Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #11 • Rubriker och ingresser • tis 13 mars • UX Writing kvartsfart ht22

Träff #11 • Rubriker och ingresser • tis 13 mars • UX Writing kvartsfart ht22

Jonas Söderström
PRO

December 13, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022
  Rubriker
  UX writing • Trä
  ff
  #11 • 13 december
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Lite repetition och
  fler krångligheter

  View Slide

 3. Omständigheterna blir oerhört
  komplicerade, måste
  kommittén konstatera:
  accelererande stats
  fi
  nansiella
  besvär, olyckliga politiska
  manövrer samt naiva
  ekonomiska kompromisser
  riskerar nationens välstånd.
  Läget varder mycket svårt,
  tvingas nämnden slå fast:
  stigande trångmål för landets
  rikedomar, illa valda drag

  i styresmål och godtrogna
  uppgörelser i spörsmål om
  penningskötsel hotar rikets
  blomstring.


  Henrik Williams. ”Vikingasvenska”

  Ur ”Svenskan i tusen år.

  Glimtar ur svenska språkets utveckling”

  (red. Lena Moberg och Margareta Westman)


  View Slide

 4. Dubbla negationer
  • Ingen ung kvinna kan föreställa sig att det inte för henne
  ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet.


  • Till mig har NN sagt, att han inte tror

  att det inte kommer att
  fi
  nnas knark i Globen, och jag har
  ingen anledning att tro något annat, säger PP.


  • Jag är inte längre säker på att det inte
  fi
  nns något som
  modersinstinkt hos människor

  View Slide

 5. Dubbla negationer (2)
  • Webbplatsen har inte ett språk som är svårt att
  förstå för personer som inte är så insatta i ämnet


  • Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå

  för personer som inte är så insatta i ämnet

  View Slide

 6. Underdriftens

  dubbla negationer
  • Det är inte särskilt klokt att inte använda nya

  och billiga mediciner som inte är sämre än äldre.


  • Det är dumt att inte använda nya, billiga mediciner
  som är lika bra som de äldre och dyrare.

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Mer textredigering

  View Slide

 8. Bristen på e
  ff
  ektivitet när det gäller
  användningen av energi och råvaror är
  kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer. Ofta är det en god a
  ff
  är att
  vara snålare, men hittills saknas förmågan.
  Lösningar kan komma från forskning och
  utveckling som bedrivs i mer avancerade länder,
  om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga.

  View Slide

 9. Bristen på e
  ff
  ektivitet när det gäller
  användningen av energi och råvaror är
  kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer.
  Bristen på e
  ff
  ektivitet när det gäller
  användningen av energi och råvaror är
  kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer.
  Ine
  ff
  ektiv användning av energi och råvaror
  är kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer.
  Slöseri med energi och råvaror är
  kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer.
  Att inte hushålla med energi och råvaror

  är typiskt för Kina och andra
  utvecklingsländer.

  View Slide

 10. Ofta är det en god a
  ff
  är att vara snålare, men
  hittills saknas förmågan.
  Ofta är det en god a
  ff
  är att snåla, men hittills har
  de saknat förmågan.
  Trots att det ofta är en god a
  ff
  är att snåla, har de
  hittills saknat förmågan.

  View Slide

 11. Lösningar kan komma från forskning och
  utveckling som bedrivs i mer avancerade länder,
  om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga.
  En lösning kan vara att mer avancerade länder
  delar med sig av sina forskningsresultat.

  View Slide

 12. Bristen på e
  ff
  ektivitet när det gäller
  användningen av energi och råvaror är
  kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer. Ofta är det en god a
  ff
  är att vara
  snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar
  kan komma från forskning och utveckling som
  bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten
  sedan görs allmänt tillgängliga.
  Slöseri med energi och råvaror är typiskt för Kina
  och andra utvecklingsländer. Trots att det ofta är
  en god a
  ff
  är att snåla har de hittills saknat
  förmågan.

  En lösning kan vara att mer avancerade länder
  delar med sig av sina forskningsresultat.
  Lix 36
  Lix 51

  View Slide

 13. Bristen på e
  ff
  ektivitet när det gäller
  användningen av energi och råvaror är
  kännetecknande för Kina och andra
  utvecklingsländer. Ofta är det en god a
  ff
  är att vara
  snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar
  kan komma från forskning och utveckling som
  bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten
  sedan görs allmänt tillgängliga.
  Trots att det är en god a
  ff
  är att hushålla med
  energi och råvaror, har Kina och andra
  utvecklingsländer hittills saknat förmågan.

  En lösning kan vara att mer avancerade länder
  delar med sig av sina forskningsresultat.
  Lix 43
  Lix 51

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2022
  Bra rubrik?
  🤔

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  Rubriker gav
  navigation

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2022
  Men här…?

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2022
  Så … kort?

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2022
  Korta rubriker blir ofta kryptiska
  😯
  Nej tack!

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2022
  Korta rubriker blir ofta kryptiska
  😳

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2022
  Korta rubriker blir ofta kryptiska
  🤯

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Lockande?
  Du kan inte ana vad som hände sen

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2022
  En bra rubrik

  är den som hjälper läsaren

  att välja bort texter…
  … som hen inte behöver läsa.

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2022
  ”Vad ger det mig?”
  Rubriken bör ge


  • Nyckelord för område eller ämne


  • Konkret huvudpunkt som vi tror är direkt
  relevant för målgrupp


  • Vad kan påverka läsaren?


  • Fakta, beslut, utveckling


  • Känslomässigt engagemang


  • Aktiverande tilltal: ”Vi”, ”du” …

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2022
  Dödligheten minskar
  Vi lever alla längre

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2022
  FoF
  • Stabil upplaga ≈
  20.000


  • > 90 % förnyade sina
  prenumerationer
  Illustrerad Vetenskap
  • Från noll till 100.000 ex !


  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2022
  Romarrikets unika
  vägnät
  Så byggde romarna
  sina vägar
  Illustrerad Vetenskap
  Forskning och Framsteg

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2022
  Så …


  Här …


  Därför …
  Illustrerad Vetenskap

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2022
  PAUS!
  Tisdag 13 december

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022
  En dålig rubrik är ofta

  en etikett
  Information
  ”Syltburksetikett”

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2022
  En dålig rubrik är ofta

  en etikett
  Covid-19
  ”Syltburksetikett”

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2022
  En dålig rubrik är ofta

  en överskrift
  Nya regler för övertid

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2022
  ”What’s in it for me?”
  Nya regler för din övertid
  Dubbelt betalt

  på söndagkvällar

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2022
  I mejl är ämnesraden
  en rubrik

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2022
  Men vad ger det mig???

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2022
  Haiti, Myanmar, världens val…

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2022
  Jo, en rubrik kan vara lång:

  fyra eller fem rader

  på mobilskärmen

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2022
  … men den ska vara
  effektiv, inte pratig
  eller långrandig.

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2022
  Men …

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2022
  Lägg viktiga ord

  i främre delen av meningen!
  (Frontloading)

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2022
  Hundratals växter har förbättrat skolans inomhusmiljö
  Krisberedskapsveckan ska få
  fl
  er Timråbor att re
  fl
  ektera över hur man kan lösa
  vardagen vid kris
  Har du ett hjälpmedel du inte använder?
  Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Barnrättsombuden i Västernorrland
  UPPGIFT:
  SKRIV NYA
  RUBRIKER MED
  MAX 30

  TECKEN!

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2022
  Hundratals växter har förbättrat skolans inomhusmiljö
  Krisberedskapsveckan ska få
  fl
  er Timråbor att re
  fl
  ektera över hur man kan lösa
  vardagen vid kris
  Har du ett hjälpmedel du inte använder?
  Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Barnrättsombuden i Västernorrland
  Målgrupp:

  Timrå-bor

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Max 30 tecken! T ex
  • Pris till våra barnrättsombud (29)


  • Timrås barnrättsombud prisade (29)


  • Timrås barnrättsombud får pris (30)


  • Hur klarar du en kris? (22)


  • Klarar du en kris? (18)


  • Växter ger bättre skolmiljö (27)


  • Nu invigs gröna klassrum (24)


  • Återlämna oanvända hjälpmedel! (30)

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Ska rubriker vara frågor?
  • Betteridges lag:


  • "Any headline that ends in a question mark

  can be answered by the word no."
  Ska Victoria och
  Daniel skiljas?
  • Hur slår de nya övertidsreglerna?


  • Så slår de nya övertidsreglerna


  • De nya övertidsreglerna slår mot deltidare
  • Men: FAQ-formatering


  • Hur fungerar de nya övertidsreglerna?

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2022
  Sammanfattning
  • Skriv rubriker så läsarna vet vad de kan hoppa över.


  • Se till att få med nyckelord som tydliggör området.


  • Försök visa ”vad ger det mig” i rubriken.


  • Var mer misstänksam mot korta rubriker

  än mot långa.


  • Använd verb i rubrikerna.


  • Använd gärna tilltal - ”du”, ”vi”, ”din” .


  • Inledningarna ”Så”, ”Då”, ”Därför”, ”Här” …

  är e
  ff
  ektiva.

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2022
  Så gör gärna rubriker långa,
  om det behövs …

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  … men skriv korta
  inledningar!
  Gör tröskeln in i texten så låg som möjligt!
  Få och korta meningar!

  Inga bisatser!

  Enkla och korta ord!

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2022
  Mest lästa artikel (feb 2007)
  Totalt 60.000 tecken = 12 sidor


  Inledningen: Sju ord. Tre meningar. Sex bokstäver.
  Eat food. Not too much. Mostly plants.

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2022
  Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som
  Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn.
  Längsta ord: 6 bokstäver.

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2022
  Jag har gråtit.


  Ja, jag har bölat som ett barn.


  Jag har traskat varv efter varv runt
  lägenheten som en rastlös hund.


  För det
  fi
  nns ingenting annat att göra.
  3


  7


  12


  7
  Median ordlängd = 4 bokstäver

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2022
  Starta inte ”mjukt”

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2022
  Sammanfattning
  • Gör tröskeln in i texten så låg som möjligt


  • Enkla ord.


  • Korta meningar.


  • Ta med det viktigaste


  • Starta inte ”djupt” (”Redan de gamla
  grekerna…”).


  • Starta inte ”mjukt” –

  allmänna fraser kring ämnet.

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2022
  Uppgift 2
  • Ni får sex exempel på texter som kan uppfattas
  som svåra eller opersonliga.


  • Försök att göra dem lättare att läsa och förstå.

  De är löst ordnade efter svårighet.


  • Du kan ändra både den eventuella rubriken

  och textens innehåll.


  • Du kan också ändra dispositionen – till exempel
  ordningsföljden i texten eller styckeindelningen.


  • Du kan lägga till under- eller mellanrubriker,

  om du tycker det skulle underlätta förståelsen.

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2022
  Uppgift 2 (forts)
  • När du är klar med dina förslag till texterna

  2 till 6 ska du jämföra originalens läsbarhetsindex
  med din omskrivna version. Använd sajten lix.se.


  • Skriv in det gamla och nya lix-talet

  efter din text i ditt dokument.


  • Spara dina förslag som en pdf-
  fi
  l.


  • Döp
  fi
  len med ditt namn först, och därefter "uppgift
  2 UX Writing" – alltså "Eva Exempelsson uppgift 2
  UX Writing".


  • Lämna in uppgiften senast söndag 8 januari.

  Det kommer att
  fi
  nnas en länk på Studentportalen
  där du laddar upp din
  fi
  l.

  View Slide

 59. Digital

  typografi
  Tisdag


  Januari
  10
  Länkar
  = ni får inlämningsuppgift
  Tisdag


  Januari
  17
  Flöden och
  interaktioner
  Tisdag


  Januari
  24 Tisdag


  Januari
  31
  SEO

  med mera

  View Slide