Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Electronic Change in Business Models: Web 1.0 to Web 3.0

Electronic Change in Business Models: Web 1.0 to Web 3.0

F800bb1e61b1a368d91a26c360cfa599?s=128

H. Kemal Ilter

June 23, 2009
Tweet

Transcript

 1. Web 1.0’den Web 3.0’e İş Modellerinde Elektronik Değişim Dr. H.

  Kemal İlter Başkent Üniversitesi, İşletme Bölümü 23 Haziran 2009 Ankara
 2. 2 Küreselleşme Internet ve Teknoloji Kurumsal Dönüşüm Küresel Ekonomi Bilgiye

  Dayalı Ekonomi Elektronik İşletme • Düşük maliyetli yeni teknolojiler • E-İş, E-Ticaret, E-Devlet • Pazarlardaki hızlı değişim • Klasik modellerin eskimesi • Yapının yataylaşması • Kararın merkezden uzaklaşması • Esneklik • Düşük yönetim maliyetleri • Yetki devri • Takım çalışmaları • Küresel pazarlarda hakimiyet • Dünya pazarlarında rekabet • Küresel çalışma grupları • Küresel teslimat sistemleri • Yeni ürün ve hizmetler • Bilginin niteliğinin değişmesi • Zamana dayalı rekabet • Kısa ürün yaşam süresi • Karmaşık çevre
 3. 3 Bilgi Veri Bilgi Üst Bilgi Bilgelik Kaynak Varlık Ürün

 4. 4 Bilişim Teknolojileri Bütünleşik Açık Platformdan Bağımsız Internet Temelli • Birlikte

  çalışabilme • Bağlanabilme • Entegre yazılım geliştirebilme • Değiştirebilir kod • TCP/IP • SET • EDI • Donanım olarak bağımsız • Buzdolabı, çamaşır makinesi • Mobil teknolojiler • Depolama teknolojileri • Yazılım teknolojileri
 5. 5 Bilişim Sistemleri Teknik Değişim Yönetsel Değişim Kurumsal Yetenekler Kurum

  Dışı Çevre ile Etkileşim 1 2 3 4
 6. 6 Internet Etkisi 1969 1990 1993 1997 2000 2009

 7. 7 E-İş Klasik İşletme Sistemleri Modern İşletme Sistemleri

 8. 8 Kurumsal Kaynak Planlaması Malzeme İhtiyaç Planlaması Kapasite İhtiyaç Planlaması

  Kurumsal Kaynak Planlaması Kapalı Döngü Malzeme İhtiyaç Planlaması 1960’lar Kurumsal Kaynak Planlaması-2 2000’ler İmalat Kaynakları Planlaması
 9. 9 Tedarikçiler, Dağıtıcılar, Aracılar Tedarik Zinciri Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması

  Lojistik Üretim Dağıtım Karar Destek Uygulamaları Diğer Kurumsal Uygulamalar Pazarlama Satış Müşteri İliş. Müşteri İlişkileri Yönetimi Satış Zinciri Yönetimi Tüketiciler, Müşteriler, Aracılar Personel Yönetim Kontrolü / İnsan Kaynakları Finans / Muhasebe / Denetleme Ortaklar
 10. 10 KKP’nın ve Internet Teknolojilerinin İşletmenin Genişlemesine Katkısı KKP E-Satış

  E- Satınalma
 11. 11 Portallar ve Genişletilmiş Değer Zinciri Yapısı Aracı İşletmeler Aracı

  İşletmeler KKP E-Satış E- Satınalma KKP E-Satış E- Satınalma KKP E-Satış E- Satınalma
 12. 12 Satınalma ve Satış Bölümlerin Birleştirilerek Genişletilmiş Değer Zinciri Yapısı

  KKP E-Satış E- Satınalma KKP E-Satış E- Satınalma KKP E-Satış E- Satınalma
 13. 13 Direkt İlişkilendirilerek Genişletilmiş Değer Zinciri Yapısı KKP KKP KKP

  KKP KKP KKP
 14. 14 E-İş Dönüşümünün Aşamaları Bağlantısız Sistemler (E-İş Yok) • Bağımsız sistemler

  • Elle yönetilen etkin olmayan iletişim • Dijital/Dijital olmayan veri 1 İşletme İçi ve Dışı Arayüzler (E-İş Süreçleri Başlangıç Aşamasında) • Bağımsız sistemler • Elle yönetilen etkin olmayan iletişim • Dijital veri 2 İç Entegrasyon ve Sınırlı Dış Entegrasyon (Değer Zinciri Entegrasyonu) • İş süreçlerinde yenilik • Fonksiyonlararası süreçler / sistemler • Entegre edilmiş gerçek zamanlı sistemler • Birebir ilişkiler • Entegre edilmiş bağlantılar 3 Çoklu Kurumsal Entegrasyon (Paradigma Değişikliği) • Çoklu kurumsal sistemler/süreçler • Ortak işletme amaçları • Kesintisiz bilgi paylaşımı • Bilgi örgütleri • Otomatik hale gelmiş etkileşimli işbirlikleri 4
 15. 15 KKP / E-İş İlişkisi KKP Düzeyleri E-İş Düzeyleri A

  B C D 1 2 3 4 A B C D 1 2 3 4 E-İş yok E-İş Süreçleri Başlangıç Aşamasında Değer Zinciri Entegrasyonu Paradigma Değişikliği Minimum Bilgi Sistemi Entegre Edilmemiş Sistemler Fonksiyon Temelli KKP Sistemleri Kurumsal KKP Sistemleri
 16. 16 Alternatif Entegrasyon Yolları KKP Düzeyleri E-İş Düzeyleri A B

  C D 1 2 3 4
 17. 17 L Entegrasyon Süresi Yavaş Hızlı Düşük Yüksek E-İş Entegrasyon

  Maliyeti M N K K L M N Minimum Bilgi Sistemi Entegre Edilmemiş Sistemler Fonksiyon Temelli KKP Sistemleri Kurumsal KKP Sistemleri N’ Web 3.0 etkisi
 18. 18 Temel E-İş Modeli Kurumsal Kaynak Planlaması Dikey Entegrasyon Arka

  Ofis Entegrasyonu Uygulama Stratejisi Teknoloji Stratejisi E-İş Stratejisi İşletme Stratejisi İlişkisel Uygulamalar E-Ticaret Uygulamaları E-İş Altyapısı 1 •  Stok/Varlık Yönetimi •  İnsan Kaynakları •  Araştırma/Geliştirme •  Ürün geliştirme/Tasarım •  Satınalma •  Operasyon Planlaması •  Finans ve Yönetim 2 3 4 1 •  Tedarik Zinciri Yönetimi •  Müşteri İlişkileri Yönetimi •  Talep Yönetimi •  Lojistik 2 •  İletişim/Web Altyapısı •  Middleware •  Güvenlik •  Veritabanı/Veriambarı •  Entegrasyon Yönetimi 3 •  Tedarikçi Platformları •  Portallar •  Internet Uygulama Geliştirme Araçları •  Online Borsalar •  Müşteri Platformları •  Ticaret Sunucuları 4
 19. 19 Yatay ve Dikey Entegrasyon 1 2 3 4 Pazar

  A 1 2
 20. 20 Pazarlararası Entegrasyon 1 2 3 4 Pazar A 1

  2 3 4 Pazar B
 21. Semantik Web (Ontolojiler ve Taksonomiler) 21

 22. Değişim Faktörleri 22 Bilgi miktarındaki artış Bilgi kirliliği Standart alternatifleri

  Web 3.0 (Semantik Web)
 23. E-İş Modellerinde Semantik Web Etkisi 23 Web 1.0 Web 2.0

  Web 3.0 (Semantik Web) 1.  Yapay zeka uygulamaları 2.  Sabit ve mobil RFID sistemleri 3.  Robotik karar destek sistemleri 4.  Tanımların küresel ve platformdan bağımsız kullanımı 5.  Açık ve ortak çalışmaya izin veren yapılar
 24. Dr. H. Kemal İlter kilter@baskent.edu.tr www.hkilter.com Teşekkürler Web 1.0’den Web

  3.0’e İş Modellerinde Elektronik Değişim