Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Concept presentatie (ter reflectie) - Positioning Paper - BLPG

Concept presentatie (ter reflectie) - Positioning Paper - BLPG

De bron voor het goede Limburgse leven
Concept presentatie (ter reflectie) - Positioning Paper - Beweging Limburg Positief Gezond

Transcript

 1. De bron voor het goede Limburgse leven Concept presentatie (ter

  reflectie) Positioning Paper - mei 2021
 2. INHOUD (wat vind je in dit document?) Aanleiding & proces

  (p3) Analyse (p8) Positionering (p14) Uitvoeringsprogramma (p19) Organisatie & merkstrategie (p23) Reageren (p28) 2 / 30 overview
 3. AANLEIDING & PROCES (waarom en hoe doen we dit?)

 4. HOOFDVRAAG: Welke positionering helpt de Beweging Limburg Positief Gezond (BLPG)

  om zoveel mogelijk impact te realiseren? SUBVRAAG: Wat betekent dat voor de uitvoering en merkstrategie? 4 / 30 aanleiding - Limburg wil tot in de haarvaten Positief Gezond zijn - PG is volop in beweging en is nog niet 'uitgehard' (valkuil en kracht) - BLPG wil transformeren naar een bredere beweging die uiteindelijk 75% van alle Limburgers bereikt - BLPG heeft na een succesvolle eerste fase behoefte aan een verscherpt strategisch fundament - De ambitie is groot, net als de sociale opgave in Limburg
 5. 5 / 30 proces CO-CREATIEF PROCES 4. LANCERING 3. REFLECTIE

  2. CONCEPT 1. INPUT - voorbereiding - onderzoek - interviews (opiniemakers) - groepsgesprekken (stakeholders) FEB/MRT/APR 2021 - strategie hoofdlijn - presentatievorm APR/MEI 2021 - reactiemogelijkheid (o.b.v. concept presentatie) - verwerking feedback MEI 2021 - vormgeving definitief document - lancering - samen verder aan de slag! JUN/JUL - 2021 afgerond huidige fase volgende fase
 6. 6 / 30 actieve deelnemers ALLIANTIE SANTÉ | ATHOS MAASTRICHT

  | AVANS HOGESCHOOL | BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER | BLAUWE ZORG IN DE WIJK | BURGERKRACHT LIMBURG | BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND | COÖPERATIE A4WORKS | CZ | DE ZORGGROEP | FONTYS HOGESCHOLEN | GEMEENTE NEDERWEERT | GEMEENTE PEEL & MAAS | GEMEENTE ROERDALEN | GEMEENTE SITTARD-GELEEN | GEZONDSTE REGIO 2025 | GGD LIMBURG-NOORD | GGD ZUID LIMBURG | GILDE OPLEIDINGEN | HUISARTSENPRAKTIJK AFFERDEN | INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH | JUUPU | LEVANTO GROEP | LWV | MENS ACHTER DE PATIËNT | MIK & PIW GROEP | OP PERSOONLIJKE TITEL | PROVINCIE LIMBURG | RABOBANK LIMBURG | REGIO NOORD-LIMBURG | STICHTING NAOBERZORG NEDERLAND | SYNTHESE | THERMAE 2000 | VIECURI | VISTA COLLEGE | ZIO | ZUYD HOGESCHOOL | ZUYDERLAND AUKJE JACOBS-KAUBO | ANANDI STASSEN | ANDREW SIMONS | ANKA MEEUWS | ANNE JOOSTEN | BART TEMME | BERT HESDAHL | BIRGITTE VAN DEN HEUVEL | CARLA DIETEREN | CAROLINE KORTOOMS | COBY KOVÁCS | DANIELLE DAMOISEAUX | DAVID JONGEN | ESTHER STOFFERS | FONS BOVENS | FRANK SCHOONBROOD | GUY SCHULPEN | HAN VON DEN HOFF | HANS PETER JUNG | HELEN BOURS | HUUB NARINX | INGEBORG WIJNANDS-HOEKSTRA | JO MAES | JOHN DIERX | JOKE MANDERS | JOS CLOUT | JUUL KNOLS | KARIN VAN DER PLAS | LEON GEILEN | LIA FERFERS- DEFAUWES | LIDY VAN DER GOOT | LOEK VAESSEN | MACHTELD HUBER | MAJELLE PANIS | MARC VAN OOIJEN | MARLOU DRIESSEN | MICHÈLE FERRIÈRE | MIRIAM DE KLEIJN | MIRJAM BEELEN | NICOLE BOSMAN | PAUL SCHEFMAN | PAULINE VERHOEF | PUCK KNOLS | RAYMOND CLEMENT | RENÉ LIPSCH | RESI PENDERS | ROBERT HOUSMANS | SJIM ROMME | SUSANNE SCHEEPERS | TOM PETERS | WIM VENHUIS | WIRO GRUISEN | EN VELE ANDEREN
 7. 7 / 30 impressie waardering groepsgesprekken: gemiddeld 4,3 / 5

  sterren
 8. ANALYSE (wat haalden we op?)

 9. PG is een brede kijk op gezondheid, die jou helpt

  te focussen op wat er voor JOU toe doet. 9 / 30 definitie PG Welke eenvoudige definitie van Positieve Gezondheid (PG) hanteren we? een brede benadering* een reflectie instrument* een aanjager van veranderprocessen* een gezamenlijk kader voor samenwerking* een beweging* * Bron: Dr. Gili Yaron, Maastricht University (2021)
 10. macroniveau (provinciaal/landelijk gerichte organisaties) mesoniveau (regionaal gerichte organisaties) microniveau (lokaal

  gerichte organisaties) nanoniveau (individuen) 10 / 30 Het Limburgse PG-speelveld bevat veel verschillende partijen op verschillende niveau’s. Hoe verschillend ook, ze hebben één overeenkomst: Ze streven ernaar om (méér) Limburgers te laten profiteren van PG. Limburg is overtuigd: we zijn complementair en geen concurrenten. Maar er is meer verbinding nodig. speelveld PG in Limburg
 11. WAT IS STERK? 11 / 30 SWOT organisatie BLPG WAT

  KAN BETER? WAT ZIJN KANSEN? WAT ZIJN BEDREIGINGEN? - gespreksinstrument - energie van deelnemers - verschillende partijen goed bezig - spreiding Limburg - krachtenbundeling - verbinding op eindbeeld - blended learning - pioniers gevonden *bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de totale input meer preventief en ruimtelijk domein - onvoldoende bruikbaar richting (Lim)burger - onduidelijk wat BLPG doet - onvoldoende bereik (Lim)burger - (te) veel initiatieven hebben één trekker - PG is meer dan tool IPH - speelveld is soms traag - structuur en focus - ontbreken grote werkgevers - meer commitment partners - - tastbaarder maken - Limburg is koploper - HR- en client-kant - corona vergroot awareness - breder worden qua domeinen - onderwijs(koepels) aanhaken - systeem en cultuur veranderen - burgerinitiatieven meer plek geven - PG binnen kernpartners nog meer benutten - goede initiatieven stevig opschalen - Limburgers zijn sociale wezens cultuur/mindset bij burgers - corona beperkt fysiek netwerken - wildgroei begrippen - PG dreigt lege huls te worden - wantrouwen jegens overheid - te losse aanpak - Limburgers vragen niet snel hulp -
 12. WAT IS STERK? 12 / 30 SWOT merk BLPG WAT

  KAN BETER? WAT ZIJN KANSEN? WAT ZIJN BEDREIGINGEN? - afbakening Limburg - roept wij-gevoel op - verhalen vertellen (mag meer) - Burgerkracht als host - richting sociaal domein - professionals goed merk *bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de totale input meer visueel ipv tekst - associatie: PG is voor professionals - te formeel ingestoken - merk BLPG is vrij abstract - gezondheid in merk maakt het zwaar - we maken het onnodig gecompliceerd - geen promotie en huisstijl afspraken - propositie moet duidelijker - - maak/houd het simpel - feestmomenten creëren - van hoofden naar (ook) harten - bottom-up en top-down samen - meer zichtbaar maken in Limburg - kanalen partners meer benutten - adverteer op plekken waar jeugd komt - endorsements doen op goede initiatieven - faciliteer laagdrempelig marketingmateriaal - ambassadeurs meer promotioneel benutten overkill dreigt - merkbekendheid PG en BLPG onduidelijk - PG als term landt niet altijd - 1 size fits all benadering - wildgroei commerciele initiatieven - organisatie grote ambitie is complex -
 13. 13 / 30 concluderend PG en BLPG hebben een stevige

  plek in Limburg ingenomen. Er is een beweging ontstaan op allerlei niveau's, met een nadruk op toepassing van PG in het zorg-, welzijns- en overheidsdomein (veelal curatief). De aanpak heeft zich in de afgelopen jaren dan ook vooral daarop gevormd. De verzorgingsstaat is in decennia opgebouwd, dus ook de omslag naar meer eigen regie en PG vraagt vasthoudendheid; blijf doen wat goed gaat. Om heel Limburg méér te laten profiteren van PG heeft de BLPG een uitstekende basis als 'Limburgse katalysator van PG', maar aanvullend is ook een doorontwikkeling nodig. SAMENGEVAT Verbreding en verbinding domeinen voor preventieve werking Een versterkte inzet op andere toepassingen en domeinen is nodig, zoals onderwijs, werk en vrije tijd (veelal preventief). Daar zijn tenslotte de meeste Limburgers te vinden, ook als het (meestal) nog goed met ze gaat. Door meer domeinen te betrekken en domeinoverschrijdend te verbinden kunnen ook de gewenste kruisbestuivingen tot stand komen voor een meer integrale benadering en samenwerking. Drempel verlagen en bereik vergroten Weinig (Lim)burgers of professionals zullen tégen PG zijn. Dat betekent echter niet dat zij (BL)PG of het aanbod al kennen, toepassen of behoefte hebben aan meer kennis. De huidige benadering (aanbod) wordt nog vaak als te abstract of vaag ervaren om dat doel te bereiken. Een aanvullende, laagdrempeligere aanpak is daarom nodig. Professionals zijn ook (Lim)burgers, dus zullen ook door die concretisering geraakt worden. Uitnodigend uitvoeringsprogramma Om focus en samenwerkingen te bevorderen vertalen we de belangrijkste strategische opgaven naar een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen, dat per jaar vertaald kan worden naar een jaarplan. De Limburgse katalysator van PG Terugdringen grote sociale achterstanden vraagt om vasthoudendheid Zoals de Sociale Agenda 2025 ook beschrijft, zijn de sociale uitdagingen in Limburg groot. PG wordt breed omarmd als gedachtengoed om participatie op de arbeidsmarkt te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen. Dat vraagt een lange adem en het voortzetten van inzet.
 14. POSITIONERING (welke plek en rol past BLPG?)

 15. 15 / 30 positioning statement DE BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND

  IS DE BRON… …VAN ONTMOETINGEN …VAN INSPIRATIE …VAN KENNIS EN KUNDE
 16. 16 / 30 positioning statement DE BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND

  IS DE BRON… …VAN ONTMOETINGEN …VAN INSPIRATIE …VAN KENNIS EN KUNDE
 17. 17 / 30 positioning statement DE BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND

  IS DE BRON… …VAN ONTMOETINGEN …VOOR HET GOEDE LIMBURGSE LEVEN. …VAN INSPIRATIE …VAN KENNIS EN KUNDE
 18. 18 / 30 “Er is genoeg geluk voor iedereen”

 19. UITVOERINGSPROGRAMMA (wat zijn de strategische hoofdlijnen?)

 20. 20 / 30 strategisch programma PROGRAMMALIJNEN 1. ONUITPUTTELIJKE BRON Versterk

  en verduurzaam de kernorganisatie 2. INSPIRATIEBRON VOOR IEDEREEN Verlaag de drempel naar (BL)PG en vergroot het bereik 3. KENNIS + KUNDE = KRACHT Verzamel en ontwikkel inzicht in het toepassen van PG 4. WAARDEVOLLE VERBINDINGEN Faciliteer online en offline netwerken en kruisbestuivingen
 21. 2 / 24 programmalijn 1 & 2 1. ONUITPUTTELIJKE BRON

  Versterk en verduurzaam de kernorganisatie 2. INSPIRATIEBRON VOOR IEDEREEN Verlaag de drempel naar (BL)PG en vergroot het bereik 21 / 30 verscherpte propositie voor en inbreng/commitment van kernpartners (middelen & mensen: bestuurder, teamlid inhoud, teamlid promotie) uitbreiden partnerships (en domeinen) voor meer slagkracht en impact duurzame organisatievorm & serviceorganisatie (rechtsvorm, financieringsmodel en borging) A B C A B C D Brand Book voor een doordachte en uniforme Limburgse uitstraling specifieke tools/campagnemateriaal voor (Lim)burgers (jong en oud) en aandacht voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen versterkt promotiebereik (via kernteam promotie de kanalen/kunde van huidige/nieuwe partners benutten) marketingstrategie & LPG awards (kernpartners, impactmakers, bewegers)
 22. 2 / 24 programmalijn 3 & 4 22 / 30

  3. KENNIS + KUNDE = KRACHT Verzamel en ontwikkel inzicht in het toepassen van PG 4. WAARDEVOLLE VERBINDINGEN Faciliteer online en offline netwerken en kruisbestuivingen scholingsplan en workshops uitrollen en differentieren voor andere doelgroepen kenniscentrum LPG; kennisverzameling (good practices/aanbod ophalen, behoeften ophalen) en kennisdeling (algemeen en specifieke domeinen/toepassingen) onderzoek naar en innovatie rondom PG in Limburg A B C informatie: contactpunt & wegwijzer (overzicht kernpartners, impactmakers en bewegers in Limburg) ontmoeting: online en fysiek (domeinspecifiek en domeinoverstijgend) duurzame verbinding: online platform & communities (domeinspecifiek en domeinoverstijgend) A B C
 23. ORGANISATIE & MERKSTRATEGIE (hoe willen we samenwerken en bekend staan?)

 24. 24 / 30 organisatie ORGANOGRAM (een ‘beweging’ is een los

  geheel, maar een katalysator is vakkundig in elkaar gezet) STUURGROEP PROGRAMMALIJN 1 trekker KERNORGANISATIE werkgroep coördinator kernteam inhoud kernteam promotie landelijke partners impactmakers rolmodellen PROGRAMMALIJN 2 trekker werkgroep PROGRAMMALIJN 3 trekker werkgroep PROGRAMMALIJN 4 trekker werkgroep PROJECTEN projectleider(s) projectgroep promotiepartners
 25. Primaire doelgroepen. (direct) 25 / 30 doelgroepen - strategie (kern)partners

  impactmakers bewegers potentiële bewegers (algemeen) potentiële bewegers (specifiek) Secundaire doelgroepen. (vooral indirect)
 26. Primaire doelgroepen. (direct) 26 / 30 doelgroepen - toelichting kernorganisaties

  die; - sturing en vorm geven aan de hoofdlijn BLPG - resources inbrengen (mensen en middelen) voor de kernorganisatie (bestuurder, kernteamlid inhoud en promotie) promotiepartners die; hun kanalen en/of marcom expertise inzetten tbv de BLPG. (kern)partners impactmakers bewegers potentiële bewegers (algemeen) potentiële bewegers (specifiek) (Lim)burgers en professionals die; PG niet alleen zelf toepassen maar aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de gezamenlijke impact door inhoud of promotie (Lim)burgers en professionals die; PG omarmen en al toe (willen) passen in hun eigen leef- of werkomgeving (Lim)burgers en professionals die; (nog) geen behoefte naar of kennis van PG hebben. Secundaire doelgroepen. (vooral indirect) (Lim)burgers en professionals die; (nog) geen behoefte naar of kennis van PG hebben, maar specifiek op het netvlies staan: - jeugd (investering in de toekomst, prikkel naar volwassenen en dwinger voor heldere taal) - ouderen en kwetsbaren (grote acute behoefte PG)
 27. 27 / 30 merkstrategie MERKWAARDEN: MERKIDEAAL: MERKHIËRARCHIE: toegankelijk, inspireren, ondersteunen,

  kennis delen, verbinden het goede Limburgse leven mogelijk maken door alle Limburgers in staat te stellen te profiteren van PG. MERKIDENTITEIT (INTERN): Voorkeur voor sub-brand (kostenefficiënt) of endorsed brand (segmentatie) main brand: voorstel Limburg Positief Gezond (een beweging moet het vooral zijn door organisatie & uitstraling) sub-brand 1: BLPG voor jou (werknaam) karakter: toegankelijk en klein toepassing: in je eigen leven toepassingsvoorbeeld: jeugd; supermarktstrategie = 3x voordeel: investering in toekomst, simpele taal en prikkel naar volwassenen. sub-brand 2: BLPG voor impactmakers (werknaam) karakter: verdieping/verbreding toepassing: voor anderen, of intensiever op jezelf toepassingsvoorbeeld: in het onderwijs of op het werk (domeinoverstijgend) doorvertaling naar merkconcept en merkbeleving in Brand Book
 28. REAGEREN (wat vind je van dit concept?)

 29. 29 / 30 reflectie WE KIJKEN UIT NAAR JE FEEDBACK!

  deadline 4 juni 2021 1. GA NAAR BOVENSTAAND WEB-ADRES 2. GEEF JE REACTIE 3. CONTROLEER EN VERZEND HTTPS://OUTWARDS.INFO/BLPG DANK VOOR JE BIJDRAGE! (WIJ BEOORDELEN EN VERWERKEN DE INPUT)
 30. ONTWIKKELD IN OPDRACHT VAN Beweging Limburg Positief Gezond STRATEGIE &

  VORMGEVING Outwards – Visuele Strategie & Concepten COPYRIGHT © MEI 2021, BEWEGING LIMBURG POSITIEF GEZOND Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten worden ontleend. CONTACT Mikke Leenders mikke@outwards.info | 06-53.250.066 www.limburgpositiefgezond.nl / www.outwards.info