Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

pla d'acollida acc

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
November 21, 2021

pla d'acollida acc

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

November 21, 2021
Tweet

Transcript

 1. MANUAL d’ACOLLIDA Desembre 2021

 2. Estructura 1. Presentació 2. Descripció seus de treball 3. Implementació

  4. Organigrama 5. Destinataris: a) Personal de nova incorporació a l’ACC b) Personal que canvia d’unitat a l’ACC c) Proveïdors de l’ACC d) Visites o estades 2
 3. PRESENTACIÓ 3  Benvinguts i benvingudes a l’Agència Catalana del

  Consum (ACC). Som un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Empresa i Treball, creat mitjançant la Llei 9/2004, de 24 de desembre i estructurat pel Decret 242/2005, de 8 de novembre. Com a tal, tenim personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat per acomplir totes les competències en matèria de consum que té assignades la Generalitat de Catalunya  L’ACC té la seu central a Barcelona, al Districte Administratiu, i quatre serveis territorials a Girona, Lleida, Tarragona, i Terres de l’Ebre.  A Girona i Tortosa, també estan en edificis corporatius, redefinits per tal de reforçar la imatge única de l’administració de la Generalitat de Catalunya i amb l’objectiu d’oferir el millor servei als administrats.  A Lleida i Tarragona, estan ubicats en seus del Departament al qual estem adscrits.
 4. PRESENTACIÓ 4 consum.gencat.cat

 5. PRINCIPIS 5  L’ACC té com a principis bàsics la

  proximitat, simplicitat, accessibilitat, innovació, professionalitat i unitat. Fes-los teus, també són els teus principis.  Amb aquest manual ens agradaria facilitar-te la teva primera adaptació a l’ACC, al nou funcionament de l’administració que et pot suposar i, en la nova dinàmica interna de funcionament.  El procediment d’acollida i integració dels treballadors i treballadores permet:  Acompanyar i donar suport a la persona en els primers moments d’inici a l’ACC i/o presa de contacte amb el seu lloc de treball.  Transmetre la cultura i els valors de l'ACC i donar a conèixer els diferents procediments i sistemes que regulen el seu funcionament intern.  Implicar i crear un sentiment de pertinença a l’Organització.  Informar, formar i avaluar aquelles capacitats bàsiques per desenvolupar, amb un mínim d’eficàcia i eficiència, aquelles funcions de les que és responsable.
 6. IMPLEMENTACIÓ  Aquest Manual d’Acollida s’implementarà un cop es faci

  una sessió informativa a tota l’organització, per compartir la importància de l’acollida i s’hagi presentat aquest manual.  Es pot implementar en la primera incorporació i s’anirà ajustant el procediment a mida que es vegi que podem fer alguna millora.  La proposta és que comenci a aplicar-se a primers d’any 2022, que possiblement s’incorporarà nou personal. 6
 7. ORGANIGRAMA 7

 8. DESTINATARIS a) Personal de nova incorporació a l’ACC b) Personal

  que canvia d’unitat a l’ACC c) Proveïdors de l’ACC d) Visites o estades 8
 9. A) Personal de nova incorporació a l’ACC  Trucada de

  contacte per a informar de que comença. Indicar-li la persona de contacte, dia, hora i lloc.  Demanar-li breu biografia de com vol ser presentat als companys, i una fotografia de carnet en suport digital i format jpg, i resta de documentació que es necessita per la seva incorporació.  Iniciar l’alta dels permisos i eines corresponents per treballar electrònicament, segons el perfil d’usuari (SIC, TAIS, EACAT, T-CAT, configuració ordinador portàtil, etc.)  Arribada al lloc de trobada (acompanyament, presentacions, sessions explicatives, prevenció de riscos, lliurament equip informàtic, etc.)  Als 15 dies, entrevista centrada en el desenvolupament de la persona [no de l'organització]  Als dos mesos nova entrevista de seguiment  Formació: curs sobre aspectes bàsics del consum, curs sobre teletreball, cursos temàtics i sectorials. 9
 10. A) Personal de nova incorporació a l’ACC AGENTS RESPONSABLES: Personal

  del Servei d’Administració: Recursos Humans Cap o representant de la unitat 10
 11. B) Personal que canvia d’unitat  Iniciar l’alta o revisar

  els permisos i eines corresponents per treballar electrònicament, segons el perfil d’usuari (SIC, TAIS, EACAT, T-CAT, configuració ordinador portàtil, etc.)  Actuacions a fer si hi ha o no canvi d’edifici o localitat.  Arribada, acompanyament, presentacions, prevenció de riscos, etc.  Trobada amb l’equip informàtic, posada en marxa dels nous aplicatius que farà servir  Als 15 dies, entrevista centrada en el desenvolupament de la persona [no de l'organització]  Als dos mesos nova entrevista de seguiment  Detecció de mancances formatives per part del tutor. L'equip de formació intentarà donar resposta. 11
 12. B) Personal que canvia d’unitat AGENTS RESPONSABLES:  Personal del

  Servei d’Administració: Recursos Humans  Cap o representant de la unitat 12
 13. C) Proveïdors de l’ACC  Quan la persona sigui d’una

  empresa externa a la Generalitat i hagi d’efectuar tasques al complex, la unitat amfitriona haurà de posar-se en contacte amb el servei de prevenció de riscos laborals del seu Departament per gestionar la Coordinació d’Activitats Empresarials.  Cal comunicar a recepció o a seguretat (depèn de la SEU) el nom i cognom de les persones, el nombre de persones, dia i hora i motiu.  Acompanyament en tot moment o explicacions de què s’ha de fer en cas d’incident (simulacre o no).  En acabar acompanyament a la sortida, lliurar la targeta identificativa a seguretat.  Acomiadar-se 13
 14. C) Proveïdors de l’ACC AGENTS RESPONSABLES:  Cap o representant

  de la unitat 14
 15. D) Visites o estades  Reservar sala  Comunicar a

  recepció o a seguretat (depèn de la SEU) el nom i cognom de les persones, el nombre de persones, dia i hora i motiu.  Lliurament de la targeta identificaitva.  Esperar la visita a recepció, portar-la a la sala, fer una breu introducció de què és i què fa l’ACC (si no la coneix).  Acompanyar-la en tot moment i saber que s’ha de fer en cas d’incident (simulacre o no).  En acabar la reunió/acte acompanyar-la a la sortida, lliurar la targeta identificativa a seguretat.  Acomiadar-se. 15
 16. D) Visites o estades AGENTS RESPONSABLES:  Cap o representant

  de la unitat 16
 17. Atenció a les persones consumidores i a les empreses 17

 18. consum.gencat.cat