$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

UI Kitlerin Karanlık Yüzü

UI Kitlerin Karanlık Yüzü

Hayatımızı kolaylaştıran UI Kitlerin bazen işlerimizi zorlaştırmasının önüne geçmek için kullanacağımız frameworkler nasıl olmalı

Bilal Çınarlı

June 20, 2015
Tweet

More Decks by Bilal Çınarlı

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Arayüz Kitlerinin Karanlık Yüzü İşi Hızlandırırken, Kaybettiklerimiz

 2. Bilal Çınarlı
 Front-end Architect Senior UX Developer@Turkcell
 @bcinarli github.com/bcinarli bcinarli.com

 3. None
 4. UI Framework?

 5. • Tasarımdan Bağımsız • Genişletilebilir • Küçük parçalar halinde kullanılabilir

  • HTML ve kurguyla ilgilenmez #thefrontiers @bcinarli
 6. Tasarımdan Bağımsız

 7. • Her işin/projenin özgün tasarımı var • İhtiyaç olmayan tasarımsal

  kodlardan arınmış • Genel layout ve eleman tanımlarını içerir #thefrontiers @bcinarli
 8. Genişletilebilir

 9. • Ön tanımlı yapıları kullanılarak yenileri oluşturulabilir #thefrontiers @bcinarli

 10. Küçük parçalar halinde kullanılabilir

 11. • Birbiriyle uyumlu küçük parçalardan oluşur • Her parça kendi

  başına bağımsız çalışabilir #thefrontiers @bcinarli
 12. HTML ve Kurguyla İlgilenmez

 13. • Sadece genel tanımlara sahiptir • HTML yapısının tasarıma göre

  değiştiğini göz önüne alır • Tanımlarının HTMLden bağımsız çalışmasını sağlar #thefrontiers @bcinarli
 14. UI Kit?

 15. • Ön tanımlı tasarıma sahip • Bütün bir set halindedir

  • HTML yapısı belli • JS içerebilir #thefrontiers @bcinarli
 16. Ön Tanımlı Tasarım

 17. • Hemen kullanım için bir tasarıma sahiptir • Buton, form,

  tablo gibi elemanların görsel tasarımları mevcut #thefrontiers @bcinarli
 18. Bütün bir set

 19. • Her kullanım için çözüm üretmeye çalışır • JS komponentlerini

  de içeren kompleks yapıya sahiptir #thefrontiers @bcinarli
 20. HTML Yapısı Bellidir

 21. • Ön tanımlı tasarım uygun çalışan HTML • Form kurgusunun

  nasıl olacağını tanımlar • Hata mesajı, tablo gibi yapıları tanımlar #thefrontiers @bcinarli
 22. None
 23. Karanlık Taraf

 24. “Fear is the path to the darkside” — Yoda #thefrontiers

  @bcinarli
 25. • Kodun temelini öğrenmeyi azaltıyor • İhtiyaçtan fazlasını sisteme yüklüyor

  • Performans problemlerine sebep olabiliyor #thefrontiers @bcinarli
 26. Popüler UI Kitler

 27. Bootstrap

 28. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=http%3A%2F%2Fmaxcdn.bootstrapcdn.com%2Fbootstrap%2F3.3.1%2Fcss%2Fbootstrap.min.css&name=Bootstrap

 29. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=http%3A%2F%2Fmaxcdn.bootstrapcdn.com%2Fbootstrap%2F3.3.1%2Fcss%2Fbootstrap.min.css&name=Bootstrap

 30. Materialize

 31. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?url=http%3A%2F%2Fmaterializecss.com%2F&name=Materialize

 32. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?url=http%3A%2F%2Fmaterializecss.com%2F&name=Materialize

 33. Foundation

 34. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=http%3A%2F%2Fcdnjs.cloudflare.com%2Fajax%2Flibs%2Ffoundation%2F5.4.7%2Fcss%2Ffoundation.css&name=Foundation

 35. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=http%3A%2F%2Fcdnjs.cloudflare.com%2Fajax%2Flibs%2Ffoundation%2F5.4.7%2Fcss%2Ffoundation.css&name=Foundation

 36. PureCSS

 37. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=http%3A%2F%2Fyui.yahooapis.com%2Fpure%2F0.5.0%2Fpure-min.css&name=Pure%20CSS

 38. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=http%3A%2F%2Fyui.yahooapis.com%2Fpure%2F0.5.0%2Fpure-min.css&name=Pure%20CSS

 39. Melange

 40. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fbcinarli%2Fmelange-sample%2Fmaster%2Fassets%2Fstyles%2Fstyles.css

 41. #thefrontiers @bcinarli http://cssstats.com/stats?link=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fbcinarli%2Fmelange-sample%2Fmaster%2Fassets%2Fstyles%2Fstyles.css

 42. Işığa Çıkış

 43. “When you look at the dark side, careful you must

  be. For the dark side looks back.” — Yoda #thefrontiers @bcinarli
 44. • Her tasarım özeldir ve özel ihtiyaçlara sahiptir • Kendi

  alt yapınızı oluşturun • Sass/Less ile UI Frameworkleri kullanın • Hangi tanımın neden yapıldığını anlayarak kodların • İhtiyacınız olmayan tanımı/kodu sisteme eklemeyin #thefrontiers @bcinarli
 45. Sorularınız? Merak ettikleriniz, detaylandırmak istedikleriniz…

 46. Teşekkürler Bilal Çınarlı @bcinarli