Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia

Akademickie Spotkania Biblijne

November 27, 2012
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do

  świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, oraz Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Rzym. 1:7, 1Ko 1:3, 2Ko 1:2, Gal 1:3, Flp 1:2, Kol 1:2, 1Tes. 1:1, 2Tes. 1:2, 1Tm. 1:2, 2Tm. 1:2, Tyt. 1:3, Flm. 1:3
 2. Dlaczego Paweł używał takiego samego pozdrowienia w każdym liście ?

  I Czym jest łaska Boża II Czym jest pokój Boży III Wnioski i odpowiedź na postawione pytanie
 3. II Czym jest Łaska Boża ? Łaska = gr. charis,

  łac. gratia Łaska = Niezasłużony dar, prezent Prawo łaski = indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego.
 4. łaska = ułaskawienia ludzi od śmierci Rzym. 5:15-17 Jednak z

  darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. Jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi. Łaska Boża oraz dar tej łaski pochodzący od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściąga potępienie, o tyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie mimo wielu upadków. Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.
 5. Rzym. 11:2-6 Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednio przygarnął.

  Pamiętacie, co Pismo mówi o Eliaszu, jak skarży się on przed Bogiem na Izraela? Panie, Twoich proroków – pozabijali; Twoje ołtarze – poburzyli; zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestali czyhać. Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? Zostawiłem sobie siedem tysięcy ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie obecnie pozostaje resztka wybrana z łaski. A jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską.
 6. łaska = Boża przychylność 2Ko 12:6-9 Bo jeśli chciałbym się

  szczycić, nie byłbym bez racji. Powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nie odpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy, i nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego – by mnie uchronić przed pychą – wbito mi w ciało kolec. To jakby anioł szatana, zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie. Ale mi odpowiedział: Wystarczy ci moja łaska, słabość doskonali moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
 7. Rzym. 8:28 A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym,

  którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Rzym. 8:31 Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?
 8. II Czym jest Pokój Boży ? Pokój = gr. eirēnē,

  hebr. םוֹל ָׁ ש (szalom) Rzm 5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
 9. Flp. 4:4-7 Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się!

  Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności – Pan jest blisko! Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.
 10. „Dlaczego Paweł zawsze, życzy swoim czytelnikom tego samego?” Bo jeśli

  masz Bożą łaskę i pokój to choćby cały świat się walił, wszyscy dokoła byli by przeciwko tobie, nie miałbyś co jeść i pić, to i tak będziesz czuć się bezpiecznie. Tylko Bóg może obdarzyć człowieka zbawieniem i nadprzyrodzonym pokojem