Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Avoin data Tampereen seudulla - Open Data TRE 2013: mitä tuli tehtyä?; Matti Saastamoinen, Jarkko Moilanen

Avoin data Tampereen seudulla - Open Data TRE 2013: mitä tuli tehtyä?; Matti Saastamoinen, Jarkko Moilanen

Open Data Tampere Region

November 12, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Avoin data Tampereen seudulla
  Open Data TRE 2013: mitä tuli tehtyä?
  Matti Saastamoinen
  Open Data TRE, Hermia Group
  Twitter: @smoinen
  Jarkko Moilanen
  Open Data TRE, Hermia Group
  Twitter: @kyyberi
  Joonas Dukpa
  Tietohallintoyksikkö, Tampereen kaupunki

  View full-size slide

 2. Nysse by Hannu Tapanila
  1 LAILLISESTI
  UUDELLEENKÄYTETTÄVÄÄ
  2 TEKNISESTI
  UUDELLEENKÄYTETTÄVÄÄ
  3 MAKSUTONTA
  opendefinition.org
  Making Your Data Open: A Guide
  Data on avointa, kun se on...
  by Antti Poikola, Matti Saastamoinen

  View full-size slide

 3. AVOIN
  DATA
  JULKINEN
  HALLINNON
  DATA
  HALLINNON
  DATA
  AVOIN
  HALLINNON
  DATA
  by Antti Poikola

  View full-size slide

 4. Tampereella ohjataan avoimuuteen
  Kaupungin konsernihallinnon määräys, elokuu 2012
  ● ”Tampere velvoittaa yksiköitään tuottamansa julkisen datan avaamiseen.”
  Tampereen pormestariohjelma 2013-2016
  ● Visualisointia, avointa dataa ja sähköistä asiointia lisätään
  ● Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät
  http://www.tampere.fi/hallintojatalous/pormestari.html
  Tampereen kaupunkistrategia 2025 (Yhteinen Tampere -
  näköalojen kaupunki)
  ● Kaupungin tuottama tieto on avointa.
  ● Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia
  osallistua palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon on parannettu
  http://www.tampere.fi/hallintojatalous/kaupunkistrategia.html

  View full-size slide

 5. Open Data Tampere Region
  ● Sanoista tekoihin: pohjatyöt oli tehty ja datan avaaminen ja
  yhteisön aktivointi laitettiin kunnolla vauhtiin.
  ● Tavoitteet:
  ○ Kasvattaa tietämystä avoimesta datasta sekä kannustaa ja auttaa datan
  avaamisessa.
  ○ Aktivoida yhteisöä hyödyntämään avattua dataa.
  ○ Pitkän aikavälin tavoite: datan avaamisesta tulee osa Tampereen
  kaupungin normaalia toimintaa.

  View full-size slide

 6. Miksi avata?
  ● Liiketoiminta ja innovaatiot
  ○ Kuka tahansa voi kehittää palveluja tarvelähtöisesti ja
  joustavasti.
  ● Läpinäkyvyys ja demokratia
  ○ Mahdollistetaan vuorovaikutus ja keskustelu, toiminnan
  läpinäkyvyys, avoin demokratia. Ei vain raportoida tuloksia,
  vaan osallistetaan kuntalaisia ja kehitetään yhdessä.
  ● Hallinnon tehokkuus
  ○ Viranomaisten, kansalaisten ja yritysten yhteistyö paranee.
  Saman tiedon kerääminen vähenee. Sisäinen tiedonkulku ja
  tiedon laatu paranevat.
  ● Miksi ei?!

  View full-size slide

 7. "Tampereen kaupunki näkee tiedon
  avautumisen mahdollistavan uusien,
  asiakaslähtöisten palvelujen ja
  sovellusten syntymisen ketterästi.
  Pyrkimyksenä on myös parantaa
  kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia
  kaupungin palveluiden kehittämisessä".
  - Jarkko Oksala, tietohallintojohtaja, Tampereen kaupunki
  Miksi avata?

  View full-size slide

 8. Uusia palveluja
  Nysse Nyssedroid Reitit

  View full-size slide

 9. Uusia palveluja
  http://dev.hsl.fi/tampere/

  View full-size slide

 10. Liikunta- ja ulkoilureitit
  Paikkatietoikkuna, pyörätiet
  Tampereen leikkipuistot
  kartalla
  Mistä hervantaan tullaan töihin?
  Uusia palveluja

  View full-size slide

 11. Yli 50 avattua
  datajoukkoa
  data.tampere.fi
  Tampereen kaupungin talousarvio 2013
  Tampereen kaupungin tulot ja menot 2012
  Kaupungin rakennusten perustiedot
  Palkalliset henkilötyövuodet toimintayksiköittäin 2012
  Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti
  toimintayksiköittäin 2010-2012
  Kaupungin henkilöstö toimintayksiköittäin 31.12.2012
  Henkilöstö palvelussuhteen mukaan 2007-2012
  Tampereen joukkoliikenteen SIRI-rajapinta
  Tampereen päiväkodit
  Kaupungin henkilöstön tapahturmatilasto 2000-2012
  Tampereen katuvalot
  Tampereen soutuvenerannat
  Tampereen pyörätiet
  Tampereen leikkipaikat
  Tampereen koirapuistot
  Tampereen rullalautailualueet
  Tampereen kentät
  Tampereen talviliukupaikat
  Tampereen roskakorit
  Tampereen katuosa
  Tampereen pysäköintimittarit 2011
  Tampereen pylväät
  Tampereen sillat
  Tampereen liikennevalojen ilmaisimet
  Tampereen liikennevalolaitteet
  Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät

  View full-size slide

 12. Opittua
  ● Tarvitaan dataportaali ja oikea datakatalogi
  ● Datan avaajilla oltava suunnitelma ja aikataulu
  ● Jatkuvaa kommunikointia, muistuttamista ja potkimista
  ● Avaamiskustannukset kaikkea väliltä 0 - 100 000 €
  ● Suljetut järjestelmät ja ‘toimittajaloukku’ hidastavat
  avaamista ja aiheuttavat lisäkustannuksia

  View full-size slide

 13. Avoindata.net -tukisivusto
  http://avoindata.net

  View full-size slide

 14. Opittua
  ● Palvelulle ollut selvä tilaus
  ● Asiantuntijoita ja organisaatioita ohjattava käyttämään
  palvelua (“vastaa kerran ja myös muut näkevät
  vastauksen”)
  ● Vaatii muutaman aktiivisen käyttäjän/kehittäjän
  ● API olennainen (tehtiin itse) integroitavuuden kannalta

  View full-size slide

 15. Apps4Pirkanmaa-kilpailu
  http://apps4pirkanmaa.fi

  View full-size slide

 16. Opittua
  ● Kilpailun ajankohta päätettävä ja viestittävä ajoissa
  ● Riittävästi aikaa osallistua
  ● Yhteistyö oppilaitosten kanssa
  ● Yhteistyö Apps4Finlandin kanssa
  ● Viestintä ja potentiaalisten osallistujien tavoittaminen

  View full-size slide

 17. Tapahtumia
  Mm. kuukausittaisia, teemapohjaisia
  yhteisötapaamisia: paikkatieto,
  visualisointi, liikennedata, talousdata...
  Yhteensä yli 15 kpl, osallistujia yli 500.

  View full-size slide

 18. Opittua
  ● Säännöllisyys
  ● Datan avaajien ja hyödyntäjien ristiinpölytys
  ● Viestintä, kohderyhmä, tapahtuman tyyli
  ● Tekeminen - ‘pönötys’

  View full-size slide

 19. Opittua
  ● Vaatii paljon työtä
  ● Aina joku jää ilman tietoa
  ● Kaupungin sisäinen viestintä

  View full-size slide

 20. Tehtyä 2013
  ● Yli 60 kpl datajoukkojen ja rajapintojen avausta
  ● Yli 15 tapahtumaa, joissa osallistujia yli 500
  ● Julkaistiin kansallinen Avoindata.net -tukisivusto
  ● Järjestettiin Apps4Pirkanmaa-kilpailu
  ● Osallistuttiin kumppanina Apps4Finland-kilpailuun
  ● Osallistuttiin järjestäjänä “Avoimen tiedon kuntakiertue” -
  tapahtumasarjaan
  ● Osallistuttiin useisiin työ- ja ohjausryhmiin:
  ○ JHS-suositus: “Avointen tietoaineistojen käyttölupa”
  ○ ITS Factory
  ○ ITI-ohjelma (6Aika)
  ○ Tampereen kaupunkiseudun avoin datapilvi - TAPI
  ○ Liikennedatan tietovarastointi -tutkimusprojekti
  ○ JulkICT Lab
  ● Jatkorahoituksen hankkiminen vuodelle 2014

  View full-size slide

 21. Kustannukset
  ● Henkilöstökulut: n. 90 000 €.
  ○ 1 htv (2 hlö)
  ○ Kaupungin tietohallinnon henkilöstökulut eivät kuulu projektille
  ● Matkat: n. 5000 €
  ○ Open Knowledge Finland Convention, Tuusula
  ○ OKCon, Geneve
  ○ Open Knowledge Roadshow
  ○ Muut kotimaan matkakulut
  ● Avoindata.net: n. 120 €
  ○ avoindata.net domain
  ○ Webhotelli, 1 vuosi
  ○ Responsiivinen teema sivustolle
  ● Apps4Pirkanmaa: n. 5500 €
  ○ Palkinnot
  ● Tapahtumat: n. 3000 €
  ○ Kickoff, Open Knowledge Roadshow, Apps4Pirkanmaa, yhteisömeetupit
  ● Muut kulut: n. 500 €
  Yhteensä: n. 105 000 €

  View full-size slide

 22. Mitä jatkossa?
  ● Open Data TRE -projekti jatkuu
  ● Seutukunnat mukaan Tampereen lisäksi
  ● Tiedostoista rajapintoihin
  ● Hyödyntäjien aktivointi
  ● avoindata.netin kehitys
  ● Pirkanmaan avoimen datan portaali

  View full-size slide

 23. Avoindata.net
  http://avoindata.net

  View full-size slide

 24. Avoimen datan portaali

  View full-size slide

 25. Seuraavat askeleet
  ★ Rajapinnat
  ★ SDK:t (vrt. CitySDK)
  ★ Tampere <3
  developers
  ★ Github - kaupunki -
  kehittäjät - yritykset

  View full-size slide

 26. Pirkanmaan avoimen datan portaali
  datastore.pirkanmaa.fi
  (optio)
  • Keskitetty tallennuspaikka eri
  julkaisijoiden datalle
  • Tiedostojen hallinta riippumatonta
  julkaisijoista
  • Linkitykset eri palveluihin pysyvät
  ehjinä
  • Toteutusalustana pilvipalvelu
  (Cybercom, Forge, Amazon,…)
  data.pirkanmaa.fi
  • Avattujen datasettien metatietokuvaus
  • Alustana CKAN, joka linkittyy
  sisäänrakennetun rajapinnan kautta muihin
  CKAN-katalogeihin
  • Mahdollisuus tuoda myös
  kehittäjädokumentaatiota, paikallisia
  sovelluksia ja käyttöesimerkkejä sivuston
  alle data.suomi.fi
  • CKAN-pohjainen kansallinen datakatalogi
  • Kerää metatiedot eri katalogeista
  • Ei sisällä ainakaan alkuvaiheessa varsinaista
  tiedostojen tallennuspaikkaa
  • Metatietojen linkitys tulevaisuudessa EU-tason
  katalogiin
  HRI-katalogi
  • CKAN-pohjainen
  pääkaupunkiseudun
  datakatalogi
  • Sisältää myös
  tallennuspaikan
  (Amazonin pilvipalvelu)
  EU-katalogi
  • Kokoaa EU-alueelta eri katalogien sisällön yhteen
  katalogiin
  Metatiedot Metatiedot
  Metatiedot
  Avoimen
  datan
  tarjoaja
  1
  Avoin
  data
  Avoimen
  datan
  tarjoaja
  1
  Avoin
  data
  Avoimen
  datan
  tarjoaja
  1
  Avoin
  data
  Datan julkaisu
  web-lomakkeen
  tai APIn kautta
  Muut
  CKAN-
  pohjaiset
  katalogit
  Suomessa

  View full-size slide

 27. Pirkanmaan avoimen datan portaali
  Avoimen
  datan
  tarjoaja 1
  Avoin
  data
  SLA = Service Level Agreement, DaaS = Data as a Service, API = Application Programming Interface, App = Application
  Avoimen
  datan
  tarjoaja 2
  Avoin
  data
  Avoimen
  datan
  tarjoaja N
  Avoin
  data

  Avoin
  data
  Loppukäyttäjät, palvelukehittäjät ja -
  tarjoajat
  ”Pirkanmaa API”
  App 1 App N Selain

  Datan kopiointi (optio)
  data.pirkanmaa.fi
  • Datakatalogi Pirkanmaan
  avoimelle datalle
  • Portaali (data, APIt, appsit,
  esimerkit, dokumentaatio,…)
  • Kehittäjäyhteisöpalvelut
  datastore.pirkanmaa.fi (optio)
  • Keskitetty tallennus- ja
  jakelupaikka staattiselle ja/tai
  dynaamiselle Pirkanmaan
  avoimelle datalle
  • Konversiopalvelu
  • Datan validointi ja
  laaduntarkistus
  Portaali
  CKAN-pohjainen datakatalogi
  CMS Käyttölittymä katalogiin
  Indeksoija
  CSW/CKAN-kerääjä
  Datakatalogi ja portaali
  data.pirkanmaa.fi
  Kehittäjäyhteisö
  We
  b-
  lom
  ake
  REST-rajapinta

  View full-size slide

 28. Kiitos!
  hermiagroup.fi/opendatatre | data.tampere.fi | avoindata.net
  twitter.com/opendatatre | facebook.com/opendatatre

  View full-size slide