Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Być jak Noe

Być jak Noe

Akademickie Spotkania Biblijne

February 13, 2013
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. Linia Seta i Kaina Gen 4:26 A Setowi, także jemu

  urodził się syn i dał mu na imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
 2. Linia Seta i Kaina Gen 5:28-29 Lamech żył sto osiemdziesiąt

  dwa lata i zrodził syna. I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na ziemi, którą JHWH przeklął.
 3. Gen 6: 5-22 5 I widział JHWH, że wielka jest

  niegodziwość człowieka na ziemi i że każdy wytwór myśli jego serca jest tylko zły — cały dzień. 6 I żałował JHWH, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. 7 I powiedział JHWH: Zetrę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi — od człowieka po bydło, po płazy i po ptactwo niebios, ponieważ żałuję, że ich uczyniłem. 8 Ale Noe znalazł łaskę w oczach JHWH. 9 Oto pokolenia Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym, nieskazitelny był wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. 10 I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. 11 A ziemia była skażona przed obliczem Boga i była ziemia pełna gwałtu. 12 Gdy Bóg spojrzał na ziemię, oto była skażona, ponieważ wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi. 13 I powiedział Bóg do Noego: Nadszedł przede Mną kres wszelkiego ciała, gdyż ziemia napełniła się gwałtem przed ich [własnym] obliczem — dlatego oto Ja skażę ich wraz z ziemią. 14 Sporządź sobie arkę z żywicznego drewna, sporządź arkę z gniazdami, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj [ją] smołą. 15 Zrobisz ją zaś tak: Trzysta łokci [ma mieć] długość arki, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i trzydzieści łokci jej wysokość.
 4. 16 Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć

  od góry, i umieścisz otwór arki z jej boku; sporządź w niej [pokłady] dolne, drugie oraz trzecie. 17 A Ja, oto Ja sprowadzę potop, wody na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia — wszystko, co jest na ziemi, ustanie. 18 Ale z tobą ustanowię moje przymierze — i wejdziesz do arki ty i twoi synowie, i twoja żona, i żony twoich synów z tobą. 19 A ze wszystkiego, co żywe, ze wszelkiego ciała, dwoje ze wszystkiego wprowadzisz do arki, aby wraz z tobą zostawić [to] przy życiu, będą to samiec i samica. 20 Z ptactwa według jego rodzajów i z bydła według jego rodzajów, i z wszelkiego płazu ziemi według jego rodzajów — dwoje ze wszystkiego wejdą do ciebie, aby zostać przy życiu. 21 A ty weź sobie z wszelkiej żywności, którą się jada, i zgromadź [ją] u siebie, i niech będzie dla ciebie oraz dla nich na pokarm. 22 I uczynił Noe zgodnie ze wszystkim, co przykazał mu Bóg
 5. WIARA Rzymian 10: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie

  przez Słowo Chrystusowe.” Efezjan 2: „Z wiary zbawieni jesteście”.
 6. Mateusza 7:13 Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama

  i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
 7. PODSUMOWANIE 2 Piotra 2:1 Lecz byli też fałszywi prorocy między

  ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. 2 I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. 3 Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. 4 Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; 5 również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;
 8. PODSUMOWANIE 1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy

  cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. 19 W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, 20 które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. 21 Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 22 który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.