Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Sulihivogató 2021

Sulihivogató 2021

704eb25748475430a7b28f0f8badf94c?s=128

Szabadhegyiadmin

October 11, 2021
Tweet

Transcript

 1. Szabadhegyis ISKOLAHÍVOGATÓ leendő elsős diákoknak

 2. Kedves Érdeklődők! A rendkívüli járványügyi helyzet miatt nem tudjuk a

  nyíltnapot hagyományos keretek között megtartani. Keressük azokat a lehetőségeket, amivel a személyes találkozás hiányát enyhíteni tudjuk és megpróbáljuk Önöket korrekt módon tájékoztatni. Ebben a prezentációban az iskolánkat és képzési modellünket szeretnénk bemutatni, ezzel is megkönnyítve az iskolaválasztást. Az iskola honlapja www.szkk-gyor.hu és facebook oldala további lehetőségeket kínál az ismerkedésre. Úgy tervezzük, hogy január elején ismét felvesszük Önökkel a kapcsolatot és a megmutatjuk a leendő elsősök tantermeit és a jövő évi első osztályok osztályfőnökeit. A személyes találkozásig üdvözlettel: Iskolavezetés
 3. Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Ungarisch-Deutsche

  Bilinguale Grundschule und Gymnasium Szabadhegy
 4. Kedves Szülők! Szeretnénk egy kis segítséget nyújtani abban, melyik iskolát

  érdemes választani gyermeküknek. Ezt a döntést 2022 január elején kell meghozniuk és erről az óvodában kell nyilatkozniuk. Ezután, akik a Szabadhegyi iskolát jelölték első helyen, azoknak érdemes egy szándéknyilatkozatot kitölteniük, amit az iskola portájáról lehet majd elvinni és ott is kell leadni 2022. február 11-ig. Elektronikus lehetőséget is biztosítunk. A szándéknyilatkozat letölthető lesz a honlapról és kitöltve vissza lehet küldeni az iskola email címére szabadhegyi.isk@gmail.com Ennek a beiratkozásnál lehet jelentősége. Azonos pontszám esetén ez előnyt jelenthet.
 5. A regisztrációs nap (beiratkozás) 2022. április 21-22-én lesz. Ekkor eldönthetik,

  hogy személyesen, vagy elektronikusan íratják be gyermeküket. Ismerkedjenek minél több intézmény kínálatával, hogy jól tudjanak dönteni. A mi iskolánk hagyományosan 2 nyílt napot tart, ahol a bemutató órák mellett a vezetés prezentál az információs órában. Az idén a járványügyi helyzet miatt remélhetőleg a januári nyílt napot már meg tudjuk tartani. A szabadhegyis nyílt napra ellátogatóknak nyomtatott formában egy tájékoztatót nyújtunk át, ahol a legfontosabb elérhetőségek mellett egy rövid áttekintést adunk az intézményről. Ezt az összeállítás olvashatják a következő diákon:
 6. Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Tájékoztató

  a leendő első osztályos tanulók szüleinek Győr, Konini u. 2-4. : 96/414-979 : 96/526-907 :szabadhegyi.isk@gmail.com Honlap: www.szkk-gyor.hu
 7. A Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

  1978-tól általános iskolaként, 1996-tól általános- és középiskolaként működik. Alapelvünk a befogadás, elhatárolódunk minden kirekesztéstől. Értelmes és sikeres életre kívánjuk tanítványainkat felkészíteni. Szándékaink szerint az iskolánkban végző diák szépen, jól beszél az anyanyelvén, fontosnak tartja a kommunikációt idegen nyelven is, becsüli az emberi teljesítményt, a magas szintű tudást. Intézményünket az idegen nyelvi képzés példaértékű műveléséért 2002-ben Európa Nyelvi Díjjal tüntették ki.
 8. Rövid tájékoztató az iskoláról: Az intézménybe 740 tanuló jár 29

  osztályba (25 általános iskolai és 4 gimnáziumi osztály). Az osztályok átlaglétszáma az általános iskolában 25, a gimnáziumban 33. 2020 szeptemberétől bevezetésre kerülő új Nat-tal az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program /ÉKP/ felmenő rendszerrel megszűnik az iskolában, de pozitívumait beépítjük Pedagógiai Programunkba. Első osztálytól egy európai – iskolamodell szerinti (két tanítós rendszerű) oktatásban részesülhetnek a tanulók angol vagy német nyelven. Taneszközeink az eltérő tartalomnak megfelelőek, melyek esztétikusak, a gyermekek problémamegoldó, ismeretforrás-kezelő képességét fejlesztik, és a diákokat a "befogadó" szerep helyett aktív alkotószerepre ösztönzik.
 9. Az iskola a gyermekek tanulási feladataiból a lehető legkevesebbet hárítja

  a szülői házra. A tananyag elsajátításának fő színtere az iskola. Ezt a tanórai differenciált és az adaptív tanulásirányítás módszerével biztosítjuk. Az intézmény az általános iskola 1-6 évfolyamán egész napos iskolaként működik, ami nem azonos az ismert napközis foglalkozásokkal. A kisiskolások délelőtt szervezett tanulási-tanítási foglalkozásokon vesznek részt. Délidőben ebédelnek, pihennek, játszanak pedagógus közreműködésével. Délután 16 óráig ismét tanórák, szervezett tevékenységek kerültek az órarendbe. Szervezünk reggeli ügyeletet, délutáni ügyeletet, gyermekétkeztetést.
 10. Továbbra is fontosnak tartjuk az ismeretátadás mellett a képességek fejlesztését

  a tanulási folyamatban. Egésznapos iskolaként megőrizzük a megszokottnál bővebb tantárgyi rendszert (kommunikációt, informatikát, néptáncot, mozgásművészetet, judot, aerobicot, sakkot, vizuális kultúrát, furulyát, stb. is oktatunk). Az angolt mint első idegen nyelvet tanuló diákok központi szövegértés mérés keretében adnak számot tudásukról a 6. osztályban (KER A1) és a 8. osztályban (KER A2).
 11. 1. A osztály órarendje a 2021/22. tanévben * A tanítás

  magyar és angol nyelven folyik kéttanítós modellben. 2020-ban az angolos diákok számára iskolai keretben elkezdődött a DExam nyelvvizsgára történő felkészítés. A 8. osztályban B1 nyelvi szint elérése a cél. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Etika Hit-és erkölcstan Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Vizuális kultúra*Angol Matematika 2. Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Matematika Vizuális kultúra* Testnevelés 3. Furulya/ Technika és tervezés Ének-zene Társaskészség/ Furulya Angol Társaskészség/ Technika és tervezés 4. Moderntánc/ Néptánc Matematika kompetencia Magyar nyelv és irodalom Matematika Matematika / Magyar kompetencia 5. Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 6. Angol kompetencia Testnevelés Aerobik / Judo Magyar kompetencia Játék/ Szabadidő 7. Angol kompetencia Matematika Ének-zene Testnevelés Játék/ Szabadidő 8. Magyar nyelv és irodalom Angol Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Játék/ Szabadidő 9. Játék/ Szabadidő Játék/ Szabadidő Játék/ Szabadidő Játék/ Szabadidő Játék/ Szabadidő
 12. 2005 szeptemberében indult el az alsó tagozaton felmenő rendszerben a

  magyar-német projekt. Az akkreditált két tanítási nyelvű program az 1-8. osztályra érvényes, amely az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. A két tanítási nyelvű osztályok célnyelvi mérés keretében adnak számot tudásukról a 6. osztályban (KER A2) és a 8. osztályban (KER B1). A 2012/13. tanévben tehettek először a 8. évfolyamos németeseink ingyenes DSD B1 alapfokú nyelvvizsgát az intézményünkben. 6. osztályosaink próbálhatták ki elsőként Magyarországon az ingyenes ISV A2 nyelvi próbavizsgát a 2015/2016. tanévben. A célnyelvi mérések, nyelvvizsga-és a versenyeredmények is a magyar- német projekt hatékonyságát igazolják.
 13. 1. C osztály órarendje a 2021/22. tanévben Az 1. B

  osztály órarendje az 1. C osztályéval azonos. *A tanítás magyar és német nyelven folyik kéttanítós modellben. **A tanítás német nyelven folyik. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Etika Hit- és erkölcstan Moderntán/c Néptánc/ Ének** Moderntánc/ Néptánc/ Magyar nyelv és irodalom 2. Német I./ Német II Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Testnevelés Matematika 3. Magyar /Matematika kompetencia Matematika Matematika Vizuális kultúra* Német I./ Német II. 4. Furulya/ Társaskészség Testnevelés Testnevelés Vizuális kultúra* * Magyar /Matematika kompetencia 5. Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 6. Magyar nyelv és irodalom Német I./ Német II. Technika és tervezés** Magyar nyelv és irodalom Játék/ Szabadidő 7. Matematika Német I./ Német II. kompetencia Aerobik / Judo Német I./ Német II. Játék/ Szabadidő. 8. Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Furulya/ Tásaskészség Ének** Játék/ Szabadidő 9. Játék/ Szabadidő Játék, / Szabadidő Játék/ Szabadidő Játék/ Szabadidő Játék/ Szabadidő
 14. 2021/2022. tanévtől az egyik osztályban angolt, a másik osztályban németet

  tanulhatnak a gyerekek csoportbontásban. 9. évfolyamtól kapcsolódhatnak be iskolánk és más iskolák jó képességű tanulói a gimnáziumi képzésbe. A gimnáziumi osztály 11. és 12. évfolyamán a diákok az érettségire, a felsőfokú tanulmányokra készülnek fel. A 9. évfolyamtól a gimnazisták angol vagy német nyelven – az Európa-ismeretek tantárgy keretében – ismerkedhetnek meg az európai kultúra értékeivel.
 15. 2007 szeptemberétől hivatalosan is DSD iskola lett az intézmény. Ezzel

  a németet, mint első idegen nyelvet tanulók lehetőséget kapnak, hogy az érettségi évében ingyenesen letegyék a Kultuszminiszterek Konferenciája Német Nyelvi Diplomája II fokozatának felsőfokú „C” típusú vizsgáját. A DSD program megvalósítását német vendégtanár segíti.
 16. Ezt a leendő elsős szülőknek szóló tájékoztató füzetet nyomtatott formában

  is elérhetik az iskola portáján 2021. november 24-e után, amikor az első nyílt napot tartottuk volna. Az elmúlt években a színháztermünkben tartott információs órákon, illetve az óvodákban tartott szülői értekezleteken tartott prezentációnk anyagát láthatják a most következő diákon. A hozzákapcsolódó személyes élményeinket most nem tudjuk kapcsolni, de ha a mi iskolánkat választják, megtapasztalhatják, hogy mennyire színes és élménygazdag a mi egésznapos iskolamodellünk.
 17. SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE 25 osztály

  8. évfolyamig/ 25 Klassen bis zum 8. Jahrgang 604 tanuló Az intézmény felépítése Schulmodell SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM/ GYMNASIUM 4 osztály 4 Klassen 138 tanuló
 18. A Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

  épülete 1978-ban nyitotta meg kapuit mint általános iskola, amely 1988 óta „Értékközvetítő és Képességfejlesztő” Program (ÉKP) alapján dolgozik az 1-6. évfolyamon egész, a 7-8. évfolyamon fél napos oktatási formában. 2022 szeptemberétől az 1-3. és 5-7. évfolyamon a program megszűnik az új Nat életbe lépésével.
 19. Az értékközvetítést, mint pedagógiai feladatot, a program megszűnése után is

  fontosnak tartjunk. Ezek a közvetítendő egyetemes emberi értékek: - humánum, - kötelesség, - felelősség, - együttérzés, - tolerancia, - becsület, - igényesség, - türelem, - tisztelet, - együttműködési készség, - önzetlenség, -magyarságtudat, - más népek tisztelete, - összetartozás a családban és nagyobb közösségekben, - tudás, - teljesítménytisztelet, - önbecsülés, - barátság, - békesség.
 20. Pedagógiai rendszerünk az ismeretátadás mellett a képességek fejlesztését hangsúlyozza a

  tanulási folyamatban. Sajátos tantárgyi rendszerünk, amely bővebb a megszokottnál: - kommunikáció, - informatika, - sakk, - érzékenyítés - színjátszás, - vizuális kultúra, - mozgásművészet: modern tánc vagy néptánc - aerobic - judo - furulya - kompetenciafejlesztés - társas- és kognitív képességfejlesztés
 21. • Főbb pedagógiai alapelveink: - képesség szerinti differenciált tanulásirányítás, -

  személyiségfejlesztő humánus bánásmód, - kulturált viselkedés és kommunikáció. • A tananyag elsajátításának fő színtere az iskola. • A diákokat széles tevékenységi (tanórai és tanórán kívüli) lehetőségekhez juttatjuk → tehetségek felismerése, fejlesztése, sikerélmény
 22. ISKOLÁNK JELLEMZŐI •1997: elindult felmenő rendszerben a gimnáziumi oktatás, és

  ennek keretében a német és angol nyelvű gimnáziumi képzés. •A tanuló két iskolafokot (alap és közép) járhat végig ugyanabban az iskolában. •2003: bővítés és felújítás – fejlődő infrastruktúra (tantermek, csoportszobák, könyvtár, informatikatermek, táncterem, öltözők, színházterem, lift) •2014: műfüves pálya (mindennap tesi!) •2015 : játszótér, rekortán borítású távolugró •2019: digitális táblák (19) és projektorok (13)
 23. A megújult iskolaépület Erneuertes Schulgebäude 1. Udvar és sportpálya– Hof

  und Sportplatz 400 férőhelyes színházterem– Theatersaal mit 400 Sitzplätzen Tárgyalóterem– Besprechungsraum 20 000 kötetes iskolai könyvtár–Schulbibliothek mit 20 000 Bänden
 24. A megújult iskolaépület Erneuertes Schulgebäude 2. Informatikai szaktanterem – Fachlabor

  für Informatik Iskolai menza– Schulmensa Emlékfal– Gedenkwand Kiállítóterem– Ausstellungsraum Terasz–Terrasse
 25. None
 26. None
 27. None
 28. Iskolánk specialitása a DSD vizsga • A DSD nyelvvizsga ingyenesen

  lehető nálunk, mivel vizsgahelyszín vagyunk. • Ez a vizsga a Kultuszminiszterek Német Nyelvi Diplomájának megfelelő fokozatát adja: ISV A2 6. osztály DSD B1 8. osztály DSD B2-C1 12. osztály • A DSD C1 vizsga olyan nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga, amelyet a külföldön tanulni kívánó diákoknak kell letenniük ahhoz, hogy az egyetemen vagy a főiskolánkülön nyelvi felvételi nélkül tanulhassanak. • A magyar felvételi eljárásban maximális pontszámot ér ez a vizsga.
 29. ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK NYELVI SPECIALITÁSAI • 2000 szeptember: „Európa-ismeret” tantárgy (kidolgozása

  és bevezetése 1. osztálytól felmenő rendszerben: angol és német nyelven) • 2002: „Európai Nyelvi Díjjal” ismerték el a nyelvtanításban végzett innovatív munkánkat. • 2005 szeptember: Elindult az alsó tagozaton felmenő rendszerben a magyar-német projekt, egy egyedülálló kétnyelvű helyi tantervi rendszer. • 2020: Dexam vizsga az angolos osztályok számára
 30. Két tanítási nyelvű iskola lettünk. • Az „Egy személy -

  egy nyelv” oktatási modell szellemiségének megfelelően a vizuális kultúrát és a színjátszást – kéttanítós modellben tanítjuk. • Alsó tagozaton az ének, a vizuális kultúra, az technika és tervezés tantárgyakat német nyelven, • 5. és 6. évfolyamon a célnyelvi civilizáció, az ének, a vizuális kultúra, az Európa-ismeret és a DSD tantárgyakat német nyelven, • 7. osztálytól a földrajz, az informatika, a célnyelvi civilizáció, az Európa-ismeret és a DSD tantárgyakat német nyelven is tanulják a diákok. • A 6. és 8. osztály év végén német nyelvből központilag meghatározott kötelező célnyelvi mérések folynak.
 31. Két tanítási nyelv 1-8. és normál német 5-8. osztály •

  2020/2021. tanévtől átalakítottuk a Pedagógiai Programunkat. • Nem tartunk felvételit az első osztályban, mivel nem szeretnénk ilyen korán dönteni a gyerekek nyelvoktatásának szintjéről. • 1-4. osztályokban azonos a nyelvi óraszám és követelmény szerint tanulnak. A döntés a nyelvi óraszámról és a vizsga szintjéről 4. év végén történik. • Az új csoportokban megkezdődik 5. osztályban a munka és a tanév végén van lehetőség az utolsó átjárásra. • 6. osztályban a németesek vagy célnyelvi vagy idegen nyelvi mérést írnak.
 32. 2002 A nyelvi diploma és védjegye Sprachdiplom und Logo

 33. Munkánk eredményességét tanulóink tanulmányi- és kulturális versenyeken elért sikerei, helyezései

  és a rendszeresen szervezett nagyműsorokon tanúsított színvonalas szereplései tanúsítják. Az iskola honlapján www.szkk-gyor.hu és a facebook oldalunkon megtekinthető.
 34. None
 35. Projektről projektre 1997-2001 CERNET-projekt a közép-kelet európai régió országhatárokon átívelő

  többszintű együttműködési programja 2002 Először Magyarországon Európai Nyelvi Díjas iskola 2004 Világ-Nyelv Program (angol/német) nyelvtudás fejlesztési koncepció 2005 Magyar-német projekt az alsó tagozaton 2008 DSD-iskola lettünk Német Nyelvi Diploma B2/C1 fokozata - DSD II a gimnázium befejezésekor 2009 PASCH-iskola a Német Követség által a jövő partneriskolájának választott intézmény 2009 EdTWIN-projekt bilaterális képzési kooperáció 2009-2011 COMENIUS-projekt 2011-2013 több ország részvételével 2012-2013 Német Nyelvi Diploma B1 fokozata - DSD I az általános iskola befejezésekor 2015-2016 Német Nyelvi Diploma A2 fokozata DSD A2 6. osztály
 36. TANTÁRGYI RENDSZER

 37. Tantárgyak/Fächer Óra- szám Csoport bontás Németül/angolul tanított tantárgyak 2 tanítós

  modell Etika Hit- és erkölcstan 1 X Magyar nyelv és irodalom 7 Magyar kompetenciafejlesztés 1 X Matematika 4 Matematika kompetenciafejlesztés 1 X Angol mint 1. idegen nyelv 2 X X Angol kompetenciafejlesztés 2 x x Német mint 1. idegen nyelv/ 4 X X Német kompetenciafejlesztés 1 x x Vizuális kultúra 2 X X Technika és tervezés 1 X X Ének-zene 2 X Testnevelés fiúknak Testnevelés lányoknak 3 Aerobic lányoknak Judo fiúknak 1 Moderntánc Néptánc 2 X Furulya 1 X Társas és kognitív képességfejlesztés 1 X
 38. RENDEZVÉNYRŐL RENDEZVÉNYRE

 39. TANÉVNYITÓ – SCHULERÖFFNUNGSFEST

 40. ISKOLAKEZDŐ ÜNNEP– SCHULBEGINNFEST

 41. LEPKE ÓVODÁSOK A SZABADHEGYIBEN

 42. A SZABADHEGYISEK LÁTOGATÁSA A MÓRA ÓVODÁBAN BESUCH DER SZABADHEGYER IM

  KINDERGARTEN MÓRA
 43. A TÁROGATÓ ÓVODÁSOK A SZABADHEGYIBEN KINDERGARTENKINDER DES KINDERGARTENS TÁROGATÓ IN

  DER SZABADHEGYI
 44. A FILHARMONIKUSOK ELŐADÁSA VORSTELLUNG DER PHILHARMONIKER

 45. A HOLD SZINHÁZ ELŐADÁSA VORSTELLUNG DES MONDTHEATERS

 46. ANGOL PROJEKTNAP

 47. MÁRTON-NAP MARTINSTAG

 48. MÁRTON-NAPI KIÁLLÍTÁS AUSSTELLUNG AM MARTINSTAG PARTNERISKOLÁK KÉPVISELŐINEK RANDEVÚJA ISKOLÁNKBAN TREFFEN

  DER VERTRETER VON PARTNERSCHULEN IN DER SCHULE
 49. NYÍLTNAP ÉS INFORMÁCIÓS MEGBESZÉLÉS A KÖNYVTÁRBAN

 50. MIKULÁS JÁRT AZ ELSŐSÖKNÉL NIKOLAUS BEI DEN ERSTKLÄSSLERN

 51. KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ –CHRISTKINDLSWERKSTATT

 52. Kulturális Tavasz Győrben Kulturfrühling in Győr

 53. SPORT

 54. KALANDPARK

 55. SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ

  ÁLTALÁNOS ISKOLA RENDEZVÉNYEIRE!