Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #6 • Inkluderande design • Tor 18 april • UX Writing vt 24 • Nackademin

Träff #6 • Inkluderande design • Tor 18 april • UX Writing vt 24 • Nackademin

Jonas Söderström

April 19, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Idag • Fråga! • Lite repetition

  • Story! • Inkluderande design • WCAG …
 2. Jonas Söderström • 2024 Informationsdesign är strängt taget två saker:

  Utforma så det viktiga framhävs, och helheten blir tydlig och lättolkad. 2 ”Chunka” , ordna, märka 1 Empatisera, tänka. Rensa bort trivialt och överflödigt. Förstå vad som är viktigt för mottagaren.
 3. Jonas Söderström • 2024 att dela upp informationen i lagom

  stora och meningsfulla bitar, ”Chunka” informationen med vettiga etiketter (rubriker) eller utmärkande drag (bilder, färg, symboler), så vi förstår vad de betyder för oss Märka dem i en vettig följd, med en tydlig hierarki Ordna
 4. Jonas Söderström • 2024 6. Varningar och tillrättavisningar • Försök

  designa så att det inte går att göra fel. ”Constraints”
 5. Jonas Söderström • 2024 Inga visuella ledtrådar till att det

  fi nns lappar Inget ”ta mig!” Ingen text ”tryck här för nummerlapp” … Ingen bild…
 6. Jonas Söderström • 2024 Inga visuella ledtrådar till att det

  fi nns lappar Inget ”ta mig!” Ingen text ”tryck här för nummerlapp” … Ingen bild… Tryck på den blåa randen!
 7. Jonas Söderström • 2024 Inga visuella ledtrådar till att det

  fi nns lappar Inget ”ta mig!” Ingen text ”tryck här för nummerlapp” … ingen bild… Ärrvävnad!
 8. Jonas Söderström • 2024 ”Men så svårt är det väl

  inte…” Jo, det kan vara ett onödigt hinder för alla som…
 9. Jonas Söderström • 2024 • … inte kan svenska perfekt

  • … har immiga glasögon på grund av regn ute • … som är stressade • … är på vårdcentralen för första gången 🤷 👵 De mest sårbara – svårt med språket, svårt att gå – var de som drabbades! • … som har torr hud
 10. Jonas Söderström • 2024 "….jag personligen hade inte tänkt att

  det faktiskt kan vara fysiskt omöjligt att använda en pekskärm på grund av till exempel torra fi ngertoppar"
 11. Jonas Söderström • 2024 Inkluderande design – att minska trösklar

  i omvärlden Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2023
 12. Jonas Söderström • 2024 Tillgänglighet är ett mått på slutresultatet:

  bättre eller sämre Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2023
 13. Jonas Söderström • 2024 Visuell design Infor- mations- design Inter-

  aktions- design DESIGN (”UI”) UX 🙁 😀 🙂
 14. Jonas Söderström • 2024 Visuell design Infor- mations- design Inter-

  aktions- design Tydliga kontraster, hänsynsfull färgskala, lättlästa typsnitt, alt-texter Enkelt språk, tydliga struktur, förklarande bild Stora och åtskilda klickytor, kunna använda utan mus (tangentbords- styrning) Inkluderande design
 15. Jonas Söderström • 2024 Visuell design Tydliga kontraster etc Informations-

  design Enkelt språk etc Interaktions- design Stora klickytor etc Inkluderande design Tillgänglighet 🙁 😀 🙂
 16. Jonas Söderström • 2024 Inkluderande design – att minska trösklar

  i omvärlden Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2023
 17. Jonas Söderström • 2024 Programvara och system skall vara lämpligt

  utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10 Jonas Söderström • 2023
 18. Jonas Söderström • 2024 • Webbdirektivet – den europeiska standarden

  EN 301 549. • Lagen om tillgänglighet till digital o ff entlig service Jonas Söderström • 2023 https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/
 19. Jonas Söderström • 2024 “Visst, men vi behöver inte tänka

  på tillgänglighet. Vår målgrupp för den här appen har inga handikapp.”
 20. Jonas Söderström • 2024 ” ’My speech is slow, and

  I slur some words’, said Dagmar Munn, a retired wellness instructor who has ALS. ’Although I am careful to enunciate and carefully pronounce a command, the device stops listening by my second word. I just can’t speak fast enough to satisfy the preset listening time,’ Ms. Munn said.” NY Times 22 sep 2021 Interaktions- design!
 21. Jonas Söderström • 2024 Companies have usually engineered voice technology

  to cater to uninterrupted speech from “the average North American English voice,” said Frank Rudzicz, associate professor at the University of Toronto who studies speech, language and arti fi cial intelligence. As a result, diverse speech patterns sometimes sound foreign to voice-enabled devices. In other words, companies have rarely prioritized those of us whose speech doesn’t match what engineers assume to be the norm. https://www.nytimes.com/2021/09/22/opinion/voice-assistants-accessibility-disability.html NY Times 22 sep 2021
 22. Jonas Söderström • 2024 Kognitiva funktionsvariationer Permanent • Autism /

  ADHD-spektrum • Dyslexi • Utvecklingsstörning • Hjärntrötthet (permanent?) Tillfällig • ”Pollenhjärna” Situation • Utvakad på grund av kolikbarn • Kognitiv överbelastning (stress)
 23. Jonas Söderström • 2024 Inkludering är mer än anpassning till

  funktionsvariationer … … det kan också gälla innehåll.
 24. Jonas Söderström • 2024 Förutsätt inte att alla vill fi

  ra Fars dag … … ge möjlighet att avstå (opt-out)
 25. Jonas Söderström • 2024 25 % har svårt att läsa

  • På en vecka ökar befolkningen ökar med 1 340 personer. Största delen av ökningen – 1 000 personer – beror på invandring (minus utvandring). 42 % av vuxna svenskar når inte upp till nivån ”goda läsare” De fi nition: Klara av att söka efter information i en lång, komplex text, tolka innehållet och dra slutsatser (nivå 3 av 5). Källa: PIAAC-studien, 2013, SCB (stort antal OECD-länder)
 26. Jonas Söderström • 2024 25 % har svårt att läsa

  • På en vecka ökar befolkningen ökar med 1 340 personer. Största delen av ökningen – 1 000 personer – beror på invandring (minus utvandring). 100 % har ont om tid
 27. Jonas Söderström • 2024 Verktyg , riktlinjer, resurser • Utformning:

  Riktlinjer i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) • Innehåll: ISO 24495-1:2023 • Plain language, Part 1: Governing principles and guidelines • Språkrådet ( isof.se ) • Begriplig text ( begripligtext.se )
 28. Jonas Söderström • 2024 Klarspråksstandard ISO • Relevant: läsarna ska

  få den information de behöver. • Läsaridenti fi ering, kontext • Lätt att hitta i: Läsarna ska lätt kunna hitta informationen de behöver. • Textstruktur, rubriker, gra fi ska element • Begriplig: Läsarna ska lätt kunna förstå informationen. • Ordval, klara meningar, respektfull ton, inkluderande språk. • Användbar: Läsarna ska lätt kunna använda informationen.
 29. Jonas Söderström • 2024 WCAG om textstorlek • Minst 16

  punkter för huvudsaklig text (brödtext) • 16 punkter ≈ 21 pixlar • Ingen de fi nitiv riktlinje, men en genomgående rekommendation
 30. Jonas Söderström • 2024 WCAG om övriga textattribut • Radavstånd

  minst 1,5 gånger textens storlek (grad). • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger textens storlek. • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger textens storlek. • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.
 31. Jonas Söderström • 2024 WCAG om kontrast • Textens kontrast

  mot bakgrund ska vara minst 4,5:1. • Stor stil, • större än 18 p, eller • fetstil större än 14 p ska ha en kontrast på minimum 3:1.
 32. Jonas Söderström • 2024 Var försiktig med text i bild

  eller på rörig bakgrund Sjöstaden
 33. Jonas Söderström • 2024 WCAG 2.2.2 Pausa, Stoppa, Dölj Inom

  nivå A tas också hänsyn till information som när sidan laddas rör på sig, blinkar eller uppdateras automatiskt i mer än fem sekunder. För att alla besökare oavsett förmåga ska få skälig tid på sig gäller att: • Det ska gå att pausa, stoppa eller gömma innehållet; så länge inte rörelserna och blinkandet är nödvändiga delar för att förmedla information.
 34. Jonas Söderström • 2024 Det som är bra för personer

  med funktions- nedsättningar är oftast också bra för alla. Nyplings gårdsbutik, Lokrume
 35. Jonas Söderström • 2024 Titta till nästa gång: Patricia Moore:

  Design for all – The Lifespan Design Challenge (YouTube) 25 min https://www.youtube.com/watch?v=AzjEfozVWj0
 36. Jonas Söderström • 2024 Tisdag April 23 = Söndag 28

  april: Sista inlämning av uppgift 1. Torsdag Maj 2 Torsdag April 25 Tisdag April 30 Inifrån- perspektiv. Inleda text – ingresser. Klarspråk och krångligt språk 1. Genomgång uppgift 1. Rubriker. Vecka 17 Vecka 18