM)"9.ͷΠϯετʔϧΛٻΊΒΕΔ͜ͱ΋
  w ը໘ʹैͬͯΠϯετʔϧ

  View Slide

 53. )FMMP8PSME

  View Slide

 54. ηοτΞοϓ׬ྃ
  w ͓ർΕ༷Ͱͨ͠

  View Slide

 55. +BWB

  View Slide

 56. +BWB
  +BWBʹ͍ͭͯ
  Ϋϥεͱ͸
  จ๏
  ͦͷଞ͍Ζ͍Ζ

  View Slide

 57. +BWB֓ཁ

  View Slide

 58. +BWB֓ཁ
  w "OESPJE+BWBͰ͸ͳ͘+BWBͷ֓ཁ

  View Slide

 59. +BWBͱ͸
  w ΦϒδΣΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯάݴޠ
  w 4VO͕։ൃɺݱࡏ͸0SBDMF
  w ࠷৽όʔδϣϯ͸+BWB4&
  w ϥϜμࣜͷαϙʔτ౳

  View Slide

 60. +BWBͱ͸
  w +7. +BWB7JSUVBM.BDIJOF

  w +BWBͷ࣮ߦ؀ڥ
  w KBWBDͰίϯύΠϧ͞ΕͨόΠτίʔυΛ࣮ߦ
  w 04ͷґଘੑΛऔΓআ͘
  w l8SJUFPODF SVOBOZXIFSFz

  View Slide

 61. +BWBͱ͸
  w KBWBϑΝΠϧΛKBWBDͰίϯύΠϧ
  w όΠτίʔυ DMBTTϑΝΠϧ
  ͷੜ੒

  View Slide

 62. +BWBͱ͸
  w όΠτίʔυΛ֤؀ڥͷ+7.Ͱ࣮ߦ
  ˞"OESPJE͸όΠτίʔυΛ௚઀࣮ߦ͠ͳ͍

  View Slide

 63. ิ଍
  w +BWBͱ+BWB4DSJQU͸શ͘ҧ͏΋ͷ
  w +BWB͕ྲྀߦ͔ͬͯͨΒࣅ໊ͨલʹͳ͚ͬͨͩ
  ʺ

  View Slide

 64. ิ଍
  w "OESPJE͸͍ΘΏΔʮ+BWB΋Ͳ͖ʯ
  w ίʔυΛॻ͘෼ʹ͸+BWBͱΈͳͯ͠ྑ͍
  w ৄࡉIUUQRVFTFSBIBUFOBCMPHKQFOUSZ

  View Slide


 65. )FMMP8PSME

  View Slide

 66. 8JOEPXTͰͷ+BWB
  w λʔϛφϧ্Ͱ+BWB+BWBDΛಈ͔͢৔߹
  w +%,ΛΠϯετʔϧ͢Δ
  w IUUQXXXKBWBESJWFKQJOTUBMM
  w "OESPJE4UVEJPಉࠝͷ+%,Λ࢖͏
  • C:\Program Files\Android\Android
  Studio\jre\bin\java.exe

  View Slide

 67. w ͱΓ͋͑ͣ)FMMP8PSME
  • Hello.java
  )FMMP8PSME
  public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, world!");
  }
  }

  View Slide

 68. )FMMP8PSME
  $ javac Hello.java
  $ ls
  > Hello.class Hello.java
  $ java Hello
  > Hello, world!
  ˡίϯύΠϧ

  View Slide

 69. )FMMP8PSME
  $ javac Hello.java
  $ ls
  > Hello.class He…
  $ java Hello
  > Hello, world!
  ˡόΠτίʔυ

  View Slide

 70. )FMMP8PSME
  $ javac Hello.java
  $ ls
  > Hello.class Hello.java
  $ java Hello
  > Hello, world!
  ˡ࣮ߦ

  View Slide

 71. ͬ͘͟Γઆ໌

  View Slide

 72. • Hello.java
  • Hello Ϋϥεͷએݴ
  )FMMP8PSME
  public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, world!");
  }
  }

  View Slide

 73. • Hello.java
  • main ϝιου(≒ؔ਺)ͷએݴ
  )FMMP8PSME
  public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, world!");
  }
  }

  View Slide

 74. • Hello.java
  • System.out.println ϝιουΛݺͼग़͠
  )FMMP8PSME
  public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, world!");
  }
  }

  View Slide

 75. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  String hello = "Hello, world!”;
  System.out.println(hello);
  }
  }
  • Hello.java
  • hello ม਺ Λ࡞੒
  )FMMP8PSME

  View Slide

 76. Ϋϥε

  View Slide

 77. ˞࣮༻ੑ

  ͔Βͷઆ໌

  View Slide

 78. Ϋϥεͱ͸ʁ
  w 㲈ܕ KBWBͷ৔߹

  w ॲཧ΍ม਺Λͻͱ·ͱΊʹͨ͠΋ͷ
  w େ఍ɺػೳຖʹΫϥεΛ࡞Δ

  View Slide

 79. Ϋϥεͷ͍͍ͱ͜Ζ
  w ୔ࢁม਺࣋ͪӡͿͷͭΒ͍ͷͰΫϥεͰҰؾʹ
  w ϝιου୔ࢁॻ͘ͷͭΒ͍ͷͰΫϥεʹ·ͱΊΔ
  w ΫϥεʹೖΕͨม਺ͷॲཧ͸ΫϥεͷதͰ
  w 4USJOH΍JOU͚ͩͩͱม਺͕Կҙຯͯ͠Δ͔෼͔Β
  ͳ͍ͷͰΫϥεʹ

  View Slide


 80. w ͱΓ͋͑ͣ
  w 4USJOH จࣈྻ

  w JOU ਺ࣈ

  w ͚ͩΛ࢖͏ঢ়گ

  View Slide


 81. w ອըΛ؅ཧ͍ͨ͠
  w ອըͷऔಘɾએ఻༻จॻ࡞੒ɾFUDʜ

  View Slide

 82. public class Hello {

  public static void printManga(
  String title,
  String author,
  String company,
  String bland,
  String volumeName,
  int price,
  String description,
  String obi) {
  System.out.println(author + "ͷ" + title +
  volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n
  આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price);
  }
  }
  એ఻༻จॻΛ࡞੒͢ΔϝιουΛ࡞Δ

  View Slide

 83. public class Hello {

  public static void printManga(
  String title,
  String author,
  String company,
  String bland,
  String volumeName,
  int price,
  String description,
  String obi) {
  System.out.println(author + "ͷ" + title +
  volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n
  આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price);
  }
  }
  એ఻༻จॻΛ࡞੒͢ΔϝιουΛ࡞Δ
  ˡඞཁͳม਺ୡ

  View Slide

 84. public class Hello {

  public static String getTitleFromServer(Server
  server) {
  server.getTitle().trim()
  }
  public static String getAuthorFromServer(Server
  server) {
  server.getAuthor().trim()
  }
  publ...
  }
  ອըσʔλΛαʔόʔ͔Β࣋ͬͯདྷΔ
  ˢ4USJOHҰͭͣͭஸೡʹฦ͢ϝιουΛ࡞Δ

  View Slide

 85. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  // server ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  String title = getTitleFromServer(server);
  String author = getAuthorFromServer(server);
  Str…
  printManga(title, author, compa…);
  }
  ...
  }
  αʔόʔ͔Β͖࣋ͬͯͨ΋ͷΛએ఻༻จॻʹ͢Δ
  ˢม਺ΛҰͭҰͭऔಘ

  View Slide

 86. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  // server ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  String title = getTitleFromServer(server);
  String author = getAuthorFromServer(server);
  Str…
  printManga(title, author, compa…);
  }
  ...
  }
  αʔόʔ͔Β͖࣋ͬͯͨ΋ͷΛએ఻༻จॻʹ͢Δ
  ˢม਺ΛҰͭҰͭϝιουʹೖΕ͍ͯ͘

  View Slide

 87. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  String title = getTitleFromServer(server);
  String author = getAuthorFromServer(server);
  Str…
  printManga(title, author, compa…);
  }
  public static void printManga(
  String title,
  String author,
  String company,
  String bland,
  String volumeName,
  int price,
  String description,
  String obi) {
  System.out.println(author + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡ
  Λ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price);
  }
  public static String getTitleFromServer(Server server) {
  server.getTitle()
  }
  public static String getAuthorFromServer(Server server) {
  server.getAuthor()
  }
  pub…
  ...
  }
  ·ͱΊΔ

  View Slide

 88. ཁ݅௥Ճ
  w ʮҧ͏એ఻จষ΋ग़ͯ͠΄͍͠ΜͩΑͶʯ

  View Slide

 89. public class Hello {

  public static void printMangaShort(
  String title,
  //String author,
  //String company,
  //String bland,
  //String volumeName,
  int price,
  //String description,
  //String obi
  ) {
  System.out.println(titile + " Ձ֨: " + price);
  }
  }
  ୹͍એ఻จষͷ௥Ճ
  ˡཁΒͳ͍΋ͷ͸

  ίϝϯτΞ΢τ

  View Slide

 90. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  String title = getTitleFromServer(server);
  String author = getAuthorFromServer(server);
  Str…
  printManga(title, author, compa…);
  printMangaShort(title, price);
  }
  public static void printManga(
  String title,
  String author,
  String company,
  String bland,
  String volumeName,
  int price,
  String description,
  String obi) {
  System.out.println(author + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland +
  “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price);
  }
  public static String getTitleFromServer(Server server) {
  server.getTitle()
  }
  public static String getAuthorFromServer(Server server) {
  server.getAuthor()
  }
  pub…
  public static void printMangaShort(
  String title,
  //String author,
  //String company,
  //String bland,
  //String volumeName,
  int price,
  //String description,
  //String obi
  ) {
  System.out.println(titile + " Ձ֨: " + price);
  }
  }
  ·ͱΊΔ

  View Slide

 91. ཁ݅௥Ճ
  w ʮ͋ɺ͋ͱॳΊ͔Β͙ͭΒ͍ອըஔ͍ͯͯ
  ΄͍͠ʯ

  View Slide

 92. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  String manga1Title = "ΏΔΏΓ";
  String manga1Author = "ͳ΋Γ";
  Str...
  String manga2Title = "ΏΏࣜ";
  String manga2Author = "ࡾ্খຢ";
  Str...
  printManga(manga1Title,
  manga1Author,
  ...
  );
  printMangaShort(manga1Title, manga1Price);
  printManga(manga2Title,
  manga2Author,
  ...
  );
  ॳظອը௥Ճ
  ˡ֤ม਺௥Ճ

  View Slide

 93. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  String manga1Title = "ΏΔΏΓ";
  String manga1Author = "ͳ΋Γ";
  Str...
  String manga2Title = "ΏΏࣜ";
  String manga2Author = "ࡾ্খຢ";
  Str...
  printManga(manga1Title,
  manga1Author,
  ...
  );
  printMangaShort(manga1Title, manga1Price);
  printManga(manga2Title,
  manga2Author,
  ...
  );
  ॳظອը௥Ճ
  ˡQSJOU

  View Slide

 94. ̷̸̴ʙ͇̓̈́
  w զʑ͸Կߦ͜ͷϑΝΠϧΛॻ͍͍ͯ͘ͷ͔
  w ॳΊͷອը͕ͭ૿͑ͨΒߦ૿͑Δ
  w ϝιουͷҾ਺Λຖճॻ͍͍ͯ͘ͷ͔
  w ອըͷཁૉ૿͑ͨΒͲ͏͢Δͷ͔
  w ग़൛೥ച্ײ૝FUD

  View Slide

 95. ͜͜ͰΫϥεͷొ৔
  w ࠓճ͸Manga ΫϥεΛఆٛ͢Δ

  View Slide

 96. * Manga.java
  public class Manga {
  private String title;
  private String author;
  private String company;
  private String bland;
  private String volumeName;
  private int price;
  private String description;
  private String obi;
  public Manga(String title, String author, String company,
  String bland, String volumeName, int price,
  String description, String obi) {
  this.title = title;
  this.author = author;
  this.company = company;
  this.bland = bland;
  this.volumeName = volumeName;
  this.price = price;
  this.description = description;
  this.obi = obi;
  }
  }
  ˡ֤ม਺ʢϝϯόม਺ʣ

  View Slide

 97. * Manga.java
  public class Manga {
  private String title;
  private String author;
  private String company;
  private String bland;
  private String volumeName;
  private int price;
  private String description;
  private String obi;
  public Manga(String title, String author, String company,
  String bland, String volumeName, int price,
  String description, String obi) {
  this.title = title;
  this.author = author;
  this.company = company;
  this.bland = bland;
  this.volumeName = volumeName;
  this.price = price;
  this.description = description;
  this.obi = obi;
  }
  }
  ˣੜ੒ɾॳظԽʢίϯετϥΫλʣ

  View Slide

 98. * Manga.java
  public class Manga {
  private String title;
  private String author;
  private String company;
  private String bland;
  private String volumeName;
  private int price;
  private String description;
  private String obi;
  public Manga(String title, String author, String company,
  String bland, String volumeName, int price,
  String description, String obi) {
  this.title = title;
  this.author = author;
  this.company = company;
  this.bland = bland;
  this.volumeName = volumeName;
  this.price = price;
  this.description = description;
  this.obi = obi;
  }
  }
  ˡϝϯόม਺

  ʹ୅ೖ

  View Slide

 99. public class Manga {

  public void print() {
  System.out.println(author + "ͷ" + title +
  volumeName + "! " + company + bland +
  “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi +
  “஋ஈ͸” + price);
  }
  public void printShort() {
  System.out.println(titile + " Ձ֨: " + price);
  }
  }
  ˣΫϥε಺ͷม਺ΛಡΜͰprint

  View Slide

 100. w ͜ΕΛHelloΫϥε಺Ͱ࢖͏
  w MangaΦϒδΣΫτΛ࡞੒͠ɺϝιουΛݺͿ
  w Ϋϥεఆٛʢઃܭਤʣ
  w ΦϒδΣΫτ࣮ࡍͷσʔλ
  .BOHBΫϥε׬੒

  View Slide

 101. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...);
  Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...);
  yuruyuri.print();
  yuruyuri.printShort();
  yuyushiki.print();
  yuyushiki.printShort();
  // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  Manga manga = server.getManga();
  manga.print();
  manga.printShort();
  }
  }
  ˢMangaΦϒδΣΫτΛ
  ࡞੒ɾॳظԽ

  View Slide

 102. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...);
  Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...);
  yuruyuri.print();
  yuruyuri.printShort();
  yuyushiki.print();
  yuyushiki.printShort();
  // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  Manga manga = server.getManga();
  manga.print();
  manga.printShort();
  }
  }
  ˢMangaΦϒδΣΫτ

  View Slide

 103. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...);
  Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...);
  yuruyuri.print();
  yuruyuri.printShort();
  yuyushiki.print();
  yuyushiki.printShort();
  // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  Manga manga = server.getManga();
  manga.print();
  manga.printShort();
  }
  }
  ˡMangaΫϥεʹఆٛ͞Εͨ
  ϝιουΛݺͿ

  View Slide

 104. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...);
  Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...);
  yuruyuri.print();
  yuruyuri.printShort();
  yuyushiki.print();
  yuyushiki.printShort();
  // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  Manga manga = server.getManga();
  manga.print();
  manga.printShort();
  }
  }
  ˡMangaΫϥεʹఆٛ͞Εͨ
  ϝιουΛݺͿ

  View Slide

 105. public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...);
  Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...);
  yuruyuri.print();
  yuruyuri.printShort();
  yuyushiki.print();
  yuyushiki.printShort();
  // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ
  Manga manga = server.getManga();
  manga.print();
  manga.printShort();
  }
  }
  ˢMangaΦϒδΣΫτ͝ͱ

  αʔόʔ͔Βऔಘ
  ˞serverͰ͸MangaΦϒδΣΫτΛ࡞ͬͯฦ͢ॲཧΛॻ͍͍ͯΔͱ͢Δ

  View Slide

 106. ศར
  w HelloΫϥεͰ͸MangaΫϥεͷϝιου
  Λݺͼग़͚ͩ͢
  w Mangaͷཁૉ͕૿͑ͯ΋Manga಺Λ

  มߋ͢Ε͹ྑ͍
  w Mangaͷ಺෦ͷม਺͸Hello͸஌Βͳ͍

  View Slide

 107. ศར
  w Ξχϝ#%Λ؅ཧ͢Δ͜ͱʹͳͬͯ΋ʜ
  w AnimeBDΫϥεΛ࡞Δ
  w HelloΫϥε಺ͰAnimeBDΦϒδΣΫτΛ࡞੒
  w ΦϒδΣΫτͷϝιουΛୟ͘

  View Slide

 108. KBWBͰ͸
  w Ұ෦Λআ͍ͯશͯΦϒδΣΫτͰߏ੒
  w int / char / boolean ͳͲϓϦϛςΟϒܕͭҎ֎
  w จࣈྻ String
  ΋ΦϒδΣΫτ  ˠΦϒδΣΫτࢦ޲ 001
  ݴޠ
  String k = "KMC";
  k.length();
  k.replace("K", "O");

  View Slide

 109. ͱΓ͋͑ͣ
  w ॻ͍ͯͨΒͳΜͱͳ͘෼͔ͬͯ͘Δ
  w ͜͏͍͏ͷ͕ඞཁͳΜͩͳ͋ఔ౓Ͱ0,

  View Slide

 110. จ๏

  View Slide

 111. ͔͜͜Β͸HJTU
  IUUQTHJTUHJUIVCDPNOPOZMFOF
  FBGGFGBGDFFBC

  View Slide