Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

desconnexió digital

Manel
October 03, 2023

desconnexió digital

Manel

October 03, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. SESSIÓ 3:
  SOBRESATURACIÓ I
  DESCONNEXIÓ DIGITAL
  DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View full-size slide

 2. 2018
  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
  Protecció de Dades Personals i Garantia dels
  Drets digitals. Article 88:
  “La garantia, fora del temps de treball
  legalment o convencionalment establert, del
  respecte del seu temps de descans, permisos
  i vacances, així com de la seva intimitat
  personal i familiar, i integrant aquest dret a
  la normativa sobre ocupació.”

  View full-size slide

 3. COVID19
  HIPERCONNEXIÓ
  TOCA REENDREÇAR

  View full-size slide

 4. RISCOS
  PSICOSOCIALS
  MÚSCULO ESQUELÈTICS

  View full-size slide

 5. REGULAR LA CONNEXIÓ DIGITAL
  CORREUS ELECTRÒNICS
  TRUCADES
  WHATSAPP/TÈLEGRAM
  VIDEO CONFERÈNCIES
  REUNIONS VIRTUALS
  ENTREGA DE TREBALLS
  FORA DINS

  View full-size slide

 6. REGULAR
  NORMES RECOMANACIONS
  QUINA ÉS LA MILLOR NORMA O RECOMANACIÓ
  • RESPECTE per l'espai i el temps de cada persona
  • BENESTAR de la persona en el exercici de les seves
  responsabilitats
  • QUALITAT en l'ús de les eines de les que disposem
  • EFECTIVITAT en la comunicació

  View full-size slide

 7. Les excepcions superen les actuacions
  correctes.
  Hiper digitalització de la nostra cultura.
  El reconeixement cultural d’estar
  sempre disponible.
  La vivència patològica del treball.
  CONNEXIÓ PERMANENT
  PERÒ...

  View full-size slide

 8. TASCA
  Proposta de passos a seguir per a
  qualsevol cap, per posar límits i regular la
  desconnexió digital i la sobresaturació del
  seu equip.

  View full-size slide