Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Kentheorie klas 4

Kentheorie klas 4

1e6e009eb34acada083d876fbc6cc44f?s=128

Martijn Walraven

January 24, 2014
Tweet

Transcript

 1. Tweede kwartaal: hoofdstuk 4 Kennistheorie

 2. Wat voor kennis bezitten we?

 3. Hoe komen we aan onze kennis?

 4. Hoe betrouwbaar is de kennis die we hebben? ?

 5. Een scepticus twijfelt aan de betrouwbaarheid van alle kennis

 6. None
 7. Plato (427/428–347 v. Chr.)

 8. Wat maakt iets tot wat het is? Hoe kunnen we

  dat kennen?
 9. Plato’s allegorie van de grot

 10. Kennis die we verkrijgen door middel van de zintuigen is

  onbetrouwbaar
 11. Ware kennis verkrijgen we niet door middel van onze zintuigen,

  maar alleen door te denken
 12. None
 13. Aristoteles (384–322 v. Chr.)

 14. We hebben de zintuigen nodig om kennis te verkrijgen

 15. Plato Begripsrealisme: ‘Hond(heid)’ bestaat los van individuele honden, als Idee

  in de Ideeënwereld dat we (her)kennen door na te denken Aristoteles Nominalisme: ‘Hond’ is een verzamelnaam die we abstraheren uit de waarneming van individuele honden
 16. Empirisme Rationalisme

 17. a posteriori na de waarneming a priori onafhankelijk van waarneming

 18. René Descartes (1596–1650) Het twijfelexperiment

 19. Kennis die we verkrijgen door middel van de zintuigen is

  onbetrouwbaar
 20. Kun je zeker weten dat je nu niet droomt?

 21. Kun je hier aan twijfelen?

 22. René Descartes (1596–1650) “Ik denk, dus ik ben (cogito ergo

  sum)”
 23. René Descartes (1596–1650) “Maar wat ben ik dan wel? Een

  denkend ding. Wat is dat? Dat is iets dat twijfelt, bevestigt, ontkent, wil en niet wil; en ook iets dat voorstellingen heeft en ervaart.”
 24. Buitenwereld Binnenwereld

 25. None
 26. subject subject subject subject object

 27. John Locke (1632–1704)

 28. Hoe komen we aan onze kennis?

 29. De baby als een tabula rasa (‘onbeschreven blad’ )

 30. Hoe leert een baby de ideeën ‘hond’ en ‘kat’?

 31. Alle ideeën komen voort uit de waarneming

 32. –Primaire eigenschappen: eigenschappen die een ding heeft onafhankelijk van de

  waarneming –Secundaire eigenschappen: eigenschappen die alleen bestaan in de waarneming
 33. “Zijn is waargenomen worden (esse est percipi)” George Berkeley (1685–1753)

  Er zijn geen primaire eigenschappen!
 34. Realisme

 35. Idealisme

 36. David Hume (1711–1776)

 37. Inductie Uit individuele waarnemingen een algemeen begrip of wetmatigheid afleiden

  Kunnen we zeker weten of morgen 
 de zon weer op zal gaan?
 38. Het inductieprobleem

 39. Het inductieprobleem

 40. Causaliteit (oorzakelijkheid)

 41. Empirische kennis is nooit zeker, hoogstens waarschijnlijk, en berust op

  gewoonte
 42. Immanuel Kant (1724–1804) “Gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder

  begrippen zijn blind”
 43. We nemen de wereld altijd waar 
 door een bepaalde

  ‘kennisbril’
 44. We nemen de wereld altijd waar 
 door een bepaalde

  ‘kennisbril’
 45. Causaliteit (oorzakelijkheid)

 46. None
 47. We kunnen niet weten hoe de wereld ‘op zichzelf’ is

  ?
 48. De vork van Hume Een uitspraak is analytisch of synthetisch,

  
 en anders onzinnig
 49. De vork van Hume • analytische uitspraken zijn per definitie

  waar (of onwaar): bv. ’een cirkel is rond’ • synthetische uitspraken voegen kennis toe: bv. ’het dak is rood’ • van onzinnige uitspraken is de waarheid niet vast te stellen: bv. ‘God bestaat’ Een uitspraak is analytisch of synthetisch, 
 en anders onzinnig
 50. analytisch synthetisch a priori a posteriori Welke combinaties van uitspraken

  zijn mogelijk?
 51. analytisch synthetisch a priori ✓ a posteriori ✓ Welke combinaties

  van uitspraken zijn mogelijk?
 52. Immanuel Kant (1724–1804) “Zijn synthetische uitspraken a priori mogelijk?”

 53. analytisch synthetisch a priori ✓ ? a posteriori ✓ Zijn

  synthetische uitspraken a priori mogelijk?
 54. None
 55. ‘Elke gebeurtenis heeft een oorzaak’

 56. Structuren bepalen ons waarnemen en denken

 57. Sapir-Whorfhypothese of linguïstische relativiteit “We ontleden de natuur langs de

  lijnen die bepaald worden door onze moedertalen”