Android School 05

Android School 05

Przetwarzanie długotrwałych zadań w wątkach tła, użycie klasy AsyncTask i handlerów. HTTP — Apache HttpClient, HttpURLConnection, parsowanie XML i JSON.

572884b36b9538ad273ef7dd7e23b228?s=128

Adam Jodłowski

April 15, 2013
Tweet