Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

androidアプリを作る 第1・2回

nonylene
October 30, 2016

androidアプリを作る 第1・2回

nonylene

October 30, 2016
Tweet

More Decks by nonylene

Other Decks in Technology

Transcript

 1. "OESPJEΞϓϦΛ࡞Δ ,.$OPOZMFOF ɾ֓࿦ɾηοτΞοϓɾ+BWB લ൒

 2. ࣗݾ঺հ w OPOZMFOF ͷʹΕΜ w ,.$ճ w ΧʔϏΟͰ͢ w

  ͋ͭΊͯΧʔϏΟྑ͍Ͱ͢
 3. ࣗݾ঺հ w OPOZMFOF ͷʹΕΜ w εϚϗΞϓϦͱ͔ w 5XJUUFS(JU)VCFUD w

  IUUQOPOZMFOFIBUFOBCMPHKQ
 4. ͜ͷεϥΠυ w ॳΊͷि෼Λ·ͱΊͨ΋ͷ

 5. ࠓ೔΍Δ͜ͱ "OESPJE֓࿦ ؀ڥηοτΞοϓ IFMMPXPSME +BWB લ൒

 6. "OESPJE
 ֓࿦

 7. "OESPJE ͱ͸

 8. "OESPJEͱ͸ w (PPHMF͕։ൃ͍ͯ͠Δ04 w Φʔϓϯιʔε w εϚʔτϑΥϯɺλϒϨοτ޲͚ w ࠷৽͸ /PVHBU

 9. "OESPJEͱ͸ w ಛ௃ w ແྉʢಛڐྉআ͘ʣ w ͍ΖΜͳϝʔΧʔ w 9QFSJB 40/:

  (BMBYZ 4BNTVOH /FYVT (PPHMFͷ0&. )5$ FUD w ൺֱతࣗ༝౓͕ߴ͍ʢεϚʔτϑΥϯͷதͰ͸ʣ
 10. ଞͷ04 w J04 w ೔ຊͰ͸γΣΞͰ͔͍ w BOESPJEͷӬԕͷϥΠόϧ

 11. ଞͷ04 w 8JOEPXT1IPOF w /0,*"ͱ)5$͙Β͍ʜ w ͱࢥͬͨΒ࠷ۙ೔ຊͰ࡞ΒΕͯΔ w 7"*01IPOF."%04."FUD

 12. "OESPJE։ൃ w جຊແྉ w Φʔϓϯιʔε w *%& "OESPJE4UVEJP w

  ΤϛϡϨʔλ w 1MBZ4UPSFʹެ։͢Δࡍ͸L
 13. "OESPJE ͷ಺ଆ

 14. "OESPJEͷ಺෦ w -JOVYΧʔωϧΛ࠾༻ w TIFMMʹೖΔͱίϚϯυ࢖͑Δ w ಺෦͸Φʔϓϯιʔε w IUUQTBOESPJEHPPHMFTPVSDFDPN

 15. "OESPJEΞϓϦ͕ಈ͘·Ͱ w KBWBϑΝΠϧ͔ΒKBWBDͰDMBTTϑΝΠϧ w KBWBͷόΠτίʔυ w DMBTTϑΝΠϧ͔ΒEYͰEFYϑΝΠϧ w EBMWJLͷόΠτίʔυ .java

  .class .dex javac dx
 16. "OESPJEΞϓϦ͕ಈ͘·Ͱ w %BMWJL7. w +7.Ͱ͸ͳ͍ w d"OESPJE w "35 "OESPJE3VOUJNF

   w EFYΛ༧ΊίϯύΠϧͳͲˠૣ͍ʂྑ͍ʂ w "OESPJEd
 17. None
 18. "OESPJE ͷ։ൃ

 19. ։ൃ؀ڥ w +BWB w ਖ਼֬ʹ͸"OESPJE+BWB w "OESPJE/͔Β͸0QFO+%,KBWB

 20. ։ൃ؀ڥ w "OESPJE4UVEJP w *OUFMMJ+ϕʔε w 8JOEPXTNBD-JOVY w ແྉ w

  FDMJQTF͸αϙʔτऴྃ
 21. 04όʔδϣϯ w ݹ͍όʔδϣϯ͕ݱ໾ w ࠷৽ͷ"1*͕࢖͑ͳ͍౳ w Ҏ্ఔ౓͕Φεεϝ ˞ӈͷද͸൒೥લ

 22. υΩϡϝϯτ w IUUQTEFWFMPQFSBOESPJEDPNJOEFYIUNM

 23. ؀ڥ
 ηοτΞοϓ

 24. ηοτΞοϓ 1$ηοτΞοϓ ิ଍ ୺຤ଆηοτΞοϓ )FMMP8PSME

 25. 1$ηοτΞοϓ w "OESPJE4UVEJPೖΕΔ͚ͩ w ΑΓ0QFO+%,ಉࠝ w "OESPJEͷ4%,ಉࠝ w IUUQTEFWFMPQFSBOESPJEDPNTUVEJP JOEFYIUNM

 26. ิ଍

 27. ηοτΞοϓ ਪ঑ w (FOZNPUJPO w ૉૣ͍ΤϛϡϨʔλ w ඇ঎༻Ͱ͸ແྉ w 7JSUVBM#PY͕ඞཁ

  w IUUQTXXXHFOZNPUJPODPNGVO[POF
 28. ηοτΞοϓ ਪ঑ w "%#Λ1"5)ʹ௥Ճ w "OESPJEΛ1$͔Βૢ࡞͢Δπʔϧ w *OTUBMMVOJOTUBMMFUD w ίϯιʔϧ͔ΒBEC͕࢖͑ΔΑ͏ʹ

 29. ୺຤ଆ
 ηοτΞοϓ

 30. 64#σόοά w ։ൃऀ޲͚ͷϞʔυ w BECίϚϯυΛୟ͚ΔΑ͏ʹͳΔ w 1$͔Β"OESPJEΛૢ࡞͢Δ w ΤϛϡϨʔλͰ͸0/ʹͳ͍ͬͯΔ͸ͣ

 31. 64#σόοά༗ޮ ઃఆΛ։͘

 32. 64#σόοά༗ޮ ୺຤৘ใΛ։͘

 33. 64#σόοά༗ޮ Ϗϧυ൪߸Λ࿈ଧ

 34. 64#σόοά༗ޮ Ϗϧυ൪߸Λ࿈ଧ

 35. None
 36. 64#σόοά༗ޮ b։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ`ొ৔

 37. 64#σόοά༗ޮ 64#σόοάΛ0/

 38. 1$ʹ઀ଓ w ୺຤ʹ"%#ڐՄը໘͕ग़ͨΒڐՄ w υϥΠόͷ֤ʑ͕ඞཁ͔΋

 39. )FMMP8PSME

 40. )FMMP8PSMEͷྲྀΕ w ϓϩδΣΫτΛ࡞੒͢Δ w ίϯύΠϧ࣮ͯ͠ߦ w )FMMP8PSME

 41. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒ w l4UBSUBOFX"OESPJE4UVEJPQSPKFDUz

 42. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒ w )FMMP8PSMEΞϓϦ w $PNQBOZ%PNBJO͸ద౰ʹ ྫKQLND

 43. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒ w 1IPOFBOE5BCMFU"OESPJEҎ্

 44. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒ w &NQUZ"DUJWJUZΛબ୒

 45. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒ w ͦͷ··pOJTI͠͹Β͘଴ͭ

 46. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒

 47. "OESPJE4UVEJPઃఆ w *OTUBOU3VOΛEJTBCMF w ϗοτεϫοϓʹΑΓߴ଎ʹมߋΛద༻͢Δػೳ w ·ͩ͸·Δ͜ͱ͕ଟ͍ͷͰEJTBCMF

 48. "OESPJE4UVEJPઃఆ w ઃఆ#VJME*OTUBOU3VOΛEJTBCMF

 49. )FMMP8PSME w 3VObBQQ`ΛΫϦοΫ

 50. )FMMP8PSME w ΠϯετʔϧઌΛબ୒ ઀ଓதͷσόΠε

 51. )FMMP8PSME w ΠϯετʔϧઌΛબ୒ ΤϛϡϨʔλ

 52. )FMMP8PSME w ิ଍ w (FOZNPUJPOͷਓ͸ࣗ෼Ͱىಈͤ͞Δ w ϓϥάΠϯ΋͋Γ·͢ w *OUFM)"9.ͷΠϯετʔϧΛٻΊΒΕΔ͜ͱ΋ w

  ը໘ʹैͬͯΠϯετʔϧ
 53. )FMMP8PSME

 54. ηοτΞοϓ׬ྃ w ͓ർΕ༷Ͱͨ͠

 55. +BWB

 56. +BWB +BWBʹ͍ͭͯ Ϋϥεͱ͸ จ๏ ͦͷଞ͍Ζ͍Ζ

 57. +BWB֓ཁ

 58. +BWB֓ཁ w "OESPJE+BWBͰ͸ͳ͘+BWBͷ֓ཁ

 59. +BWBͱ͸ w ΦϒδΣΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯάݴޠ w 4VO͕։ൃɺݱࡏ͸0SBDMF w ࠷৽όʔδϣϯ͸+BWB4& w ϥϜμࣜͷαϙʔτ౳

 60. +BWBͱ͸ w +7. +BWB7JSUVBM.BDIJOF w +BWBͷ࣮ߦ؀ڥ w KBWBDͰίϯύΠϧ͞ΕͨόΠτίʔυΛ࣮ߦ w

  04ͷґଘੑΛऔΓআ͘ w l8SJUFPODF SVOBOZXIFSFz
 61. +BWBͱ͸ w KBWBϑΝΠϧΛKBWBDͰίϯύΠϧ w όΠτίʔυ DMBTTϑΝΠϧ ͷੜ੒

 62. +BWBͱ͸ w όΠτίʔυΛ֤؀ڥͷ+7.Ͱ࣮ߦ ˞"OESPJE͸όΠτίʔυΛ௚઀࣮ߦ͠ͳ͍

 63. ิ଍ w +BWBͱ+BWB4DSJQU͸શ͘ҧ͏΋ͷ w +BWB͕ྲྀߦ͔ͬͯͨΒࣅ໊ͨલʹͳ͚ͬͨͩ ʺ

 64. ิ଍ w "OESPJE͸͍ΘΏΔʮ+BWB΋Ͳ͖ʯ w ίʔυΛॻ͘෼ʹ͸+BWBͱΈͳͯ͠ྑ͍ w ৄࡉIUUQRVFTFSBIBUFOBCMPHKQFOUSZ

 65. 
 )FMMP8PSME

 66. 8JOEPXTͰͷ+BWB w λʔϛφϧ্Ͱ+BWB+BWBDΛಈ͔͢৔߹ w +%,ΛΠϯετʔϧ͢Δ w IUUQXXXKBWBESJWFKQJOTUBMM w "OESPJE4UVEJPಉࠝͷ+%,Λ࢖͏ •

  C:\Program Files\Android\Android Studio\jre\bin\java.exe
 67. w ͱΓ͋͑ͣ)FMMP8PSME • Hello.java )FMMP8PSME public class Hello { public

  static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }
 68. )FMMP8PSME $ javac Hello.java $ ls > Hello.class Hello.java $

  java Hello > Hello, world! ˡίϯύΠϧ
 69. )FMMP8PSME $ javac Hello.java $ ls > Hello.class He… $

  java Hello > Hello, world! ˡόΠτίʔυ
 70. )FMMP8PSME $ javac Hello.java $ ls > Hello.class Hello.java $

  java Hello > Hello, world! ˡ࣮ߦ
 71. ͬ͘͟Γઆ໌

 72. • Hello.java • Hello Ϋϥεͷએݴ )FMMP8PSME public class Hello {

  public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }
 73. • Hello.java • main ϝιου(≒ؔ਺)ͷએݴ )FMMP8PSME public class Hello {

  public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }
 74. • Hello.java • System.out.println ϝιουΛݺͼग़͠ )FMMP8PSME public class Hello {

  public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }
 75. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  String hello = "Hello, world!”; System.out.println(hello); } } • Hello.java • hello ม਺ Λ࡞੒ )FMMP8PSME
 76. Ϋϥε

 77. ˞࣮༻ੑ
 ͔Βͷઆ໌

 78. Ϋϥεͱ͸ʁ w 㲈ܕ KBWBͷ৔߹ w ॲཧ΍ม਺Λͻͱ·ͱΊʹͨ͠΋ͷ w େ఍ɺػೳຖʹΫϥεΛ࡞Δ

 79. Ϋϥεͷ͍͍ͱ͜Ζ w ୔ࢁม਺࣋ͪӡͿͷͭΒ͍ͷͰΫϥεͰҰؾʹ w ϝιου୔ࢁॻ͘ͷͭΒ͍ͷͰΫϥεʹ·ͱΊΔ w ΫϥεʹೖΕͨม਺ͷॲཧ͸ΫϥεͷதͰ w 4USJOH΍JOU͚ͩͩͱม਺͕Կҙຯͯ͠Δ͔෼͔Β ͳ͍ͷͰΫϥεʹ

 80. ྫ w ͱΓ͋͑ͣ w 4USJOH จࣈྻ w JOU ਺ࣈ

   w ͚ͩΛ࢖͏ঢ়گ
 81. ྫ w ອըΛ؅ཧ͍ͨ͠ w ອըͷऔಘɾએ఻༻จॻ࡞੒ɾFUDʜ

 82. public class Hello { … public static void printManga( String

  title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { System.out.println(author + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price); } } એ఻༻จॻΛ࡞੒͢ΔϝιουΛ࡞Δ
 83. public class Hello { … public static void printManga( String

  title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { System.out.println(author + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price); } } એ఻༻จॻΛ࡞੒͢ΔϝιουΛ࡞Δ ˡඞཁͳม਺ୡ
 84. public class Hello { … public static String getTitleFromServer(Server server)

  { server.getTitle().trim() } public static String getAuthorFromServer(Server server) { server.getAuthor().trim() } publ... } ອըσʔλΛαʔόʔ͔Β࣋ͬͯདྷΔ ˢ4USJOHҰͭͣͭஸೡʹฦ͢ϝιουΛ࡞Δ
 85. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  // server ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ String title = getTitleFromServer(server); String author = getAuthorFromServer(server); Str… printManga(title, author, compa…); } ... } αʔόʔ͔Β͖࣋ͬͯͨ΋ͷΛએ఻༻จॻʹ͢Δ ˢม਺ΛҰͭҰͭऔಘ
 86. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  // server ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ String title = getTitleFromServer(server); String author = getAuthorFromServer(server); Str… printManga(title, author, compa…); } ... } αʔόʔ͔Β͖࣋ͬͯͨ΋ͷΛએ఻༻จॻʹ͢Δ ˢม਺ΛҰͭҰͭϝιουʹೖΕ͍ͯ͘
 87. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  String title = getTitleFromServer(server); String author = getAuthorFromServer(server); Str… printManga(title, author, compa…); } public static void printManga( String title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { System.out.println(author + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡ Λ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price); } public static String getTitleFromServer(Server server) { server.getTitle() } public static String getAuthorFromServer(Server server) { server.getAuthor() } pub… ... } ·ͱΊΔ
 88. ཁ݅௥Ճ w ʮҧ͏એ఻จষ΋ग़ͯ͠΄͍͠ΜͩΑͶʯ

 89. public class Hello { … public static void printMangaShort( String

  title, //String author, //String company, //String bland, //String volumeName, int price, //String description, //String obi ) { System.out.println(titile + " Ձ֨: " + price); } } ୹͍એ఻จষͷ௥Ճ ˡཁΒͳ͍΋ͷ͸
 ίϝϯτΞ΢τ
 90. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  String title = getTitleFromServer(server); String author = getAuthorFromServer(server); Str… printManga(title, author, compa…); printMangaShort(title, price); } public static void printManga( String title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { System.out.println(author + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price); } public static String getTitleFromServer(Server server) { server.getTitle() } public static String getAuthorFromServer(Server server) { server.getAuthor() } pub… public static void printMangaShort( String title, //String author, //String company, //String bland, //String volumeName, int price, //String description, //String obi ) { System.out.println(titile + " Ձ֨: " + price); } } ·ͱΊΔ
 91. ཁ݅௥Ճ w ʮ͋ɺ͋ͱॳΊ͔Β͙ͭΒ͍ອըஔ͍ͯͯ ΄͍͠ʯ

 92. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  String manga1Title = "ΏΔΏΓ"; String manga1Author = "ͳ΋Γ"; Str... String manga2Title = "ΏΏࣜ"; String manga2Author = "ࡾ্খຢ"; Str... printManga(manga1Title, manga1Author, ... ); printMangaShort(manga1Title, manga1Price); printManga(manga2Title, manga2Author, ... ); ॳظອը௥Ճ ˡ֤ม਺௥Ճ
 93. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  String manga1Title = "ΏΔΏΓ"; String manga1Author = "ͳ΋Γ"; Str... String manga2Title = "ΏΏࣜ"; String manga2Author = "ࡾ্খຢ"; Str... printManga(manga1Title, manga1Author, ... ); printMangaShort(manga1Title, manga1Price); printManga(manga2Title, manga2Author, ... ); ॳظອը௥Ճ ˡQSJOU
 94. ̷̸̴ʙ͇̓̈́ w զʑ͸Կߦ͜ͷϑΝΠϧΛॻ͍͍ͯ͘ͷ͔ w ॳΊͷອը͕ͭ૿͑ͨΒߦ૿͑Δ w ϝιουͷҾ਺Λຖճॻ͍͍ͯ͘ͷ͔ w ອըͷཁૉ૿͑ͨΒͲ͏͢Δͷ͔ w

  ग़൛೥ച্ײ૝FUD
 95. ͜͜ͰΫϥεͷొ৔ w ࠓճ͸Manga ΫϥεΛఆٛ͢Δ

 96. * Manga.java public class Manga { private String title; private

  String author; private String company; private String bland; private String volumeName; private int price; private String description; private String obi; public Manga(String title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { this.title = title; this.author = author; this.company = company; this.bland = bland; this.volumeName = volumeName; this.price = price; this.description = description; this.obi = obi; } } ˡ֤ม਺ʢϝϯόม਺ʣ
 97. * Manga.java public class Manga { private String title; private

  String author; private String company; private String bland; private String volumeName; private int price; private String description; private String obi; public Manga(String title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { this.title = title; this.author = author; this.company = company; this.bland = bland; this.volumeName = volumeName; this.price = price; this.description = description; this.obi = obi; } } ˣੜ੒ɾॳظԽʢίϯετϥΫλʣ
 98. * Manga.java public class Manga { private String title; private

  String author; private String company; private String bland; private String volumeName; private int price; private String description; private String obi; public Manga(String title, String author, String company, String bland, String volumeName, int price, String description, String obi) { this.title = title; this.author = author; this.company = company; this.bland = bland; this.volumeName = volumeName; this.price = price; this.description = description; this.obi = obi; } } ˡϝϯόม਺
 ʹ୅ೖ
 99. public class Manga { … public void print() { System.out.println(author

  + "ͷ" + title + volumeName + "! " + company + bland + “ࣾӡΛ͔͚ͨ௒େ࡞!: \n આ໌͸ͪ͜Β” + description + obi + “஋ஈ͸” + price); } public void printShort() { System.out.println(titile + " Ձ֨: " + price); } } ˣΫϥε಺ͷม਺ΛಡΜͰprint
 100. w ͜ΕΛHelloΫϥε಺Ͱ࢖͏ w MangaΦϒδΣΫτΛ࡞੒͠ɺϝιουΛݺͿ w Ϋϥεఆٛʢઃܭਤʣ w ΦϒδΣΫτ࣮ࡍͷσʔλ .BOHBΫϥε׬੒

 101. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...); Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...); yuruyuri.print(); yuruyuri.printShort(); yuyushiki.print(); yuyushiki.printShort(); // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ Manga manga = server.getManga(); manga.print(); manga.printShort(); } } ˢMangaΦϒδΣΫτΛ ࡞੒ɾॳظԽ
 102. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...); Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...); yuruyuri.print(); yuruyuri.printShort(); yuyushiki.print(); yuyushiki.printShort(); // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ Manga manga = server.getManga(); manga.print(); manga.printShort(); } } ˢMangaΦϒδΣΫτ
 103. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...); Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...); yuruyuri.print(); yuruyuri.printShort(); yuyushiki.print(); yuyushiki.printShort(); // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ Manga manga = server.getManga(); manga.print(); manga.printShort(); } } ˡMangaΫϥεʹఆٛ͞Εͨ ϝιουΛݺͿ
 104. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...); Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...); yuruyuri.print(); yuruyuri.printShort(); yuyushiki.print(); yuyushiki.printShort(); // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ Manga manga = server.getManga(); manga.print(); manga.printShort(); } } ˡMangaΫϥεʹఆٛ͞Εͨ ϝιουΛݺͿ
 105. public class Hello { public static void main(String[] args) {

  Manga yuruyuri = new Manga("ΏΔΏΓ", "ͳ΋Γ", ...); Manga yuyushiki = new Manga("ΏΏࣜ", "ࡾ্খຢ", ...); yuruyuri.print(); yuruyuri.printShort(); yuyushiki.print(); yuyushiki.printShort(); // server ͳΜͯ΋ͷ͸ͳ͍͚Ͳઆ໌ͷͨΊ Manga manga = server.getManga(); manga.print(); manga.printShort(); } } ˢMangaΦϒδΣΫτ͝ͱ
 αʔόʔ͔Βऔಘ ˞serverͰ͸MangaΦϒδΣΫτΛ࡞ͬͯฦ͢ॲཧΛॻ͍͍ͯΔͱ͢Δ
 106. ศར w HelloΫϥεͰ͸MangaΫϥεͷϝιου Λݺͼग़͚ͩ͢ w Mangaͷཁૉ͕૿͑ͯ΋Manga಺Λ
 มߋ͢Ε͹ྑ͍ w Mangaͷ಺෦ͷม਺͸Hello͸஌Βͳ͍

 107. ศར w Ξχϝ#%Λ؅ཧ͢Δ͜ͱʹͳͬͯ΋ʜ w AnimeBDΫϥεΛ࡞Δ w HelloΫϥε಺ͰAnimeBDΦϒδΣΫτΛ࡞੒ w ΦϒδΣΫτͷϝιουΛୟ͘

 108. KBWBͰ͸ w Ұ෦Λআ͍ͯશͯΦϒδΣΫτͰߏ੒ w int / char / boolean ͳͲϓϦϛςΟϒܕͭҎ֎

  w จࣈྻ String ΋ΦϒδΣΫτ
 
 
 ˠΦϒδΣΫτࢦ޲ 001 ݴޠ String k = "KMC"; k.length(); k.replace("K", "O");
 109. ͱΓ͋͑ͣ w ॻ͍ͯͨΒͳΜͱͳ͘෼͔ͬͯ͘Δ w ͜͏͍͏ͷ͕ඞཁͳΜͩͳ͋ఔ౓Ͱ0,

 110. จ๏

 111. ͔͜͜Β͸HJTU IUUQTHJTUHJUIVCDPNOPOZMFOF FBGGFGBGDFFBC