Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android Code Lab 02

Android Code Lab 02

Użycie NavigationDrawer na starszych wersjach Androida.

Kod źródłowy: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20220/CodeLab02.zip

Adam Jodłowski

November 08, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android Code Lab 02
  NavigationDrawer
  google.com/+AdamJodłowski

  View Slide

 2. Wykorzystanie NavigationDrawera
  Komponent NavigationDrawer zajmuje się za nas animacją, ukrywaniem i
  pokazywaniem swojej zawartości. Do zadań programisty należy:
  1. Dostarczenie odpowiedniego layoutu aktywności z użyciem widoku DrawerLayout
  2. Obsługa interakcji użytkownika z opcjami wyświetlanymi w drawerze
  3. Ewentualne pokazywanie i ukrywanie drawera programowo, w reakcji na inne
  zdarzenia niż swipe po ekranie
  Dobrą praktyką jest podpięcie NavigationDrawera do ikonki aplikacji w ActionBarze, z
  uwagi na nieoczywistość zastosowania tego rodzaju nawigacji w aplikacji.
  Aby skorzystać z komponentu, należy mieć dołączoną i skonfigurowaną bibliotekę
  Support Library (v4), jest ona dołączana automatycznie do nowotworzonych projektów.
  Część prezentacji zakłada przypadek pisania aplikacji dla wersji API 11+ z uwagi na
  wykorzystanie ActionBara. Aby przystosować kod do starszych wersji platformy,
  wystarczy skorzystać z ActionBarCompat zgodnie z Code Lab 01.

  View Slide

 3. Layout głównej aktywności
  Aby skorzystać z NavigationDrawera, modyfikujemy plik layoutu aktywności wg wzoru:
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/drawerLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  android:id="@+id/appContent"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />
  android:layout_width=" 240dp"
  android:layout_height="match_parent"
  android: layout_gravity="start" />

  View Slide

 4. Layout głównej aktywności
  Aby skorzystać z NavigationDrawera, modyfikujemy plik layoutu aktywności wg wzoru:
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/drawerLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  android:id="@+id/appContent"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />
  android:layout_width=" 240dp"
  android:layout_height="match_parent"
  android: layout_gravity="start" />

  zawartość głównego ekranu, musi to być pierwszy element wewnątrz
  DrawerLayoutu (typowo stanowi kontener na fragmenty)
  podawajmy maksymalnie 320dp
  pozioma grawitacja drawera: do lewej
  zawartość
  drawera
  ustawiamy jako root całego layoutu

  View Slide

 5. Przykładowy layout
  android:id="@+id/drawerLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />
  android:layout_width="240dp"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_gravity="start"
  android:background="#eee" >
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:src="@drawable/ic_launcher" />
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_below="@+id/logoViewDrawer"
  android:choiceMode="singleChoice"
  android:divider="@android:color/transparent"
  android:dividerHeight="0dp" />


  View Slide

 6. Nasłuchiwanie zdarzeń drawera
  Potrzebujemy obiektu implementującego interfejs DrawerLayout.DrawerListener:
  mDrawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawerLayout);
  mDrawerLayout.setDrawerListener(new DrawerListener() {
  @Override
  public void onDrawerClosed(View drawerView) {
  Log.d("CodeLab", "onDrawerClosed");
  }
  @Override
  public void onDrawerOpened(View drawerView) {
  Log.d("CodeLab", "onDrawerOpened");
  }
  @Override
  public void onDrawerSlide(View drawerView, float slideOffset) {
  Log.d("CodeLab", "onDrawerSlide: " + slideOffset);
  }
  @Override
  public void onDrawerStateChanged(int newState) {
  Log.d("CodeLab", "onDrawerStateChanged: " + newState);
  }
  });

  View Slide

 7. Współpraca drawera z ikonką aplikacji w ActionBarze (1)
  Uwaga: jeśli nie masz w aktualnym projekcie dołączonego ActionBarCompat, możesz
  tymczasowo zmienić wartość android:minSdkVersion w manifeście na >10.
  ActionBarDrawerToggle spaja ActionBar z NavigationDrawerem oraz pokazuje go i
  ukrywa na kliknięcie ikonki aplikacji w ActionBarze. Dobrą praktyką jest zastąpienie
  tradycyjnej ikonki przycisku w górę, ikonką drawera, która podpowiada użytkownikowi,
  że zastosowano właśnie taki rodzaj nawigacji.
  Wspomnianą ikonę najlepiej dodać do zasobów aplikacji z paczki Android Design Icons.

  View Slide

 8. Współpraca drawera z ikonką aplikacji w ActionBarze (2)
  Zmodyfikuj klasę głównej aktywności według podanego niżej kodu:
  public class MainActivity extends Activity {
  private DrawerLayout mDrawerLayout;
  private ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle;
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  mDrawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawerLayout);
  mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this,
  mDrawerLayout,
  R.drawable.ic_drawer,
  R.string.action_drawer_open,
  R.string.action_drawer_close) {
  public void onDrawerClosed(View view) {
  getActionBar().setTitle("Main App View");
  }
  public void onDrawerOpened(View drawerView) {
  getActionBar().setTitle("Drawer visible");
  }
  };

  View Slide

 9. Współpraca drawera z ikonką aplikacji w ActionBarze (2)
  Zmodyfikuj klasę głównej aktywności według podanego niżej kodu:
  public class MainActivity extends Activity {
  private DrawerLayout mDrawerLayout;
  private ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle;
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  mDrawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawerLayout);
  mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this,
  mDrawerLayout,
  R.drawable.ic_drawer,
  R.string.action_drawer_open,
  R.string.action_drawer_close) {
  public void onDrawerClosed(View view) {
  getActionBar().setTitle("Main App View");
  }
  public void onDrawerOpened(View drawerView) {
  getActionBar().setTitle("Drawer visible");
  }
  };
  aktywność zawierająca
  NavigationDrawera
  ikonka symbolizująca
  NavigationDrawer
  dwa zasoby typu ‘string’
  opisujące wykonywane akcje
  (otwarcie i zamknięcie)
  tutaj również możemy
  nasłuchiwać zdarzeń

  View Slide

 10. Współpraca drawera z ikonką aplikacji w ActionBarze (3)
  mDrawerLayout. setDrawerListener(mDrawerToggle);
  getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
  // getActionBar().setHomeButtonEnabled(true); // API 14 i wyzej
  }
  @Override
  protected void onPostCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onPostCreate(savedInstanceState);
  mDrawerToggle. syncState();
  }
  @Override
  public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
  super.onConfigurationChanged(newConfig);
  mDrawerToggle. onConfigurationChanged(newConfig);
  }
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  if (mDrawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) { return true; }
  return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  return true;
  }
  }

  View Slide

 11. Współpraca drawera z ikonką aplikacji w ActionBarze (3)
  mDrawerLayout. setDrawerListener(mDrawerToggle);
  getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
  // getActionBar().setHomeButtonEnabled(true); // API 14 i wyzej
  }
  @Override
  protected void onPostCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onPostCreate(savedInstanceState);
  mDrawerToggle. syncState();
  }
  @Override
  public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
  super.onConfigurationChanged(newConfig);
  mDrawerToggle. onConfigurationChanged(newConfig);
  }
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  if (mDrawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) { return true; }
  return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  return true;
  }
  }
  niech Toggle nasłuchuje
  synchronizacja po utworzeniu
  synchronizacja zmiany konfiguracji
  przekazujemy zdarzenie wyboru
  elementu menu opcji do komponentu
  Toggle, jeśli je obsłużył,
  zatrzymujemy propagację tego
  zdarzenia

  View Slide

 12. Reakcja na wybór elementów drawera
  Interakcja użytkownika z elementami drawera następuje w sposób tradycyjny, należy
  zarejestrować odpowiednie obiekty nasłuchujące na przyciski, wybór elementów listy czy
  gesty dotykowe. Typową reakcją jest podmiana fragmentów stanowiących główną
  zawartość aplikacji, kiedy drawer jest niewidoczny (w naszym przykładowym layoucie
  XML, kontenerem na fragmenty jest FrameLayout o id appContent).
  Pomocne dodatkowe metody wywołujące pokazanie się i ukrycie drawera:
  mDrawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawerLayout);
  mDrawerLayout.openDrawer(GravityCompat.START);
  mDrawerLayout.closeDrawer(GravityCompat.START);

  View Slide