Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital arbetsmiljö – hur kan vi göra den bättre?

Digital arbetsmiljö – hur kan vi göra den bättre?

Föreläsning för huvudskyddsombud i Vision Göteborg.

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

December 10, 2020
Tweet

Transcript

 1. Digital arbetsmiljö: hur kan vi göra den bättre? Jonas Söderström

  Vision • Göteborg •10 dec 2020
 2. Hej! Kul att ha 
 er här! • Digital arbetsmiljö

  
 för runt 20 år sedan • Digitala lösningar sedan 1980 • ”UX-strateg” • Konsult, 
 Black Lizzy • Regeringen • ICA • Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW
 3. • Min arbetsmiljö normalt numera
 
 :)

 4. 1. Vad är digital arbetsmiljö? 2. Vilka är problemen? 3.

  Lagen 4. Förebygga 5. Hitta problem 6. Finna lösningar
 5. Digital arbetsmiljö under pandemin

 6. Digital arbetsmiljö under pandemin ”jobba i molnet”

 7. …i praktiken kanske mer så här.

 8. Vi jobbar mer Arbetsdagen 49 minuter längre 13 % fler

  möten National Bureau of Economic Research 2020 3,1 miljoner 21000
 9. • Data från ”miljoner” användare av Atlassians produkter

 10. Sverige: +12 min tidigare +13 min senare

 11. Användare av Microsoft Teams, jan – aug 2020 6156 Ökad

  tid i Teams Ökad utbrändhet
 12. Användare av Microsoft Teams, jan – aug 2020 6156

 13. Men blir det mer resultat?

 14. Atlassian/Paper Giant: Reworking Work –Understanding The Rise of Work Anywhere

  Global research into the impacts of COVID-19 on the nature of work and collaboration 5000
 15. • ”Innovation drought” –the lack of chance hallway encounters and

  watercooler discussions … the organic encounters of others’ work, once pinned to walls or left on desks, which made work in progress open to comment, and improvement. • ”It’s hard for people to know you’re doing great work when it seems so invisible” • Everyone is ‘managing more’: People working remotely are reporting a higher ‘coordination cost’ in their work, and they’re working longer to compensate. • 33% säger att mer tid går åt till att rapportera till chefer eller kunder
 16. Oväntad fördel för kvinnor • Women feel liberated from the

  ‘status game’ • There are fewer ways to communicate status or dominance 
 in a digital world, and women are enjoying the change • ”There are fewer ways to demonstrate your status or dominance in the digital office. … When everyone appears equally as a tile on the screen, it tends to level the playing field. • Plus, talking over each other is more disruptive on video calls than it is in person, so we’re getting better at waiting for others to finish before we speak. Suddenly, it’s far less easy for the loudest, most senior, or most assertive personality in the room (which are often men) to dominate the discussion.
 17. Fler möten, kortare tid emellan? • ”Transportsträckor” – även inom

  kontoret – är en fysisk manifestation av en mental omställning, en ”context switch”. • Nu ligger möten direkt på varandra, 
 och man är kvar i samma miljö. 
 Svårare att fokusera om.
 18. Restid är inte bara restid “Commutes provide blocks of uninterrupted

  time 
 for mentally transitioning to and from work, 
 an important aspect of wellbeing and productivity. People will say, ‘I’m happy I don’t have to 
 commute anymore. I’m saving time.’ But without a routine for ramping up for work 
 and then winding down, we’re emotionally exhausted 
 at the end of the day.” Shamsi Iqbal, principal researcher, 
 Microsoft Research
 19. Trivs vi? Det är uppenbart olika. Några slides från ett

  grupparbete av mina studenter på Changemaker Educations YH-utbildning TACK till Amanda AA, Amanda N, Bea, Douglas, Henrik, Love!
 20. None
 21. Människor är olika

 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. Mer kontroll eller mer tillit?

 27. None
 28. None
 29. None
 30. None
 31. None
 32. ”Sinking cost for communication means managment will control more of

  the details” ≈ 1000 8 countries, 2010 Raffaella Sadun: How IT Shapes Top-Down and Bottom-Up Decision Making. HBS, 2010
 33. ”Micromanaging executives find themselves making all the decisions and constantly

  sending mandates down the corporate ladder. (…) The CEO can monitor constantly what this person is doing and just give orders, rather than rely on the judgment of those below.” Raffaella Sadun: ” How IT Shapes Top-Down and Bottom-Up Decision Making”
 34. IT command & control +

 35. Har arbetsgivaren ansvar 
 för hemmakontoret? • Ewa Krynicka Storskog,

  handläggare på Arbetsmiljöverket, […] poängterar att det finns andra föreskrifter än Arbetsplatsens utformning, till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, och föreskrifter om arbete vid bildskärm som gäller vid hemarbete. • – Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när de anställda arbetar hemifrån och ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Dagens Nyheter 13 okt 2020
 36. Digital arbetsmiljö har blivit 
 allt viktigare! … och arbetsgivaren

  har 
 ett definitivt ansvar!
 37. Vad är?

 38. Välkommen till jobbet! Inte så smart kanske

 39. Är jag inne eller ute?

 40. Tre personer för att försöka hitta extrapriset i säljsystemet

 41. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö

 42. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Partiklar, buller,

  belysning, tunga lyft, kemikalier, arbetsställning Muskler, lungor, ögon, öron, hud, rygg, leder Utsug, lyfthjälp, avbländning, stolar, skydd Arbetstid, schema tempo, socialt klimat, ledarskap, särbehandling Stress, självkänsla motivation, familjeliv Medbestämmande, respekt, mänskligt arbetsliv Många klick, 
 lösenord, överflöd 
 av information, 
 svårt att hitta Svårt att förstå, minnas, trötthet, frustration Användarcentrerad design
 Effektstyrd utveckling Kognitiv belastning
 43. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 44. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor 


  & uppgift Teknisk
 kvalitet:
 stabilitet, kapacitet
 45. God digital arbetsmiljö God användbarhet:
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 


  lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons
 Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 46. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet:
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 47. Dålig
 design Ineffektivitet,
 trippeljobb Dålig digital arbetsmiljö Tekniska
 problem, 


  förseningar
 48. ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning,
 utveckling, upphandling, leverantörer, HR (införande

  och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 49. ”it-strul”

 50. Problemen: 
 Fyra pusselbitar

 51. Kontroll-
 förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Etisk stress

 52. Emotionell belastning Etisk stress Kontroll-
 förlust Kognitiv last (krav)

 53. Krav – Kontroll

 54. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress
 55. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 56. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress”
 57. Skyddsombudet Silvana Vretovska
 Kommunalarbetaren 20 dec 2018

 58. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar
 59. None
 60. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Detalj-
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 61. None
 62. Ökad detaljkontroll

 63. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj-
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 64. Får inte vara med 
 och påverka digitala förändringar Unionen,

  Vision, ST 2015–2017
 65. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 66. None
 67. på 12 månader 2 757 timmar övertid

 68. ”Man får räkna med fel hela nästa år för det

  tar tid för nya rutiner att sätta sig” Personalchef
 69. 1. Drakoniska lösenordsbyten Ökade kognitiva krav

 70. ”Password expired”

 71. 21 system Lösenordsuppdateringar med olika intervall (3, 4, 5 vecka)

 72. ≈ 270 lösenords- uppdateringar per år Ø var 4e vecka

  ≈ 13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 73. 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder information, 
 dåligt utformad

  Ökade kognitiva krav
 74. Skolans budget överskreds 
 med tiotals miljoner kr

 75. ”Hur kan jag vara 
 så blåst? Vad är det

  
 som jag inte förstår?!?”
 76. Beställning Somaliska Thailändska Tigrinja 90 60 90 OK

 77. Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 90 60 90 h OK

 78. Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 1,5 1 1,5 h

 79. 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder information, dåligt utformad 3.

  Ständiga larm och notifieringar Ökade kognitiva krav
 80. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 81. Totalt, inklusive larm 
 per sms och med ljus: 2

  507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 82. Kan vara vilket som

 83. None
 84. Letar på olika ställen

 85. 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder information, dåligt utformad 3.

  Ständiga larm och notifieringar 4. Integration – i användarens huvud Ökade kognitiva krav
 86. Ansöknings- system Elevdatabas 14 april 5 jan ✔

 87. Elevdatabas Riktig elevförteckning i Excel

 88. Budget efter kalenderår Ekonomisystem Terminsbudget i Excel

 89. 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder information, dåligt utformad 3.

  Ständiga larm 4. Integration – i användarens huvud 5. Olika sätt att interagera Ökade kognitiva krav
 90. Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014 110 anställda 117 system

 91. None
 92. Systemen är olika 04.12.20 04-12-20 2020-04-11 12.04,20 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237

  195903211237
 93. Etisk stress Kontroll-
 förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Frustration

 94. ”Det är jobbigt 
 att behöva arbeta 
 med system

  som får en att känna sig dum” 

 95. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta 
 kreativa lösningar för att 
 kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 96. Du har problem med lösenordsbytet?
 Jag bryr mig inte.

 97. Emotionell belastning Kontroll-
 förlust Kognitiv last (krav) Etisk stress ”Samvetsstress”

 98. None
 99. Betygsättning

 100. None
 101. Kontroll-
 förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Etisk stress

 102. Lagen

 103. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 104. Maskiner, redskap och andra 
 tekniska anordningar skall vara så

  beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges mot ohälsa 
 och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 105. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren] försäkra sig om

  att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 106. Programvara och system skall vara 
 lämpligt utformade med hänsyn

  till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 107. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen 
 av

  sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 108. None
 109. (Sju principer)
 6. Human-centred systems and innovative technologies in the

  public sector, strengthening its pioneering role in the research on secure and trustworthy technology design.
 110. Förebygga

 111. Riskbedömning 
 inför förändringar 
 av arbetsmiljö (8§ SAM)

 112. Prevent:
 ”Inför rätt IT” www.prevent.se/it/

 113. None
 114. None
 115. None
 116. Åtta checklistor Bland annat: • Ledningens ansvar • Nulägesanalys och

  förstudie • Målbilder och mål • Kravställning • Införande
 117. Kommer det att göras regelbundna och återkommande användningstester 
 med

  riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 118. Är det tydligt vilka arbetsuppgifter som systemet ska hjälpa till

  att lösa?
 119. Nej Ansvar och tid Åtgärd

 120. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 121. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick berätta hur vår arbetsdag

  såg ut, 
 och företaget byggde appen efter våra behov”
 122. Vårdfokus, 6 sep 2017

 123. Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8%

 124. None
 125. Hitta problem

 126. Gör digitala arbetsmiljöronder (”IT-rond”, ”digital skyddsrond” …) Bild: Karin Båtelson,

  överläkare SU
 127. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU Verksamhetschef Skyddsombud Medarbetare Systemleverantör

 128. Låt det digitala vara en del 
 av det samlade

  arbetsmiljöarbetet • Ingen särskild, separat organisation eller process för digital arbetsmiljö
 129. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1)

 130. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp Undersök

 131. Du behöver inte 
 vara it-expert Slworking / Flickr under

  cc-licens
 132. Utmaningar: • 25 år att ta ifatt • Inget tydligt

  tradition eller konsensus Användarna har fel kompetens! Vi fixar det 
 i nästa version! Det går inte 
 att ändra! Bakåtsträvare!
 133. Samla rätt personer Arbetsmiljö- ombud Verksamhets- representant(er) Chef / ledning

  IT-kontakt HR samsyn
 134. Bestäm hur ni börjar • Översikt av den digitala arbetsmiljön

  • Inventering av system och tjänster • Vilka system har vi, vilka har problem, vilka ska vi börja med? • Expertgranskning • Undersök arbetet: ”Skuggning” av medarbetare, 
 mät förlorad tid, etc • Undersöka system: Mät antal klick, antal dialogrutor
 135. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter utveckling, upphandling, HR (införande och utbildning),

  
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetsutvecklare, digitala strateger Design, använd- barhet Inverkan 
 på arbetet En praktisk indelning
 136. Tre områden 
 för digital arbetsmiljörond FEM

 137. Fem aspekter att undersöka 1. Hårdvara, nätverk och fysiska kvaliteter

  2. Användbarhet och design 3. Utbildning, införande, stöd 4. Inverkan på / Anpassning till arbetet 5. Kopplingar och beroenden mellan flera system
 138. •Undersöks bäst på plats •En hel del kan rättas direkt

  •Ansvar: Drift, förvaltning, IT-support •Tillräckligt antal datorer? •Hantering, placering? •Bildskärmar, tangentbord? •Laddning, kringutrustning, sladdar? 1. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter
 139. None
 140. 2. Användbarhet, design • Inställningar – till exempel inaktiv tid

  innan systemet stänger • 2. Design, använd- barhet • Ansvar: IT-avdelning, upphandling, 
 krav på leverantörer •System som ”talar annat språk” (andra begrepp)? •Många klick, ologiskt, oöverskådligt? •Många inloggningar?
 141. 3.
 Utbildning, införande, stöd • Ansvar: HR, 
 IT-support •

  Finns lokal support med mandat och ansvar för verksamhetskritiska system och verktyg? • Har medarbetarna fått utbildning? Repetitions- utbildning, coachning 
 på plats? • Finns extra stöd vid arbetstoppar och kritiska tidpunkter?
 142. ”...druknar i styrsystem” • Ansvar: ledning, verksamhets- utvecklare med it,

  digitaliserings- ansvariga •Stödjer rätt arbetsuppgifter? •Pålagor, skapar orimlig tids- åtgång? •Gränslöst arbete? •”Digital taylorism”? 4.
 Inverkan på arbetet ”Vi drunknar 
 i styrsystem”
 143. 5.
 Kopplingar mellan flera system • Svåraste problemen att lösa

  • Beroende av system som andra organisationer driftar eller äger • Vem har ansvar? • Andra åtgärder under tiden?
 144. • Min natt som traumakirurgjour på Nya Karolinska börjar snart.

  Eftersom mitt passerkort gick sönder häromdagen behöver jag ett reservkort – en tidskrävande process där jag måste komma in på min lediga tid för att se till att det blir fixat innan nattens pass startar. • Mina gamla behörigheter saknas på reservkortet, 
 bland annat har tillgången till operationsprogrammet 
 på datorn gått förlorad … jag ringer it-supporten … • Jag går ner till omklädningsrummet för att hämta ut 
 mina arbetskläder. De är inlåsta i ett robotiserat skåp 
 som mäter och kontrollerar mina uttag … även hit har 
 jag förlorat min behörighet. • Jag ringer en ny support … obemannat på kvällstid. 
 Som tur är hittar jag några engångkläder i ett skrymsle. Darius Barimani, Dagens Medicin
 145. Digi-ronden 
 SuntArbetsliv https://digironden.suntarbetsliv.se/

 146. None
 147. None
 148. None
 149. Hur kan man lösa problemen? ?

 150. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp Åtgärda

 151. Judith / F under cc-licens lickr Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa

  och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 152. 5. Byta system • Stort verksamhetssystem – lång process •

  Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, 
 inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura 
 får inte ta mer än 8 klick.”
 153. 4. Ändra och anpassa • Förändra funktioner • Förändra design

  • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många kan konfigureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och arbetsmiljö
 154. Mät efter ändringar Före ”Systemet hjälper mig att göra analys”

 155. Mät efter ändringar Efter ”Systemet hjälper mig att göra analys”

 156. 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet är trögt” • Uppgradera

  nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 157. 2. Ändra verksamheten • Ge mer tid till uppgift X

  • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 158. 2. Ändra verksamheten • Ansvariga är 
 ofta ledningar •

  Är det fråga om ”onödiga och oönskade arbetsuppgifter”? • Hur mycket tid 
 tar inloggningar, lösenordsbyten, etc? Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö
 159. 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning på plats • Repetionsutbildning

  • Ökad support • Support måste finnas nära till hands
 för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 160. ”Krångligare, långsammare, sämre” tid prestation ”Jävla skitsystem!” ”Det är mig


  det är fel på.” ”Enklare, snabbare, lättare” }
 161. Era krav på utbildning •Överenskommet i förväg •Får ej prioriteras

  bort •Måste vara på system som verkligen ska användas
 162. None
 163. None
 164. Checklistan kan fritt 
 laddas ner från http://javlaskitsystem.se/verktyg/

 165. Summering

 166. Använd SAM! Ställ krav med ”Inför rätt IT”! Testa Digi-ronden!

 167. Spellista BlindHen

 168. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas.soderstrom@blacklizzy.se Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!