$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

GDCR15

 GDCR15

Global Day of Coderetreat 2015 - Prague

Aleš Roubíček
PRO

November 14, 2015
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Coderetreat
  #crcz #gdcr15

  View Slide

 2. Coderetreat Sponsors

  View Slide

 3. „Cvik dělá mistra.“

  View Slide

 4. Code Retreat
  Učte se
  Experimentujte
  Střídejte páry
  Mažte kód
  Sdílejte své nápady a pocity

  View Slide

 5. Mažte svůj kód
  Nejste váš kód
  Naučte se jít pomaleji
  Soustřeďte se na své zlepšování
  Nemyslete na dokončení úlohy
  Je to o procvičování

  View Slide

 6. Párové programování
  Řidič - soustředí se na aktuální implementaci
  Navigátor - udržuje “big picture”
  Zpětná vazba
  Střídejte se

  View Slide

 7. Conway’s Game of Life
  Plocha světa je nekonečná dvourozměrná mřížka
  obsahující buňky
  Každá z buněk má 8 sousedů
  Buňka je v jednom ze stavů: mrtvá nebo živá
  Buňky mění stav po každém kroku a všechny v jeden
  okamžik
  Stav buňky v dalším kroku je určen stavy její sousedů

  View Slide

 8. Conway’s Game of Life
  1. Pokud má živá buňka míň než dva živé sousedy, umírá
  v důsledku nedostaku obyvatel.
  2. Pokud má živá buňka dva nebo tři živé sousedy,
  zůstává naživu do dalšího kola.
  3. Pokud má živá buňka více než tři živé sousedy, umírá v
  důsledku přemnožení.
  4. Pokud má mrtvá buňka přesně tři živé sousedy, stává
  se v dalším kole buňkou živou.

  View Slide

 9. 4 Rules of Simple Design
  1. Všechny testy procházejí
  2. Kód neobsahuje duplicity
  3. Kód vyjadřuje autorův záměr
  4. Kód neobsahuje zbytečné části

  View Slide

 10. Understanding the
  Four Rules of Simple Design
  https://leanpub.com/4rulesofsimpledesign/c/gdcr

  View Slide

 11. Test Driven Development
  1. Napište právě jeden test
  2. Spusťte test, abyste viděli, že neprochází
  3. Napište nejmenší možný kus kódu, aby testy začaly
  procházet
  4. Odstraňte duplicity, vylepšete názvy
  5. Opakujte

  View Slide

 12. Test Driven Development:
  By Example
  http://www.amazon.com/Test-Driven-Development-By-Example/dp/0321146530

  View Slide

 13. Aristoteles
  „Jsme tím, co opakovaně děláme.
  Dokonalost není čin, ale zvyk.“

  View Slide

 14. Naučili jste se dnes něco? Co to bylo?
  Překvapilo vás něco? Co to bylo?
  Budete dělat něco jinak?

  View Slide

 15. Robert Kiyosaki
  „Vaše budoucnost vzniká na základě toho,
  co děláte dnes, nikoliv zítra.“

  View Slide

 16. Coding Dojo
  http://codingdojo.cz

  View Slide

 17. Prague lambda meetup
  http://www.meetup.com/Lambda-Meetup-Group/

  View Slide

 18. Podještědská lambda
  http://srazy.info/podjestedska-lambda

  View Slide

 19. TopMonks Caffè
  http://topmonks.com/caffe/

  View Slide

 20. feedback form!

  View Slide