Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

ANW Wetenschapsfilosofie

ANW Wetenschapsfilosofie

1e6e009eb34acada083d876fbc6cc44f?s=128

Martijn Walraven

November 21, 2011
Tweet

Transcript

 1. Demarcatie –Tussen kwesties waar de wetenschap wel en geen zinnige

  uitspraken over kan doen –Tussen wetenschap en pseudo-wetenschap –Tussen methoden binnen de verschillende wetenschappen
 2. Wiener Kreis –Manifest verschijnt in 1929 –Systematisch onderzoek naar de

  rechtvaardiging van (wetenschappelijke) waarheidsaanspraken –‘Logisch positivisme’ of ‘logisch empirisme’ –Combinatie van empirie en logica
 3. De vork van Hume “Als we een willekeurig boek ter

  hand nemen, bijvoorbeeld over de goddelijkheid of over metafysica, dan moeten we ons afvragen: bevat het enig abstract redeneren waarin hoeveelheden of aantallen een rol spelen? Nee. Bevat het enig proefondervindelijk redeneren waarin feiten en werkelijkheid betrokken zijn? Nee. Veroordeel het dan tot de vlammen: want het zal niets dan so sterij en ilussies bevatten.”
 4. Veri catieprincipe –Een (niet-logische) uitspraak is alleen dan betekenisvol, wanneer

  ze in principe ‘empirisch veri ëerbaar’ is –‘Er staat hier een stoel’ –‘Er zijn bergen op de achterkant van de maan’
 5. – Er staan hier 52 stoelen – God is liefde

  – In 2150 zal de aarde vergaan – Kindermishandeling is immoreel – Alle raven zijn zwart – Alle voorwerpen vallen in vacuüm even snel – Water bestaat uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom Welke uitspraken zijn betekenisvol?
 6. Generalisaties zijn niet veri ëerbaar –Generalisaties spelen een belangrijke rol

  in wetenschap, want je wilt iets kunnen zeggen dat voor een grotere groep dan je onderzocht hebt geldt –Hoe zou je ‘Alle raven zijn zwart’ kunnen veri ëren?
 7. Theoretische termen kun je niet waarnemen –Zwaartekracht –Molecuul –Elektron –Gen

  –Korte termijn geheugen
 8. Inductie Deductie ‣de eerste steen is hard ‣de tweede steen

  is hard ‣de derde steen is hard ‣… ‣alle stenen zijn hard ‣alle stenen zijn hard ‣deze steen hier is hard ‣die steen daar is hard ‣…
 9. Deductieve redenering –Als het regent worden de straten nat –Het

  regent –Dus: de straten zijn nat
 10. Deductieve redenering –Als het regent gaat iedereen zingen –Het regent

  –Dus: iedereen gaat zingen
 11. Deductieve redenering –Een geldige redenering is een redenering waarbij als

  de premissen waar zijn, de conclusie noodzakelijkerwijs ook waar is –Of een redenering geldig is zegt dus niets over de waarheid van de premissen of de conclusie
 12. Inductieve redenering –De eerste elf eieren in deze doos zijn

  bedorven –Alle eieren in deze doos hebben dezelfde houdbaarheidsdatum –Dus: het twaalfde ei zal ook bedorven zijn
 13. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de

  toekomst
 14. None
 15. Statistiek Beschrijvende statistiek Alle eieren in de doos controleren Inductieve

  statistiek Steekproefsgewijs controleren Wat is de populatie?
 16. –Fase 1: Verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal –Fase 2:

  Formulering van hypothesen –Fase 3: A eiding van speciale consequenties uit de hypothesen, in de vorm van toetsbare voorspellingen –Fase 4: Toetsing van de hypothese(n) –Fase 5: Evaluatie van de uitkomsten van de toetsing Empirische cyclus
 17. Empirische cyclus