Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails GIrls Sofia 3.0 - Day 2

Rails GIrls Sofia 3.0 - Day 2

Slides for the Rails Girls Sofia 3.0 event, which took place on 11-12 October 2014. Day two.

9d3a04d8252ce89d5edbb0268af7ad8e?s=128

Dimitar Dimitrov

October 12, 2014
Tweet

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 3.0 Ден 1 11-12 октомври 2014 г.

 2. Здравейте! (отново)

 3. Вчера

 4. None
 5. None
 6. Днес

 7. None
 8. None
 9. Цел

 10. Да сглобим нещо!

 11. Да запалим > Да научим

 12. Контекст

 13. None
 14. None
 15. Процедурни • Twitter hashtag — #RailsGirlsSofia и #codeEU • Facebook

  група — “RailsGirlsSofia” • Обяд тук, от спонсорите, в 13:00 ч. • Афтърпарти от 20 ч. в бар “FlipFLop” на ул. Оборище 61, всички са поканени! • Имате по едно безплатно питие от нас
 16. План

 17. 1. Блиц-увод в програмирането 2. Оцапване на ръце с Ruby

  в TryRuby.org 3. За уеб и вашето приложение 4. Уъркшоп 1 5. Обяд 6. Бентобокс 7. Няколко петминутни презентации 8. Уъркшоп 2 9. ПАРТИ!
 18. Що е то програмиране?

 19. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

 20. None
 21. Ruby?

 22. None
 23. Език за програмиране

 24. Език за програмиране = Купчина правила, с които управлявате компютър

 25. Сходно на естествените езици, но с по-стриктни правила.

 26. Не е трудно да се научите.

 27. Вчера програмирахте. Примирете се с този факт.

 28. Езици за програмиране • Ruby (Руби) е език за програмиране

  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript, Clojure, Scheme и още 2783...) • Можем да ползваме произволен* език, за да правим това, което ще правим днес • Руби е готин и ще ползваме него • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)
 29. Нещата, които ще научите, важат и за други езици.

 30. Show me the code!

 31. Ето ви малко Ruby* 5.пъти  {      покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"

    }
 32. Внимание - термини • Код = последователност от команди и

  данни • Кодът на Ruby се пази в текстови файлове с произволен размер и брой • Изпълнява се от програма (интерпретатор), кръстена “ruby” • Може да се изпълняват и една по една, а вие да виждате резултата • Interactive Ruby — irb и TryRuby.org
 33. Основи на програмирането 1. Данни и имена 2. Действия 3.

  Условия 4. Цикли
 34. 1. Данни и имена НЕЩА (данни, стойности) и имена (променливи)

  ! име  =  НЕЩО   ! Например: ! event_name  =  "Rails  Girls  Sofia  3.0"
 candidates  =  "many"   accepted_participants  =  70
 35. 2. Действия Всички данни (неща, стойности) поддържат определени операции/действия:  

    НЕЩО.действие   НЕЩО.друго_действие()   НЕЩО.друго_действие(разни,  опции)
 36. 3. Условия Начин за взимане на решения по време на

  работа на програмата.
 37. 3. Условия ! ! if  условие      изпълни  това,

   ако  условието  е  истина   else      иначе  изпълни  тази  част   end
 38. 3. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')   ! ! !

  ! !
 39. 3. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')   ! if  братчеда.гладен?

       братчеда.иди_да_обядваш   else      братчеда.изиграй_едно_хоро   end
 40. 4. Цикли • Начини да повтаряте едно и също действие

  многократно (т. нар. "цикли") • Повече от един начин да стане това; избираме си различни, според ситуацията • В Ruby е малко по-особено (и готино), отколкото в други езици за програмиране • Принципът е еднакъв навсякъде
 41. 4. Цикли 30.times  do      направи_коремна_преса   end

 42. 4. Цикли 100.times  do  |номер_на_участник|      имейл_адрес  =  намери_имейла_на_участник_по(номер_на_участник)

       изпрати_подсещащ_имейл_до(имейл_адрес)   end
 43. 4. Цикли 5.пъти  {      покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"   }

 44. 4. Цикли 5.пъти  do      покажи_текст_на_екрана  "Здравейте!"   end

 45. Най-важният шаблон НЕЩО.действие   НЕЩО.друго_действие()   НЕЩО.друго_действие(разни,  опции)

 46. Да си изцапаме ръцете!

 47. TryRuby.org • Променливи и данни (стойности) • Връзки между тях

  • Типове данни (стойности) – числа, низове, списъци, речници… • Синтаксис – защо всеки символ е важен? • Абстракции – методи, класове • Каквото вие ги питате :)
 48. TryRuby.org http://tryruby.org ! Или изпълнете следното в конзолата: gem  install

   rails-­‐girls-­‐sofia-­‐tryruby   и го стартирайте с: tryruby
 49. Приложението (приложение ≈ уебсайт)

 50. Уебсайт? Мътно понятие…

 51. http://bit.ly/about-web

 52. Речник • Сървър – компютър, закачен за интернет • Сървър

  – помощна програма • Клиент – браузърът на вашия лаптоп • Интернет – просто свързани компютри • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …, преточващи се от сървъра към клиента
 53. Типове уеб сайтове • Статични — едно и също, во

  веки веков • Динамични — шаблони, попълвани с данни; може и да има интеракция с потребител, може и да няма • Приложението, което ще правим днес, попада във втората категория • И за двата вида имаме нужда от помощната програма “сървър” и от компютър, на който да са
 54. Как разработваме сайт? • Обикновено имаме “локално” копие • Файлове,

  код, картинки + сървър + БД • Редактираме си кода и файловете локално • Разглеждаме си промените локално • Когато сме готови, копираме новия код, картинки, файлове на реалния сървър • Nitrous.io ще замества вашия компютър
 55. Динамични уеб сайтове • Още — приложения (applications, apps) •

  За тях имаме нужда от “логика” на сървър • “Логика” = програма, написана на език за програмиране • Ще се забавляваме с това днес, използвайки Ruby
 56. Уебсайт vs. Приложение vs. Мобилно приложение vs. Десктоп приложение

 57. “Идейник” Събиране на идеи, състоящи се от име, детайлно описание

  и евентуално снимка
 58. Раждането на едно приложение • Имате идея! • Обличате я

  в по-конкретни рамки, например: • Започвате да мислите по UX (User eXperience) • UX = UI + Workflow • UI = User Interface = потребителски интерфейс • Workflow = поток на действията • Wireframes (или драскулки на кутийки на хартия)
 59. Раждането на едно приложение • Звучи сложно, но не е

  • Най-важното — • Започвате с малки стъпки и надграждате на итерации • Експериментирате • Учите се от грешките си • Подобрявате и повтаряте цикъка
 60. None
 61. None
 62. Нашето просто начало • Добавяне на идеи • Списък с

  идеи • Редакция на идеи (идентичен екран с този за добавянето) • Звучи достатъчно просто • Ще използваме Ruby on Rails
 63. Ruby on Rails?

 64. Руби на релси • Ruby on Rails е името на

  уеб фреймуърк; има вграден сървър • Фреймуърк = купчина Руби код, който някой е написал вместо нас • Можем и без Рейлс, но ще се изпотим повече* • Ruby on Rails е много добър фреймуърк • Може да се изхранвате с Ruby on Rails :)
 65. Уъркшоп 1

 66. • http://bit.ly/railsgirlssofia3 + http://bit.ly/cheat-rails • Първо HTML + CSS •

  Компоненти на уеб приложение - бази данни, сървър, … • Инструменти — конзола, текстов редактор, браузър • Изгледи – ERB и HTML • Routes (пътища) • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…” • Контролери, модели – бегло • Rails генератори; Scaffolds; Gems и управлението им Уъркшоп 1
 67. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (невъзможно кратък) (~30 мин.)

 68. http://www.youtube.com/watch?v=qObzgUfCl28

 69. www.students.InfoStart.eu

 70. ห౰

 71. Бенто бокс

 72. Speak Geek. Or how to teach the language of web

  Friday, March 23, 12
 73. 2 Friday, March 23, 12

 74. Why Bento? • You need a balanced mix of things.

  • It’s a puzzle - putting everything together in the box. • “Ekiben“ - content which is arranged in the most efficient, graceful manner. The bento is presented in a simple, beautiful, balanced way. Nothing lacking. Nothing superfluous. Not decorated, but wonderfully designed. Friday, March 23, 12
 75. 4 Friday, March 23, 12

 76. HTML AJAX CSS RUBY, PYTHON, PHP, SCALA MYSQL, MONGODB RUBY

  ON RAILS, DJANGO, CAKEPHP, JETTY , LIFT…. XML JAVASCRIPT DOM UNICORN Friday, March 23, 12
 77. Etsy: “We use a number of different programming languages (including

  Matlab!) but are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which are MySQL and some of which are PostgreSQL. “ Friday, March 23, 12
 78. 7 PHP + Matlab MySQL PostgeSQL Friday, March 23, 12

 79. 8 Foursquare: “Server code is written in scala running on

  the lift web framework using jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in between. MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been migrated off PostgreSQL yet). Friday, March 23, 12
 80. 9 MongoDB and PostresSQL Nginx + HAProxy Lift Scala Friday,

  March 23, 12
 81. R #1 HTML/CSS #2 JQUERY #3 Unicorn Friday, March 23,

  12
 82. HTML CSS Friday, March 23, 12

 83. HTML AJAX CSS XML JAVASCRIPT DOM Friday, March 23, 12

 84. UNICORN Friday, March 23, 12

 85. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in the right place.. There might be false friends and doubles. Googling allowed! You have five minutes – wrong answers will be removed, the team with most post-its wins! #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Friday, March 23, 12
 86. 5 minutes. Game on! Friday, March 23, 12

 87. HTML PHP SaaS RoR MongoDB CSS Apache Django nginx MySQL

  Friday, March 23, 12
 88. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Logic. PHP is a very popular language designed to produce dynamic Web pages. It goes well with HTML. - What makes PHP special? - Why it’s so popular? No where. Software as a service. Not a technical term - more a business/delivery model, in which software is hosted centrally, not by the user themselves and they often pay a subscription fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs.. - What other buzzwords are there that are not technical? Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool you! Style & structure. Especially structue: HTML is what describes the structure and the (static) content of the website. - What is XHTML? HTML5? - Scripting language vs. markup? Database. An open source database system. Stores the web app data in a little different way than MySQL, making it easier and faster for certain types of apps. - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular? Infrastructure. A popular open source HTTP server software. Servers can be hardware or software - here we’re focusing on the latter. Servers are the piece of software that deliver the web page to you. - What is HTTP? What is the role of the browser? Style and structure. Especially style, designed to describe the look of webpages, including elements such as the layout, colors and fonts. - Why is CSS important when building bigger sites? - What is CSS3? Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for Python. - What other examples of popular frameworks are there? For Ruby? Database. Worlds most popular open source database system, used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many software stacks like LAMP - Talk about LAMP and other software stacks - Talk a little about open source Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP server. Said to be faster than Apache - in many ways like MongoDB is for MySQL. - What are proxies? - Talk about Friday, March 23, 12
 89. Lightning Talks

 90. Разговори с неодушевени предмети Андрей Радев

 91. @AndrewRadev

 92. None
 93. “Ти си оня, дето си говори с компютъра”

 94. Не е нужно да си побъркан, за да си програмист.

  (но помага)
 95. “Ти си оня, дето си говори с компютъра”

 96. None
 97. None
 98. None
 99. None
 100. None
 101. $  ghc  Foo.hs   ! Foo.hs:3:22:        

   My  brain  just  exploded.          I  can't  handle  pattern  bindings  for   existentially-­‐quantified  constructors.          Instead,  use  a  case-­‐expression,  or  do-­‐ notation,  to  unpack  the  constructor.          In  the  binding  group  for                  Foo  a          In  a  pattern  binding:  Foo  a  =  f          In  the  definition  of  `ignorefoo':                  ignorefoo  f  =  1                                          where                                                  Foo  a  =  f
 102. Време

 103. None
 104. Димитър Димитров

 105. http://trudovak.herokuapp.com/ https://github.com/rails-girls-sofia-study-group/trudovak

 106. Програмирам от 2001 г.

 107. Миналата година се събудих.

 108. None
 109. None
 110. Звучи добре на хартия. Но в действителност?

 111. None
 112. None
 113. None
 114. None
 115. Скалъпено криво-ляво… Блокировката можеше да се заобиколи лесно от блокирания

  сайт
 116. Кой би обърнал внимание на 50 човека?

 117. Обаче се случи. Промениха си сайтовете.

 118. Бързо оправихме проблема, разбира се. Стана невъзможно да се заобиколи

  блокировката.
 119. И една сутрин…

 120. None
 121. 5000+ инсталации И нови доброволци-помагачи.

 122. Още помагачи Плюс разширения за Firefox, Opera, Safari…

 123. Всичко това само със стотина реда код.

 124. Независимост.
 Сила.

 125. Стъпка по стъпка Димитър Шалварджиев

 126. Стъпка  по  стъпка ...в  чудния  свят  на  прог4амирането  (с  Рейлс)...

 127. Какво  означават  прог4амистките  су>ерсили?   -­‐ възможността  да  улеснявате  живота

   си  чрез   автоматизация   -­‐ независимостта  да  създадете  решение  на   проблема  си  сами,  вместо  да  търсите  нещо   готово   -­‐ да  сте  създадетели,  а  не  потребители  на   компютъра
 128. Какво  можете  да  правите  с  Рейлс?   -­‐ динамични  страници,

   които  да  зареждат  съдържанието  от   база  данни  –  личен  блог   -­‐ по-­‐сложни  апликации,  като  например  онлайн  магазин:  но   принципът  е  същият,  динамична  страница,  която  зарежда   съдържание  от  база  данни   -­‐ апликации,  които  свързват  милиарди,  позволяват  им  да   споделят  впечатления,  снимки,  видеа,  да  изразяват  себе  си  по   всеки  възможен  начин;     -­‐ мислите,  че  би  било  трудно?
 129. Прог4амирането  е  метод,  а  не  цел -­‐ прог4амирането  е  като

   строеж   -­‐ прог4амистите  са  като  строителите  –  има   архMтекти  (sofQRare  architects),  има  ВиК  и  електричари   (backend),  има  зидаромазачи  (f_ontend),  има  и   (интериорни)  дизайнери   -­‐ никой  не  се  занимава  със  строителство,  за  да  бъде   омазан  в  гMпс,  а  за  да  създаде  нещо  х`баво!   -­‐ в  този  смисъл,  прог4амирането  не  е  цел,  а  средство;  
 130. Стъпка  по  стъпка  в  прог4амирането -­‐ започваме  от  промяната  на

   нещо  готово   -­‐ постепенно  променяме  все  повече   -­‐ стигаме  момент,  в  който  сме  спокойни  да  започнем  от   нулата  сами   ! o Не  бързайте.  Колкото  по-­‐стабилни  са  основите,   толкова  по-­‐устойчива  е  сг4адата.   o Каква  е  разликата  между  инструcторите  и  
 131. None
 132. Програмирането и зоните на комфорт Мартина Радева

 133. None
 134. None
 135. None
 136. None
 137. None
 138. None
 139. None
 140. None
 141. None
 142. None
 143. None
 144. Пет причини да продължа Мирослав Рачев

 145. 5 причини да продължа... 1. Sandi Metz - sandimetz.com "Bikes

  has always been cool" Practical Object-Oriented Design in Ruby The 4 rules: 1. Classes can be no longer than one hundred lines of code. 2. Methods can be no longer than five lines of code. 3. Pass no more than four parameters into a method. Hash options are parameters. 4. Controllers can instantiate only one object. Therefore, views can only know about one instance variable and views should only send messages to that object (@object.collaborator.value is not allowed). “You should break these rules only if you have a good reason or your pair lets you.” Talks: • Ruby Rogues Podcast #87 - Book Club: Practical Object-Oriented Design in Ruby • Golden Gate Ruby Conference 2012 - Go Ahead, Make a Mess
 146. 2. Katrina Owen - kytrinyx.com Refactoring. Therapeutic refactoring. exercism.io -

  Deep practice. Crowd-sourced mentorship. Talks: • Ruby Rogues Podcast #163 - Education • Lone Star Ruby Conference 2013 - Hacking Passion (a.k.a Talent is bullshit)
 147. 3. Sarah Mei - sarahmei.com RailsBridge Pair programming Talks: •

  Ruby Rogues Podcast #66 - Rails Bridge • Golden Gate Ruby Conference 2013 - Why hasn't Ruby won?
 148. 4. Ashe Dryden - ashedryden.com The Diverse Team - Healthy

  Companies, Progressive Practices Talks: • Ruby Rogues Podcast #101 - Diversity • FlowCon San Francisco 2013 - Programming Diversity
 149. 5. Saron Yitbarek - bloggytoons.com Reading Code Talks: • Ruby

  Rogues Podcast #159 - Hacking Education • RailsConf 2014 - Reading Code Good
 150. Какво е алгоритъм Свилен Иванов

 151. Какво е “алгоритъм”?

 152. None
 153. Алгоритъмът е “готварска рецепта” Поредица от стъпки, които компютърът изпълнява

 154. None
 155. Разбийте яйцата с миксер

 156. Разбийте яйцата с миксер Сложете яйцата в купа Сложете яйцата

  в купа Сложете яйцата в купа Сложете яйцата в купа Сложете яйцата в купа Разбийте с миксера
 157. Разбийте яйцата с миксер Сложете яйцата в купа Сложете яйцата

  в купа Сложете яйцата в купа Сложете яйцата в купа Сложете яйцата в купа Разбийте с миксера Сложете яйцата в купа Счупете яйцата Сложете яйцата в купа Сложете белтъка и желтъка в купа Сложете бъркалки Включете в контакта Разбийте
 158. “Разделяй и владей”

 159. “Разделяй и владей”

 160. 1.Разделяме тестето на две половини. 2.Поглеждаме картата, която дели тестето:

  a)Ако е по-силна от търсената, изхвърляме дясната половина. Премини към т.1 b)Ако е по-слаба от търсената, изхвърляме лявата половина. Премини към т.1 c)Ако е търсената, край Търсене на карта в подредено тесте
 161. Благодаря за вниманието!

 162. За смелостта да започнем Яна Петрова

 163. Уъркшоп 2

 164. Как да продължим? 1. Продължете да пишете (код) 2. Работете

  над нещо реално 3. Поддържайте връзка помежду си 4. Забавлявайте се!
 165. Study групи

 166. None
 167. Study групи • Седмични срещи в местния хакерспейс • Ще

  има поне един инструктор • Без “домашна” работа • Трупаме реални знания чрез практика • С начинаещи ще започнем от нулата
 168. Study групи • Четвъртък и петък, 19:30 - 22:00 •

  Идвате един от двата дни • Имаме място за около 10-ина човека на ден • Не е фатално, ако понякога изпускате • Ако има повече желаещи, ще го измислим
 169. Study групи • Напълно възможно е да се научите •

  Няма тайна – трябва да отделяте време • Ще си помагаме много, но трябва да сте мотивирани да изкачите планината сами
 170. За да се присъедините • Включете се във Фейсбук групата

  • facebook.com/groups/RailsGirlsSofiaStudyGroup • Запишете се в един от двата дни в графика • Елате с лаптоп и желание :)
 171. Ресурси 1/2 • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min) • Безплатна

  книга “Learn Rails” от Daniel Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/ railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS) • Защо книга?
 172. Ресурси 2/2 • http://railsgirls.com/materials • http://explainshell.com/ (за конзолата) • http://try.github.io/

  (за Git!) • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora) • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora) • http://bit.ly/ruby-in-100-mins
 173. Афтърпарти! • След 20 ч. в бар “FlipFlop”, ул. Оборище

  61 • Имате по едно питие от нас • Отворено за всички, дори и извън събитието • Да положим основите на community-то :)
 174. None
 175. None
 176. Благодарности • На г-жа Паси, Ели, Марти, Георги • На

  всички инструктори • На спонсорите • На домакините от Виваком • На вас!
 177. Още нещо…

 178. Следващи Rails Girls събития?

 179. None
 180. До скоро!