Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Apps4Finland 2013 haasteet - Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow TAmpere

Apps4Finland 2013 haasteet - Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow TAmpere

Open Data Tampere Region

September 28, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Apps4Finland 2013 Haasteet
  28.9.2013 Road Show Tampere

  View full-size slide

 2. Yleistä
  • Kilpailun voi osallistua omalla projektillaan täyttämällä
  ilmoituslomake täytettävä 3.11 mennessä
  • Kilpailijan ei tarvi valita kilpailusarjaa, tuomarit ja järjestäjät
  valitsevat sarja(t) työn vaikutuksen perusteella
  • Kilpailussa voi myös ratkoa esimääriteltyjä ongelmia eli
  haasteita
  • Jokainen haasteen ratkaisu osallistuu automaattisesti johonkin
  kilpailusarjaan ja voi voittaa sekä haastepalkinnon että
  sarjapalkinnon
  • Haasteen ratkaisussa auttavat valmentajat ja sparrausyhteisöt

  View full-size slide

 3. • Haasteet järjestetty kansioihin, joiden
  lähdemateriaalia voi kuka tahansa tuottaa kilpailun
  aikana tai sen jälkeen (ainoastaan haasteen kuvausta
  ei muuteta)
  • Haasteet ja haaste-ekstrat
  • Apps-kisan työympäristö http://apps4finland.github.io/

  View full-size slide

 4. Helsinki nuoren kännykässä
  • Nuorisoasiainkeskuksella on tiloja, tarvikkeita
  ja avustustukea nuorten toiminnalle
  tapahtumien ja aktiviteettien järjestämiseen
  • Nuorisoasiainkeskus hakee mobiilisovellusta,
  jonka avulla yllä mainitun kaltaiset palvelut
  tavoittaisivat paremmin helsinkiläiset nuoret
  (palvelujen varaus, paikallistaminen, nuorten
  aloitteet vaikuttamaan kehitystoimintaan)

  View full-size slide

 5. Terveystietojen hyödyntäminen ja
  anonymisointi
  • THL:ssä on suuria tutkimusaineistoja, jotka sisältävät yksilöllistä
  tietoa ihmisten terveydentilasta ja joita ei siksi voi avata monen
  muun tietoaineiston tapaan. Kuitenkin aineistoista voisi tehdä
  paljon enemmän tutkimusta ja tilastoanalyyseja kuin mitä
  aineiston keränneet tutkijat ehtivät tehdä.
  • Haasteena on kehittää sellaisia käytäntöjä ja niitä tukevia
  työkaluja, jotka mahdollistavat ulkopuoliselle taholle
  tilastoanalyysien kehittäisen ja ajojen tilaamisen THL:ltä ilman,
  että taho itse näkee alkuperäistä dataa. Kehityskohteena ovat
  mm. rajapinnat, anonymisointitekniikat, metatietokuvaukset,
  generoidut data-aineistot, eettiset käytännöt ja tulosten
  visualisointi.

  View full-size slide

 6. Transaktiodata
  • Nyt monet keräävät lompakkoonsa kuitteja
  ostoksista ja vielä useammat vain vilkaisevat
  kuittia ennenkuin heittävät sen roskiin. Uusi
  digitaalinen maailma ja tietojen yhdistäminen
  mahdollistaisi jotain paljon fiksumpaa. Miten
  tulevaisuuden fiksun mobiililompakon pitäisi
  toimia kuitteihin liittyen?Jos saisit kuitin
  ostoksista datana käytöösi, mitä tekisit sillä?

  View full-size slide

 7. Liikenteen poikkeustilanteiden
  hallinta
  • Haasteena on parantaa poikkeustilanteiden hallintaa
  matkustajan perspektiivistä. Ratkaisu voi kuvata
  joukkoliikenteeseen liittyviä poikkeustilanteita
  kattavammin, ennustaa niitä paremmin, lisätä
  matkustajien tietoisuutta niistä, neuvoa matkustajia
  välttämään niitä, auttaa matkustajia pärjäämään
  niissä tai tehdä niistä matkustajalle yhdentekeviä.
  Ratkaisussa voi valita tekniikaksi esim. jonkin uuden
  visualisointitavan, uuden sosiaalisen toimintatavan,
  uuden tilastollisen mallin, uuden viestintäkanavan tai
  uuden reititysalgoritmin.

  View full-size slide

 8. Kaupungin ymmärtäminen
  • Työalujen ja toimintatapojen kehittäminen
  kaupunkilaisten ymärryksen kasvattamiseksi
  kaupungin toiminnan suunnittelussa on tämän
  haasteen ydin.
  • Kuinka voimme parhaiten antaa tilannekuvan
  Helsingin kaupungin menneistä, nykyisistä ja
  tulevista suunnitelmista kaupungin muuttamiseksi ・
  yhteistyöstä yksityisten yritysten tai muiden
  toimijoiden kanssa ・ eri sektoreilla
  (terveydenhuollossa, koulutuksessa,
  infrastruktuurissa jne.) ・ eri kaupunginosissa

  View full-size slide

 9. Kunnossapitoa ja korjaamista
  kommunikoiden
  • Kaupungilla liikkuvat ihmiset huomaavat monasti
  puutteet, viat ja toimattomuudet nopeasti, ja voisivat
  havainnoillaan tehostaa ylläpidosta vastuullisten
  organisaatioiden toimintaa.
  • Haastekysymys kuuluu: kuinka kaupunkilaiset
  voisivat vaivattomasti jakaa havaintonsa ja tietonsa
  korjattavista epäkohdista kaupungin organisaatioiden
  kanssa? Haasteen ratkaisujen on luotava
  kaupunkilaislähtöinen idea ja toimenpide-
  ehdotusvarasto, jota kaupungin organisaatio voi
  hyödyntää sekä välittömien etta tulevaisuuden
  kunnossapitoprojektien ja -toimenpiteiden pohjana.

  View full-size slide

 10. Kansalaisen ääni
  • Kuinka kansalaisten ja päättäjien keskustelua
  tulevista päätöksistä voitaisiin kehittää niin että eri
  näkökulmien yhdistäminen kokonaisnäkemykseksi
  olisi (1) mahdollisimman kitkaton (2) käytännössä
  mahdollisimman helppo toteuttaa
  • Ratkaisun on mahdollistettava kansalaisten ja
  päättäjien keskustelukulttuurin muuttaminen
  suuntaan, jossa keskustelu tärkeistä kaupunkia tai
  valtakuntaa koskettavista asioista voidaa käydä
  avoimesti.

  View full-size slide

 11. Päätöksentekodata mediassa
  • Päätöksentekoinformaation avulla voitaisiin median
  kautta ylläpitää vaikuttavampaa ja laajempaa
  keskustelua kaikkia koskevista päätöksistä ja
  suunnitelmista sekä auttaa mahdollisesti myös
  mediaa kehittymään suuntaan, jossa mediapalvelut
  kiinnostavat laajempaa lukija/seuraajajoukkoa
  • Haasteen ratkaisun on autettava on-line käyttäjiä
  saamaan syvällisempää tietoa mediasta siitä mitä
  heidän elinympäristössään tapahtuu hyödyntäen
  kanavia, jotka ovat heille jo entuudestaan tuttuja

  View full-size slide

 12. Turistin kaupunki
  • Jokainen turisti on omanlaisensa. Jokaisella
  on omat mielenkiinnon kohteensa, syynsä
  vierailuun ja omat tarpeensa.
  Keskiarvomatkailjaa neuvovat oppaat eivät
  tuota parasta mahdollista vierailukokemusta
  • Kuinka turisteille voidaan tarjota Helsingistä
  juuri sellaisia puolia, palveluita ja elämyksiä,
  jotka häntä eniten kiinnostavat?

  View full-size slide

 13. Turistien kohtaaminen
  • Turistien ja paikallisten vuorovaikutuskulttuurin
  edistäminen tarjoaa mahdollisuuksia vieraiden kielten
  oppimiseen, historiallisten ja gastronomisten
  kokemusten sekä maailmankatsomusten vertailuun.
  Kuinka voimme rikastuttaa sekä turistien että
  paikallisten elämää? Ratkaisusi tähän haasteeseen
  tulee tarjota työkaluja kulttuurivaihtoon ja
  pitkäaikaisten linkkien synnyttämiseen vierailijoiden ja
  paikallisten välille.

  View full-size slide

 14. Haaste-ekstrat
  • Tietolähteiden linkkipalvelu (Tavoittena on
  kehittää sovellus, jolla kolmannet osapuolet
  voivat linkata tiedonlähteitä ja tiedon
  mahdollisia soveltajia toisiinsa.)
  • Budjetointi (SISU-malli, keksi ja kehitä
  menetelmiä, joilla yhteisöllistä budjetointia
  voidaan kehittää sekä asiantuntijaprosessina
  että kansalaisten arvot ja ehdotukset
  huomioivana prosessina)

  View full-size slide