$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Yönetilebilir Arayüz Mimarisi

Yönetilebilir Arayüz Mimarisi

Web ve Mobil için arayüz geliştirirken yönetilebilir kod hazırlamanın önemi

Bilal Çınarlı

March 28, 2015
Tweet

More Decks by Bilal Çınarlı

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Yönetilebilir Arayüz Mimarisi Web, Mobil ve Karmaşık Sistemler için HTML/CSS

 2. Bilal Çınarlı
 Front-end Architect Senior UX Developer@Turkcell
 @bcinarli github.com/bcinarli

 3. Siz?

 4. Arayüz Atölyesi

 5. • Tasarımı Nasıl Ele Almayız? • Tekrar Kullanılabilirlik • Seçiciler

  • İsimlendirme / Gruplama • Kod tekrarlarını azaltma Neler Yapacağız?
 6. Başlamadan

 7. Chat Odası http://tlk.io/arayuz2015 Çalışmalar İçin https://jsfiddle.net http://codepen.io/

 8. • Text editor • Sass • Photoshop (Size bağlı) •

  Github Gün Boyu İhtiyacınız Olabilecekler
 9. Arayüz Mimarisi

 10. • Sistemler ve takımlar büyüdü • Arayüz geliştirme karmaşıklaştı •

  Çok fazla tarayıcı ve cihaz çeşitliliği • Sayfalardan uygulamalara geçildi Neden?
 11. None
 12. None
 13. • Daha kolay ve hızlı çalışma • Daha akıllıca çalışma

  • Daha kısa öğrenme/adapte olma süresi • Daha kolay yönetim ve geliştirme Hedef
 14. None
 15. SASS

 16. • Fonksiyonlar • Değişken • Modüler Çalışabilme

 17. Biraz Elimizi Kirletelim

 18. $ git clone https://github.com/bcinarli/scalable-frontend-architecture.git arayuz2015 GitHub

 19. None
 20. • Klasörünüzü Prepros ya da Codekit içine ekleyin • “styles-sass/styles.scss”

  dosyasını “styles/styles.css” şeklinde çıktı vermeye ayarlayın Prepros/Codekit
 21. None
 22. Çalışma (5 dakika) Örnek repoyu inceleyelim, istediğiniz kod örneğini ve

  denemeyi yapın
 23. Markup

 24. • Sayfa mimarisinin temeli • Bütün sunum ve etkileşim katmanını

  etkiler • Karmaşık kurguların kolay uygulanmasını sağlar ya da kabus haline gelmesine neden olur!
 25. Tasarımı İnceleyelim

 26. None
 27. Komponentler

 28. • Sayfaları unutun • Sayfalar içindeki komponentleri düşünün • Komponentleri

  birleştirerek sayfaları oluşturuyoruz
 29. Komponentleri Planlama

 30. • Bir tane komponenti ele alın • Kullanım yapısını düşünün

  • Aynı yapıyı başka elemanlarda arayın • Farklı noktaları ayırın • Benzer noktaları ortak tanımlayın
 31. Çalışma (10 dakika) Tasarımdaki ana menümüzü oluşturalım

 32. None
 33. Çalışma (Beraber) Menü için hazırladığımız yapıyı başka nerde kullanabiliriz?

 34. None
 35. None
 36. None
 37. Mimari’nin Temelleri

 38. Front-end Kimdir?

 39. • OOCSS - Arayüz geliştirmeye mühendis bakış açısı • Kurgu

  - Sadece renkleri ekleyen değil, akışı planlayan • Adaptive - Sürekli değişen/güncellene teknoloji ve sistemlere hızlı çözüm üretebilen
 40. None
 41. Tasarımı Yönetmek

 42. Öğeleri Nasıl Sadeleştirebiliriz? Benzer görünüme sahip elemanları en sade şekilde

  tanımlama
 43. None
 44. Çalışma (Beraber) Ögeler için genel grupları en sade haliyle planlayalım

 45. Reusable CSS

 46. Single Responsibility Principle

 47. Object Oriented Programlamada, bütün ortamlar (class, function, variable vs), sadece

  bir işlemden sorumlu olmalı ve bu işlem o ortamın içinde başlayıp sonlanmalı.
 48. Tanımlanan her stil, temel anlamda her zaman bir iş için

  tanımlanmalı ve her zaman o iş için uygun kullanılmalı CSS’de Karşılığı
 49. None
 50. Bunu istemiyoruz!

 51. None
 52. Başlıksız, kırmızı arkaplan, beyaz metin Widget - Banner

 53. <div class=“sidebar-banner”> … </div>

 54. • Widget • Beyaz Metin • Kırmızı Arkaplan Widget -

  Banner
 55. <div class=“widget
 widget-banner”> … </div>

 56. • Daha sade kodlama • Tekrar kullanılabilen kod bloklarına sahip

  olma • Farklı tanımları bir arada kullanabilme avantajı Single Responsibility Principle
 57. Çalışma (Beraber) Tasarım’dan SRP kullanımlarını inceleyelim

 58. None
 59. None
 60. Seçim Sorunu

 61. • İyi kurgulanmamış tanımlarda sayfaya göre küçük değişiklikleri olan komponentleri

  düzenleme zorlaşmaktadır • İstenilen görünüm vermek için çok spesifik seçiçi tanımı gerekmektedir • Kod tekrarı artar, dolayısıyla kontrol zorlaşır
 62. CSS Seçiciler - Atomik Yaklaşım

 63. • Tahmin edilebilir - isimleri, tanımları ile yaptıkları uyumlu olmalı

  • Tekrar kullanılabilir - farklı ögeler için de kullanılabilmeli • Stabil olmalı - eklendiği ögeyi etkilerken başka bir ögeyi bozmamalı • Düşük Spesifiklikte olmalı - bir ögeye “nokta atışı” yapmamalı Uyulması Gerekenler
 64. • * (global selector) • a, div (tag selector) •

  [class*=“like”], [class^=“like”], [class$=“like”], [class~=“like”] • .class, .media • #unique
 65. Belki de bütün kötü kodun temeli! Spesificity

 66. header .menu ul { }

 67. .main-navigation { }

 68. None
 69. Anlamlı/Anlaşılır Tanımlar

 70. • HTML - tanımları itibariyle anlamlı ve makine/tarayıcı için bir

  ifadeye sahiptir • Class - cihaz için anlamlı değildir, insanın okuyup, anlamlandırması için tanımlanır, subjektiftir
 71. <div class=“headline”></div> <div class=“baslik”></div> <div class=“publizierte”></div>

 72. <article class=“widget widget-secondary resources”> <h1 class=“resources-title”>Kaynaklar</h1> <p class=“resources-text”>Lorem ipsum dolor…</p>

  </article>
 73. <article class=“widget widget-secondary resources”> <h1 class=“resources-title”>Kaynaklar</h1> <p class=“resources-text”>Lorem ipsum dolor…</p>

  </article>
 74. <article class=“widget widget-secondary resources”> <h1 class=“resources-title”>Kaynaklar</h1> <p class=“resources-text”>Lorem ipsum dolor…</p>

  </article>
 75. • Class ismi verirken görünümden bahsetmek gereksizdir • Tanımın yapıtığı

  iş/eyleme göre isimlendirmek her zaman daha doğrudur Anlamlı/Anlaşılır Tanımlar
 76. <div class=“border mt10 blue pill”> … </div>

 77. <div class=“widget widget-round”> … </div>

 78. <button class=“blue-button”>…</button>

 79. <button class=“primary-action”>…</button>

 80. İsimlendirme

 81. • Her zaman kafa patlatıcı bir iş olmuştur • Programlamadaki

  en zor işlerden biri olarak düşünülür • Düzgün yapıldığında her zaman değerli olur
 82. • Görünümden çok işlevselliğe odaklanmalı • İş güdüsel olmalı •

  Farklı ögelere uygulanabilir olmalı İsimlendirme Nasıl Yapılmalı
 83. <nav class=“navigation-list”> <a href=“#” class=“navigation-list-item”>…</a> <a href=“#” class=“navigation-list-item”>…</a> <a href=“#”

  class=“navigation-list-item”>…</a> <a href=“#” class=“navigation-list-item”>…</a> </nav>
 84. Çalışma (Beraber) Tasarımımızdaki anlamlı ögeleri bulalım

 85. • Tasarımdaki ögelerin özelleşmiş durumlarıdır • Objelere göre daha tanımlayıcı

  isimleri olabilir Componentler
 86. <nav class=“navigation-list main-navigation”> <a href=“#” class=“navigation-list-item main-navigation-item”>…</a> <a href=“#” class=“navigation-list-item

  main-navigation-item”>…</a> <a href=“#” class=“navigation-list-item main-navigation-item”>…</a> <a href=“#” class=“navigation-list-item main-navigation-item”>…</a> </nav>
 87. .main-navigation { }

 88. .button-primary { }

 89. İsimlendirme Yöntemleri

 90. • Elemanın ne işe yaradığını anlatmalı • Elemanın ek özelliğe

  sahip olup olmadığını anlatmalı • Elemanın hangi durumda olduğunu anlatmalı
 91. • Yandex! • Block / Element / Modifiers BEM Metodolojisi

 92. <div class=“block block- -modifier”> <p class=“block__element”>…</p> </div> Block

 93. <div class=“block block- -modifier”> <p class=“block__element”>…</p> </div> Element

 94. <div class=“block block- -modifier”> <p class=“block__element”>…</p> </div> Modifier

 95. • Elemanın ne olduğunu anlatıyor • Markup ve CSS içinde

  elemanların ilişkisini gösteriyor • Tanımları bir namespace içine ekliyor BEM Metodolojisi
 96. • Tanıtım ayraçlarından hoşlanmıyorsanız • modifier için kullanılan “- -“

  tanımı • element için kullanılan “__” tanımı BEM Metodolojisi - Alternatif
 97. <div class=“block mofied-block”> <p class=“block-element”>…</p> </div> Block

 98. <div class=“block modified-block”> <p class=“block-element”>…</p> </div> Element

 99. <div class=“block modified-block”> <p class=“block-element”>…</p> </div> Modifier

 100. <nav class=“navigation main-navigation”> <a href=“#” class=“navigation-item”>…</a> <a href=“#” class=“navigation-item”>…</a> <a

  href=“#” class=“navigation-item”>…</a> </nav> Örnek
 101. <div class=“widget promo-widget”> <h1 class=“widget-title”>…</h1> <div class=“widget-content”>…</div> </div> Örnek

 102. Tanım Sıralaması

 103. • Spesifikliğin yanında, tanım kurgusu da overwritelerı azaltır. • Piramidin

  durumuna göre yazılan kodlar, SRP kullanımını arttırır. • Tanım kurgusu içinde ilk en üstteki kodlar genel kullanım içindir • En altta kalan tanımlar ise, atomik yapıda, ögeye ya da duruma özel kodlardır
 104. None
 105. Kod/Yeni Geliştirme Süreci

 106. • Bir sürü dosya • Farklı klasörler Kod Kurgusu

 107. None
 108. Layout

 109. • Bir bütün olarak düşünülmeli • Elemanların kendi genişlikleri yerine

  bulundukları yerler planlanmalı • Grid sistem ile karıştırmamak önemli
 110. Layout Kurgusu Yoksa

 111. Layout Kurgusu Olduğunda

 112. Toparlarsak

 113. None
 114. • Her zaman html ögesini olabilecek en sade yapı ile

  kurgulayın • CSS seçicileri kısa, düşük spesifiklikte ve tekrar kullanılabilir olacak şekilde tanımlayın • Küçük parçaları yönetmek daha kolaydır, kodunuzu küçük bloklara bölerek yönetin • Uygulamayı bir bütün olarak düşünüp, her zaman tekrar kullanım ve extend etmeyi planlayarak çalışın
 115. Teşekkürler @bcinarli