تایپوگرافی در فتوشاپ

950be61f986946edfb1c4768cf1d4d72?s=47 Mahdi Darvishi
February 21, 2018

تایپوگرافی در فتوشاپ

ارائه درس چند رسانه ای | کاردانی نرم افزار
تایپوگرافی چیست و پیاده سازی آن در فتوشاپ.

950be61f986946edfb1c4768cf1d4d72?s=128

Mahdi Darvishi

February 21, 2018
Tweet