Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Serverless PHP @ PHPCon Poland 2019

Serverless PHP @ PHPCon Poland 2019

#serverless nie był do tej pory gorącym tematem w świecie PHP, ponieważ żaden z dostawców usług chmurowych nie wspiera natywnie PHP w środowisku tego typu. Pod koniec zeszłego roku AWS udostępniło dwie nowe usługi (Lambda Runtime API oraz Lambda Layers), które pozwalają na samodzielne dodanie PHP do środowiska typu #serveless. Podczas prezentacji omówię poszczególne elementy takiej architektury oraz pokażę kod PHP działąjacy na AWS Lambda.

Sebastian Grodzicki

November 16, 2019
Tweet

More Decks by Sebastian Grodzicki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Serverless PHP Sebastian Grodzicki @ PHPCon Poland 2019 @sebgrodzicki

 2. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 3. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 4. phpinfo(); Sebastian Grodzicki
 • Engineering Manager at • ex-CTO at

  SHOWROOM & GoldenLine • PHP developer for 15+ years • #serverless @sebgrodzicki
 5. Serverless • storage as a service (e.g. Amazon S3), •

  database as a service (e.g. Amazon Aurora), • message queue as a service (e.g. Amazon SQS), • etc.
 6. Serverless replaces the traditional approaches to running applications.

 7. Platform options Physical servers

 8. Platform options Physical servers Virtual machines

 9. Platform options Physical servers Virtual machines Containers

 10. Platform options Physical servers Virtual machines Containers Platform

 11. Platform options Physical servers Virtual machines Containers Platform Serverless

 12. Platform options Physical servers Virtual machines Containers Platform Serverless Abstraction

 13. Platform options Physical servers Virtual machines Containers Platform Serverless Abstraction

  Control
 14. Why serverless?

 15. Why serverless? • We don't manage, update, configure, provision servers

  or containers,
 16. Why serverless? • We don't manage, update, configure, provision servers

  or containers, • We don't reserve or scale servers or containers, instead they are scaled automatically and transparently for us,
 17. Why serverless? • We don't manage, update, configure, provision servers

  or containers, • We don't reserve or scale servers or containers, instead they are scaled automatically and transparently for us, • We don't pay for fixed resources, instead we pay for what we actually use (e.g. execution time).
 18. Serverless can provide more scalable, affordable and reliable architectures for

  less effort.
 19. Data center evolution DC

 20. Data center evolution DC

 21. Data center evolution DC

 22. Data center evolution DC VM VM VM VM VM VM

  VM VM VM VM VM VM
 23. Data center evolution DC VM C C C C C

  C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C VM C C C C C C
 24. Data center evolution 
 DNS 
 CDN

 25. Data center evolution PaaS IaaS SaaS

 26. Function as a Service (FaaS)

 27. FaaS AWS Lambda Microsoft Azure Functions Google Cloud Functions

 28. FaaS AWS Lambda

 29. Bref

 30. $ composer require bref/bref CLI

 31. $ composer require bref/bref $ vendor/bin/bref init CLI

 32. <?php
 
 echo 'Hello world!'; index.php

 33. service: app
 
 provider:
 name: aws
 region: us-east-1
 runtime: provided


  
 plugins:
 - ./vendor/bref/bref
 
 functions:
 api:
 handler: index.php
 description: ''
 timeout: 28 # in seconds (API Gateway has a timeout of 29 seconds)
 layers:
 - ${bref:layer.php-73-fpm}
 events:
 - http: 'ANY /'
 - http: 'ANY /{proxy+}' serverless.yml
 34. $ composer require bref/bref $ vendor/bin/bref init
 
 $ serverless

  deploy CLI
 35. None
 36. <?php
 
 phpinfo(); index.php

 37. None
 38. None
 39. None
 40. None
 41. $ serverless invoke -f function "Hello world" CLI

 42. $ serverless invoke -f function -l
 
 "Hello world"
 


  ------------------------------------------------------
 START RequestId: 71dd0550-46b4-4f13-8438-8f687f385d0c Version: $LATEST
 
 END RequestId: 71dd0550-46b4-4f13-8438-8f687f385d0c
 
 REPORT
 RequestId: 71dd0550-46b4-4f13-8438-8f687f385d0c Duration: 14.20 ms
 Billed Duration: 100 ms
 Memory Size: 1024 MB
 Max Memory Used: 67 MB CLI
 43. <?php declare(strict_types=1);
 
 require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
 
 lambda(function (array $event) {


  return 'Hello ' . ($event['name'] ?? 'world');
 }); index.php
 44. $ serverless invoke \
 > --function function \
 > --data='{"name":"PHPCon

  Poland"}'
 
 "Hello PHPCon Poland" CLI
 45. None
 46. Benchmarks: Cold starts 128 512 1024 2048 PHP function 500

  ms 240 ms 230 ms 220 ms HTTP application 345 ms 250 ms 240 ms 240 ms Symfony 5.4 s 1.4 s 800 ms 500 ms
 47. Benchmarks: Average (warm) execution time 128 512 1024 2048 PHP

  function 175 ms 35 ms 16 ms 13 ms HTTP application 10 ms 1 ms 1 ms 1 ms Symfony 58 ms 4 ms 4 ms 4 ms
 48. Benchmarks: CPU performance 128 512 1024 2048 bench.php 5.7 s

  1.4 s 0.65 s 0.33 s
 49. Maturity matrix Simplicity Performances Reliability Jobs, Cron ⬤ ⬤ ⬤

  API ⬤ ⬤ ⬤ API with MySQL / PostgreSQL ⬤ ⬤ ⬤ Website ⬤ ⬤ ⬤ Website with MySQL / PostgreSQL ⬤ ⬤ ⬤ Legacy application ⬤ ⬤ ⬤
 50. Runtime

 51. Who uses Laravel? ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

 52. Laravel Vapor

 53. Laravel Vapor

 54. PrettyCI

 55. PrettyCI

 56. PrettyCI

 57. Questions?

 58. Thank you!