Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Prečo povedať nie SQL

Prečo povedať nie SQL

Slides from the talk I gave at the Dailyweb 2011 conference in Bratislava, Slovakia. A short introduction into various NoSQL databases.

5f27d0b43fc28785db65c57ae7e81ec5?s=128

Milan Cermak

May 01, 2012
Tweet

Transcript

 1. Prečo povedať nie SQL? Milan Čermák @milancermak Wildfuse, s.r.o. @wildfuse

  Tuesday, May 1, 2012
 2. NoSQL v skratke Tuesday, May 1, 2012

 3. NoSQL v skratke • rýchle čítanie Tuesday, May 1, 2012

 4. NoSQL v skratke • rýchle čítanie • rýchly zápis Tuesday,

  May 1, 2012
 5. NoSQL v skratke • rýchle čítanie • rýchly zápis •

  vysoká dátová priepustnosť Tuesday, May 1, 2012
 6. NoSQL v skratke • rýchle čítanie • rýchly zápis •

  vysoká dátová priepustnosť • škálovatelnosť Tuesday, May 1, 2012
 7. NoSQL v skratke • rýchle čítanie • rýchly zápis •

  vysoká dátová priepustnosť • škálovatelnosť • jednoduchšie modelovanie dát Tuesday, May 1, 2012
 8. Výhody Tuesday, May 1, 2012

 9. Výhody • koniec dogmatického používania SQL Tuesday, May 1, 2012

 10. Výhody • koniec dogmatického používania SQL • vhodný nástroj na

  určenú úlohu Tuesday, May 1, 2012
 11. Výhody • koniec dogmatického používania SQL • vhodný nástroj na

  určenú úlohu • jednoduchší a príjemnejší vývoj a údržba Tuesday, May 1, 2012
 12. Výhody • koniec dogmatického používania SQL • vhodný nástroj na

  určenú úlohu • jednoduchší a príjemnejší vývoj a údržba • výborná komunita a podpora Tuesday, May 1, 2012
 13. Nevýhody Tuesday, May 1, 2012

 14. Nevýhody • limity CAP teorému (consistency, availability, partition tolerance) •

  eventual consistency • transakcie Tuesday, May 1, 2012
 15. Nevýhody • limity CAP teorému (consistency, availability, partition tolerance) •

  eventual consistency • transakcie • “neoverené” riešenia Tuesday, May 1, 2012
 16. Nevýhody • limity CAP teorému (consistency, availability, partition tolerance) •

  eventual consistency • transakcie • “neoverené” riešenia • nový spôsob myslenia Tuesday, May 1, 2012
 17. Začíname s NoSQL • RTFM • “How I need to

  access my data?” - Salvatore Sanfilippo a.k.a. antirez Tuesday, May 1, 2012
 18. Tuesday, May 1, 2012

 19. • dokumentová databáza • BSON (binary JSON) Tuesday, May 1,

  2012
 20. Tuesday, May 1, 2012

 21. • indexy Tuesday, May 1, 2012

 22. • indexy • query language Tuesday, May 1, 2012

 23. • indexy • query language • geolokačné dotazy Tuesday, May

  1, 2012
 24. • indexy • query language • geolokačné dotazy • replikácia,

  sharding Tuesday, May 1, 2012
 25. • indexy • query language • geolokačné dotazy • replikácia,

  sharding • MapReduce Tuesday, May 1, 2012
 26. Tuesday, May 1, 2012

 27. • Príklady použitia: • CMS systémy • e-commerce • geolokačné

  systémy • logovanie • real-time analýza dát Tuesday, May 1, 2012
 28. Tuesday, May 1, 2012

 29. • Nevýhody: Tuesday, May 1, 2012

 30. • Nevýhody: • pamäťová náročnosť Tuesday, May 1, 2012

 31. • Nevýhody: • pamäťová náročnosť • 4 MB/dokument Tuesday, May

  1, 2012
 32. Tuesday, May 1, 2012

 33. • advanced key-value databáza • reťazce, zoznamy, množiny, zoradené množiny

  a hash-tabulky Tuesday, May 1, 2012
 34. Tuesday, May 1, 2012

 35. • jednoduchosť • rýchlosť • všestrannosť Tuesday, May 1, 2012

 36. Tuesday, May 1, 2012

 37. • Príklady použitia: • cache • sessions • fronty •

  počítadlá • logy Tuesday, May 1, 2012
 38. Tuesday, May 1, 2012

 39. • Nevýhody: • manuálne udržiavanie indexu • denormalizácia Tuesday, May

  1, 2012
 40. Tuesday, May 1, 2012

 41. • Couchbase • CouchDB + Memcache + Membase • dokumentová

  databáza Tuesday, May 1, 2012
 42. Tuesday, May 1, 2012

 43. • dostupnosť • replikácia • synchronizácia Tuesday, May 1, 2012

 44. Tuesday, May 1, 2012

 45. • Príklady použitia: • zber a analýza veľkého množstva heterogénnych

  dát • mobilné aplikácie Tuesday, May 1, 2012
 46. Tuesday, May 1, 2012

 47. • Nevýhody: • “enterprise” riešenie • vhodné na úzku skupinu

  problémov • náročnejšie na pochopenie a štart Tuesday, May 1, 2012
 48. Tuesday, May 1, 2012

 49. • distribuovaná key-value databáza • inšpirovaná Amazon Dynamo Tuesday, May

  1, 2012
 50. Tuesday, May 1, 2012

 51. • master-less Tuesday, May 1, 2012

 52. • master-less • vysoká dostupnosť Tuesday, May 1, 2012

 53. • master-less • vysoká dostupnosť • fulltextové vyhľadávanie Tuesday, May

  1, 2012
 54. • master-less • vysoká dostupnosť • fulltextové vyhľadávanie • MapReduce

  Tuesday, May 1, 2012
 55. • master-less • vysoká dostupnosť • fulltextové vyhľadávanie • MapReduce

  • jednosmerné relácie Tuesday, May 1, 2012
 56. Tuesday, May 1, 2012

 57. • Príklady použitia: • multimediálne úložište • veľké objemy stále

  meniacich sa dát • sessions • “cloud-based” systémy Tuesday, May 1, 2012
 58. Tuesday, May 1, 2012

 59. • Nevýhody: • slabšia podpora programovacích jazykov a nástrojov •

  zložitejší kód Tuesday, May 1, 2012
 60. milan.cermak@gmail.com Ďakujem za pozornosť Tuesday, May 1, 2012