Speaker Deck

Android School 05

by Adam Jodłowski

Published April 15, 2013 in Programming

Przetwarzanie długotrwałych zadań w wątkach tła, użycie klasy AsyncTask i handlerów. HTTP — Apache HttpClient, HttpURLConnection, parsowanie XML i JSON.

Other Presentations by this Speaker