Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RumRock Live 7: Don Q

8638a10216c139a42d8e54be4f903645?s=47 RumRock
November 26, 2020

RumRock Live 7: Don Q

AAA

8638a10216c139a42d8e54be4f903645?s=128

RumRock

November 26, 2020
Tweet

Transcript

 1. None
 2. European Director for Destileria Serralles (DON Q) Previously worked with

  IDV, Jim Beam Brands and Whyte & Mackay 30 years experience of international sales & marketing, mainly in the spirits business "Rum Ambassador of the Year" - International Rum Conference Madrid 2017 Duncan Hayter Evropský ředitel Destileria Serralles (DON Q) Dříve pracoval s IDV, Jim Bean a Whyte & Mackay 30 let zkušeností s mezinárodním prodejem a marketingem, především v oboru alkoholických nápojů "Rum Ambassador of the Year" - International Rum Conference Madrid 2017 Duncan Hayter
 3. Heritage The story begins with Don Sebastián Serrallés(on the left)

  immigrated to Puerto Rico from Cataluña, Spain in the early 1820’s. Soon after, he founded Hacienda Teresa sugar plantation and started a family in Ponce. Then in 1861, his son, Don Juan, founded Hacienda Mercedita, named after his wife, Mercedes. In 1865, Don Juan Serrallés, produced his first few casks of rum using a five-tray copper pot still he had imported from France. In 1934, following the repeal of Prohibition, DestileríaSerralléslaunched what would be to date, the #1 and preferred rum in Puerto Rico. It was named Don Q, after the literary classic and one of Serralles’ favorites, Don Quixote de la Mancha by Miguel de Cervantes. Dědictví Příběh začíná u Dona Sebastiána Serrallése(nalevo), který imigroval do Portorika z Katalánska kolem roku 1820. Krátce poté založil plantáž s cukrovou třtinou Hacienda Teresa a založil v Poncerodinu. Jeho syn Don Juan založil v roce 1861 Hacienda Mercedita, pojmenovanou po jeho ženě Mercedes. Už v roce 1865 Don Juan Serrallésvyrobil prvních pár soudků rumu na copperstilldovezené z Francie. Roku 1934 po ukončení prohibice začala DestileríaSerrallésvyrábět rum, který je až dodneška nejoblíbenějším rumem v Portoriku. Pojmenovali ho Don Q, po známé literární postavě a oblíbenci rodiny –není jím nikdo jiný než Don Quijote de la Manchaod Miguela Cervanta.
 4. Rum Making Don Q Rum is a traditional dry, Spanish

  style rum, made without any added sugars, colors or additives. Besides crafting our traditional Don Q rums, innovation is also a passion of ours. We have a solera ageing warehouse that has been continuously running for over 55 years which we use in some of our blends. JAIKER SOTO ‘Master Blender’ Výroba Don Q je tradiční suchý rum španělského typu, vyráběný bez přidaných cukrů, barviv nebo aditiv. Mimo výroby rumů jsou naší vášní i inovace. Již 55 let některé naše rumy zrají metodou solera, a používáme je v některých z našich blendů.
 5. Rum Making We use a proprietary yeast strain and surface

  water filtered naturally through volcanic rocks. Our process involves a single and multiple column distillation to create our heavy, light and medium rums used in our blends before being laid to age in American white oak barrels. Short fermentations: 36 - 48 hr (Light Rums) Long fermentations: 7-10 day’s (Heavy Rums) Výroba Používáme vlastní kvasinky a povrchovou vodu přirozeně filtrovanou přes vyvřeliny. Náš proces zahrnuje jednoduchou a opakovanou column destilaci pro výrobu našich těžkých, středních a lehkých rumů používaných v blendech. Blendy pak zrají v sudech z amerického bílého dubu. Krátká fermentace: 36 - 48 hodin (lehké rumy) Dlouhá fermentace: 7-10 dní (těžké rumy)
 6. Destilería Serrallés has invested significant time, knowledge, and resources in

  making the distillery one of the cleanest and greenest in the spirits industry. At Destilería Serrallés, we approach sustainability as the challenge of finding ecologically responsible solutions within the context of an economically viable enterprise. Our waste water reclamation program not only allows us to maximize our production capacity, it provides valuable energy return and cost reductions. Lihovar Serrallés si vedle výjimečné kvality svých produktů zakládá také na environmentálně odpovědném přístupu k produkci a využití obnovitelných energií, a je jedním z nejekologičtějších výrobců lihovin na světě. V lihovaru Serrallés přistupujeme k udržitelnosti jako k výzvě – jak najít ekologicky odpovědné řešení, které ale bude ekonomicky smysluplné pro firmu. Náš program na nakládání s odpadní vodou nám umožňuje nejen maximalizovat naši produkční kapacitu, ale také přináší významné úspory energií a nákladů. Environment Životní prostředí
 7. Don Q Single Batch, 2009 is the latest expression of

  the Serrallés family’s signature single barrel rum aging process. This batch of exceptional Puerto Rican rum was chosen in 2009 from a limited selection of the family’s finest rum stocks, laid to age in charred, American oak barrels and rested until its final bottling in 2019. Don Q Single Batch, 2009 je nejnovější ukázkou typického procesu zrání v jednom sudu. Tato várka výjimečného portorického rumu byla vybrána v roce 2009 z vybraných rodinných zásob nejkvalitnějších rumů a uložena do vypálených sudů z amerického dubu až do lahvování v roce 2019.
 8. None