Speaker Deck

Обектно-ориентирано програмиране

by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Published January 14, 2015 in Programming

История и принципи на обектно-ориентираното програмиране. Гост-лектор: Сава Чанков