Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GC_portal_vi_4-3.pdf

93a4fb6dacd2519838dbed9f8cb7bad3?s=47 Megumi
June 22, 2021

 GC_portal_vi_4-3.pdf

93a4fb6dacd2519838dbed9f8cb7bad3?s=128

Megumi

June 22, 2021
Tweet

Transcript

 1. Global Communications Team Hỗ trợ teamwork mở rộng trên toàn

  cầu
 2. Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ Truyền đạt đến mọi

  người ở tất cả các chi nhánh, không phụ thuộc vào ngôn ngữ Do Don’t Có rào cản về ngôn ngữ, chỉ truyền đạt đến một số người ở một số chi nhánh
 3. Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ Truyền đạt dễ hiểu

  về suy nghĩ, cảm xúc Do Don’t Biên dịch, phiên dịch một cách máy móc
 4. Hỗ trợ việc hiểu lẫn nhau Hỗ trợ việc hiểu

  về văn hóa, phong tục tập quán, chênh lệch múi giờ Do Don’t Không cố gắng hiểu về môi trường sống của nhau
 5. Mở rộng vòng teamwork Xây dựng cơ hội cho việc

  liên kết giữa các member thuộc chi nhánh khác nhau, ngôn ngữ khác nhau Do Don’t Không có cơ hội để kết nối với member ở bên ngoài bộ phận của mình
 6. Người liên hệ Các vấn đề chung Megumi Weider

 7. Người liên hệ Biên phiên dịch Nhật Việt Truong Thi

  Thuy Linh
 8. Phiên dịch Nhật Anh Michael Worku Người liên hệ

 9. Người liên hệ Biên dịch Nhật Anh Marie Ferguson

 10. Người liên hệ Biên phiên dịch Nhật Trung Chong Li

 11. Xin cứ liên lạc về GC các yêu cầu tư

  vấn về phiên dịch, thông dịch nhé! Nhớ follow thread, channel của chúng tôi nha !