Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rack uygulamalarını Nginx ve Unicorn'la koşturma

Rack uygulamalarını Nginx ve Unicorn'la koşturma

Özgür Web Teknolojileri Günleri 2013'de yaptığım sunum. Kısa video demo: http://vimeo.com/vigo/rack-vagrant-demo, source: https://github.com/vigo/owg2013-rack-unicorn-sinatra

Uğur Özyılmazel

November 22, 2013
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. webboxio
  http://webbox.io

  View Slide

 2. Rack Uygulamalarını
  NginX ve Unicorn’la
  Koşturma

  View Slide

 3. Uğur “vigo” Özyılmazel
  webBox.io kurucu ortağı, Yazılım Geliştirici
  https://twitter.com/vigobronx
  https://github.com/vigo
  http://ugur.ozyilmazel.com
  https://speakerdeck.com/vigo

  View Slide

 4. Ruby için web sunucusu
  arayüzüdür.
  RESPONSE ve REQUEST için
  http wrapper’dır.
  Web sunucusu ve Ruby’nin
  kolay iletişim kurmasını sağlar
  Ara katmanlar yardımıyla
  ekstra kolaylıklar sağlar

  View Slide

 5. Ruby Uygulama
  Web Sunucusu

  View Slide

 6. Ruby Uygulama
  Web Sunucusu
  { Middleware }
  { Mongrel, WEBrick, CGI, Thin …
  }
  { Sinatra, Rails, Ramaze …
  }

  View Slide

 7. `call` metoduna cevap veren
  Ruby nesnesi yeterlidir!
  return [
  status,
  headers,
  body
  ]

  View Slide

 8. require 'rack'
  !
  class MyApplication
  def call(env)
  h = {"Content-Type" => "text/html; charset=utf-8"}
  [200, h, ["Merhaba Dünya"]]
  end
  end
  !
  run MyApplication.new
  Basit bir Rack uygulaması

  View Slide

 9. View Slide

 10. Web Sunucusu
  Mongrel
  EventedMongrel
  SwiftipliedMongrel
  WEBrick
  FCGI
  CGI
  SCGI
  LiteSpeed
  Thin
  { Rack Handlers *
  Ebb
  Fuzed
  Glassfish v3
  Phusion Passenger
  Puma
  Rainbows!
  Reel
  Unicorn
  unixrack
  uWSGI
  Zbatery

  View Slide

 11. {
  Middleware
  JSON-P
  Rack::Protection
  Rack::Cache
  Rack::Config
  Rack::Debug
  Rack::RespondTo
  Rack::GoogleAnalytics
  Rack::Throttle
  Rack::LinkedData
  Rack::Attack

  View Slide

 12. Camping
  Coset
  Espresso
  Halcyon
  Mack
  Maveric
  Merb
  Racktools::SimpleApplication
  Ramaze
  Ruby on Rails
  Rum
  Sinatra
  Sin
  Vintage
  Waves
  Wee

  Ruby Uygulama
  +

  View Slide

 13. View Slide

 14. HTTP ve Reverse Proxy
  sunucusu (Web sunucusu)
  Caching ve Load-Balancing
  özellikleri bulunuyor
  Düşük hafıza kullanımı ve
  performanslı olması tercih
  sebebi!

  View Slide

 15. Event Driven Architecture
  Ana İşlem (Main Process)
  İşçi (Worker) İşçi (Worker) İşçi (Worker)

  View Slide

 16. Nginx Kurulum
  # Ubuntu 12.04 <= add-apt-repository
  $ sudo aptitude install python-software-properties
  !
  $ sudo add-apt-repository ppa:nginx/stable
  $ sudo aptitude update
  $ sudo aptitude install nginx
  !
  # servisi başlatır!
  $ sudo service nginx start

  View Slide

 17. Unicorn

  View Slide

 18. Http Server (Ruby gem’i)
  NginX gibi worker’lar kullanıyor
  Request’i Unix socket’ine yönlendiriyor
  Kendi başına otomatik olarak
  worker’ları yumurtluyor ve organize
  ediyor!

  View Slide

 19. Kurulum
  $ gem install unicorn
  source "https://rubygems.org"
  gem 'unicorn'
  Gemfile

  View Slide

 20. View Slide

 21. # encoding: utf-8
  require 'sinatra/base'
  !
  class MyApplication < Sinatra::Base
  get '/' do
  "Merhaba Dünya!"
  end
  end
  application.rb

  View Slide

 22. @dir = “/path/to/tmp/"
  !
  worker_processes 2
  working_directory @dir
  !
  timeout 30
  listen "#{@dir}sockets/unicorn.sock", :backlog => 64
  pid_file = "#{@dir}pids/unicorn.pid"
  old_pid = "#{pid_file}.oldbin"
  pid pid_file
  stderr_path "#{@dir}log/unicorn.stderr.log"
  stdout_path "#{@dir}log/unicorn.stdout.log"
  preload_app true
  !
  before_exec do |server|
  ENV['BUNDLE_GEMFILE'] = File.expand_path('../Gemfile', File.dirname(__FILE__))
  end
  !
  before_fork do |server, worker|
  if File.exists?(old_pid) && server.pid != old_pid
  begin
  Process.kill("QUIT", File.read(old_pid).to_i)
  rescue Errno::ENOENT, Errno::ESRCH
  # pass
  end
  end
  end
  unicorn.rb

  View Slide

 23. upstream unicorn_mysocket {
  server unix:/path/to/tmp/sockets/unicorn.sock
  fail_timeout=0;
  }
  !
  server {
  server_name localhost;
  listen 8080;
  root /path/to/project;
  client_max_body_size 4G;
  keepalive_timeout 5;
  !
  location / {
  try_files $uri @app;
  }
  !
  location @app {
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Host $http_host;
  proxy_redirect off;
  proxy_pass http://unicorn_mysocket;
  }
  }
  nginx.conf

  View Slide

 24. upstream unicorn_mysocket {
  server unix:/path/to/tmp/sockets/unicorn.sock
  fail_timeout=0;
  }
  !
  server {
  server_name localhost;
  listen 8080;
  root /path/to/project;
  client_max_body_size 4G;
  keepalive_timeout 5;
  !
  location / {
  try_files $uri @app;
  }
  !
  location @app {
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Host $http_host;
  proxy_redirect off;
  proxy_pass http://unicorn_mysocket;
  }
  }
  nginx.conf

  View Slide

 25. # encoding: utf-8
  require "rubygems"
  require "sinatra"
  !
  require File.expand_path '../application.rb', __FILE__
  run MyApplication
  $ bundle exec unicorn -c $PWD/unicorn.rb -D $PWD/config.ru
  config.ru

  View Slide

 26. $ ps aux | grep unicorn

  View Slide

 27. worker
  master
  1396
  $ kill 1396

  View Slide

 28. VİDEO

  View Slide

 29. worker işlemlerinin ölçeklenmesi, işlemci
  (CPU) ve hafızayla doğru orantılıdır.
  Yavaş istemcilerle (slow-client) NginX gibi
  sunucular uğraşmalı unicorn değil!
  Ölçeklendirmede asıl düşünülmesi
  gereken back-end kısmı unicorn değil!

  View Slide

 30. Kaynaklar
  http://rack.github.io/
  http://nginx.org/
  http://unicorn.bogomips.org/
  http://sinatrarb.com
  http://vagrantup.com
  https://github.com/vigo/owg2013-rack-unicorn-sinatra

  View Slide

 31. http://webbox.io
  http://blog.webbox.io
  http://twitter.com/webboxio
  https://github.com/webBoxio
  http://facebook.com/webbox.io
  [email protected]

  View Slide