Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Serverless PHP @ PHPCon Poland 2019

Serverless PHP @ PHPCon Poland 2019

#serverless nie był do tej pory gorącym tematem w świecie PHP, ponieważ żaden z dostawców usług chmurowych nie wspiera natywnie PHP w środowisku tego typu. Pod koniec zeszłego roku AWS udostępniło dwie nowe usługi (Lambda Runtime API oraz Lambda Layers), które pozwalają na samodzielne dodanie PHP do środowiska typu #serveless. Podczas prezentacji omówię poszczególne elementy takiej architektury oraz pokażę kod PHP działąjacy na AWS Lambda.

Sebastian Grodzicki

November 16, 2019
Tweet

More Decks by Sebastian Grodzicki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Serverless PHP
  Sebastian Grodzicki @ PHPCon Poland 2019
  @sebgrodzicki

  View full-size slide

 2. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  View full-size slide

 3. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  View full-size slide

 4. phpinfo();
  Sebastian Grodzicki

  • Engineering Manager at
  • ex-CTO at SHOWROOM & GoldenLine
  • PHP developer for 15+ years
  • #serverless
  @sebgrodzicki

  View full-size slide

 5. Serverless
  • storage as a service (e.g. Amazon S3),
  • database as a service (e.g. Amazon Aurora),
  • message queue as a service (e.g. Amazon SQS),
  • etc.

  View full-size slide

 6. Serverless replaces the traditional
  approaches to running applications.

  View full-size slide

 7. Platform options
  Physical servers

  View full-size slide

 8. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines

  View full-size slide

 9. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines
  Containers

  View full-size slide

 10. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines
  Containers
  Platform

  View full-size slide

 11. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines
  Containers
  Platform
  Serverless

  View full-size slide

 12. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines
  Containers
  Platform
  Serverless
  Abstraction

  View full-size slide

 13. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines
  Containers
  Platform
  Serverless
  Abstraction Control

  View full-size slide

 14. Why serverless?

  View full-size slide

 15. Why serverless?
  • We don't manage, update, configure, provision servers or
  containers,

  View full-size slide

 16. Why serverless?
  • We don't manage, update, configure, provision servers or
  containers,
  • We don't reserve or scale servers or containers, instead
  they are scaled automatically and transparently for us,

  View full-size slide

 17. Why serverless?
  • We don't manage, update, configure, provision servers or
  containers,
  • We don't reserve or scale servers or containers, instead
  they are scaled automatically and transparently for us,
  • We don't pay for fixed resources, instead we pay for what
  we actually use (e.g. execution time).

  View full-size slide

 18. Serverless can provide more scalable, affordable
  and reliable architectures for less effort.

  View full-size slide

 19. Data center evolution
  DC

  View full-size slide

 20. Data center evolution
  DC

  View full-size slide

 21. Data center evolution
  DC

  View full-size slide

 22. Data center evolution
  DC
  VM VM
  VM
  VM
  VM VM
  VM
  VM
  VM VM
  VM
  VM

  View full-size slide

 23. Data center evolution
  DC
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C

  View full-size slide

 24. Data center evolution

  DNS

  CDN

  View full-size slide

 25. Data center evolution
  PaaS
  IaaS SaaS

  View full-size slide

 26. Function as a Service (FaaS)

  View full-size slide

 27. FaaS
  AWS Lambda
  Microsoft Azure Functions Google Cloud Functions

  View full-size slide

 28. FaaS
  AWS Lambda

  View full-size slide

 29. $ composer require bref/bref
  CLI

  View full-size slide

 30. $ composer require bref/bref
  $ vendor/bin/bref init
  CLI

  View full-size slide


 31. echo 'Hello world!';
  index.php

  View full-size slide

 32. service: app


  provider:

  name: aws

  region: us-east-1

  runtime: provided


  plugins:

  - ./vendor/bref/bref


  functions:

  api:

  handler: index.php

  description: ''

  timeout: 28 # in seconds (API Gateway has a timeout of 29
  seconds)

  layers:

  - ${bref:layer.php-73-fpm}

  events:

  - http: 'ANY /'

  - http: 'ANY /{proxy+}'
  serverless.yml

  View full-size slide

 33. $ composer require bref/bref
  $ vendor/bin/bref init


  $ serverless deploy
  CLI

  View full-size slide


 34. phpinfo();
  index.php

  View full-size slide

 35. $ serverless invoke -f function
  "Hello world"
  CLI

  View full-size slide

 36. $ serverless invoke -f function -l


  "Hello world"


  ------------------------------------------------------

  START RequestId: 71dd0550-46b4-4f13-8438-8f687f385d0c
  Version: $LATEST


  END RequestId: 71dd0550-46b4-4f13-8438-8f687f385d0c


  REPORT

  RequestId: 71dd0550-46b4-4f13-8438-8f687f385d0c
  Duration: 14.20 ms

  Billed Duration: 100 ms

  Memory Size: 1024 MB

  Max Memory Used: 67 MB
  CLI

  View full-size slide


 37. require __DIR__.'/vendor/autoload.php';


  lambda(function (array $event) {

  return 'Hello ' . ($event['name'] ?? 'world');

  });
  index.php

  View full-size slide

 38. $ serverless invoke \

  > --function function \

  > --data='{"name":"PHPCon Poland"}'


  "Hello PHPCon Poland"
  CLI

  View full-size slide

 39. Benchmarks: Cold starts
  128 512 1024 2048
  PHP function 500 ms 240 ms 230 ms 220 ms
  HTTP
  application
  345 ms 250 ms 240 ms 240 ms
  Symfony 5.4 s 1.4 s 800 ms 500 ms

  View full-size slide

 40. Benchmarks: Average (warm) execution time
  128 512 1024 2048
  PHP function 175 ms 35 ms 16 ms 13 ms
  HTTP
  application
  10 ms 1 ms 1 ms 1 ms
  Symfony 58 ms 4 ms 4 ms 4 ms

  View full-size slide

 41. Benchmarks: CPU performance
  128 512 1024 2048
  bench.php 5.7 s 1.4 s 0.65 s 0.33 s

  View full-size slide

 42. Maturity matrix
  Simplicity Performances Reliability
  Jobs, Cron ⬤ ⬤ ⬤
  API ⬤ ⬤ ⬤
  API with MySQL /
  PostgreSQL
  ⬤ ⬤ ⬤
  Website ⬤ ⬤ ⬤
  Website with MySQL /
  PostgreSQL
  ⬤ ⬤ ⬤
  Legacy application ⬤ ⬤ ⬤

  View full-size slide

 43. Who uses Laravel?
  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

  View full-size slide

 44. Laravel Vapor

  View full-size slide

 45. Laravel Vapor

  View full-size slide