Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MediaLab A industriosa

66dc269635b1dbaaf2751ca5a5728525?s=47 Eloy Coto
December 28, 2016

MediaLab A industriosa

66dc269635b1dbaaf2751ca5a5728525?s=128

Eloy Coto

December 28, 2016
Tweet

Transcript

 1. Plan estratéxico Vigolabs

 2. Un mundo de Hubs globais

 3. Vigo, HUB mundial tecnolóxico marítimo?

 4. Cable conductor entre universidades

 5. Que se quere conseguir?

 6. Caso de éxito de tecnoloxía marítima

 7. Proxectos de I+D con tecnoloxía marítima

 8. Fomento de empresas multidisciplinares

 9. Solución: Media Lab A Industriosa

 10. Aportación do MediaLab a Cidade

 11. Transversalidadeentre sectores

 12. Transversalidade entre empresas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔
 13. MediaLab A Industriosa

 14. Obxectivos 2016 2017 2018 ✔ ✔ ✔