Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Helsinki Region Infoshare: Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla; Ville Meloni

Helsinki Region Infoshare: Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla; Ville Meloni

Open Data Tampere Region

February 20, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Kaupunki käyttöliittymänä Älykäs kaupunki Yhteisiä standardeja yli maiden rajojen Avoin

  data Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille kaupunkipalveluille
 2. Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja

  maksutta hyödynnettäväksi •  Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen hanke. Pilottivaihe 2010-2012. Vakiinnuttamisvaihe 2013 Osaksi kuntien normaalia toimintaa 2014- •  Helsingin kaupungin Tietokeskus ja Forum Virium Helsinki vastaavat toteutuksesta yhdessä kuntien kanssa. Helsinki Region Infoshare
 3. Miksi? • Kehittää ekosysteemiä ruokkimalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Tehostaa hallintoa ja luo

  kustannussäästöjä • Lisää hallinnon läpinäkyvyyttä ja kansalaisosallistumista Julkisen datan avaaminen
 4. CLEARI NG   HOUSE ➜  Tuottavat alkuperäistä tietoa ➜  Ylläpitävät

  omaa tietoaan ➜  Osallistuvat tiedon avaamiseen ➜  Toimittavat tietoaineistojen metatiedot Clearing houselle Dataa Palautetta ja toiveita datasta Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Tiedon hyödyntäminen Loppukäyttäjät Kriteerit ja ohjeet Avaamisen apuvälineet Palautetta datasta Dataa ja metadataa Julkisen tiedon tuottajat ja lähteet ➜  Priorisoi mitä tietoja avataan ➜  Kriteerit ja ohjeet ➜  Avustaa tiedon tuottajia avaamisessa ➜  Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne ja hyväksyy jakeluun ➜  Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta ➜  Ylläpitää metatietorekisteriä ➜  Kerää käyttäjäpalautetta datasta ➜  Kerää käyttäjien toiveita uusista tietoaineistoista ➜  Kerää muuta käyttäjäpalautetta ➜  Kuntien työntekijät, yritykset, tutkimuslaitokset, kansalaiset, oppilaitokset, jne. ➜  Hyväksyvät käyttöehdot ➜  Lataavat ja hyödyntävät dataa ➜  Palautetta ja toiveita datasta Clearing house Tiedon jakelija ”Datan metatieto- rekisteri” ”Helsingin seudun datakatalogi” HRI-toimintamalli
 5. 1 •  Helpottaa avoimen datan löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä • 

  Kannustaa julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen •  Auttaa keräämään palautetta ja toiveita datasta ja sen käyttämisestä •  Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne. www.hri.fi
 6. Käytännön kokemuksia •  “Vaikea kuvitella miten olisimme itse saaneet aikaiseksi

  tällaisen palvelutason nousun näillä resursseilla. Jos olisimme alkaneet tehdä kännykkäsovelluksia itse, rahaa olisi mennyt helposti 50 000 euroa per sovellus” -Jari Honkonen, HSL •  “Se voi tuoda vauhtia julkisten it-järjestelmien kehitykseen.” -Antti Pakarinen, Helmet-kirjastot •  ”Odotuksena on että tutkijat saavat helpommin sopivia aineistoja käyttöön ja aineistokyselyt meille vähenevät. Kun kesällä katsoin niin latauksia sivuillemme oli yli 2500” –Suvi Uotila, HSY
 7. Käytännön kokemuksia •  Oman datan monipuolisempi käyttö o  http://www.hri.fi/fi/ sovellukset/an-analytical-

  view-on-vantaan-kaupungin- tulot-ja-menot-2010-2011- data/ o  http://www.hri.fi/fi/data/ vantaan-kaupunki-tulot-ja- menot-2010-ja-2011/
 8. •  Tilastot ja ennusteet •  Paikkatieto •  Rakennettu ympäristö • 

  Talousdata •  Julkinen liikenne •  Päätöksenteko •  Palvelupisteet •  jne. 1 http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/index.html Pääkaupunkiseudun palvelukartan avoin rajapinta Avattavien tietoaineistojen teemoja
 9. •  Opetuskäyttö •  Viestintä •  Osallistava budjetointi HSY - Rakennusmaa-varanto

  SeutuRAMAVA Vantaan kaupunki - tulot ja menot 2010 – 2011 Esimerkkejä avatusta datasta ja sen käytöstä
 10. •  Mobiilit hyötysovellukset •  Mobiilit hyötysovellukset •  Visualisoinnit HSL- Reittioppaan

  rajapinta Pysäköintidata esim. parkkimittarit Esimerkkejä avatusta datasta ja sen käytöstä
 11. •  Websovellukset •  Mobiilisovellukset •  Tiedonsiirto eri toimijoiden välillä • 

  Tiedon yhteentoimivuuden edistäminen •  Tiedon visualisointi PKS-kuntien äänestysaluerajat ja Tilastokeskuksen tilastot PKS-Palvelupisterekisteri - Palvelukartta Esimerkkejä avatusta datasta ja sen käytöstä
 12. Blindsquare “Sovellus joka helpottaa näkövammaisten arkea” Globaalia dataa •  Openstreetmap

  •  Foursquare Avointa dataa Helsingin seudulta •  HSL reittiopas rajapinta •  Pääkaupunkisedun palvelupisteet www.blindsquare.com
 13. •  Historiallisia karttoja ja ilmakuvia •  Päätöksentekodataa •  Julkisten palvelujen

  toimintaa kuvaavia yksikkökohtaisia tilastoja •  Paikkatietoa kuten lumenluontialueet, oppilaaksiottoalueet, luontoalueet •  Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää dataa •  Reaaliaikaista dataa kuten lumiaurojen tilanne “Strateginen vs. toiminnallinen data” Seuraa: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare ja @HRInfoshare Odotettavissa dataa 2013 mm.
 14. Datan avaamisen haasteita •  Avaamiseen liittyvät ennakkoluulot ja pelot* • 

  Ymmärrys kuinka julkaista dataa ja hyötyä siitä myös itse •  Avoimen datan infrastruktuurin synnyttäminen – tekninen ja sisällöllinen yhteentoimivuus •  Avoimen datan tuotosten hyödyntäminen osana kaupungin omaa toimintaa •  Kulttuurin muutos – siilomaisesta virkatyöstä osallistavaan yhdessä tekemiseen ulkopuolisten kanssa * http://www.slideshare.net/helsinkiregioninfoshare/hri-apps4-finland2011workshopl2pbfinalqasep
 15. •  Ulkoinen palaute auttaa kehittämään dataa paremmaksi •  Avoin data

  helpottaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja voi inspiroida virastoja kehittämään omaa toimintaansa •  Avoimen datan ympärille on muodostumassa kehittäjäyhteisöjä ja palveluja •  Toiminnallinen, paikkatietopohjainen data jota on helppo tulkita synnyttää todenäköisesti nopeiten tuotoksia datasta •  Mitä enemmän dataa sen kattavampia palveluja ja uusia yhdistelmiä. Myös yritykset olisi hyvä saada avaamaan dataansa. Kokemusten yhteenvetoa