Програмиране с Ruby 2015, лекция 0 (с бележки)

Програмиране с Ruby 2015, лекция 0 (с бележки)

Уводна лекция за курса "Програмиране с Ruby", който се води във ФМИ към СУ през учебната 2015/16 г. Версия на презентацията с бележки. Повече информация: http://fmi.ruby.bg/