Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails GIrls Sofia 3.0 - Day 2

Rails GIrls Sofia 3.0 - Day 2

Slides for the Rails Girls Sofia 3.0 event, which took place on 11-12 October 2014. Day two.

Dimitar Dimitrov

October 12, 2014
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 3.0
  Ден 1
  11-12 октомври 2014 г.

  View Slide

 2. Здравейте!
  (отново)

  View Slide

 3. Вчера

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. Днес

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. Цел

  View Slide

 10. Да сглобим нещо!

  View Slide

 11. Да запалим > Да научим

  View Slide

 12. Контекст

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. Процедурни
  • Twitter hashtag — #RailsGirlsSofia и #codeEU

  • Facebook група — “RailsGirlsSofia”

  • Обяд тук, от спонсорите, в 13:00 ч.

  • Афтърпарти от 20 ч. в бар “FlipFLop” на ул.
  Оборище 61, всички са поканени!

  • Имате по едно безплатно питие от нас

  View Slide

 16. План

  View Slide

 17. 1. Блиц-увод в програмирането

  2. Оцапване на ръце с Ruby в TryRuby.org

  3. За уеб и вашето приложение

  4. Уъркшоп 1

  5. Обяд

  6. Бентобокс

  7. Няколко петминутни презентации

  8. Уъркшоп 2

  9. ПАРТИ!

  View Slide

 18. Що е то
  програмиране?

  View Slide

 19. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

  View Slide

 20. View Slide

 21. Ruby?

  View Slide

 22. View Slide

 23. Език за програмиране

  View Slide

 24. Език за програмиране

  =

  Купчина правила, с
  които управлявате
  компютър

  View Slide

 25. Сходно на естествените
  езици, но с по-стриктни
  правила.

  View Slide

 26. Не е трудно да се
  научите.

  View Slide

 27. Вчера програмирахте.
  Примирете се с този факт.

  View Slide

 28. Езици за програмиране
  • Ruby (Руби) е език за програмиране

  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript,
  Clojure, Scheme и още 2783...)

  • Можем да ползваме произволен* език, за
  да правим това, което ще правим днес

  • Руби е готин и ще ползваме него

  • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)

  View Slide

 29. Нещата, които ще
  научите, важат и за
  други езици.

  View Slide

 30. Show me the code!

  View Slide

 31. Ето ви малко Ruby*
  5.пъти  {  
     покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"  
  }

  View Slide

 32. Внимание - термини
  • Код = последователност от команди и данни

  • Кодът на Ruby се пази в текстови файлове с
  произволен размер и брой

  • Изпълнява се от програма (интерпретатор),
  кръстена “ruby”

  • Може да се изпълняват и една по една, а вие
  да виждате резултата

  • Interactive Ruby — irb и TryRuby.org

  View Slide

 33. Основи на
  програмирането
  1. Данни и имена

  2. Действия

  3. Условия

  4. Цикли

  View Slide

 34. 1. Данни и имена
  НЕЩА (данни, стойности) и имена (променливи)
  !
  име  =  НЕЩО  
  !
  Например:
  !
  event_name  =  "Rails  Girls  Sofia  3.0"

  candidates  =  "many"  
  accepted_participants  =  70

  View Slide

 35. 2. Действия
  Всички данни (неща, стойности) поддържат
  определени операции/действия:
     
  НЕЩО.действие  
  НЕЩО.друго_действие()  
  НЕЩО.друго_действие(разни,  опции)

  View Slide

 36. 3. Условия
  Начин за взимане на решения
  по време на работа на програмата.

  View Slide

 37. 3. Условия
  !
  !
  if  условие  
     изпълни  това,  ако  условието  е  истина  
  else  
     иначе  изпълни  тази  част  
  end

  View Slide

 38. 3. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  
  !
  !
  !
  !
  !

  View Slide

 39. 3. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  
  !
  if  братчеда.гладен?  
     братчеда.иди_да_обядваш  
  else  
     братчеда.изиграй_едно_хоро  
  end

  View Slide

 40. 4. Цикли
  • Начини да повтаряте едно и също действие
  многократно (т. нар. "цикли")

  • Повече от един начин да стане това;
  избираме си различни, според ситуацията

  • В Ruby е малко по-особено (и готино),
  отколкото в други езици за програмиране

  • Принципът е еднакъв навсякъде

  View Slide

 41. 4. Цикли
  30.times  do  
     направи_коремна_преса  
  end

  View Slide

 42. 4. Цикли
  100.times  do  |номер_на_участник|  
     имейл_адрес  =  намери_имейла_на_участник_по(номер_на_участник)  
     изпрати_подсещащ_имейл_до(имейл_адрес)  
  end

  View Slide

 43. 4. Цикли
  5.пъти  {  
     покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"  
  }

  View Slide

 44. 4. Цикли
  5.пъти  do  
     покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"  
  end

  View Slide

 45. Най-важният шаблон
  НЕЩО.действие  
  НЕЩО.друго_действие()  
  НЕЩО.друго_действие(разни,  опции)

  View Slide

 46. Да си изцапаме
  ръцете!

  View Slide

 47. TryRuby.org
  • Променливи и данни (стойности)

  • Връзки между тях

  • Типове данни (стойности) – числа, низове,
  списъци, речници…

  • Синтаксис – защо всеки символ е важен?

  • Абстракции – методи, класове

  • Каквото вие ги питате :)

  View Slide

 48. TryRuby.org
  http://tryruby.org

  !
  Или изпълнете следното в конзолата:

  gem  install  rails-­‐girls-­‐sofia-­‐tryruby  
  и го стартирайте с: tryruby

  View Slide

 49. Приложението
  (приложение ≈ уебсайт)

  View Slide

 50. Уебсайт?
  Мътно понятие…

  View Slide

 51. http://bit.ly/about-web

  View Slide

 52. Речник
  • Сървър – компютър, закачен за интернет

  • Сървър – помощна програма

  • Клиент – браузърът на вашия лаптоп

  • Интернет – просто свързани компютри

  • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …,
  преточващи се от сървъра към клиента

  View Slide

 53. Типове уеб сайтове
  • Статични — едно и също, во веки веков

  • Динамични — шаблони, попълвани с
  данни; може и да има интеракция с
  потребител, може и да няма

  • Приложението, което ще правим днес,
  попада във втората категория

  • И за двата вида имаме нужда от
  помощната програма “сървър” и от
  компютър, на който да са

  View Slide

 54. Как разработваме сайт?
  • Обикновено имаме “локално” копие

  • Файлове, код, картинки + сървър + БД

  • Редактираме си кода и файловете локално

  • Разглеждаме си промените локално

  • Когато сме готови, копираме новия код,
  картинки, файлове на реалния сървър

  • Nitrous.io ще замества вашия компютър

  View Slide

 55. Динамични уеб сайтове
  • Още — приложения (applications, apps)

  • За тях имаме нужда от “логика” на сървър

  • “Логика” = програма, написана на език за
  програмиране

  • Ще се забавляваме с това днес,
  използвайки Ruby

  View Slide

 56. Уебсайт

  vs.

  Приложение

  vs.

  Мобилно приложение

  vs.

  Десктоп приложение

  View Slide

 57. “Идейник”
  Събиране на идеи, състоящи се от име,

  детайлно описание и евентуално снимка

  View Slide

 58. Раждането на едно приложение
  • Имате идея!

  • Обличате я в по-конкретни рамки, например:

  • Започвате да мислите по UX (User eXperience)

  • UX = UI + Workflow

  • UI = User Interface = потребителски интерфейс

  • Workflow = поток на действията

  • Wireframes (или драскулки на кутийки на
  хартия)

  View Slide

 59. Раждането на едно приложение
  • Звучи сложно, но не е

  • Най-важното —

  • Започвате с малки стъпки и надграждате на
  итерации

  • Експериментирате

  • Учите се от грешките си

  • Подобрявате и повтаряте цикъка

  View Slide

 60. View Slide

 61. View Slide

 62. Нашето просто начало
  • Добавяне на идеи

  • Списък с идеи

  • Редакция на идеи (идентичен екран с този
  за добавянето)

  • Звучи достатъчно просто

  • Ще използваме Ruby on Rails

  View Slide

 63. Ruby on Rails?

  View Slide

 64. Руби на релси
  • Ruby on Rails е името на уеб фреймуърк;
  има вграден сървър

  • Фреймуърк = купчина Руби код, който
  някой е написал вместо нас

  • Можем и без Рейлс, но ще се изпотим
  повече*

  • Ruby on Rails е много добър фреймуърк

  • Може да се изхранвате с Ruby on Rails :)

  View Slide

 65. Уъркшоп 1

  View Slide

 66. • http://bit.ly/railsgirlssofia3 + http://bit.ly/cheat-rails

  • Първо HTML + CSS

  • Компоненти на уеб приложение - бази данни, сървър, …

  • Инструменти — конзола, текстов редактор, браузър

  • Изгледи – ERB и HTML

  • Routes (пътища)

  • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…”

  • Контролери, модели – бегло

  • Rails генератори; Scaffolds; Gems и управлението им
  Уъркшоп 1

  View Slide

 67. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  (невъзможно кратък)

  (~30 мин.)

  View Slide

 68. http://www.youtube.com/watch?v=qObzgUfCl28

  View Slide

 69. www.students.InfoStart.eu

  View Slide

 70. ห౰

  View Slide

 71. Бенто бокс

  View Slide

 72. Speak Geek.
  Or how to teach the language of web
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 73. 2
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 74. Why Bento?
  • You need a balanced mix of things.
  • It’s a puzzle - putting everything
  together in the box.
  • “Ekiben“ - content which is arranged in
  the most efficient, graceful manner.
  The bento is presented in a simple,
  beautiful, balanced way. Nothing
  lacking. Nothing superfluous. Not
  decorated, but wonderfully designed.
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 75. 4
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 76. HTML
  AJAX
  CSS
  RUBY, PYTHON, PHP, SCALA
  MYSQL,
  MONGODB
  RUBY ON RAILS, DJANGO,
  CAKEPHP, JETTY , LIFT….
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 77. Etsy:
  “We use a number of different programming languages (including Matlab!) but
  are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which
  are MySQL and some of which are PostgreSQL. “
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 78. 7
  PHP + Matlab
  MySQL
  PostgeSQL
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 79. 8
  Foursquare:
  “Server code is written in scala running on the lift web framework using
  jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in
  between.
  MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been
  migrated off PostgreSQL yet).
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 80. 9
  MongoDB and
  PostresSQL
  Nginx + HAProxy
  Lift
  Scala
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 81. R
  #1 HTML/CSS
  #2 JQUERY
  #3 Unicorn
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 82. HTML CSS
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 83. HTML
  AJAX
  CSS
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 84. UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 85. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in
  the right place..
  There might be false friends and doubles.
  Googling allowed!
  You have five minutes – wrong answers will be removed,
  the team with most post-its wins!
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 86. 5 minutes.
  Game on!
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 87. HTML
  PHP
  SaaS
  RoR
  MongoDB
  CSS
  Apache
  Django
  nginx
  MySQL
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 88. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Logic. PHP is a very popular language designed to produce
  dynamic Web pages. It goes well with HTML.
  - What makes PHP special?
  - Why it’s so popular?
  No where. Software as a service. Not a technical term - more a
  business/delivery model, in which software is hosted centrally,
  not by the user themselves and they often pay a subscription
  fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs..
  - What other buzzwords are there that are not technical?
  Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool
  you!
  Style & structure. Especially structue: HTML is what
  describes the structure and the (static) content of the
  website.
  - What is XHTML? HTML5?
  - Scripting language vs. markup?
  Database. An open source database system. Stores the web
  app data in a little different way than MySQL, making it
  easier and faster for certain types of apps.
  - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular?
  Infrastructure. A popular open source HTTP server software.
  Servers can be hardware or software - here we’re focusing on
  the latter. Servers are the piece of software that deliver the
  web page to you.
  - What is HTTP? What is the role of the browser?
  Style and structure. Especially style, designed to describe the
  look of webpages, including elements such as the layout, colors
  and fonts.
  - Why is CSS important when building bigger sites?
  - What is CSS3?
  Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for
  Python.
  - What other examples of popular frameworks are there? For
  Ruby?
  Database. Worlds most popular open source database system,
  used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many
  software stacks like LAMP
  - Talk about LAMP and other software stacks
  - Talk a little about open source
  Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP
  server. Said to be faster than Apache - in many ways like
  MongoDB is for MySQL.
  - What are proxies?
  - Talk about
  Friday, March 23, 12

  View Slide

 89. Lightning Talks

  View Slide

 90. Разговори с
  неодушевени
  предмети
  Андрей Радев

  View Slide

 91. @AndrewRadev

  View Slide

 92. View Slide

 93. “Ти си оня, дето си говори с
  компютъра”

  View Slide

 94. Не е нужно да си побъркан, за
  да си програмист.

  (но помага)

  View Slide

 95. “Ти си оня, дето си говори с
  компютъра”

  View Slide

 96. View Slide

 97. View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. View Slide

 101. $  ghc  Foo.hs  
  !
  Foo.hs:3:22:  
         My  brain  just  exploded.  
         I  can't  handle  pattern  bindings  for  
  existentially-­‐quantified  constructors.  
         Instead,  use  a  case-­‐expression,  or  do-­‐
  notation,  to  unpack  the  constructor.  
         In  the  binding  group  for  
                 Foo  a  
         In  a  pattern  binding:  Foo  a  =  f  
         In  the  definition  of  `ignorefoo':  
                 ignorefoo  f  =  1  
                                         where  
                                                 Foo  a  =  f

  View Slide

 102. Време

  View Slide

 103. View Slide

 104. Димитър Димитров

  View Slide

 105. http://trudovak.herokuapp.com/
  https://github.com/rails-girls-sofia-study-group/trudovak

  View Slide

 106. Програмирам от 2001 г.

  View Slide

 107. Миналата година се
  събудих.

  View Slide

 108. View Slide

 109. View Slide

 110. Звучи добре на хартия.

  Но в действителност?

  View Slide

 111. View Slide

 112. View Slide

 113. View Slide

 114. View Slide

 115. Скалъпено криво-ляво…
  Блокировката можеше да се

  заобиколи лесно от блокирания сайт

  View Slide

 116. Кой би обърнал
  внимание на

  50 човека?

  View Slide

 117. Обаче се случи.

  Промениха си сайтовете.

  View Slide

 118. Бързо оправихме
  проблема, разбира се.
  Стана невъзможно

  да се заобиколи блокировката.

  View Slide

 119. И една сутрин…

  View Slide

 120. View Slide

 121. 5000+ инсталации
  И нови доброволци-помагачи.

  View Slide

 122. Още помагачи
  Плюс разширения за Firefox, Opera, Safari…

  View Slide

 123. Всичко това само със
  стотина реда код.

  View Slide

 124. Независимост.

  Сила.

  View Slide

 125. Стъпка по стъпка
  Димитър Шалварджиев

  View Slide

 126. Стъпка  по  стъпка
  ...в  чудния  свят  на  прог4амирането  (с  Рейлс)...

  View Slide

 127. Какво  означават  прог4амистките  су>ерсили?  
  -­‐ възможността  да  улеснявате  живота  си  чрез  
  автоматизация  
  -­‐ независимостта  да  създадете  решение  на  
  проблема  си  сами,  вместо  да  търсите  нещо  
  готово  
  -­‐ да  сте  създадетели,  а  не  потребители  на  
  компютъра

  View Slide

 128. Какво  можете  да  правите  с  Рейлс?  
  -­‐ динамични  страници,  които  да  зареждат  съдържанието  от  
  база  данни  –  личен  блог  
  -­‐ по-­‐сложни  апликации,  като  например  онлайн  магазин:  но  
  принципът  е  същият,  динамична  страница,  която  зарежда  
  съдържание  от  база  данни  
  -­‐ апликации,  които  свързват  милиарди,  позволяват  им  да  
  споделят  впечатления,  снимки,  видеа,  да  изразяват  себе  си  по  
  всеки  възможен  начин;    
  -­‐ мислите,  че  би  било  трудно?

  View Slide

 129. Прог4амирането  е  метод,  а  не  цел
  -­‐ прог4амирането  е  като  строеж  
  -­‐ прог4амистите  са  като  строителите  –  има  
  архMтекти  (sofQRare  architects),  има  ВиК  и  електричари  
  (backend),  има  зидаромазачи  (f_ontend),  има  и  
  (интериорни)  дизайнери  
  -­‐ никой  не  се  занимава  със  строителство,  за  да  бъде  
  омазан  в  гMпс,  а  за  да  създаде  нещо  х`баво!  
  -­‐ в  този  смисъл,  прог4амирането  не  е  цел,  а  средство;  

  View Slide

 130. Стъпка  по  стъпка  в  прог4амирането
  -­‐ започваме  от  промяната  на  нещо  готово  
  -­‐ постепенно  променяме  все  повече  
  -­‐ стигаме  момент,  в  който  сме  спокойни  да  започнем  от  
  нулата  сами  
  !
  o Не  бързайте.  Колкото  по-­‐стабилни  са  основите,  
  толкова  по-­‐устойчива  е  сг4адата.  
  o Каква  е  разликата  между  инструcторите  и  

  View Slide

 131. View Slide

 132. Програмирането и
  зоните на комфорт
  Мартина Радева

  View Slide

 133. View Slide

 134. View Slide

 135. View Slide

 136. View Slide

 137. View Slide

 138. View Slide

 139. View Slide

 140. View Slide

 141. View Slide

 142. View Slide

 143. View Slide

 144. Пет причини да
  продължа
  Мирослав Рачев

  View Slide

 145. 5 причини да продължа...
  1. Sandi Metz - sandimetz.com
  "Bikes has always been cool"
  Practical Object-Oriented Design in Ruby
  The 4 rules:
  1. Classes can be no longer than one hundred lines of code.
  2. Methods can be no longer than five lines of code.
  3. Pass no more than four parameters into a method. Hash options are parameters.
  4. Controllers can instantiate only one object. Therefore, views can only know about one
  instance variable and views should only send messages to that object
  (@object.collaborator.value is not allowed).
  “You should break these rules only if you have a good reason or your pair lets you.”
  Talks:
  • Ruby Rogues Podcast #87 - Book Club: Practical Object-Oriented Design in Ruby
  • Golden Gate Ruby Conference 2012 - Go Ahead, Make a Mess

  View Slide

 146. 2. Katrina Owen - kytrinyx.com
  Refactoring. Therapeutic refactoring.
  exercism.io - Deep practice. Crowd-sourced mentorship.
  Talks:
  • Ruby Rogues Podcast #163 - Education
  • Lone Star Ruby Conference 2013 - Hacking Passion (a.k.a Talent is bullshit)

  View Slide

 147. 3. Sarah Mei - sarahmei.com
  RailsBridge
  Pair programming
  Talks:
  • Ruby Rogues Podcast #66 - Rails Bridge
  • Golden Gate Ruby Conference 2013 - Why hasn't Ruby won?

  View Slide

 148. 4. Ashe Dryden - ashedryden.com
  The Diverse Team - Healthy Companies, Progressive Practices
  Talks:
  • Ruby Rogues Podcast #101 - Diversity
  • FlowCon San Francisco 2013 - Programming Diversity

  View Slide

 149. 5. Saron Yitbarek - bloggytoons.com
  Reading Code
  Talks:
  • Ruby Rogues Podcast #159 - Hacking Education
  • RailsConf 2014 - Reading Code Good

  View Slide

 150. Какво е алгоритъм
  Свилен Иванов

  View Slide

 151. Какво е “алгоритъм”?

  View Slide

 152. View Slide

 153. Алгоритъмът е “готварска
  рецепта”
  Поредица от стъпки, които
  компютърът изпълнява

  View Slide

 154. View Slide

 155. Разбийте яйцата с миксер

  View Slide

 156. Разбийте яйцата с миксер
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа Разбийте с миксера

  View Slide

 157. Разбийте яйцата с миксер
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа
  Сложете яйцата в купа Разбийте с миксера
  Сложете яйцата в купа
  Счупете
  яйцата
  Сложете яйцата в купа
  Сложете белтъка
  и желтъка в купа
  Сложете
  бъркалки
  Включете
  в контакта
  Разбийте

  View Slide

 158. “Разделяй и владей”

  View Slide

 159. “Разделяй и владей”

  View Slide

 160. 1.Разделяме тестето на две половини.
  2.Поглеждаме картата, която дели тестето:
  a)Ако е по-силна от търсената, изхвърляме
  дясната половина. Премини към т.1
  b)Ако е по-слаба от търсената, изхвърляме
  лявата половина. Премини към т.1
  c)Ако е търсената, край
  Търсене на карта в подредено
  тесте

  View Slide

 161. Благодаря за вниманието!

  View Slide

 162. За смелостта да
  започнем
  Яна Петрова

  View Slide

 163. Уъркшоп 2

  View Slide

 164. Как да продължим?
  1. Продължете да пишете (код)

  2. Работете над нещо реално

  3. Поддържайте връзка помежду си

  4. Забавлявайте се!

  View Slide

 165. Study групи

  View Slide

 166. View Slide

 167. Study групи
  • Седмични срещи в местния хакерспейс

  • Ще има поне един инструктор

  • Без “домашна” работа

  • Трупаме реални знания чрез практика

  • С начинаещи ще започнем от нулата

  View Slide

 168. Study групи
  • Четвъртък и петък, 19:30 - 22:00

  • Идвате един от двата дни

  • Имаме място за около 10-ина човека на ден

  • Не е фатално, ако понякога изпускате

  • Ако има повече желаещи, ще го измислим

  View Slide

 169. Study групи
  • Напълно възможно е да се научите

  • Няма тайна – трябва да отделяте време

  • Ще си помагаме много, но трябва да сте
  мотивирани да изкачите планината сами

  View Slide

 170. За да се присъедините
  • Включете се във Фейсбук групата

  • facebook.com/groups/RailsGirlsSofiaStudyGroup

  • Запишете се в един от двата дни в графика

  • Елате с лаптоп и желание :)

  View Slide

 171. Ресурси 1/2
  • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding

  • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min)

  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel
  Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/
  railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS)

  • Защо книга?

  View Slide

 172. Ресурси 2/2
  • http://railsgirls.com/materials

  • http://explainshell.com/ (за конзолата)

  • http://try.github.io/ (за Git!)

  • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora)

  • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora)

  • http://bit.ly/ruby-in-100-mins

  View Slide

 173. Афтърпарти!
  • След 20 ч. в бар “FlipFlop”, ул. Оборище 61

  • Имате по едно питие от нас

  • Отворено за всички, дори и извън събитието

  • Да положим основите на community-то :)

  View Slide

 174. View Slide

 175. View Slide

 176. Благодарности
  • На г-жа Паси, Ели, Марти, Георги

  • На всички инструктори

  • На спонсорите

  • На домакините от Виваком

  • На вас!

  View Slide

 177. Още нещо…

  View Slide

 178. Следващи Rails Girls
  събития?

  View Slide

 179. View Slide

 180. До скоро!

  View Slide