Οι Ευρωπαϊκές ερευνητικές βιβλιοθήκες και η συνεισφορά τους στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης

Οι Ευρωπαϊκές ερευνητικές βιβλιοθήκες και η συνεισφορά τους στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης

Παρουσίαση στο συμπόσιο "Ανοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό: Ερευνητικές Διαδικασίες, Ερευνητικά Δεδομένα, Συνεργασίες" που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο συντονισμού του Ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE, της Υποδομής για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη, και του RDA Europe 4, της Ευρωπαϊκής συνιστώσας της πρωτοβουλίας για τα Ερευνητικά Δεδομένα (Research Data Alliance) και διοργανώθηκε από 29 έως 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα (πολυχώρος Αθηναΐς).

8bc27ce7461f9557879771e9f9a7bdd8?s=128

Giannis Tsakonas

November 29, 2018
Tweet