MetalでiOSアプリに宿る生命

1ae8fc4f63ab4770dd4545006489234c?s=47 yuky_az
December 14, 2016

 MetalでiOSアプリに宿る生命

AppleのMetalテクノロジーによるGPUコンピューティングに関して。
より詳しい内容はこちらでどうぞ。
http://qiita.com/yuky_az/items/ece9b64befc635e89f1a
http://qiita.com/yuky_az/items/ce5920f28c08e743418b

スライド中の動画のリンクはこちら
https://youtu.be/cAUOJ-wmeUA
https://youtu.be/GjdrYERYKVc
https://youtu.be/WlMiJDzC2f4

1ae8fc4f63ab4770dd4545006489234c?s=128

yuky_az

December 14, 2016
Tweet