Обектно-ориентирано програмиране

Обектно-ориентирано програмиране

История и принципи на обектно-ориентираното програмиране. Гост-лектор: Сава Чанков