Speaker Deck

Обектно-ориентирано програмиране - произход и основи

by Programming Ruby @ fmi.uni-sofia.bg

Published January 13, 2016 in Programming

Лекция от курса "Програмиране с Ruby", воден 2015/16 уч. година във ФМИ към СУ.