Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android Code Lab 01

Android Code Lab 01

Instalacja i użycie ActionBarCompat na starszych wersjach Androida.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20220/CodeLab01.zip

Adam Jodłowski

November 03, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android Code Lab 01
  ActionBarCompat
  google.com/+AdamJodłowski

  View full-size slide

 2. Instalacja Support Library v7 (AppCompat)
  Oprócz domyślnie załączanej do nowych projektów Androidowych biblioteki Support
  Library v4, dla zapewnienia kompatybilności ze starszymi odsłonami systemu
  operacyjnego, niezbędna będzie nam biblioteka dla wersji 7.
  Zawiera ona niezbędne zasoby, musi być zatem dołączona jako projekt biblioteczny, a
  nie tradycyjne archiwum .jar.
  1. Uruchom Android SDK Manager
  2. Z katalogu Extras, zainstaluj:
  ● Android Support Library (dla Eclipse)
  ● Android Support Repository (dla Android Studio)
  3. Odpowiednie pliki pojawią się w katalogu /extras/android/support, gdzie
  to katalog, w którym zainstalowano wcześniej Android SDK
  Dalsze kroki opisują przypadek korzystania z Android Developer Tools Bundle (Eclipse).

  View full-size slide

 3. Import i dołączenie projektu AppCompat
  1. Wybierz File > Import > Existing Android Code Into Workspace
  2. Zaimportuj katalog /extras/android/support/v7/appcompat
  3. Projekt pojawi się na liście jako android-support-v7-appcompat
  4. Wejdź (z IDE) do katalogu /libs zaimportowanego projektu, zaznacz oba jary, kliknij
  na nich PPM i wybierz Build Path > Add to Build Path
  5. Kliknij PPM na projekcie, wybierz Build Path > Configure Build Path, w zakładce
  Order and Export zaznacz obydwa właśnie dodane pliki .jar
  6. Odznacz Android Dependencies i zatwierdź zmiany
  Kliknij PPM na projekcie, do którego chcesz dołączyć bibliotekę AppCompat:
  1. Properties > sekcja Android > sekcja Library > Add, wybierz AppCompat, nie
  zaznaczaj Is Library, zatwiedź zmiany
  2. W razie problemów, dodatkowo wykonaj: Properties > sekcja Java Build Path >
  sekcja Projects > Add, wybierz AppCompat, zatwierdź zmiany

  View full-size slide

 4. Aktywność z ActionBarem
  Utwórz aktywność rozszerzającą klasę android.support.v7.app.ActionBarActivity.
  Ona sama rozszerza FragmentActivity, więc możemy korzystać z fragmentów bez
  przeszkód.
  Pamiętaj, że parametr android:minSdkVersion w węźle pliku Manifest.
  xml musi mieć wartość nie mniejszą niż 7.
  Nadaj odpowiedni styl aktywności w powyższym pliku, zmieniając węzeł :
  W przypadku wystąpienia problemu
  Należy pozbyć się jednego (starszego) z plików android-support-v4.jar, na przykład
  usuwając go z katalogu /libs naszego projektu, ponieważ jest on już częścią dołączonego
  projektu AppCompat.

  Jar mismatch! Found 2 versions of android-support-v4.jar

  View full-size slide

 5. Elementy akcji menu
  Elementy wchodzące w skład ActionBara deklarujemy analogicznie do elementów
  tradycyjnego menu aplikacji, w katalogu zasobów /res/menu, np. w pliku main.xml:
  Poza deklaracją menu w pliku XML, musimy mieć przesłoniętą metodę aktywności
  onCreateOptionsMenu(Menu menu) wraz z jej tradycyjną implementacją (jest
  generowana przez nowe wersje wtyczki ADT).

  android:icon="@drawable/action_search"
  android:title="Search" />
  android:icon="@drawable/action_save"
  android:title="Save" />
  android:icon="@drawable/action_friends"
  android:title="Find Friends" />

  View full-size slide

 6. Elementy akcji menu
  Elementy akcji menu pojawią się jako tradycyjne menu dostępne pod sprzętowym
  przyciskiem menu (po lewej) albo w ActionBar jako tzw. overflow menu na urządzeniach
  z wirtualnymi przyciskami systemowymi (po prawej).

  View full-size slide

 7. Elementy akcji w postaci ikon
  Aby wyświetlać najważniejsze elementy akcji jako ikony bezpośrednio na obszarze
  ActionBara (zamiast schowanych w overflow menu), dokonujemy modyfikacji XML:
  xmlns:mobilabs="http://schemas.android.com/apk/res-auto" >
  android:icon="@drawable/action_search"
  android:title="Search"
  mobilabs:showAsAction="ifRoom|withText" />
  android:icon="@drawable/action_save"
  android:title="Save"
  mobilabs:showAsAction="ifRoom|withText" />
  android:icon="@drawable/action_friends"
  android:title="Find Friends"
  mobilabs:showAsAction="ifRoom|withText" />


  View full-size slide

 8. Elementy akcji w postaci ikon
  Elementy, dla których wystarczyło miejsca na
  ActionBarze, pokazują się jako ikony (po prawej).
  Jeśli elementom menu nadamy atrybuty icon oraz title,
  oraz ustawimy właściwość atrybutu:
  mobilabs:showAsAction="ifRoom |withText"
  to w przypadku wystarczającego miejsca na ekranie,
  obok ikon pojawi się również odpowiadający im tekst.
  Jest to szczególnie pożądane w układzie poziomym
  aplikacji (patrz niżej).

  View full-size slide

 9. Reakcja na wybór elementów menu
  Kliknięcia w elementy menu obsługujemy tradycyjnie, przesłaniając metodę aktywności:
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch (item.getItemId()) {
  case R.id.action_search:
  Log.d("CodeLab", "search");
  return true;
  case R.id.action_save:
  Log.d("CodeLab", "save");
  return true;
  case R.id.action_friends:
  Log.d("CodeLab", "friends");
  return true;
  default:
  return super.onOptionsItemSelected(item); // wazne dla fragmentow
  }
  }

  View full-size slide

 10. Split ActionBar, dodatkowe operacje
  Efekt rozbicia ActionBara na górny tytułowy i dolny z ikonami akcji, osiągamy
  modyfikując węzeł aktywności w pliku manifestu:
  android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light"
  android:uiOptions="splitActionBarWhenNarrow" ... >
  android:name="android.support.UI_OPTIONS"
  android:value="splitActionBarWhenNarrow" />
  ...

  ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
  actionBar.hide(); // actionBar. show();
  actionBar.setTitle("Code Lab 01");
  actionBar.setSubtitle("Subtitle");

  View full-size slide

 11. ‘Up’ Button
  1. Utwórz nową aktywność, z której powrócimy do aktywności głównej
  2. Zadeklaruj ją w manifeście używając niestandardowych atrybutów:
  Taka deklaracja mówi, że po naciśnięciu przycisku w górę, w aktywności ChildActivity,
  wrócimy do aktywności MainActivity.
  3. Aktywuj w aktywnościach przycisk w górę, np. w ich metodach onCreate():
  android:name="eu.mobilabs.android.codelab01. ChildActivity"
  android:parentActivityName="eu.mobilabs.android.codelab01.MainActivity"
  ... >
  android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
  android:value="eu.mobilabs.android.codelab01.MainActivity" />

  getSupportActionBar(). setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

  View full-size slide

 12. ‘Up’ Button
  4. Dodaj do głównej aktywności przycisk, który otworzy aktywność podrzędną, np.:
  5. Przetestuj działanie zaprezentowanego rozwiązania
  Zamiast deklaracji aktywności nadrzędnej w manifeście, możemy w aktywności
  podrzędnej przesłonić metody getSupportParentActivityIntent() oraz
  onCreateSupportNavigateUpTaskStack(). Takie rozwiązanie jest stosowane, jeśli
  aktywność nadrzędna jest określana dynamicznie w zależności od kontekstu.
  ((Button) this.findViewById(R.id.button))
  .setOnClickListener(new OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View arg0) {
  startActivity(new Intent(MainActivity.this, ChildActivity.class));
  }
  });

  View full-size slide