Android School 01

Android School 01

Prezentacja z warsztatu 01 Szkoły Androida.

Podstawy tworzenia aplikacji, zapoznanie ze środowiskiem Eclipse i narzędziami pomocniczymi. Konfiguracja emulatora, przedstawienie kluczowych elementów interfejsu użytkownika, układy widoków, reakcja na podstawowe zdarzenia. Cykl życia aktywności, sposoby komunikacji pomiędzy składnikami aplikacji, intencje.

Kod źródłowy z przykładową aplikacją: http://jodlowski.net

572884b36b9538ad273ef7dd7e23b228?s=128

Adam Jodłowski

March 16, 2013
Tweet