Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tájékoztató a 2022-es felsőoktatási felvételi eljárásról

Tájékoztató a 2022-es felsőoktatási felvételi eljárásról

704eb25748475430a7b28f0f8badf94c?s=128

Szabadhegyiadmin

January 05, 2022
Tweet

More Decks by Szabadhegyiadmin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Tájékoztató a 2022-es felsőoktatási felvételi eljárásról A 2020. évi általános

  felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
 2. A felvételi eljárás 1. Dokumentumok: Online felvételi tájékoztató 2022 Hivatalos

  kiegészítés ( 2022. január 31-ig: www.felvi.hu) 2. Határidők: 2022. február 15.: Jelentkezési határidő az e-felvételihez Minden meglévő dokumentum feltöltése (elektronikusan vagy postai úton - Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190) Kiegészítő és eljárási díj befizetése és igazolása (átutalás, bankkártya: tranzakció indítása) 2022. február 20.: E-jelentkezés hitelesítése (ügyfélkapu, kinyomtatott, aláírt hitelesítő adatlap ajánlott levélben postán 2022.április 20. Online tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, pontszámokról 2022. jún. 23-ig: Hiánypótlásra felszólítás (dokumentumok kivételével) 2022. júl. 07.-ig : Általános hiánypótlási tájékoztatás 2022. júl. 07-ig: Sorrendmódosítás és a hiányzó dokumentumok pótlása
 3. A felvételi eljárás Határidők: 2022. július 21.: Ponthatárok, a felvételi

  eredmények várható kihirdetése 2022. augusztus 5: Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az e- felvételiben, valamint erről értesítő e-mail küldése 2022. augusztus 8-ig: Felvételi határozat közlése (a felsőfokú intézmények küldik a felvételt nyert jelentkezőiknek postai úton vagy e-mailen 2022. augusztus a döntéstől számított 15 napon belül: Jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje
 4. A felvételi eljárás 3. A jelentkezés módja: - E-felvételi (online:

  regisztráció a www.felvi.hu honlapon) 4. A felvételi jelentkezések száma, eljárási díjak: - Alapjelentkezés: ingyenes (magában foglal max. 3+3 jelentkezést) - Kiegészítő díj: 2000 Ft (1+1 további jelentkezés) - Külön eljárási díj (gyakorlati, pályaalkalmassági vizsgáknál)
 5. A felvételi eljárás  A felvételi összpontszám kiszámítása: - Tanulmányi

  pontok(a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő évfolyammal rendelkező képzés esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.) + érettségi pontok + többletpontok - Érettségi pontok kétszerese + többletpontok - Tanulmányi pontok kétszerese + többletpontok (csak a felsőoktatási szakképzésben) !!! Automatikusan az előnyösebb módozat adja a pontszámot! 6. A felvétel minimális pontszáma: - 280 pont (felsőoktatás) – többlet pontokkal együtt: emelt szint, nyelvvizsga, OKTV - KÖZPONTI MINIMÁLIS PONTHATÁROK (keresett szakok) - 240 pont (felsőoktatási szakképzés) !!! A többletpontok közül csak az emelt szint számít bele!
 6. 423/2012 Kormányrendelet 15.§ A jelentkező teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni,

  amelyet az alábbiak szerint kell számítani: a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy b) az érettségi pontok kétszerezésével, mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.
 7. A tanulmányi pontok számolása A.) Az öt tantárgy: - magyar

  nyelv és irodalom, - történelem, - matematika, - egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv, - egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy. Maximum 100 pont! B.) Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye. Maximum 100 pont!
 8. Az érettségi pontok számolása 16.§ Az érettségi pontokat a képzési

  területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából választott két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni. Maximum 100 + 100 = 200 pont! A kormányrendelet 3. melléklete tartalmazza szakonként és képzési területenként az emelt szintű vizsgák jegyzékét.
 9. A felvételi követelményként előírt és az érettségi pont számításához előírt

  emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz. 1) A felvételi követelmény BÁRMELY emelt szintű érettségi vizsgával teljesíthető a következő képzési területeken: 2) Felvételi követelmény a bemeneti feltételként meghatározott emelt szintű érettségi tárgyak közül teljesíthető a következő képzési területeken: ➢ agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan képzés), ➢ gazdaságtudományok (alapképzés) ➢ informatika, ➢ jogi (alapképzés), ➢ orvos- és egészségtudomány (alapképzés), ➢ pedagógusképzés (alapképzés), ➢ sporttudomány. ➢ agrár (osztatlan képzés) ➢ államtudományi, ➢ bölcsészettudomány, ➢ gazdaságtudományok (osztatlan képzés és alkalmazott közgazdaságtan alapszak) ➢ jogi (osztatlan képzés) ➢ műszaki, ➢ orvos és egészségtudomány (osztatlan képzés), ➢ társadalomtudomány, ➢ természettudomány. Többletpontszámítás: A felvételi követelményként választott emelt szintű érettségiért akkor adható többletpont, ha a választott tárgyból lehet érettségi pontot számítani, és legalább 45%-os eredményű. A legalább 45%-os emelt szintű érettségi vizsgáért jár a többletpont.
 10. 1) Felvételi követelmény teljesül a társadalomismeret érettségi vizsgatárggyal, de abból

  érettségi pont nem számítható, tehát többletpont sem adható érte:
 11. 2.) Felvételi követelmény az érettségi ponthoz meghatározott – bemeneti –

  érettségi vizsgatárgyak közül teljesíthető, jár érte többletpont, mivel biológia (és kémia) érettségi vizsgatárgyból kerül kiszámításra az érettségi pont:
 12. Többletpontszámítás A többletpontszámítás elve és rendszere nem változik. ➢ nyelvtudás

  (maximum 40 pont) ➢ B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont, ➢ C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont. ➢ emelt szintű érettségi (maximum 100 pont) ➢ min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont számítása, illetve a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való megfelelés: vizsgatárgyanként 50 többletpont. ➢ előnyben részesítés ➢ hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó: 40 többletpont. ➢ felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél ➢ azonos képzési területre történő jelentkezés esetén: jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont, jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont, közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont. ➢ képzési területenként eltérő módon adható ➢ tanulmányi, szakmai, művészeti vagy sportverseny eredményéért, valamint OKJ-s szakképesítésért adható többletpontok.
 13. Emelt szintű nyelvi érettségi - nyelvvizsga ➢ Az a diák,

  aki eléri 60%-ot is egy idegen nyelvi emelt szintű érettségin, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga- bizonyítványnak megfelelő okiratot is kap, a 40 és 59 százalék közötti eredmény pedig alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgával egyenértékű. ➢ Azonban a jogszabály szerint egy idegen nyelvből nem kaphattok egyszerre több típusú többletpontot. Vagyis a nyelvvizsgáért járó, valamint az emelt szintű érettségiért járó pontok közül csak az egyiket kaphatjátok meg, méghozzá a számotokra kedvezőbbet.
 14. Képzési területenként eltérő módon adható többletpont 21.§ (1) ga) Országos

  Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén vagy az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra, gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra; h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra jogosult. Különböző sport eredmények.
 15. Pontos részletes tájékoztatás az alábbi linken található https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis

 16. OKJ  A 2020/2021-es tanévtől átalakul a magyar szakképzési rendszer.

  Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) található alapszakmák száma jelentősen csökken, és tanfolyami formában nem, csak iskolarendszerben lehet majd őket tanulni  Az Országos Képzési Jegyzékben jelenleg 770 képzés szerepel, ami az uniós átlag többszöröse. A válaszható szakmák száma 2020. szeptember 1-jétől jelentősen csökkenni fog. A Magyar Közlöny szeptember 30-ai, 162. számában megjelent a 2020-ban életbe lépő, új képzési lista, ami a korábbi OKJ racionalizált, átláthatóbb változata. Ebben már csak 174 alapszakma szerepel. A friss listán több szakmát összevontak, elhagytak, és megjelentek újak is. Az alapszakmákat csak az ötéves, a képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikumban, illetve a hároméves, a képzés végén szakképesítést nyújtó szakképző iskolában, valamint a felnőttek számára iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd megszerezni.
 17. OKJ  friss képzési lista az alapképzéseken kívül 73 rész-

  szakképesítést (például: vágóhídi munkás, gipszkarton szerelő) is tartalmaz, melyeket kizárólag iskolarendszeren kívül, tanfolyami formában lehet megszerezni 100-720 óra képzési idő alatt. Az OKJ-rendszer átalakulásai csak azokat érintik, akik 2020 szeptemberében választanak szakmát: mindenki abban a rendszerben zárja a tanulmányait, amiben elkezdte.